კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2711 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. დონაძე, ნ ბენაშვილი. ბაქტერიებით და დარიშხანით დაბინძურებული წყლის გაწმენდა მფილტრავი ნანომასალების გამოყენებით. სტუდენტთა მე-80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2012წ. .

მ. დონაძე, ლ. მჭედლიშვილი, ქ. ჩიქოვანი. ბაქტერიებით და მძიმე ლითონებით დაბინძურებული წყლის გაწმენდა ჰიბრიდული ნანოკომპოზიტის (Ag/MnOx) შემცველი საფილტრე მასალის გამოყენებით . სტუდენტთა 84-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2016წ. .

მ. მაისურაძე, გ. უგულავა. , ე. კალანდია,, ვ. ანანიაშვილი. ბენზიმიდაზოლ/ბენზოტრიაზოლ და ბენზოთიოფენ/ბენზოფურანშემცველი ახალი ჰეტეროციკლური სისტემები და მათი წარმოებულები. რ.აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე–3 კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში .. წ. რ.აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე–3 კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში . 18–19 ოქტომბერი, თბილისი, საქართველო. 2011. 40–42 .

მ. ანდღულაძე, მ. თედეთი, თ. შაქარაშვილი. ბენზინის ფრაქციის კატალიზური იზომერიზაცია . თეზისი. სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში. სიღნაღი, 16 ოქტომბერი. ტექნ. უნივერსიტეტი . 2009წ. გვ.139-140.

ნ. ნასყიდაშვილი, დ. შავლაძე, ნ. ვაშაყმაძე. ბენზინის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით ცეოლითური ფილტრების მომზადება და მათი გამოცდის შედეგები. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება", თბილისი . წ. სტუ-ს მიერ გამოცემული კონფერენციის შრომათა კრებული.

ა. დიდიძე, ნ. მახალდიანი, ი. ქიტიაშვილი. ბეტა-ლაქტამური ჯგუფისა და სხვა რთული ციკლური სტრუქტურის მქონე ანტიბიოტიკები. სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2016წ. თბილისი. თეზისების კრებული, IV კურსი, ჯგ. 4005, გვ. 84.

ი. უგრეხელიძე. ბეჭდვით პროდუქციაში გამოყენებული მასალების შერჩევის ოპტიმიზაცია საბაჭდი აპარატის მოდიფიცირების თვალსაზრისით. სტუ-ს სტუდენტთა 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“, გვ. 64, თბილისი.

თ. ბარამაშვილი. ბეჭდვით პროცესში წარმოქმნილი დეფექტების აღმოფხვრის რეკომენდაციები საბეჭდი მოწყობილობის სრულყოფის მიზნით. სტუ-ს სტუდენტთა 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“, გვ. 64, თბილისი .

ნ. ბებიაშვილი. ბიზნეს გეგმის შედგენისას გასათვალისწინებელი მომენტები. "ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები" II. 2010წ. გვ. 353-358.

ი. ბურდული. ბიზნეს კომუნიკაცია და თარგმანი როგორც სოციოკულტურული ასპექტი. სოციალურ მეცნიერებათა აკადემია. 2013წ. მსოფლიო და კავკასია.

თ. ჭიღლაძე. ბიზნეს კონსალტინგის ძირითადი ინსტრუმენტები. სტუ-ს სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თეზისების კრებული ,,ეკონომიკური ინფორმატიკის სექცია“ თბილისი, 2015. 2015წ. .

თ. ბერიძე, რ. ქინქლაძე. ბიზნეს პროცესების მართვის პრინციპები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნე-პროცესების მართვა". სტუ. 2011წ. გვ. 250-252.

ნ. თოფურია, ი. ვაჭარაძე. ბიზნეს-პროგრამების ექსპერტულ შეფასებათა პროცესების ობიექტ-ორიენტირებული დაპროექტება და რეალიზაცია. საერთ.სამეცნ. კონფ.შრ.კრებ.. 2008წ. 330-335.

მ. ხართიშვილი, ი. აბულაძე, ვ. წვერავა. ბიზნეს-პროცესების და კომპიუტერული ქსელების იმიტაციური მოდელების აგების თანამედროვე კონცებციის ანალიზი. TRANSACTIONS. GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY. . წ. AUTOMATED CONTROL SYSTEMS - №1(10).

ი. აბულაძე, ზ. გასიტაშვილი, ვ. წვერავა, მ. ხართიშვილი. ბიზნეს-პროცესების და კომპიუტერული ქსელების იმიტაციური მოდელების აგების თანამედროვე კონცეფციის ანალიზი. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია: მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. 1(10), გვ.161-164, ISSN 1512-3979.

ზ. გასიტაშვილი, ი.აბულაძე, ვ. წვერავა, მ.ხართიშვილიi. ბიზნეს-პროცესების და კომპიუტერული ქსელების იმიტაციური მოდელირების აგების თანამედროვე კონცეფციის ანალიზი. სტუ. 2011წ. "მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები~.

რ. ოთინაშვილი. ბიზნეს-პროცესების რეინჟინერინგის ტექნოლოგიები. საერთასორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამეროვე გამოწვევები.- საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტი, ბიზნესტექნოლოგიების ფალულტეტი. 2017წ. შრომების კრებული II ტ.: გვ.108-114 .

ნ. ხაბეიშვილი. ბიზნესი და ქალი. ქალის მიერ შექმნილი მშვენიერება. სტუ. 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და გენდერი“.

. ბიზნესი კონკურენტუნარიანობის ამაღლება ეკონომიკური კრიზისის პირობებში, . საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტი (საქართველო, თბილისი, კოსტავას ქ. 77), საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო”;. 2011წ. .

მ. სოსელია, მალვინა ჯიბლაძე. ბიზნესის კეთების სიმარტივე საქრთველოში . სტუ საერთაშორისო კონფერენცია „ გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“, . 2017წ. .