კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2713 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ცინცაძე, ხ.გვრიტიშვილი. ახალგორის რაიონში მაისის თვეში აღებული თაფლის ქიმირ-ტოქსიკოლოგიური ანალიზი. . 2012წ. სტუდენტთა მე-80 ღია საერთ. სამეც. კონფ. სტუ თბილისი გვ.90.

თ. ცინცაძე, ხ.გვრიტიშვილი. ახალგორის რაიონში მაისის თვეში აღებული თაფლის ქიმირ-ტოქსიკოლოგიური ანალიზი. . 2012წ. სტუდენტთა მე-80 ღია საერთ. სამეც. კონფ. სტუ თბილისი გვ.90.

ო. ზუმბურიძე, ე. ხახუტაშვილი. ახალი ეკონომიკა და მარკეტინგი. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები . 2010წ. „საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი. 368-372გვ .

ე. ხახუტაშვილი, ოთარ ზუმბურიძე. ახალი ეკონომიკა და მარკეტინგი. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები;საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები;368-373გვ.ISBN 978-9941-14-849-1.

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. ახალი ეკონომიკა: მითი თუ რეალობა?. ”გლობალური კრიზისი და საქართველოს ეკონომიკა”/ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, არასამთავრობო ორგანიზაცია - ”საფინანსო-საინვესტიციო პოლიტიკისა და სტრატეგიის ფონდი”. 2009წ. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. გვ. 354-360.

გ. ამყოლაძე. ახალი ენერგო სიმძლავრეების ეფექტიანობა ქვეყნის ეკონომიკის საქმეში. . საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია. 2016წ. ეროვნული ეკონომიკური განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ.

გ. გაფრინდაშვილი, თ. გრიგოლია, ს. სანაძე, ნ. მალაზონია. ახალი კლასის ვიტრაჟული და ფიუზინგ მინების სინთეზი.. აკად. თ. ლოლაძისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები”. თბილისი. 2011წ. შრომების კრებული, ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”, გვ.273-279.

დ. ბიბილეიშვილი, ნ. ორმოცაძე. ახალი კლასის საიზოლაციო აფსკების მიღება პოლინაფთოილენბენზიმიდაზოლების საფუძ¬ველზე . რ. აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული კონფერენცია „გამოყენებით ქიმიაში“ . 2011წ. თბილისი, გვ..

მ. გურამიშვილი. ახალი მსოფლიო წესრიგი. სტუ,დიპლომატიის ასოციაცია. 2013წ. .

მ. ხუბუტია. ახალი ტიპის ქსოვილების დაპროექტებისათვის საჭირო ზოგიერთი საკითხი. სტუ. საერთაშორისო -სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. 2010წ. .

ს. ლომინაძე. ახალი წესრიგი და კავკასია. სტუ. 2009წ. სოციალური ფაქტორების გავლენა საქართველოს პოლიტიკურ ორიენტაციაზე.

ა. ლებანიძე, ა.სოხაძე. ბაგრატის ტაძრის აღდგენა–გაძლიერების კონსტრუქციული ღონისძიებბის კონცეფცია. სტუ, საართველოს მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს საინჟინრო აკადემია, "მშენებლობა და XXI საუკუნე',. წ. მოხსენებათა თეზისები, 64გვ..

ნ. ჩიკვილაძე. ბაზრის სუბიექტების ქცევა ექსტრემალურ ეკონომიკურ პირობებში. „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ . 2017წ. 2017წ. 1 გვ.169-175(0,6).

ე. შენგელია, მ. გვიანიძე. ბათუმის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა და მისი გარემოსდაცვითი მნიშვნელობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, აკაკი წერეთელის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია- IES. 2015წ. , ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ.

ნ. ზაალიშვილი. ბალკანეთის კრიზისი და მისი ზეგავლენა საქართველოში განვითარებულ ეთნოკონფლიქტებზე. ქართველოლოგიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, სტუ, თბილისი. 2011წ. .

ნ. ჯორჯიკია. ბარბარე ხერხეულიძე ოჯახისა და ქალთა უფლებების შესახებ.. "მსოფლიო და გენდერი", 2012 წ.. 0წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების სპეც.2.

ზ. ვარაზაშვილი, ზ. ვარაზაშვილი, გ.ჩახაია, რ.დიაკონიძე, მ.შავლაყაძე. ბაქო-თბილისი-ერზრუმის სატრანსპორტო დერეფნის ახალციხე-ვალეს მონაკვეთზე არსებული ფერდობის გეოეკოლოგიური გამოკვლევა იქ მიმდინარე ეროზიული პროცესების დინამიკის შესწავლის მიზნით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . წ. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” შრომები. თბილისი, გვ. 270-273..

გ. ჩახაია, გ. ჩახაია, ზ.ვარაზაშვილი, რ.დიაკონიძე, ლ.წულუკიძე. ბაქო-თბილისი-ერზრუმის სატრანსპორტო დერეფნის ახალციხე-ვალეს მონაკვეთზე არსებული ფერდობის ფერდობის გეოეკოლოგიური გამოკვლევა იქ მიმდინარე ეროზიული პროცესების დინამიკის შესწავლის მიზნით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” შრომები, თბილისი, გვ.270-273.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, ვარაზაშვილი ზ., ჩახაია გ., დიაკონიძე რ.. ბაქო-თბილისი-ერზრუმის სატრანსპორტო დერეფნის ახალციხე-ვალეს მონაკვეთზე არსებული ფერდობის ფერდობის გეოეკოლოგიური გამოკვლევა იქ მიმდინარე ეროზიული პროცესების დინამიკის შესწავლის მიზნით.. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” შრომები.. წ. თბილისი, გვ. 270-273. .

რ. დიაკონიძე, რ. დიაკონიძე, ვარაზაშვილი ზ., ჩახაია გ., წულუკიძე ლ.. ბაქო-თბილისი-ერზრუმის სატრანსპორტო დერეფნის ახალციხე-ვალეს მონაკვეთზე არსებული ფერდობის ფერდობის გეოეკოლოგიური გამოკვლევა იქ მიმდინარე ეროზიული პროცესების დინამიკის შესწავლის მიზნით.. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” შრომები.. წ. თბილისი, გვ. 270-273. .