კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. გაბისონია. "საგადასახადო სამართალდარღვევისა და დანაშაულის პრევენციული ღონისძიებები". სტუ,საუნივერსიტეტთაშორისო საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია,კრიმინოლოგიის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. 2011წ. .

ი. გაბისონია. "სამართლის აქტუალირი პრობლემები,პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები,სახდელის დაკისრების პრობლემა ადმინისტრაციულ სამართლდარღვევათ კოდექსში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. .

ქ. კოტრიკაძე, ო. კოტრიკაძე. "სამწევრა ალგებრული განტოლების ფესვური ჰოდოგრაფები და მათი თავისებურებანი". ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისათვის მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა"საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2010 წ;. 2011წ. ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისათვის მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა". სტუ შრომები, გვ. 109-112.

ნ. გომართელი. "საქართველოს დასავლური ორიენტაცია და ქვეყნის სამომავლო განვითარების პერსპექტივები". საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მსოფლიო და კავკასია". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი. 2011წ. .

მ. მეტრეველი. "საქართველოს ტურიზმის საკანონმდებლო ხარვეზები და მათი გამოსწორების გზები". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერისნგის ფაკულტეტი. 2016წ. მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2016, ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი “ბიზნეს-ინჟინერინგი”, #4, 17-22გვ..

ე. ფანცხავა, ქ.ვეზირიშვილი-ნოზაზე, ლ.პაპავა, მ.ჯიხვაძე, ქ.მჭედლიძე. "საქართველოში არსებული ენერგორესურსების ათვისების პოტენციალური მიმართულებანი". აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.მე-4 საერთასორისო კონფერენცია.ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები.. 2016წ. 29-30 ოქტომბერი გვ.5.

ე. ფანცხავა, თ. ჩხიკვაძე. "ტესტირების პროგრამა საგანში: "სავარიო სიტუაციების აცილება თბოდანადგარებში"(სადემონსტრაციო ნაწილი).. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა №70 საერთაშორისო კონფერენცია. . 0წ. კონფერენციის დასკვნით ნაწილში გამარჯვებული სტუდენტების ნაშრომთა თეზისების კრებული. თბილისი 2011. 42 გვ..

მ. მეტრეველი, გიორგი ჯაბნიძე. "ტურისტთა სტატუსური ქცევის ცნება, როგორც ტურპროდუქტზე მოთხოვნის მოტივაცია საქართველოს (აჭარის რეგიონი) შავი ზღვის კურორტებზე". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერისნგის ფაკულტეტი. 2016წ. მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2016, ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი “ბიზნეს-ინჟინერინგი”, #4, 46-53გვ..

მ. მესხია, ზაალიშვილი ნინო, null. "უკანაკნელი ომი " და ქართველთა გმირობა. სტუ. 2015წ. მეორე მოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია.

მ. დონაძე, ჯ. შენგელია. "უსაფრთხო" სასმელი წყლის მომხადება მფილტრავი ნანომასალების გამოყენებით. რ. აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე-3 კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში, . 2011წ. 38-40.

ე. ფანცხავა, ქ. მჭედლიძე, ლ. შეიზაშვილი.. "ქვაბში წყლის დონის რეგულირება და წყლის დონეზე წნევის გავლენა". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სტუდენტთა 82-ე საერთაშორისო კონფერენცია.. 0წ. თბილისი 2014 წ. .

თ. კუპრეიშვილი. "ქურთების ფაქტორი" თურქეთისა და სირიის მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებში. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2015წ. ხელისუფლება და საზოგადოება N4(36), 186-192.

ა. ცაკიაშვილი. "შეკიდულ სართულიანი შენობები". საქართველოს ტექნიკური უნივერიტეტი, სტუ-ს სტუდენტთა 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2010წ. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერიტეტი", გვ. 11.

ნ. ცანავა, მარინე ტაბატაძე. "ცარიელი სივრცე", როგორც რუსული ექსპანსიის წინაპირობა( რაჭა- ლეჩხუმის და სვანეთის მოსახლეობის დემოგრაფიული დინამიკა). ყოვეწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ხელისუფლება და საზოგადოება", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, . 2014წ. საერთაშორისო კონფერენციის " ხელისუფლება და საზოგადოება"მოხსენებების პროგრამა, გვ.21.

ნ. ლომიძე. ''საერთაშორისო ტერორიზმი და კავკასიის უსაფრთხოების პრობლემები'. "მსოფლიო და კავკასია" სტუ-ს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. თბილისი 2011 მსოფლიო და კავკასია, გვ.82-84.

თ. ჭანტურია, მ. ლეკიშვილი. 'ამერიკის თანამედროვე არქიტექტურა საზოგადოებრივი შენობების მაგლითზე'. ამერიკათმცოდნეობის მე– 19 ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერანცია. 0წ. ამერიკულ –ქართული ურთიერთობები:ისტორია და თანამედროვეობა.

ლ. კვარაცხელია. , ტურისტული პროდუქტის მომხმარებელთა დაჯგუფების განზოგადებული მეთოდი, . სტუ, ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“ . 2015წ. თბილისი, სტუ.

დ. ლელაძე. ,, პორტატული მოწყობილობები, როგორც ელექტრონული სერვისების მიღების ეფექტური და თანამედროვე საშუალება". სტუ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2015წ. #1 (33), გვ. 194-200.

გ. ზირაქაშვილი. ,, ფიქსირებული განწყობა-კონფლიქტის წინაპირობა. ,,მსოფლიოს ახალი წესრიგი და კავკასია. 2009წ. ,,მსოფლიოს ახალი წესრიგი და კავკასია"; 244-246.

თ. რევაზიშვილი. ,,21-ე საუკუნის საქართველოს გამოწვევა: გარემო და ჯანმრთელობა". სტუ. საერთაშორისო კონფერენცია. 2011წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .