კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2711 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Д. Эристави, А.В.Саруханишвили, М.К. Гугешидзе, Э.Л.Мацаберидзе. Основные принципы оценки принадлежности твердых отходов к техногенному сырью. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაცია, მე-2 საერთასორისო კონფერენცია და გამოფენა. 2009წ. სტუ-მოხსენებათა თეზისები, 7-10, გვ. 114-117.თბილისი.

М. Гугешидзе, Д Еристави, А Гогишвили. Основные принципы оценки принадлежности твёрдых отходов к техногенному сырью.. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა. 2009წ. "კერამიკა", 1-2(20-21) გვ 114-117.

თ. ჩხაიძე, Н. Чхаидзе. Особенности износа колесных пар и рельсов с учетом условий эксплоатации и выбор оптимального профиля катания . . 2010წ. სტუ-ს საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის შრომები.

Е. Мацаберидзе, Н.Дж.Рачвелишвили, А.В.Саруханишвили. Особенности получения стекол из композиции,содержащих техногенное сырье. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციისმე-2 საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა. 2009წ. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი კერამიკა 1-2(20-21)-2009 გვ.97-102.

Т. Буркадзе, Беридзе Дж.. Особенности расчета сетей передачи данных. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა”; შრომები. 2011წ. საქართველო, თბილისი, გვ.44-45.

Т. Буркадзе, Беридзе Дж.. Особенности расчета сетей передачи данных. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა”; მოხსენებათა თეზისები. 2010წ. საქართველო, თბილისი, გვ.79-80.

Д. Эристави, М.К. Гугешидзе, А.В.Саруханишвили. Оценка минералогического состава мартеновских и доменных шлаков руставского АО “Грузинская сталь . ГТУ. Труды международной научно-технической конференции “Новые технологии в современной промышленности . 2010წ. 29-30. Тбилиси 2010г. с. 104-106..

З. Гаситашвили, Б.Чхенкели А.Прангишвили и др.. Оценка и прогнозирование качества систем водоснабжения. ГТУ, Тбилиси 2000 г.. 2000წ. XIV международный симпозиум управления большими системами.

Джалябова Н. ОЦЕНКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СРЕДЫ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И ОФИСАХ С ЦЕЛЬЮ УМЕНЬШЕНИЯ ЕЁ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА.. საქართველოს თექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში“, მოხსენებათა კრებული, თბილისი, გვ.275-280.

М. Гугешидзе, Д Еристави, А Саруханишвили. Оценка минералогического состава мартеновских и доменных шлаков руставского АО «Грузинская сталь. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. (სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი). 2010წ. "ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში" გვ 104-106.

ვ. ხარიტონაშვილი. Оценка экологической безопасности сцепленя. Конф.посв.10-летию грузинского автомобильного дорожного института. Тбилиси.. . წ. .

ბ. გოდერძიშვილი, ბერიძე ლ.. оценки погрешностей финансовых потоков инвестиционных проектов критерий инвестиционных проектовэ критерий инвестиций. . . 2008წ. ხელისუფლება და საზოგადოება # 4(8) . გვ. 161-172..

Ш. Андгуладзе, Т. Ломия, М. Чанкотадзе, М. Мшвилдадзе. Очистка кислых карьерных вод от ионов тяжелых металлов. ჩამომსხმელთა და მასალათმცოდნეთა პირველი საერთაშორისონკონგრესი. 2006წ. საქართველოს ტექნიკყრი უნივერსიტეტი .

ვ. ლოლაძე. Перистальтический эффект в процессе массопереноса при ускоренном насыщении бетонов термопластичным материалом. გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები. სტუ.. წ. .

К. Чурадзе, Папелашвили Д. О., Вашакидзе Д. А.. Перспектива освоения подземного пространства.. Труды Международной научно-технической конференции по охране труда,горному делу,экологии и геологии, Тбилиси: 2000,с 16-18... 2000წ. Труды Международной научно-технической конференции по охране труда,горному делу,экологии и геологии, Тбилиси: 2000,с 16-18..

БУТУЛАШВИЛИ Т. Л.. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРНОЙ ПРОМИШЛЕННОСТИ ГРУЗИИ, РЕСУРСОВОСПРОИЗВО–ДЯЩИЕ, МАЛООТХОДНЫЕ И ПРИРОДООХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ НЕДР. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ხალხთა მეგობრობის რუსეთის უნივერსიტეტი . 2014წ. მე-13 საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველო, თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2014 წელი, 15-21 სექტემბერი. გვ.46-48.

რ. კლდიაშვილი, Т.Цивцивадзе, Н.Чигогидзе, Р.Схиладзе, Г.Сулаквелидзе. пишевое и медикобиологическое значение некоторих персрективних растительних култур. Международная практическая Конференция. 2011წ. Кутаиси.

Н. Берая, И. Зедгинидзе. Планирование эксперимента при учете погрешностей средств измерения. Международная научная конференция «Информационные технологии в управлении», Тбилиси, Технический университет. 2007წ. Тбилиси:Технический университет. Сборник докладов международной научной конференции «Информационные технологии в управлении», т.II, с.328-334.

О. Томарадзе, Хоштария К.А.. Повышения скорости передачи цифровых потоков путем использования кодов корреляционными связями высоких порядков. ГПИ. 0წ. Тазисы докладов XХ республиканской научно-технической конференции .проф-соско преподавательского состава.

ლ. ჯიქიძე, ვ. ცუცქირიძე. Подобные нестационарные течения проводящей жидкости между двумя бесконечными пористыми дисками с учетом слабого магнитного поля и теплопередачи . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.სამშენებლო ფაკულტეტი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია–სამშენებლო მექანიკის პრობლემები.თბილისი.