კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ზირაქაშვილი. ადმინისტრაციული რეფორმების მნიშვნელოვანი მიზეზები ევროსაბჭოა ქვეყნებში (დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გერმანიის და ფინეთის მაგალითზე). . ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2015წ. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება 2015".

ზ. კაპანაძე, თ. კვაჭაძე, ვ. ჭანკოტაძე, მ. კუბლაშვილი. აეროდინამიკის ზოგიერთი ამოცანის რიცხვითი ამოხსნის შესახებ . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის 'ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში" მოხსენებათა კრებული, თბილისი. 2007წ. გვ. 168-172.

ვ. ჭანკოტაძე, მ. კუბლაშვილი, ზ. კაპანაძე, თ. კვაჭაძე. აეროდინამიკის ზოგიერთი ამოცანის რიცხვითი ამოხსნის შესახებ. "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში"–მოხსენებათა კრებული. 2007წ. 168–172.

მ. კუბლაშვილი, ზ. კაპანაძე, თ. კვაჭაძე, ვ.ჭანკოტაძე. აეროდინამიკის ზოგიერთი ამოცანის რიცხვითი ამოხსნის შესახებ. "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში"–მოხსენებათა კრებული. 2007წ. 168–172.

თ. კვაჭაძე, მ. კუბლაშვილი, ზ. კაპანაძე, ვ. ჭანკოტაძე. აეროდინამიკის ზოგიერთი ამოცანის რიცხვითი ამოხსნის შესახებ. "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში"–მოხსენებათა კრებული. 2007წ. გვ. 168–172.

მ. კუბლაშვილი, ზ. კაპანაძე, თ.კვაჭაძე, ვ.ჭანკოტაძე. აეროდინამიკის ზოგიერთი ამოცანის რიცხვითი ამოხსნის შესახებ . საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში, მოხსენებათა კრებული ტომი I,გვ.168–173 .

თ. თოდუა, ი. ქართველიშვილი. ავტომატიზებული ამომცნობი სისტემის დიალოგური პროცედურების დამუშავება. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები”. თბილისი. 2011წ. .

გ. ბაღათურია, ო. ბაღათურია. ავტომატური მართვის თეორიის ძირითადი პრინციპები საჯარო პოლიტიკასა და სახელმწიფო მართვაში. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2007წ. ,,ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში" შრომათა კრებული.

ნ. თოფურია, ვარლამ ლეკიაშვილი. ავტომობილების ტექნიკური მდგომარეობის უზრუნველყოფა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია.

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ე. სადაღაშვილი, მ. მაცაბერიძე, ღვაჩლიანი ვიტალი. ავტომობილის გამონაბოლქვი აირების გამწმენდი მოწყობილობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია. 2010წ. შრომათა კრებული. გვ. 52–54.

ზ. ბოგველიშვილი, მ.ზედგინიძე. ავტომობილის უსაფრთხოების თანამედროვე სისტემები. საქ.ტექნიკური უნივერსიტე-ტის სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული, თბილისი. 2014წ. გვ.127.

ი. ოსაძე, ირმა ხარაზიშვილი. ავტორიტარული რეჟიმების არასტაბილურობა და ლეგიტიმაციის პრობლემა. ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი . 2014წ. .

ზ. ბოგველიშვილი, გ.წინამძღვრიშვილი. ავტოტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის გაუმჯობესება ქალაქის საგზაო ქსელზე და სატრანსპორტო ნაკადების ეკოლოგიური უსაფრთხოების ამაღლების გზები. საქ.ტექნიკური უნივერსიტე- ტის სტუდენტთა მე-80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული, თბილისი. 2012წ. გვ.105.

ნ. გეგეშიძე, ნ.ბოლქვაძე ს.ფიფია ნ.ფურცელაძე გ.ჩაჩუა. აზოტმჟავას მჟანგავი უნარი. სტუდენტთა 85-ე ღია საერთაშორისო სამეცნ. კონფერენცია საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი თბილისი 15 ივნისი 2017. 2017წ. .

ა. ჯანჯღავა. აკად. ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. .

დ. საცერაძე. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადებისადმი 85-ე წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. შრომები საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" ISBN 978-9941-20-575-0 გვ.489-493..

ა. ფიცხელაური. აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. .

მ. ლოსაბერიძე, ლ. მახარაძე, ს. სტერიაკოვა. ალგორითმები და კომპიუტერული პროგრამა სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების უსაფრტხო ექსპლუატაციის მექანოპნევმატური დემპფერების მუშა და კონსტრუქციული პარამეტრების ოპტიმალური მნიშვნელობების განსაზრვრისატვის. საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის მეხუთე ყოველწლიური კონფერენცია, თბილისი.. 2014წ. გვ.54-55.

მ. ჩიქავა. ალოპათიური წამლებისა და ჰომეოპათიური ნანონაწილაკების ფარმაკოლოგიური ეფექტები. . სტუ. 2012წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: `21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები’’.თბილისი. 19-21 სექტემბერი, 2012, გვ. 372-376..

ს. ხიზანიშვილი. ამბოხისა და ხელოვნების თანაფარდობა. საერთაშორისო კონფერენცია "ხელიუფლება და საზოგადოება". 2009წ. ღია დიპლომატიის ასოციაციის ჟურნალი, ხელისუფლება და საზოგადოება, #2(10), გვ. 237-242.