კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2699 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Дадиани. Электрофизические свойства тонких плёнок моноантимонида самария. . 1984წ. Тезисы докладов XXII научно - технической кон¬ференции профессорского - преподавательского сос¬тава ВТУЗ-ов Закавказья, г.Тбилиси, с.35, 1984г.

დ. გორგიძე, მ. ლოსაბერიძე. Эффект движущегося штампа на ортотропной полуплоскости при наличии силы трения. Международная конференция "Проблемы механики спллошных сред". 2007წ. ტექნიკური უნივერსიტეტი; გვ.42-47.

З. Микадзе, И. Микадзе, Н. Арабули, Л. Елиаури, Н. Микиашвили. Эффективность и надежность некоторых технических систем. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში". მოხსენებათა კრებული.ტომი II. გვ. 353-357..

Н. Арабули, И. Микадзе, Н. Микиашвили, Л. Елиаури. Эффективность и надежность некоторых технических систем. სტუ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში". 2007წ. მოხსენებათა კრებული. ტომი II. გვ.353-357. უაკ 519.6:519.7:621.37/.39 .

М. Швангирадзе, Геркеули Т.З. Эффективность использования композиционных материалов на основе базальтового волокна. . Конференция посвященная памяти академика Теймураза Лоладзе. Тбилиси. 2011წ. 7 ст..

ლ. იმნაიშვილი. ა.ფრანგიშვილი, მ.ბედინეიშვილი, მ.სულაბერიძე. სასწავლო დაწესებულებაში პედაგოგთა რეგისტრაციის ელექტრონული სისტემა. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა". თბილისი, 1-4 ნოემბერი, 2010 წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ. 115. . . 2010წ. .

კ. ოდიშარია, ა.ვეფხვაძე, ი.მიქაძე, ბ.კვირკველია, თ.ჭუმბურიძე. აბონენტების მიერ მოხმარებული ენერგო მატარებლების აღრიცხვის კომპლექსური ავტომატიზებული სისტემის შექმნის კვლევა. ITC'07, სატთაშორისო კონფერენცია, სტუ. 2007წ. "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში', მოხსენებათა კრებული.

. აბსოლუტურად უგულებელყოფადი და აბსოლუტურად არაზომადი სიმრავლეები უსასრულო-განზომილებიან ვექტორულ $R^N$ სივრცეში, . სტუ-ის 75-ე წლისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია, თბილისი, 2-4 ივნისი, . წ. .

მ. სირაძე, Непаридзе Н, И.Гоксадзе . აბუსალათინის ზეთის რაფინაციის თავისებურებანი.. საერთაშორისო კონ-ფერენციის შრომები „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“. . 2010წ. ქუთაისი .

ი. ბურდული. აგრესია, ფსიქოანალიზი და ემანსიპაცია (წამკითხველი). გენდერული კვლევის ცენტრი, . 2015წ. მსოფლიო და გენდერი – 3.

ი. მამალაძე. აგროდაზღვევა საქართველოში: კულტურისა და პროდუქტების დეფიციტი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი; მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია; 91-94გვ.

მ. შონია. ადამიანი როგორც სოციოლოგიის საგანი. . 2009წ. ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა),1(9),გვ.119-125..

კ. ოდიშარია, გ.ლობჟანიძე, თ.კაპანაძე. ადამიანი, როგორც ინფორმაციული ზემოქმედების ობიექტი.-. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. "მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები", მოხსენებათა თეზისები.

მ. დემეტრაძე, ნ.კუციავა. ადამიანის ჯანმრთელობა და მასზე მოქმედი რისკ-ფაქტორები. . .საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 80-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. კონფერენციის დასკვ¬ნით ეტაპში გამარჯვებული სტუდენტების ნაშრომთა თეზისების კრებული. 2012წ. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. თბილისი.

მ. შონია. ადამიანის ვერბალურ-კომუნიკაციური არსების შესახებ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 2. 2010წ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 2: საერთ. კონფ. მასალები, 1, გვ. 230-236..

გ. ძიძიგური. ადამიანის პიროვნული ღირსება საქართველოში (ისტორია და თანამედროვეობა).. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.. წ. გვ 120–122.

თ. ხოხობაშვილი, ნანა ხაზარაძე. ადამიანის უფლებათა დაცვის დეკლარაცია და საქართველო. სტუ–ს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2009წ. მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია.

ი. მიქავა. ადამიანის ჰოლისტური ხატი ინტეგრალურ ფსიქოლოგიურ სისტემაში. მსოფლიო და კავკასია/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. მსოფლიო და კავკასია, გვერდების რაოდენობა - 2.

თ. ღურწკაია, ღურწკაია კარლო. ადამიანისეული რესურსების საერთაშორისო მართვა. მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“-2015წ.. 0წ. .

ბ. გოდერძიშვილი, ბერიძე თამარ, ჭანტურია ნატალია. ადამიანური კაპიტალი და მისი განვითარების პარადიგმების გენდერული ასპექტები ქართულ რეალობაში. სტუ. . 2017წ. მსოფლიო და გენდერი-2017.