კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2714 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Г. Нарешелашвили, О. Шония. Структура микромодели системы принятия решений для распределения сырьевых ресурсов. ХIХ научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава ВТУЗ-ов Закавказских республик. 1977წ. Тезисы докладов,Тбилиси.

მ. ოქროსაშვილი, Э.Кутелиа, В.Копалейшвили. Структурное исследование спаев, полученных паровым потоком меди на титановой основе. Ассоциация сваршиков Грузии. Международная ассоциация . წ. Сборник докладов VI Республиканскщй н/т конференция по сварке и смежным технологиям в народном хозяйстве. Тбилиси, с. 79-86 .

Р. Турманидзе, Д. Буцхрикидзе, null. СХЕМА ФОРМООБРАЗОВАНИЯ СФЕРИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ОБРАБАТЫВАЕМОСТЬ КРИСТАЛЛА САПФИРА. აკად. თ.ლოლაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2011წ. ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები. გვ.45-55..

Д. Буцхрикидзе, null. Схема формообразования сферической поверхности и обрабатываемость кристалла сапфира. . 2011წ. ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები. აკად.თ.ლოლაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფ. მასალები. გვ. 45-55..

გ. ტაბატაძე, Хундадзе Н.Ш.. Табатадзе Г.П. Рациональное и комплексное использование минерального сырья в Грузии. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ხალხთა მეგობრობის რუსეთის უნივერსიტეტი, მე-13 საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველო, თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2014წ. კონფერენციის მოხსენებათა კრებული, გვ. 46-48.

М. Цирекидзе, А. Гогава, Е. Иванова. Теоретический расчет На-подобных спектров сателлитов к 2-3 переходам, в Ne-подобных ионах.. . 1988წ. Тезисы докладов Всесоюзной конференции по атомной спектроскопий, Тбилиси, (1988).

ნ. ხარშილაძე, Т.А. Пагава, М.Г. Беридзе, Л.С. Чхартишвили, Н.Ш. Харшиладзе, Н.И. Майсурадзе. Термостабильность наноразмерных металлоподобных включений в кристаллах n-Si, облученных высокоэнергетическими протонами.. 2-я Международная конференция «Нанотехнологии» Нано – 2012, Тбилиси, Грузия, 19-21 сентября, 2012,. 2012წ. с. 200-200.

ნ. მაისურაძე, Т.А. Пагава, М.Г. Беридзе, Л.С. Чхартишвили, Н.Ш. Харшиладзе, Н.И. Майсурадзе. Термостабильность наноразмерных металлоподобных включений в кристаллах n-SI , облученных высокоэнер гетическими протонами. 2-я Международная кон ференция «Нанотехнологии» Нано – 2012, Тбилиси, Грузия, 19-21 сентября, 2012.. 2012წ. с. 200-200..

Л. Чхартишвили, Т. А. Пагава, М. Г. Беридзе, Н. Ш. Харшиладзе, Н. И. Майсурадзе. Термостабильность наноразмерных металлоподобных включений в кристаллах n-Si, облученных высокоэнергетическими протонами. 2-я Междунар. конф. “Нанотехнологии” (19–21 сентября 2012 г., Тбилиси, Грузия). 2012წ. Содерж. 2-й Междунар. конф. “Нанотехнологии”, Тбилиси: Некери, 200.

Т. Дадиани. Термоэдс тонких пленок некоторых сульфидов иттербия и диспрозия. . 1983წ. конференция по физике и химии редко¬зе¬мель-ных полупрово䬬ников.

ნ. კიკნაძე, ო. ჭიპაშვილი, მ. ლომთაძე. Технико-экономическая оценка при проектировании реконструкции жилых здании. საქ. ტექ. უნივერსიტეტი საქ. მეცნიერებათა აკადემია საქ. საინჟინრო აკადემია რესპუბლიკური და სამეცნიერო კონფერენცია „მშენებლობა და ოცდამეერთე საუკუნე “ 2005 წ. . 0წ. 77. გვ .

Т. Буркадзе, Беридзе Дж. Технические аспекты доставки пакетов в мультисервисных IP-сетях. . საერთა შორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები“; მოხსენებათა თეზისები. 2011წ. საქართველო, თბილისი, სტუ, გვ.77-78.

Т. Буркадзе, Беридзе Дж.. Технические аспекты доставки пакетов в мультисервисных IP-сетях. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები“ . 2011წ. საქართველო, თბილისი, სტუ,შრომები, #1(10), გვ.279-282.

М. Швангирадзе, Т. Геркеули. Технология изготовления баллонов высокого давления из полимерных композиционных материалов армированных базальтовым волокном. TRANSPORT BRIDGE EUROPE ASIA. GTU Tbilisi, 2014 . 2014წ. საგამმომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი", 303-309 6 გვ..

И. Бердзенишвили. Технология получения комбинированного покрытия для емкостного химического оборудования. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ახალი თექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2010წ. კონფერენციის შრომები, გვ.96-99.

ლ. ჯიქიძე, ვ. ცუცქირიძე. Течение с теплообменом при наличии фазовых переходов на стенке кольцевого канала. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.სამშენებლო ფაკულტეტი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია–სამშენებლო მექანიკის პრობლემები.თბილისი.

М. Ахобадзе, С. Уджмаджуридзе. Управление технологическими процессами производства электрических машин на основе применения методов идентификации. “Новые технологические процессы.“ в кн. IV всесоюзной научно-технической конференции. 1979წ. Тбилиси.

ზ. ეზუგბაია, null, Л. Итриашвили, И. иремашвили. упращенная технология устройства зеленой кровли с использованием нового состава почво-грунтов. სტუ, წყალთამეურნეობის ინსტიტუტი VI საერთაშორისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. 2015წ. .

მ. სირაძე, Н. Рачвелишвили , И. Бердзенишвили, Н. Непаридзе . Усовершенствование технологии рафинации хлопкового масла . საერთაშორისო სამეცნი-ერო-პრაქტიკული კონფერენცია „კვების პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები“ შრომების კრებული, . 2014წ. ქუთაისი - .

შ.ციხელაშვილი. Установление экспертно-эколологических состояний качества загрязнения воды в инжинерных задачах востановления реконструкций чмстных сооружений. სტუ–ს რესპუბლიკური ღია სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია "მშენებლობა და ოცდამეერთე საუკუნე". 0წ. მოხსენებათა თეზისები, 64გვ..