კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. გრიგალაშვილი. ატომური და თბოელექტროსადგურების საინფორმაციო-საზომი კომპლექსის არქიტექტურის დამუშავება . აკადემიკოს გოჩა ჩოგოვაძის დაბადებიდან 70 წლისთვის მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია “მართვის ავტომატიზირებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები”. 2011წ. მოხსენება, საქართველო, თბილისი, სტუ 20-22 მაისი, 2011.

გ. სულაშვილი, ნ. ფაილოძე, გაბარაევი ჟანა. აუდიტის ჩატარების სამართლებრივი საფუძვლები. მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია-IEC 2015. ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების -მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“. 2015წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი, ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი, #4.გვ .

მ. ლოსაბერიძე, რ. მიხელსონი, ს. ხომერიკი, დ. ხომერიკი. აფეთქებითი ენერგიის გამოყენებით ქვის ბლოკების მოპოვების თეორიული საფუძველები. . საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის მეექვსე ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. თბილისი.. 2015წ. .

ზ. ჩხაიძე, ა.ქუთათელაძე. აქტივების მართვის ანალიზი კომერციულ ბანკებში.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სეუ 2017. 2017წ. თბილისი, რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ &მეცნიერება“,№ 6(6), გვ.132–140 .

მ. ახობაძე, თ. უთურგაიძე, ვ. უთურგაიძე. აქტიურ ზმნათა ფორმების წარმომქმნელი მოდელი მთარგმნელი სისტემისთვის. აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა”. 2015წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები, თბილისი, გვ. 436-440.

ზ. კოვზირიძე, ა. იაშვილი,, ო. მაღრაძე,, თ. მაჩაიძე, ჯ. ჩიღვინაძე, გ.დონაძე, დ. გვენცაძე, , თ.მაჩალაძე., ე. ხუჭუა, ს.ასიმოვი. აღალტემპერატურული ზეგამტარი პოლიმერული კომპოზიტების პინინგზე ვაკუუმსა და დამჟანგავ პირობებში თერმული დამუშავების გავლენის შესწავლა.. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა. 2009წ. ჟურნალი „კერამიკა“, #1-2 (21-22)გვ.61-65.

ნ. ფაილოძე, მურვანიძე იაშა. აღრიცხვასა და კონტროლთან დაკავშირებული რისკების კლასიფიკაცია და მათი შემცირების მექანიზმები. მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია-IEჩ 2016. ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების -მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“. 2016წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი, ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი, გვ. 236-239 .

მ. ამირგულაშვილი. აშშ–სა და ევროპის ინტერესები სამხრეთ კავკასიაში. "მსოფლიო და კავკასია". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. #2, გვ. 69.

ე. შენგელია, ი. ბარამიძე, ც. გვარიშვილი, ლ. გვასალია. აჭარის ზიგიერთი მდინარეში ფიტოპლანქტონის განვითარების ლიმიტირებადი ფაქტორების შესახებ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,. “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება“. 2010წ. თბილისი..

თ. ცინცაძე, ხ.გვრიტიშვილი. ახალგორის რაიონში მაისის თვეში აღებული თაფლის ქიმირ-ტოქსიკოლოგიური ანალიზი. . 2012წ. სტუდენტთა მე-80 ღია საერთ. სამეც. კონფ. სტუ თბილისი გვ.90.

თ. ცინცაძე, ხ.გვრიტიშვილი. ახალგორის რაიონში მაისის თვეში აღებული თაფლის ქიმირ-ტოქსიკოლოგიური ანალიზი. . 2012წ. სტუდენტთა მე-80 ღია საერთ. სამეც. კონფ. სტუ თბილისი გვ.90.

ო. ზუმბურიძე, ე. ხახუტაშვილი. ახალი ეკონომიკა და მარკეტინგი. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები . 2010წ. „საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი. 368-372გვ .

ე. ხახუტაშვილი, ოთარ ზუმბურიძე. ახალი ეკონომიკა და მარკეტინგი. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები;საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები;368-373გვ.ISBN 978-9941-14-849-1.

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. ახალი ეკონომიკა: მითი თუ რეალობა?. ”გლობალური კრიზისი და საქართველოს ეკონომიკა”/ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, არასამთავრობო ორგანიზაცია - ”საფინანსო-საინვესტიციო პოლიტიკისა და სტრატეგიის ფონდი”. 2009წ. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. გვ. 354-360.

გ. ამყოლაძე. ახალი ენერგო სიმძლავრეების ეფექტიანობა ქვეყნის ეკონომიკის საქმეში. . საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია. 2016წ. ეროვნული ეკონომიკური განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ.

გ. გაფრინდაშვილი, თ. გრიგოლია, ს. სანაძე, ნ. მალაზონია. ახალი კლასის ვიტრაჟული და ფიუზინგ მინების სინთეზი.. აკად. თ. ლოლაძისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები”. თბილისი. 2011წ. შრომების კრებული, ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”, გვ.273-279.

დ. ბიბილეიშვილი, ნ. ორმოცაძე. ახალი კლასის საიზოლაციო აფსკების მიღება პოლინაფთოილენბენზიმიდაზოლების საფუძ¬ველზე . რ. აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული კონფერენცია „გამოყენებით ქიმიაში“ . 2011წ. თბილისი, გვ..

მ. გურამიშვილი. ახალი მსოფლიო წესრიგი. სტუ,დიპლომატიის ასოციაცია. 2013წ. .

მ. ხუბუტია. ახალი ტიპის ქსოვილების დაპროექტებისათვის საჭირო ზოგიერთი საკითხი. სტუ. საერთაშორისო -სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. 2010წ. .

ს. ლომინაძე. ახალი წესრიგი და კავკასია. სტუ. 2009წ. სოციალური ფაქტორების გავლენა საქართველოს პოლიტიკურ ორიენტაციაზე.