კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2671 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

И. Хомерики. Оптимизация организации информационного обслуживания в равномерно распределенных вычислительных сетях. Труды международного симпозиума "Информация, автоматизация, управление". Тбилиси. 2000წ. .

Л. Чоликидзе, გ. ჟღენტი. Оптимизация параметров делителя напражения ро критертю серийнопригодности. საერთაშორისო საიუბილეო სამეცნიერო კონფერენცია “21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები”, სტუ. 2012წ. .

О. Намичейшвили, А. Прангишвили, Г. Жгенти, Л. Чоликидзе. Оптимизация параметров делителя напряжения по критерию серийнопригодности. Международная научная конференция «Основные парадигмы развития науки и технологий 21-го века», посвящённая 90-летию со дня основания Грузинского технического университета, 19-21 сентября 2012 года, Тбилиси, Грузия. 2012წ. Труды международной научной конференции «Основные парадигмы развития науки и технологий 21-го века», посвящённой 90-летию со дня основания Грузинского технического университета, 19-21 сентября 2012 года, Тбилиси.-Тбилиси: издательский дом «Технический университет», 2012.-с.???-???..

Т. Мегрелидзе, Гегешидзе м., Хведелидзе М.. Оптимизация процесса экстракции биологически активных веществ из чайного шрота. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია. 2009წ. შრომათა კრებული. გვ. 262-265.

Т. Саанишвили, Т.П.Саанишвили. Н.В.Кавлашвили, П.Д.Ставрианиди, О.С.Лабадзе, Л.Л.Гварамадзе, . ОПТОТИРТСТОРНЫЙ ЦИФРОВОЙ КАЛИБРАТОР НАПРЯЖЕНИЯ. . Международная научная конференция «ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОМПЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МОДЕЛИРОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ» посвящённое 85 летию со дня рождения академика И.В.Прангишвили. . 2015წ. Труды. Грузия. Тбилиси 3-5 ноября, 2015 г., с.277-281..

Н.В.Кавлашвили, П.Д.Ставрианиди, О.С.Лабадзе, Л.Л.Гварамадзе, Т.П.Саанишвили. ОПТОТИРТСТОРНЫЙ ЦИФРОВОЙ КАЛИБРАТОР НАПРЯЖЕНИЯ.. Международная научная конференция «ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОМПЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МОДЕЛИРОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ» посвящённое 85 летию со дня рождения академика И.В.Прангишвили. . 2015წ. Труды. Грузия. Тбилиси 3-5 ноября, 2015 г., с.277-281..

Н.В.Кавлашвили, П.Д.Ставрианиди, О.С.Лабадзе, Л.Л.Гварамадзе, Т.П.Саанишвили. ОПТОТИРТСТОРНЫЙ ЦИФРОВОЙ КАЛИБРАТОР НАПРЯЖЕНИЯ.. Международная научная конференция «ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОМПЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МОДЕЛИРОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ» посвящённое 85 летию со дня рождения академика И.В.Прангишвили. . 2015წ. Труды. Грузия. Тбилиси 3-5 ноября, 2015 г., с.277-281..

Н.В.Кавлашвили, П.Д.Ставрианиди, О.С.Лабадзе, Л.Л.Гварамадзе, Т.П.Саанишвили.. ОПТОТИРТСТОРНЫЙ ЦИФРОВОЙ КАЛИБРАТОР НАПРЯЖЕНИЯ.. Международная научная конференция «ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОМПЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МОДЕЛИРОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ» посвящённое 85 летию со дня рождения академика И.В.Прангишвили. . 2015წ. Труды. Грузия. Тбилиси 3-5 ноября, 2015 г., с.277-281..

Г. Нарешелашвили. Организация правил порождений в ситуационной модели управления распределением сырьевых ресурсов. ХIХ научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава ВТУЗ-ов Закавказских республик. 1977წ. Тезисы докладов,Тбилиси.

К. Чурадзе. Освоение подземного пространства -глобальная перспектива 21-го века.. Труды Международной научно-технической инженерной конференции,"Новейшая технология Грузии" Тбилиси: 2002,с 38-42.. 2002წ. Труды Международной научно-технической инженерной конференции,"Новейшая технология Грузии" Тбилиси: 2002,с 38-42.

Е. Мацаберидзе, А.В.Саруханишвили, Д.В.Эристави, М.К.Гугешидзе. Основные принципы оценки принадлежности твердых отходов к техногенному сырью . საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა. 2009წ. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი კერამიკა 1-2(20-21)2009გვ.114-117.

Д. Эристави, А.В.Саруханишвили, М.К. Гугешидзе, Э.Л.Мацаберидзе. Основные принципы оценки принадлежности твердых отходов к техногенному сырью. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაცია, მე-2 საერთასორისო კონფერენცია და გამოფენა. 2009წ. სტუ-მოხსენებათა თეზისები, 7-10, გვ. 114-117.თბილისი.

М. Гугешидзе, Д Еристави, А Гогишвили. Основные принципы оценки принадлежности твёрдых отходов к техногенному сырью.. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა. 2009წ. "კერამიკა", 1-2(20-21) გვ 114-117.

თ. ჩხაიძე, Н. Чхаидзе. Особенности износа колесных пар и рельсов с учетом условий эксплоатации и выбор оптимального профиля катания . . 2010წ. სტუ-ს საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის შრომები.

Е. Мацаберидзе, Н.Дж.Рачвелишвили, А.В.Саруханишвили. Особенности получения стекол из композиции,содержащих техногенное сырье. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციისმე-2 საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა. 2009წ. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი კერამიკა 1-2(20-21)-2009 გვ.97-102.

Т. Буркадзе, Беридзе Дж.. Особенности расчета сетей передачи данных. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა”; შრომები. 2011წ. საქართველო, თბილისი, გვ.44-45.

Т. Буркадзе, Беридзе Дж.. Особенности расчета сетей передачи данных. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა”; მოხსენებათა თეზისები. 2010წ. საქართველო, თბილისი, გვ.79-80.

Д. Эристави, М.К. Гугешидзе, А.В.Саруханишвили. Оценка минералогического состава мартеновских и доменных шлаков руставского АО “Грузинская сталь . ГТУ. Труды международной научно-технической конференции “Новые технологии в современной промышленности . 2010წ. 29-30. Тбилиси 2010г. с. 104-106..

З. Гаситашвили, Б.Чхенкели А.Прангишвили и др.. Оценка и прогнозирование качества систем водоснабжения. ГТУ, Тбилиси 2000 г.. 2000წ. XIV международный симпозиум управления большими системами.

Джалябова Н. ОЦЕНКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СРЕДЫ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И ОФИСАХ С ЦЕЛЬЮ УМЕНЬШЕНИЯ ЕЁ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА.. საქართველოს თექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში“, მოხსენებათა კრებული, თბილისი, გვ.275-280.