კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. ლებანიძე, ა.სოხაძე. ბაგრატის ტაძრის აღდგენა–გაძლიერების კონსტრუქციული ღონისძიებბის კონცეფცია. სტუ, საართველოს მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს საინჟინრო აკადემია, "მშენებლობა და XXI საუკუნე',. წ. მოხსენებათა თეზისები, 64გვ..

ნ. ჩიკვილაძე. ბაზრის სუბიექტების ქცევა ექსტრემალურ ეკონომიკურ პირობებში. „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ . 2017წ. 2017წ. 1 გვ.169-175(0,6).

ე. შენგელია, მ. გვიანიძე. ბათუმის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა და მისი გარემოსდაცვითი მნიშვნელობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, აკაკი წერეთელის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია- IES. 2015წ. , ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ.

ნ. ზაალიშვილი. ბალკანეთის კრიზისი და მისი ზეგავლენა საქართველოში განვითარებულ ეთნოკონფლიქტებზე. ქართველოლოგიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, სტუ, თბილისი. 2011წ. .

ნ. ჯორჯიკია. ბარბარე ხერხეულიძე ოჯახისა და ქალთა უფლებების შესახებ.. "მსოფლიო და გენდერი", 2012 წ.. 0წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების სპეც.2.

ზ. ვარაზაშვილი, ზ. ვარაზაშვილი, გ.ჩახაია, რ.დიაკონიძე, მ.შავლაყაძე. ბაქო-თბილისი-ერზრუმის სატრანსპორტო დერეფნის ახალციხე-ვალეს მონაკვეთზე არსებული ფერდობის გეოეკოლოგიური გამოკვლევა იქ მიმდინარე ეროზიული პროცესების დინამიკის შესწავლის მიზნით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . წ. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” შრომები. თბილისი, გვ. 270-273..

გ. ჩახაია, გ. ჩახაია, ზ.ვარაზაშვილი, რ.დიაკონიძე, ლ.წულუკიძე. ბაქო-თბილისი-ერზრუმის სატრანსპორტო დერეფნის ახალციხე-ვალეს მონაკვეთზე არსებული ფერდობის ფერდობის გეოეკოლოგიური გამოკვლევა იქ მიმდინარე ეროზიული პროცესების დინამიკის შესწავლის მიზნით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” შრომები, თბილისი, გვ.270-273.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, ვარაზაშვილი ზ., ჩახაია გ., დიაკონიძე რ.. ბაქო-თბილისი-ერზრუმის სატრანსპორტო დერეფნის ახალციხე-ვალეს მონაკვეთზე არსებული ფერდობის ფერდობის გეოეკოლოგიური გამოკვლევა იქ მიმდინარე ეროზიული პროცესების დინამიკის შესწავლის მიზნით.. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” შრომები.. წ. თბილისი, გვ. 270-273. .

რ. დიაკონიძე, რ. დიაკონიძე, ვარაზაშვილი ზ., ჩახაია გ., წულუკიძე ლ.. ბაქო-თბილისი-ერზრუმის სატრანსპორტო დერეფნის ახალციხე-ვალეს მონაკვეთზე არსებული ფერდობის ფერდობის გეოეკოლოგიური გამოკვლევა იქ მიმდინარე ეროზიული პროცესების დინამიკის შესწავლის მიზნით.. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” შრომები.. წ. თბილისი, გვ. 270-273. .

მ. დონაძე, ნ ბენაშვილი. ბაქტერიებით და დარიშხანით დაბინძურებული წყლის გაწმენდა მფილტრავი ნანომასალების გამოყენებით. სტუდენტთა მე-80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2012წ. .

მ. დონაძე, ლ. მჭედლიშვილი, ქ. ჩიქოვანი. ბაქტერიებით და მძიმე ლითონებით დაბინძურებული წყლის გაწმენდა ჰიბრიდული ნანოკომპოზიტის (Ag/MnOx) შემცველი საფილტრე მასალის გამოყენებით . სტუდენტთა 84-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2016წ. .

მ. მაისურაძე, გ. უგულავა. , ე. კალანდია,, ვ. ანანიაშვილი. ბენზიმიდაზოლ/ბენზოტრიაზოლ და ბენზოთიოფენ/ბენზოფურანშემცველი ახალი ჰეტეროციკლური სისტემები და მათი წარმოებულები. რ.აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე–3 კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში .. წ. რ.აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე–3 კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში . 18–19 ოქტომბერი, თბილისი, საქართველო. 2011. 40–42 .

მ. ანდღულაძე, მ. თედეთი, თ. შაქარაშვილი. ბენზინის ფრაქციის კატალიზური იზომერიზაცია . თეზისი. სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში. სიღნაღი, 16 ოქტომბერი. ტექნ. უნივერსიტეტი . 2009წ. გვ.139-140.

ნ. ნასყიდაშვილი, დ. შავლაძე, ნ. ვაშაყმაძე. ბენზინის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით ცეოლითური ფილტრების მომზადება და მათი გამოცდის შედეგები. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება", თბილისი . წ. სტუ-ს მიერ გამოცემული კონფერენციის შრომათა კრებული.

ა. დიდიძე, ნ. მახალდიანი, ი. ქიტიაშვილი. ბეტა-ლაქტამური ჯგუფისა და სხვა რთული ციკლური სტრუქტურის მქონე ანტიბიოტიკები. სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2016წ. თბილისი. თეზისების კრებული, IV კურსი, ჯგ. 4005, გვ. 84.

ი. უგრეხელიძე. ბეჭდვით პროდუქციაში გამოყენებული მასალების შერჩევის ოპტიმიზაცია საბაჭდი აპარატის მოდიფიცირების თვალსაზრისით. სტუ-ს სტუდენტთა 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“, გვ. 64, თბილისი.

თ. ბარამაშვილი. ბეჭდვით პროცესში წარმოქმნილი დეფექტების აღმოფხვრის რეკომენდაციები საბეჭდი მოწყობილობის სრულყოფის მიზნით. სტუ-ს სტუდენტთა 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“, გვ. 64, თბილისი .

ნ. ბებიაშვილი. ბიზნეს გეგმის შედგენისას გასათვალისწინებელი მომენტები. "ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები" II. 2010წ. გვ. 353-358.

ი. ბურდული. ბიზნეს კომუნიკაცია და თარგმანი როგორც სოციოკულტურული ასპექტი. სოციალურ მეცნიერებათა აკადემია. 2013წ. მსოფლიო და კავკასია.

თ. ჭიღლაძე. ბიზნეს კონსალტინგის ძირითადი ინსტრუმენტები. სტუ-ს სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თეზისების კრებული ,,ეკონომიკური ინფორმატიკის სექცია“ თბილისი, 2015. 2015წ. .