კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2699 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. საცერაძე. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადებისადმი 85-ე წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. შრომები საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" ISBN 978-9941-20-575-0 გვ.489-493..

ა. ფიცხელაური. აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. .

მ. ლოსაბერიძე, ლ. მახარაძე, ს. სტერიაკოვა. ალგორითმები და კომპიუტერული პროგრამა სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების უსაფრტხო ექსპლუატაციის მექანოპნევმატური დემპფერების მუშა და კონსტრუქციული პარამეტრების ოპტიმალური მნიშვნელობების განსაზრვრისატვის. საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის მეხუთე ყოველწლიური კონფერენცია, თბილისი.. 2014წ. გვ.54-55.

მ. ჩიქავა. ალოპათიური წამლებისა და ჰომეოპათიური ნანონაწილაკების ფარმაკოლოგიური ეფექტები. . სტუ. 2012წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: `21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები’’.თბილისი. 19-21 სექტემბერი, 2012, გვ. 372-376..

ს. ხიზანიშვილი. ამბოხისა და ხელოვნების თანაფარდობა. საერთაშორისო კონფერენცია "ხელიუფლება და საზოგადოება". 2009წ. ღია დიპლომატიის ასოციაციის ჟურნალი, ხელისუფლება და საზოგადოება, #2(10), გვ. 237-242.

თ. აბულაძე. ამოცანათა სტრუქტურული პროგრამირების მეთოდი პრობლემურად-ორიენტირებულ მულტიპროცესორის მომხსნელ ველში. საკავშირო კონფერენცია "ფუნქციონალური ოპტოელექტრონიკა გამოთვლით ტექნიკაში და მართვის მოწყობილობებში, საქ. პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. 1986წ. 4 გვ..

თ. თოდუა, ო. ვერულავა, თ. ჟვანია, ლ, ვერულავა. ამოცნობის შეცდომების გასწორება ნეიროპორტრეტების გამოყენებით. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2007წ. საერთაშორისო კონფერენცია – ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში. თბილისი.

გ. გრატიაშვილი. ამძრავთა მრავალმასიანი მექანიკური სისტემების დინამიკური კვლევის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, გვ.64.

დ. ტაბატაძე. ანაკრაფი დრეკადი ფილების გაანგარიშების შესახებ.. სტუ-ს პროფ. გორგიძის 90 წელთან დაკავშირებით უწყვეტ ტანთა მექანიკის პრობლემებზე საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები. წ. სტუ-ს პროფ. გორგიძის 90 წელთან დაკავშირებით უწყვეტ ტანთა მექანიკის პრობლემებზე საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები.

ნ. ხაზარაძე. ანთროპოგენეზი და გენდერის პრობლემები. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მსოფლიო და გენდერი"-3. 2015წ. .

დ. ტაბატაძე, ზივზივაძე. ანიზოტროპული პრიზმული ძელის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის განსაზღვრა არათანაბარი ტემპერატურული ზემოქმედების შემთხვევაში. საერთაშორისო კონფერენცია "მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები". 2007წ. .

ლ. ოსიძე, ე. ბუხრაშვილი. ანტიგლობალისტური მოძრაობის სათავეებთან. "მსოფლიო და კავკასია". მეხუთე სამეცნიერო კონფერენცია "მსოფლიო და კავკასია". 0წ. .

თ. ხოხობაშვილი, ნანა ხაზარაძე. ანტიკური ხანის საბერძნეთის დემოკრატიული პოლისები . . 2013წ. მსოფლიო და გენდერი .

ნ. ჯორჯიკია. ანტირელიგიური პროპაგანდის საწინააღმდეგო ეპიზოდები საქართველოში (1937-1938 წლები). "ხელისუფლება და საზოგადოება", 2016 წ.. 0წ. .

მ. აბუთიძე. ანტონ კათალიკოსის დავითნის მინიატურების სტილური თავისებურების ერთი ასპექტი . მსოფლიო და კავკასია, საზოგადოებრივ მეცნიერებათა დეპარტამენტი. 2011წ. მსოფლიო და კავკასია, 209-211.

ნ. ასათიანი. არ დამივიწყოთ... თუ შეძლებთ“ მარია კალასის შემოქმედების და სიყვარულის ტრაგიზმით დასრულებული ტრიუმფი“. სტუ. 2016წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტე-ტის სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება-2016“.

ე. შაკიაშვილი. არავერბალური კომუნიკაციის კომუნიკაციური ასპექტები. სტუ, „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები -4“ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, . 2014წ. გვ. 190-192.

თ. ხუციშვილი, მაჭარაშვილი თ., ხუციშვილი ო.. არათანაბარი ხახუნის პროცესის აკუსტიკური ემისიის დინამიკის კონტროლი მცირე პერიოდული ელექტრომაგნიტური ზემოქმედებისას. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა” . 2011წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. გვ.-82-85.

ო. ხუციშვილი, ხუციშვილი თ., მაჭარაშვილი თ., . არათანაბარი ხახუნის პროცესის აკუსტიკური ემისიის დინამიკის კონტროლი მცირე პერიოდული ელექტრომაგნიტური ზემოქმედებისას.. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა”. 2011წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები. გვ.-82-85 .

ჯ. გრიგალაშვილი. არამკაფიო მართვა მექატრონულ სისტემებში. აკადემიკოს თ. ლოლაძის ხსოვნისდმი საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია “ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები”. 2011წ. მოხსენება, თბილისი, სტუ, ოქტომბერი 2011.