კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ფოფორაძე, ო. სესკურია. Минерализация халцедона-агата раквтинского и чирухского проявлений.. თბილისი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი XIII საერთაშორისო კონფერენცია: “Ресурсовоспроизводящие, малоотходные технологии освоения недр”. 2014წ. .

ზ. ჭარბაძე, Ревазова И.. Минимальние скорости падающих капель образущих бризги.. Журнал Экологические системи и приборы . 2009წ. Журнал Экологические системи и приборы №5, ст. 42-44, Москва .

В. Хуцишвили. Моделирование букмекерских коэффициентов в процессе теннисного матча. . 2015წ. Сб. трудов Международной научной конференции “Информационные и компьютерные технологии, моделирование, управление”, посвящённой 85-летию со дня рождения академика И.В.Прангишвили, стр. 477-480.

О. Шония, Харебава Т.В.. Моделирование процесса оперативного календарного планирования. Международная конференция „Автоматизированные системы управления“, Тбилиси, научные труды, . 1996წ. с. 24-25.

Г. Нарешелашвили, Г. Гогичаишвили. Модель прогнозирования в ситуационном управлении сырьевыми ресурсами отрасли заготовок. ХIХ научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава ВТУЗ-ов Закавказских республик. 1977წ. Тезисы докладов,Тбилиси.

ვ. ლოლაძე. Модификация бетонов термопластичным материалом для зашиты от ионизирующего излучения. ,,გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები. წ. .

М. Микеладзе, М. Хачидзе. Модифицированный концептуально-вероятностный метод формирования правил для медицинских экспертных систем. Международный симпозиум "Управление большими системами" - CONTROL'2000. 2000წ. Труды XIV международного симпозиума "Управление большими системами" – CONTROL'2000, с. 162-163.

М. Хачидзе. Модифицированный концептуально-вероятностный метод формирования правил для медицинских экспертных систем. XIV международный симпозиум "Управление большими системами" – CONTROL'2000. 2000წ. Труды XIV международного симпозиума "Управление большими системами" – CONTROL'2000, с. 162-163.

თ. სტურუა, ლ. თედეშვილი. Мультимедийные технологии в образовании. პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“ 17-18 ოქტომბერი 2013წ.. 2013წ. .

ვ. ხარიტონაშვილი, В.Церцвадзе. Надежность в эксплуатации дорожно-стройтельной. ,,Информационные технологии 2008”. Сб. тр. ГТУ. Тбилиси. . წ. .

ზ. დანელია, ი.ქადარია. Насосоперехватыващая способность донных отверствий. Труд. межд. конф. по русл. просес., гидрав. тр. транс. гид. соор. и вопр. гидроэнергетики Тбилиси. . 2000წ. გვ.122.

З. Чарбадзе. научные основы современного мониторинга окружающей среды. მე-5 საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2015წ. გვ.318-321.

Г. Чачанидзе, Г. Енделадзе. Некоторые аспекты представления знаний в экспертных системах. Тезисы докладов VI Всесоюзной научно-технической школы "ИБД-90", Бакуриани. 1990წ. .

О. Томарадзе, Хоштария К. А.. Некоторые вопросы построения ситсм двоичного кодирования-декодирования ТВ сигналов. ГПИ. 1974წ. Тазисы докладов XV111 республиканской научно-технической конференции 0,5 ст..

Н. Кереселидзе, Н. Дзаганиа. Некоторые вопросы технологических процессов в производстве электрических машин. სტუ. 2013წ. "ბიზნეს ინჟინერინგი" IEC , 4, 158-160 გვ..

Z. Charbadze, G. Chitishvili.. Некоторые данные о скоростях дождевых капель.. THE III INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE. 2006წ. “USE OF THE WATER RESOURCES AND ITS INTERNATIONAL MANAGEMENT IN GLOBALIZATION PROCESSES” Baku, p.p.206-209, 6-7 July, .

ა. ლებანიძე, Д.РамиШвили, М.Марджанишвили, Ш.Марджанишвили. Некоторые предложения для составления новых норм "строительства в сейсмических районах". Грузинский технический университет. წ. Доклады, "Стройтельство и ХХ век I " 1162 ст..

ა. ლებანიძე, Д.РамиШвили, М.Марджанишвили. Некоторые предложения для составления новых норм ,,строительство в сейсмических районах,,. Республиканская открытая научная конференция "Сроительство и двадцать первый век". წ. тезисы докладов, 35ст..

Т. Бжалава, Маилашвили Т.Г., Тварадзе К.З.. Некоторые результаты исследования дифракционных характеристик радиально-неоднородного цилиндра. Всесоюзная научно-техн. Конференция - "Теория и применение эл. маг. волн миллиметрового диапазона". 1991წ. Тбилиси ГТУ. 13-15 ноябрь,ст. 26-27.

ხ. წეროძე, Ш. Андгуладзе, Д. Эристави, М. Кавтарадзе, Г. Мчедлишвили. Некоторые характеристики кислых каръерных вод Маднеульского месторождения. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება.სტუ. 2010წ. გვ. 405-408.