კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2594 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. კახიანი, ლ.მახვილაძე , ა.სოხაძე, გ.ნიჟარაძე. არსებული 9–სართულიანი მსხვილბლოკური საცხოვრებელი სახლების სეისმომედეგობის ამაღლება. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,ქალი და XXI საუკუნე. წ. ISBN 978-9941-14-951-1, 73გვ..

მ. მელქაძე. არქიტექტურის აკადემიური სივრცე–აზროვნების პერსონიფიცირების ფენომენი. სტუ. 2017წ. პირველი საერთაშორისო კონფერენციის "უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: სტრატეგიები და გამოწვევები" მოხსენებათა კრებული, 9-21გვ.

. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. „არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“, N4. 2014.

მ. მილაშვილი. არქიტექტურული ინტერვენცია თბილისის ისტორიული ცენტრის მაგალითზე. პროფ.ი. ციციშვილის სახელობის არქიტექტორთა V სამეცნიერო–პრაქტიკული . 2006წ. .

მ. დარჩაშვილი. არჩილ ჯორჯაძე ქალის უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ, . საერაშორისო კონფერენცია „გენდერი და მსოფლიო” (2), . 2013წ. .

გ. კოტრიკაძე, ხლემძღვანელი, 4 კურსის სტ. ზ.ჯობავა, ნ.ყანდაშვილი. ასიმეტრიული კრიპტოსისტემის RSA-ს მეთოდის გატეხვა. სტუ, 81–ე ღია საერთ. სამეცნ. კონფ. . 2013წ. II ადგილი..

დ. ცუცქირიძე, პეტრიაშვილი ნინო. ასიმეტრიული ძალაუფლება და მისი გავლენა მოლაპარაკებებზე,. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება-2014", თბილისი,. 2014წ. .

ჯ. გრიგალაშვილი. ასინქრონული ძრავის სამფაზა ინვერტორი მექატრონულ სისტემებში მიკროკონტროლერული მართვით. აკადემიკოს თ. ლოლაძის ხსოვნისდმი საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია “ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები”. 2011წ. მოხსენება, თბილისი, სტუ, ოქტომბერი, 2011.

ჯ. გრიგალაშვილი. ატომური და თბოელექტროსადგურების საინფორმაციო-საზომი კომპლექსის არქიტექტურის დამუშავება . აკადემიკოს გოჩა ჩოგოვაძის დაბადებიდან 70 წლისთვის მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია “მართვის ავტომატიზირებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები”. 2011წ. მოხსენება, საქართველო, თბილისი, სტუ 20-22 მაისი, 2011.

გ. სულაშვილი, ნ. ფაილოძე, გაბარაევი ჟანა. აუდიტის ჩატარების სამართლებრივი საფუძვლები. მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია-IEC 2015. ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების -მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“. 2015წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი, ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი, #4.გვ .

მ. ლოსაბერიძე, რ. მიხელსონი, ს. ხომერიკი, დ. ხომერიკი. აფეთქებითი ენერგიის გამოყენებით ქვის ბლოკების მოპოვების თეორიული საფუძველები. . საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის მეექვსე ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. თბილისი.. 2015წ. .

ზ. ჩხაიძე, ა.ქუთათელაძე. აქტივების მართვის ანალიზი კომერციულ ბანკებში.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სეუ 2017. 2017წ. თბილისი, რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ &მეცნიერება“,№ 6(6), გვ.132–140 .

მ. ახობაძე, თ. უთურგაიძე, ვ. უთურგაიძე. აქტიურ ზმნათა ფორმების წარმომქმნელი მოდელი მთარგმნელი სისტემისთვის. აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა”. 2015წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები, თბილისი, გვ. 436-440.

ზ. კოვზირიძე, ა. იაშვილი,, ო. მაღრაძე,, თ. მაჩაიძე, ჯ. ჩიღვინაძე, გ.დონაძე, დ. გვენცაძე, , თ.მაჩალაძე., ე. ხუჭუა, ს.ასიმოვი. აღალტემპერატურული ზეგამტარი პოლიმერული კომპოზიტების პინინგზე ვაკუუმსა და დამჟანგავ პირობებში თერმული დამუშავების გავლენის შესწავლა.. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა. 2009წ. ჟურნალი „კერამიკა“, #1-2 (21-22)გვ.61-65.

ნ. ფაილოძე, მურვანიძე იაშა. აღრიცხვასა და კონტროლთან დაკავშირებული რისკების კლასიფიკაცია და მათი შემცირების მექანიზმები. მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია-IEჩ 2016. ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების -მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“. 2016წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი, ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი, გვ. 236-239 .

მ. ამირგულაშვილი. აშშ–სა და ევროპის ინტერესები სამხრეთ კავკასიაში. "მსოფლიო და კავკასია". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. #2, გვ. 69.

ე. შენგელია, ი. ბარამიძე, ც. გვარიშვილი, ლ. გვასალია. აჭარის ზიგიერთი მდინარეში ფიტოპლანქტონის განვითარების ლიმიტირებადი ფაქტორების შესახებ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,. “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება“. 2010წ. თბილისი..

თ. ცინცაძე, ხ.გვრიტიშვილი. ახალგორის რაიონში მაისის თვეში აღებული თაფლის ქიმირ-ტოქსიკოლოგიური ანალიზი. . 2012წ. სტუდენტთა მე-80 ღია საერთ. სამეც. კონფ. სტუ თბილისი გვ.90.

თ. ცინცაძე, ხ.გვრიტიშვილი. ახალგორის რაიონში მაისის თვეში აღებული თაფლის ქიმირ-ტოქსიკოლოგიური ანალიზი. . 2012წ. სტუდენტთა მე-80 ღია საერთ. სამეც. კონფ. სტუ თბილისი გვ.90.

ო. ზუმბურიძე, ე. ხახუტაშვილი. ახალი ეკონომიკა და მარკეტინგი. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები . 2010წ. „საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი. 368-372გვ .