კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2713 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ბაღათურია, ო. ბაღათურია. ავტომატური მართვის თეორიის ძირითადი პრინციპები საჯარო პოლიტიკასა და სახელმწიფო მართვაში. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2007წ. ,,ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში" შრომათა კრებული.

ნ. თოფურია, ვარლამ ლეკიაშვილი. ავტომობილების ტექნიკური მდგომარეობის უზრუნველყოფა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია.

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ე. სადაღაშვილი, მ. მაცაბერიძე, ღვაჩლიანი ვიტალი. ავტომობილის გამონაბოლქვი აირების გამწმენდი მოწყობილობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია. 2010წ. შრომათა კრებული. გვ. 52–54.

ი. ოსაძე, ირმა ხარაზიშვილი. ავტორიტარული რეჟიმების არასტაბილურობა და ლეგიტიმაციის პრობლემა. ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი . 2014წ. .

ნ. გეგეშიძე, ნ.ბოლქვაძე ს.ფიფია ნ.ფურცელაძე გ.ჩაჩუა. აზოტმჟავას მჟანგავი უნარი. სტუდენტთა 85-ე ღია საერთაშორისო სამეცნ. კონფერენცია საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი თბილისი 15 ივნისი 2017. 2017წ. .

ა. ჯანჯღავა. აკად. ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. .

დ. საცერაძე. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადებისადმი 85-ე წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. შრომები საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" ISBN 978-9941-20-575-0 გვ.489-493..

ა. ფიცხელაური. აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. .

მ. ლოსაბერიძე, ლ. მახარაძე, ს. სტერიაკოვა. ალგორითმები და კომპიუტერული პროგრამა სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების უსაფრტხო ექსპლუატაციის მექანოპნევმატური დემპფერების მუშა და კონსტრუქციული პარამეტრების ოპტიმალური მნიშვნელობების განსაზრვრისატვის. საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის მეხუთე ყოველწლიური კონფერენცია, თბილისი.. 2014წ. გვ.54-55.

მ. ჩიქავა. ალოპათიური წამლებისა და ჰომეოპათიური ნანონაწილაკების ფარმაკოლოგიური ეფექტები. . სტუ. 2012წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: `21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები’’.თბილისი. 19-21 სექტემბერი, 2012, გვ. 372-376..

ს. ხიზანიშვილი. ამბოხისა და ხელოვნების თანაფარდობა. საერთაშორისო კონფერენცია "ხელიუფლება და საზოგადოება". 2009წ. ღია დიპლომატიის ასოციაციის ჟურნალი, ხელისუფლება და საზოგადოება, #2(10), გვ. 237-242.

თ. აბულაძე. ამოცანათა სტრუქტურული პროგრამირების მეთოდი პრობლემურად-ორიენტირებულ მულტიპროცესორის მომხსნელ ველში. საკავშირო კონფერენცია "ფუნქციონალური ოპტოელექტრონიკა გამოთვლით ტექნიკაში და მართვის მოწყობილობებში, საქ. პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. 1986წ. 4 გვ..

თ. თოდუა, ო. ვერულავა, თ. ჟვანია, ლ, ვერულავა. ამოცნობის შეცდომების გასწორება ნეიროპორტრეტების გამოყენებით. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2007წ. საერთაშორისო კონფერენცია – ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში. თბილისი.

გ. გრატიაშვილი. ამძრავთა მრავალმასიანი მექანიკური სისტემების დინამიკური კვლევის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, გვ.64.

დ. ტაბატაძე. ანაკრაფი დრეკადი ფილების გაანგარიშების შესახებ.. სტუ-ს პროფ. გორგიძის 90 წელთან დაკავშირებით უწყვეტ ტანთა მექანიკის პრობლემებზე საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები. წ. სტუ-ს პროფ. გორგიძის 90 წელთან დაკავშირებით უწყვეტ ტანთა მექანიკის პრობლემებზე საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები.

. ანთროპოგენეზი და გენდერის პრობლემები. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მსოფლიო და გენდერი"-3. 2015წ. .

დ. ტაბატაძე, ზივზივაძე. ანიზოტროპული პრიზმული ძელის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის განსაზღვრა არათანაბარი ტემპერატურული ზემოქმედების შემთხვევაში. საერთაშორისო კონფერენცია "მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები". 2007წ. .

ლ. ოსიძე, ე. ბუხრაშვილი. ანტიგლობალისტური მოძრაობის სათავეებთან. "მსოფლიო და კავკასია". მეხუთე სამეცნიერო კონფერენცია "მსოფლიო და კავკასია". 0წ. .

თ. ხოხობაშვილი, ნანა ხაზარაძე. ანტიკური ხანის საბერძნეთის დემოკრატიული პოლისები . . 2013წ. მსოფლიო და გენდერი .

ნ. ჯორჯიკია. ანტირელიგიური პროპაგანდის საწინააღმდეგო ეპიზოდები საქართველოში (1937-1938 წლები). "ხელისუფლება და საზოგადოება", 2016 წ.. 0წ. .