კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2670 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Н. Кереселидзе, Н. Дзаганиа. Некоторые вопросы технологических процессов в производстве электрических машин. სტუ. 2013წ. "ბიზნეს ინჟინერინგი" IEC , 4, 158-160 გვ..

Z. Charbadze, G. Chitishvili.. Некоторые данные о скоростях дождевых капель.. THE III INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE. 2006წ. “USE OF THE WATER RESOURCES AND ITS INTERNATIONAL MANAGEMENT IN GLOBALIZATION PROCESSES” Baku, p.p.206-209, 6-7 July, .

ა. ლებანიძე, Д.РамиШвили, М.Марджанишвили, Ш.Марджанишвили. Некоторые предложения для составления новых норм "строительства в сейсмических районах". Грузинский технический университет. წ. Доклады, "Стройтельство и ХХ век I " 1162 ст..

ა. ლებანიძე, Д.РамиШвили, М.Марджанишвили. Некоторые предложения для составления новых норм ,,строительство в сейсмических районах,,. Республиканская открытая научная конференция "Сроительство и двадцать первый век". წ. тезисы докладов, 35ст..

Т. Бжалава, Маилашвили Т.Г., Тварадзе К.З.. Некоторые результаты исследования дифракционных характеристик радиально-неоднородного цилиндра. Всесоюзная научно-техн. Конференция - "Теория и применение эл. маг. волн миллиметрового диапазона". 1991წ. Тбилиси ГТУ. 13-15 ноябрь,ст. 26-27.

ხ. წეროძე, Ш. Андгуладзе, Д. Эристави, М. Кавтарадзе, Г. Мчедлишвили. Некоторые характеристики кислых каръерных вод Маднеульского месторождения. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება.სტუ. 2010წ. გვ. 405-408.

Ш. Андгуладзе, Д. Эристави, М. Кавтарадзе, Г. Мчедлишвили. Некоторые характеристики кислых каръерных вод Маднеульского месторождения. საერთაშოსრისო სამეცნიერო კონფერენცია "გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება" სტუ. 2010წ. გვ. 405-408.

Д. Эристави, Андгуладзе Ш.Н., Мчедлишвили Г.С.,, Церодзе Х.О.,, Квиникадзе Т.Д.,, Бутулашвили Т.Л.,, Кавтарадзе М.Л.. Некоторые Характеристики кислых карьерных вод Маднеульского местарождения . Грузинский Технический Университет, Международная Научно-Техническая Конференция “Устойчивое Развитие и Охрана Окружающей Среды . 2010წ. Труды. Изд. Дом “Технический Университет”. Тбилиси. с. 405-408. .

Ш. Андгуладзе, დ. ერისთავი, გ. მჭედლიშვილი, ხ. წეროძე, თ. ბუტულაშვილი, მ. ქავთარაძე. Некоторые характеристики кислых карьерных вод Маднеульского месторождения. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. ISSN 978-9941-14-868-2 გვ.405-408 .

რ. კლდიაშვილი, Т.Цивцивадзе, Н.Чигогидзе, Р.Схиладзе, Г.Сулаквелидзе, Е.Чигогидзе. Новые консерванты и стабилизаторы для Хлебопекарной промишленности. Международная практическая Конференция Иновационние технологии и зашита окружаюшей среды. 2012წ. Тбилиси.

Рачвелишвили Н., Саруханишвили А. О возможности расчета Δ H0f,298 и S0298 ряда боратов. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები”. თბილისი. 2011წ. სამეცნიერო შრომების კრებული,გვ.23-31.

В. Горделадзе, А. Саруханишвили, Н. Рачвелишвили. О возмозности расчёта и и ряда боратов. Сб. Науч. Тр. Межд. НК “Инновационные техн. и материалы” . 2011წ. ТУ, Тбилиси, с. 23-31.

Р. Самхарадзе, Кевхишвили М., Гачечиладзе Л.. О вопросе построения интеллектуальной оболочки дистанционного обучения и тестирования. XIV Международный Симпозиум Управление Большими Системами. Труды Симпозиума - Информатизация, Автоматизация, Управление.. 2000წ. Труды Симпозиума - Информатизация, Автоматизация, Управление.

ლ. ქობულაშვილი, Климиашвили Л. Д, Нацвлишвили Н. В. О выявлении факторов изменяющих качество экологической чистоты водной продукции” . Грузинский политехнический университет. 2009წ. Международная научная конференция “Проблемы безопасности продовольствия”. .

თ. ყიფიანი. О некоторых свойствах функций с доминирующей смещанной производной. Тезисы докладов ХХ Республиканской научно-технической конферен-ции проф.-преподаватель-ского состава ГПИ им. В.И. Ленина. 1976წ. с. 225-226.

Кипиани Т.Г. О некоторых свойствах функций с доминирующей смещанной производной. Тезисы докладов ХХ Республиканской научно-технической конферен-ции проф.-преподаватель-ского состава ГПИ им. В.И. Ленина. 1976წ. c. 225-226.

Л. Гачечиладзе, Абдушелишвили Г, Донадзе М. О прикладном аспекте одной задачи вариационного исчисления. Грузинский технический университет. 2007წ. Сборник докладов международной научной конференции “Информационные технологии в управлении”. Том I. 229-234 с. ISBN 978-99940-954-1-4..

О. Шония, Васин А.А.. О проектировании водоочистной системы предприятия. Тезисы докладов I Международной конференции „Обучение САПР в инженерных ВУЗ-ах“, Тбилиси,. 1987წ. с. 37-38.

ნ. ჯოჯუა, რ. ხუროძე, რ. კაკუბავა, ვ. ადამია. О простое некоторых резервырованных систем. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“. . 2011წ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, ISBN 978-9941-14-942-9, გვ.397-400.

О. Габедава, Г. Нарешелашвили. Об алгоритме принятия решений в технических системах управленияю. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საერთაშორისო კონფერენცია. . 2001წ. სტუ, სამეცნიერო შრომები №4 (437). 67-68 გვ..