კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2674 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ჩიკვილაძე. ბაზრის სუბიექტების ქცევა ექსტრემალურ ეკონომიკურ პირობებში. „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ . 2017წ. 2017წ. 1 გვ.169-175(0,6).

ე. შენგელია, მ. გვიანიძე. ბათუმის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა და მისი გარემოსდაცვითი მნიშვნელობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, აკაკი წერეთელის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია- IES. 2015წ. , ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ.

ნ. ზაალიშვილი. ბალკანეთის კრიზისი და მისი ზეგავლენა საქართველოში განვითარებულ ეთნოკონფლიქტებზე. ქართველოლოგიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, სტუ, თბილისი. 2011წ. .

ნ. ჯორჯიკია. ბარბარე ხერხეულიძე ოჯახისა და ქალთა უფლებების შესახებ.. "მსოფლიო და გენდერი", 2012 წ.. 0წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების სპეც.2.

ზ. ვარაზაშვილი, ზ. ვარაზაშვილი, გ.ჩახაია, რ.დიაკონიძე, მ.შავლაყაძე. ბაქო-თბილისი-ერზრუმის სატრანსპორტო დერეფნის ახალციხე-ვალეს მონაკვეთზე არსებული ფერდობის გეოეკოლოგიური გამოკვლევა იქ მიმდინარე ეროზიული პროცესების დინამიკის შესწავლის მიზნით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . წ. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” შრომები. თბილისი, გვ. 270-273..

გ. ჩახაია, გ. ჩახაია, ზ.ვარაზაშვილი, რ.დიაკონიძე, ლ.წულუკიძე. ბაქო-თბილისი-ერზრუმის სატრანსპორტო დერეფნის ახალციხე-ვალეს მონაკვეთზე არსებული ფერდობის ფერდობის გეოეკოლოგიური გამოკვლევა იქ მიმდინარე ეროზიული პროცესების დინამიკის შესწავლის მიზნით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” შრომები, თბილისი, გვ.270-273.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, ვარაზაშვილი ზ., ჩახაია გ., დიაკონიძე რ.. ბაქო-თბილისი-ერზრუმის სატრანსპორტო დერეფნის ახალციხე-ვალეს მონაკვეთზე არსებული ფერდობის ფერდობის გეოეკოლოგიური გამოკვლევა იქ მიმდინარე ეროზიული პროცესების დინამიკის შესწავლის მიზნით.. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” შრომები.. წ. თბილისი, გვ. 270-273. .

რ. დიაკონიძე, რ. დიაკონიძე, ვარაზაშვილი ზ., ჩახაია გ., წულუკიძე ლ.. ბაქო-თბილისი-ერზრუმის სატრანსპორტო დერეფნის ახალციხე-ვალეს მონაკვეთზე არსებული ფერდობის ფერდობის გეოეკოლოგიური გამოკვლევა იქ მიმდინარე ეროზიული პროცესების დინამიკის შესწავლის მიზნით.. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” შრომები.. წ. თბილისი, გვ. 270-273. .

მ. დონაძე, თ. აგლაძე, ნ ბენაშვილი. ბაქტერიებით და დარიშხანით დაბინძურებული წყლის გაწმენდა მფილტრავი ნანომასალების გამოყენებით. სტუდენტთა მე-80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2012წ. .

მ. დონაძე, ლ. მჭედლიშვილი, ქ. ჩიქოვანი. ბაქტერიებით და მძიმე ლითონებით დაბინძურებული წყლის გაწმენდა ჰიბრიდული ნანოკომპოზიტის (Ag/MnOx) შემცველი საფილტრე მასალის გამოყენებით . სტუდენტთა 84-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2016წ. .

მ. მაისურაძე, გ. უგულავა. , ე. კალანდია,, ვ. ანანიაშვილი. ბენზიმიდაზოლ/ბენზოტრიაზოლ და ბენზოთიოფენ/ბენზოფურანშემცველი ახალი ჰეტეროციკლური სისტემები და მათი წარმოებულები. რ.აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე–3 კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში .. წ. რ.აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე–3 კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში . 18–19 ოქტომბერი, თბილისი, საქართველო. 2011. 40–42 .

მ. ანდღულაძე, მ. თედეთი, თ. შაქარაშვილი. ბენზინის ფრაქციის კატალიზური იზომერიზაცია . თეზისი. სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში. სიღნაღი, 16 ოქტომბერი. ტექნ. უნივერსიტეტი . 2009წ. გვ.139-140.

ნ. ნასყიდაშვილი, დ. შავლაძე, ნ. ვაშაყმაძე. ბენზინის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით ცეოლითური ფილტრების მომზადება და მათი გამოცდის შედეგები. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება", თბილისი . წ. სტუ-ს მიერ გამოცემული კონფერენციის შრომათა კრებული.

ა. დიდიძე, ნ. მახალდიანი, ი. ქიტიაშვილი. ბეტა-ლაქტამური ჯგუფისა და სხვა რთული ციკლური სტრუქტურის მქონე ანტიბიოტიკები. სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2016წ. თბილისი. თეზისების კრებული, IV კურსი, ჯგ. 4005, გვ. 84.

ი. უგრეხელიძე. ბეჭდვით პროდუქციაში გამოყენებული მასალების შერჩევის ოპტიმიზაცია საბაჭდი აპარატის მოდიფიცირების თვალსაზრისით. სტუ-ს სტუდენტთა 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“, გვ. 64, თბილისი.

თ. ბარამაშვილი. ბეჭდვით პროცესში წარმოქმნილი დეფექტების აღმოფხვრის რეკომენდაციები საბეჭდი მოწყობილობის სრულყოფის მიზნით. სტუ-ს სტუდენტთა 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“, გვ. 64, თბილისი .

ნ. ბებიაშვილი. ბიზნეს გეგმის შედგენისას გასათვალისწინებელი მომენტები. "ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები" II. 2010წ. გვ. 353-358.

ი. ბურდული. ბიზნეს კომუნიკაცია და თარგმანი როგორც სოციოკულტურული ასპექტი. სოციალურ მეცნიერებათა აკადემია. 2013წ. მსოფლიო და კავკასია.

თ. ჭიღლაძე. ბიზნეს კონსალტინგის ძირითადი ინსტრუმენტები. სტუ-ს სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თეზისების კრებული ,,ეკონომიკური ინფორმატიკის სექცია“ თბილისი, 2015. 2015წ. .

თ. ბერიძე, რ. ქინქლაძე. ბიზნეს პროცესების მართვის პრინციპები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნე-პროცესების მართვა". სტუ. 2011წ. გვ. 250-252.