კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. ფანცხავა, ქ.ვეზირიშვილი-ნოზაძე. "ენერგეტიკული სექტორის განვითარების ტენდენციები საქართველოში და ენერგეტიკული უსაფრთხოება". აკაკი წერეტლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.Vსაერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები.. 2018წ. 25-26 ოქტომბერი,ქუთაისი ISBN978-9941-484-01-8 გვ.164-171.

ე. გოგილიძე. "ენერგოობიექტების მონიტორინგისა და მართვის ავტომატიზირებული სისტემები".. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2015წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული, გვ. 51..

ლ. გვაჯაია. "ვენჩურული ბიზნესის განვითარება ინოვაციების რეალიზაციის დაჩქარების გზაა". მეორე სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. ჟ. "ბიზნეს-ინჟინერინგი" #3, გვ.გვ.54-56.

ქ. გაფრინდაშვილი. "ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-V" . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. .

ი. გაბისონია. "თანამედროვე ქართული კანონმდებლობის პრობლემატიკა". . 2016წ. .

ე. ფანცხავა, მ. გუდიაშვილი. "თბოგენერატორის ტექნიკურ-ეკონომიკური მახასიათებლები". საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ქალი და XXI საუკუნე. 0წ. თბილისი 2011 წელი. 34-35 გვ..

ლ. გვაჯაია, ჯ. კვინიკაძე. "ინოვაციურ პროცესებში გადაწყვეტილებათა მიღების მეთოდები". მეოთხე საერთაშორისო-პრაქტიკული კონფერენცია. 2016წ. .

ნ. ლომიძე. "კავკასიის უსაფრთხოების პრობლემები "(რეგიონალურ და გლობალურ ჭრილში). "მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია'' სტუ-ს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2009წ. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი",2009.

ე. ფანცხავა, ქ. მჭედლიძე, ვ. ენუქიძე. "კოგენერაცია-ენერგოდაზოგვის ეფექტური მეთოდი და მისი როლი ენერგოსისტემის . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სტუდენტთა 82-ე საერთაშორისო კონფერენცია.. 0წ. თბილისი 2014 წ..

ე. გოგილიძე. "მიკროკონტროლერების დაპროგრამების ზოგადი პრინციპები".. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2011წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული, გვ. 49..

მ. ჩინჩალაძე. "მიმდინარე ეკონომიკური კრიზისის ხასიათი და მენეჯმენტის სრულყოფის აუცილებლობა". . წ. .

გ. ბელთაძე. "მოუთმებელი" რთული სისტემის ოპტიმალური გადაწყვეტილების არსებობის და პოვნის რიცხვითი მეთოდები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 27-28 ივნისი, 2008. 2008წ. .

მ. ყიფიანი. "მსოფლიო და გენდერი". სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. 2017წ. სტუ-ს გამომცემლობა. გვ 21-28 თბილისი.

მ. ყიფიანი. "მსოფლიო და კავკასია" ევროკავშირის გენდერული პოლიტიკა. სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. 2018წ. .

ჯ. ჯანაშია. "ნარკოტიკების პირადი მოხმარების მიზნით შენახვის და არასამედიცინო დანიშნულებით გამოყენების დეკრიმინალიზაციის თანამედროვე სამართლებრივი და კრიმინოლოგიური პრობლემები". "უნივერსიტეტთაშორისი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე ,,ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაციია თანამედროვე სამართლებრივი და კრიმინოლოგიური პრობლემები”. . 2014წ. 12-30 გვ.

მ. სოსელია. "ნეოკეინსიანური ეკონომიკური პოლიტიკა მსოფლიო პრაქტიკაში". პრაქტიკაში“გამომცემლობა: მეხუთე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია "ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ" თბილისი - 2017. 2017წ. .

ა. ცაკიაშვილი. "რკინაბეტონის ელემენტების დახრილი კვეთების რღვევის მიზეზების კვლევა გაანგარიშების თანამედროვე მეთოდების გათვალისწინებით". საქართველოს ტექნიკური უნივერიტეტი, სტუ-ს სტუდენტთა 81-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2013წ. .

ი. გაბისონია. "საგადასახადო ომბუდსმენი". სტუ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,ბიზნესი და სამართალი. 2011წ. გვ.109-113.

ი. გაბისონია. "საგადასახადო რეფორმის სამართლებრივი ასპექტები". "საქართველოს ტექნიკლური უბნივერსიტეტი,საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,სამართლის აქტუალური პრობლემები". 2010წ. გვ.108-116.

ი. გაბისონია. "საგადასახადო საიდუმლოება". ტექნიკურ უნივერსიტეტის სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,. 2011წ. .