კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2699 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. უგრეხელიძე. ბეჭდვით პროდუქციაში გამოყენებული მასალების შერჩევის ოპტიმიზაცია საბაჭდი აპარატის მოდიფიცირების თვალსაზრისით. სტუ-ს სტუდენტთა 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“, გვ. 64, თბილისი.

თ. ბარამაშვილი. ბეჭდვით პროცესში წარმოქმნილი დეფექტების აღმოფხვრის რეკომენდაციები საბეჭდი მოწყობილობის სრულყოფის მიზნით. სტუ-ს სტუდენტთა 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“, გვ. 64, თბილისი .

ნ. ბებიაშვილი. ბიზნეს გეგმის შედგენისას გასათვალისწინებელი მომენტები. "ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები" II. 2010წ. გვ. 353-358.

ი. ბურდული. ბიზნეს კომუნიკაცია და თარგმანი როგორც სოციოკულტურული ასპექტი. სოციალურ მეცნიერებათა აკადემია. 2013წ. მსოფლიო და კავკასია.

თ. ჭიღლაძე. ბიზნეს კონსალტინგის ძირითადი ინსტრუმენტები. სტუ-ს სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თეზისების კრებული ,,ეკონომიკური ინფორმატიკის სექცია“ თბილისი, 2015. 2015წ. .

თ. ბერიძე, რ. ქინქლაძე. ბიზნეს პროცესების მართვის პრინციპები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნე-პროცესების მართვა". სტუ. 2011წ. გვ. 250-252.

ნ. თოფურია, ი. ვაჭარაძე. ბიზნეს-პროგრამების ექსპერტულ შეფასებათა პროცესების ობიექტ-ორიენტირებული დაპროექტება და რეალიზაცია. საერთ.სამეცნ. კონფ.შრ.კრებ.. 2008წ. 330-335.

მ. ხართიშვილი, ი. აბულაძე, ვ. წვერავა. ბიზნეს-პროცესების და კომპიუტერული ქსელების იმიტაციური მოდელების აგების თანამედროვე კონცებციის ანალიზი. TRANSACTIONS. GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY. . წ. AUTOMATED CONTROL SYSTEMS - №1(10).

ი. აბულაძე, ზ. გასიტაშვილი, ვ. წვერავა, მ. ხართიშვილი. ბიზნეს-პროცესების და კომპიუტერული ქსელების იმიტაციური მოდელების აგების თანამედროვე კონცეფციის ანალიზი. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია: მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. 1(10), გვ.161-164, ISSN 1512-3979.

ზ. გასიტაშვილი, ი.აბულაძე, ვ. წვერავა, მ.ხართიშვილიi. ბიზნეს-პროცესების და კომპიუტერული ქსელების იმიტაციური მოდელირების აგების თანამედროვე კონცეფციის ანალიზი. სტუ. 2011წ. "მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები~.

რ. ოთინაშვილი. ბიზნეს-პროცესების რეინჟინერინგის ტექნოლოგიები. საერთასორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამეროვე გამოწვევები.- საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტი, ბიზნესტექნოლოგიების ფალულტეტი. 2017წ. შრომების კრებული II ტ.: გვ.108-114 .

ნ. ხაბეიშვილი. ბიზნესი და ქალი. ქალის მიერ შექმნილი მშვენიერება. სტუ. 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და გენდერი“.

. ბიზნესი კონკურენტუნარიანობის ამაღლება ეკონომიკური კრიზისის პირობებში, . საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტი (საქართველო, თბილისი, კოსტავას ქ. 77), საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო”;. 2011წ. .

მ. სოსელია, მალვინა ჯიბლაძე. ბიზნესის კეთების სიმარტივე საქრთველოში . სტუ საერთაშორისო კონფერენცია „ გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“, . 2017წ. .

გ. სულაშვილი, მ. სულაშვილი, ბ. ხოტენაშვილი, ნ. ტარუაშვილი, ი. მურვანიძე. ბიზნესის როლი უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაციაში საქართველოში. საგრანტო პროექტი „განათლების რეფორმა ცოდნის საერთაშორისო გაცვლის საშუალებით" (REFORM OF EDUCATION THRU INTERNATIONAL KNOWLEDGE EXCHANGE). 2017წ. პირველ საერთაშორისო კონფერენცია "უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: სტრატეგიები და გამოწვევები", #1. 27-32გვ..

თ. ბერიძე, გ. ყურაშვილი, ბ. გოდერძიშვილი. ბიზნესის სავალდებულო ნორმა - ეთიკა და ეტიკეტი. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ბიზნესი და სამართალი". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საზოგადოებრივ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მსოფლიო და კავკასია". 2011წ. გვ. 255-259.

მ. ბერუაშვილი. ბიზნესის სუბიექტების კონკურენციული სტრატეგია და ტაქტიკა. მესამე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“, სტუ, თბილისი. 2015წ. ჟ.ბიზნეს ინჟინერინგი, სტუ-ს გამომცემლობა, #3 ,132-133 გვ.

მ. ბაღათურია, ბერუაშვილი მანანა. ბიზნესის სუბიექტების კონკურენციული სტრატეგია და ტაქტიკა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: „გუშინ,დღეს, ხვალ“. 2015წ. ჟ.ბიზნეს-ინჟინერინგი. # 3 გვ 132-133.

ბ. გოდერძიშვილი. ბიზნესსი საქმიანი შეხვედრების მომზადებისა და ცატარების რისკების მართვა. სტუ.ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა. 2011წ. გვ. 260-266.

ნ. ლაზვიაშვილი, ბ.გოდერძიშვილი. ბიზნესში საქმიანი შეხვედრების მომზადებისა და ჩატარების რისკების მართვა. კონფ."ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს–პროცესების მართვა", 15–16 აპრილი. 2011წ. შრომების კრებული, გვ.265–267.