კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

И. Бердзенишвили. Технология получения комбинированного покрытия для емкостного химического оборудования. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ახალი თექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2010წ. კონფერენციის შრომები, გვ.96-99.

ლ. ჯიქიძე, ვ. ცუცქირიძე. Течение с теплообменом при наличии фазовых переходов на стенке кольцевого канала. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.სამშენებლო ფაკულტეტი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია–სამშენებლო მექანიკის პრობლემები.თბილისი.

М. Ахобадзе, С. Уджмаджуридзе. Управление технологическими процессами производства электрических машин на основе применения методов идентификации. “Новые технологические процессы.“ в кн. IV всесоюзной научно-технической конференции. 1979წ. Тбилиси.

ზ. ეზუგბაია, null, Л. Итриашвили, И. иремашвили. упращенная технология устройства зеленой кровли с использованием нового состава почво-грунтов. სტუ, წყალთამეურნეობის ინსტიტუტი VI საერთაშორისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. 2015წ. .

მ. სირაძე, Н. Рачвелишвили , И. Бердзенишвили, Н. Непаридзе . Усовершенствование технологии рафинации хлопкового масла . საერთაშორისო სამეცნი-ერო-პრაქტიკული კონფერენცია „კვების პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები“ შრომების კრებული, . 2014წ. ქუთაისი - .

შ.ციხელაშვილი. Установление экспертно-эколологических состояний качества загрязнения воды в инжинерных задачах востановления реконструкций чмстных сооружений. სტუ–ს რესპუბლიკური ღია სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია "მშენებლობა და ოცდამეერთე საუკუნე". 0წ. მოხსენებათა თეზისები, 64გვ..

И. Хомерики, Н.Инвия. Устройство Управления Системы Компенсации Геомагнитных Бурь. Труды международной научной конференции "Информационные и компьютерные технологии, моделирование, управление" посвященной 80-летию академика И.В.Прангишвили. Тбилиси. 2010წ. .

Ш. Андгуладзе, თ. კვინიკაძე, ა. კორძაძე, დ. დემეტრაშვილი. Утилизация отходов (кислых гудронов) нефтеперера г.Батуми с целью экологической безопасности Черного моря. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. ISSN 978-9941-14-868-2 გვ.37-39 .

ე. კოზლოვა. Учет социально-идеологического аспекта при создании журналистского текста. . საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. წ. თბილისი, 2008, გვ. 318-322.

Н. Попорадзе, О. Сескуриа, პ. ივანიშვილი. Фахралинское месторождение туфа. თბილისი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი XIII საერთაშორისო კონფერენცია: “Ресурсовоспроизводящие, малоотходные технологии освоения недр. 2014წ. .

З. Цицкишвили, Цицкишвили А. Р.. Фильтрация из пространственного осесимметричного водоема трапецеидального сечения. Труды Международной конференций /Проблемы механики с плошных сред/ Тбилиси. 2007წ. .

О. Намичейшвили, А. Прангишвили. Формальный нейрон и модели его адаптации в теории резервирования. Международная научная конференция «Информационные и компьютерные технологии, моделирование, управление», посвящённая 80-летию со дня рождения академика И.В. Прангишвили, Тбилиси, 1-4 ноября 2010 г.. 2011წ. Труды международной научной конференции «Информационные и компьютерные технологии, моделирование, управление», посвящённой 80-летию со дня рождения академика И.В. Прангишвили.-Тбилиси: издательский дом "Технический университети", 2011.-С.10-13.

А. Прангишвили. Формальный нейрон и модели его адаптации в теории резервирования. Посвящённая 80-летию со дня рождения академика И.В. Прангишвили международная научная конференция «Информационные и компьютерные технологии, моделирование, управление», Тбилиси, 1-4 ноября 2010.. 2010წ. Труды международной научной конференции «Информационные и компьютерные технологии, моделирование и управление», посвященной 80-летию со дня рождения академика И.В.Прангишвили.-Тбилиси: Издательский дом "Технический университет", 2011.- С.10-13.

Л. Куталадзе, Чантуриа Г., Каракозов К.. Фотонные структуры на основе неорганических оптических волокон и исследование в них оптических явлений. Вторая международная конференция ассоциации керамиков Грузии, gtu . 2008წ. Сб. статей стр.195 -199.

Т. Дадиани. Фоточувствительность тонких пленок полуторных сульфидов Sm, Dy, Yb легированных кадмием. . 1983წ. Всесоюзная конференция по физике и химии редко¬зе¬-мельных полупро¬вод-ни¬ков. Тбилиси, 21-23 апреля 1983 г., с. 38..

. Харшиладзе Г.П. Уравнения бесконтактного двигателя посьоянного тока с асинхронным вращением ротора. . XI Международная научно-практическая конференцияю Россия, г. Екатеринбург. 2015წ. 2015, 6(11), с-37-40..

Г. Голетиани. химические методы получения экологически чистих эфирних масел. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “სურსათის უვნებლობის პრობლემები”. 2009წ. შრომათა კრებული,ISBN 978-9941-0-1424-6. თბილისი .

ლ. ქაჯაია, ნ.ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ბ.ბაღათურია. Химический состав эфирного масла полыни лимонной произрастающей в условиях Грузии. სტუ. 2012წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი სტუ-ს დაარსებიდ ან 90 წლისთავისადმი"21 საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირიოთადი პარადიგმები" №1, გვ344.

И. Бердзенишвили, Д.В. Бибилеишвили, Л.О. Эбаноидзе, ნ. ბოკუჩავა. Цветные глины Грузии в косметике. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია/ საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაცია, სტუ. 2009წ. Ceramics, 1-2(20-21), стр. 122-124.

О. Томарадзе, Харатищвили Н. Г. и др.. Цифроввя телевизионная система адаптириуюшаяся к скачкам яркости. Тезисы докладов ХY!!! научно-технической конференции . 1974წ. Тезисы докладов ХY!!! научно-технической конференции .