კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2494 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. მიდელაშვილი, ჯემალ გახოკიძე. ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ჰონკონგის სპეციალური ადმინისტრაციული რეგიონის კონსტიტუციის პოლიტიკურ-ეკონომიკური ასპექტები. . მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“. სტუ. 2015წ. .

მ. ჩეჩელაშვილი. „В2В ბაზრის სეილზ-მენეჯერების შრომის მოტივაციის სისტემის თავისებურებები“. სტუ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“. 2017წ. .

E. Alaverdovi. „ევროპის წევრ და არაწევრ ქვეყნების გამოწვევები“, ჟიურის წევრი. საერთაშორისო ახალგაზრდული ფორუმი. 2014წ. .

ე. ფანცხავა, შ. ხაინდრავა, ქ. მჭედლიძე. " გეოთერმული ენერგეტიკის თანამედროვე მდგომარეობა და მისი გამოყენების შესაძლებლობები". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სტუდენტთა 84-ე საერთაშორისო კონფერენცია. . 0წ. თბილისი 2016წ. 44 გვ.

თ. წივწივაძე. "Problems Of Applied Chemistry". International Scientific Conference, GTU, Engineering Academy Of Georgia.. 2010წ. ABSTRACTS, TBILISI.

ი. გაბისონია. "გადასახადის გადამხდელის უფლებები". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 78-ე ღია საერთაშორისო კონფერენცაი. 2010წ. .

ნ. ფიფია. "გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

ე. გოგილიძე. "ენერგეტიკული ობიექტების სამეთვალყურეო მართვისა და მონაცემთა შეგროვების სისტემა".. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2014წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 81-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული, გვ. 54..

ე. გოგილიძე. "ენერგოობიექტების მონიტორინგისა და მართვის ავტომატიზირებული სისტემები".. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2015წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული, გვ. 51..

ლ. გვაჯაია. "ვენჩურული ბიზნესის განვითარება ინოვაციების რეალიზაციის დაჩქარების გზაა". მეორე სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. ჟ. "ბიზნეს-ინჟინერინგი" #3, გვ.გვ.54-56.

ქ. გაფრინდაშვილი. "ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-V" . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. .

ი. გაბისონია. "თანამედროვე ქართული კანონმდებლობის პრობლემატიკა". . 2016წ. .

ე. ფანცხავა, მ. გუდიაშვილი. "თბოგენერატორის ტექნიკურ-ეკონომიკური მახასიათებლები". საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ქალი და XXI საუკუნე. 0წ. თბილისი 2011 წელი. 34-35 გვ..

ლ. გვაჯაია, ჯ. კვინიკაძე. "ინოვაციურ პროცესებში გადაწყვეტილებათა მიღების მეთოდები". მეოთხე საერთაშორისო-პრაქტიკული კონფერენცია. 2016წ. .

ნ. ლომიძე. "კავკასიის უსაფრთხოების პრობლემები "(რეგიონალურ და გლობალურ ჭრილში). "მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია'' სტუ-ს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2009წ. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი",2009.

ე. ფანცხავა, ქ. მჭედლიძე, ვ. ენუქიძე. "კოგენერაცია-ენერგოდაზოგვის ეფექტური მეთოდი და მისი როლი ენერგოსისტემის . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სტუდენტთა 82-ე საერთაშორისო კონფერენცია.. 0წ. თბილისი 2014 წ..

ე. გოგილიძე. "მიკროკონტროლერების დაპროგრამების ზოგადი პრინციპები".. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2011წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული, გვ. 49..

მ. ჩინჩალაძე. "მიმდინარე ეკონომიკური კრიზისის ხასიათი და მენეჯმენტის სრულყოფის აუცილებლობა". . წ. .

გ. ბელთაძე. "მოუთმებელი" რთული სისტემის ოპტიმალური გადაწყვეტილების არსებობის და პოვნის რიცხვითი მეთოდები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 27-28 ივნისი, 2008. 2008წ. .

ჯ. ჯანაშია. "ნარკოტიკების პირადი მოხმარების მიზნით შენახვის და არასამედიცინო დანიშნულებით გამოყენების დეკრიმინალიზაციის თანამედროვე სამართლებრივი და კრიმინოლოგიური პრობლემები". "უნივერსიტეტთაშორისი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე ,,ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაციია თანამედროვე სამართლებრივი და კრიმინოლოგიური პრობლემები”. . 2014წ. 12-30 გვ.