კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2429 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ხ. ხარხელაური. დეცენტრალიზაცია და დანახარჯების აღრიცხვა პასუხისმგებლობის ცენტრის მიხედვით. გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები. 2017წ. სტუ, საერთაშორისო კონფერენციის შრომების კრებული გვ. 396-400.

ლ. შაიშმელაშვილი. დიასპორული ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობის სამართლებრივი ასპექტები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ბიზნესი და სამართალი, 157–163.

ნ. ჟველია. დიდი მეცნიერის დიდი ნაღვაწი. სამეცნიერო კონფერენცია ,,გზა ერისკაცობიდან ღვთისკაცობამდე’’, სტუ, თბილისი. 2014წ. .

თ. ნუცუბიძე. დიდსულოვნება შეუძლებელია სრულყოფილების გარეშე. სტუ, საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები- 5“. 2016წ. სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებული, გვ. 18-22.

ნ. ქოჩლაძე. დიზაინის ახალი მიმართულება – ფსიქოდიზაინი. სამეცნიერო კონფერენცია - “არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები”, სტუ. 2013წ. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი “არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები”, გვ.124-133.

ნ. აბელაშვილი, ქართველიშვილი გ.. დინამიკური პროგრამირება გაზგაყვანილობის სისტემის დაპროექტებაში. ”მართვის ავტომატიზებულისისტემების” კათედრის მე-40 წლისთავისადმი მიძღვნილი . 2011წ. შრომბი. მართვის ავტომატიზებული სისტემები №1(10) გვ.433-436.

გ. კოტრიკაძე, ხელმძღვანელი, მაგისტრი ზ.გოგოლაძე. დინამიური მარშუტიზაციის პროტოკოლები. საქ.ტექნიკური უნივერს. - 85 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, . 2017წ. 2 ადგილი..

მ. გურამიშვილი. დიპლომატია და კონფლიქტები. სტუ,ხელისუფლება და საზოგადოება,. 2015წ. .

ი. ჩხეიძე, ომარ ტომარაძე, ლალი ტოკაძე. დისკრეტული ინფორმაციის გადაცემის ხელშეშლებისადმი მდგრადობის საკითხები. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა”. 2011წ. ISBN 978–9941–14–942–9, 2011, 1 - 4 ნოემბერი, გვ. 47-50 .

ი. ჩხეიძე, ლალი ტოკაძე, ომარ ტომარაძე. დისკრეტული ინფორმაციის გადაცემის ხელშეშლებისადმი მდგრადობის საკითხები. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა”. 2010წ. მოხსენებათა თეზისები, საქართველო, სტუ, თბილისი 1-4 ნოემბერი, 2010, გვ. 85-86 .

ო. ტომარაძე, ი. ჩხეიძე, ლ. ტოკაძე. დისკრეტული ინფორმაციის მდგრადობის ნაბეჭდი საკითხები . სტუ. 2010წ. აკ. ფრანგიშვილის დაბ. 80 წლისთავთან მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.

ნ. ხაზარაძე. დონ ჯუზეპე ჯუდიჩე მილანელის "რელაცია საქართველოზე (XVII საუკუნე), როგორც საისტორიო წყარო. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საქართველო შუა საუკუნეების ევროპული წყაროების მიხედვით. 2015წ. .

მ. ლოსაბერიძე, ს.ხომერიკი, დ.ხომერიკი, გ. შატბერაშვილი, ე. მატარაძე. დრეკად გარემოში მოთავსებული ცილინდრული მილის დრეკად-პლასტიკური დაძაბული მდგომარეობა. ბათუმი, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირისა და საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის VII ერთიბლივი საერთაშორისო კონფერენცია უწყვეტ გარემოთა მექანიკა და ანალიზის მონათესავე საკითხები მიძღვნილი აკადემიკოს მუსხელიშვილის დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი. . 2016წ. .

მ. ლოსაბერიძე, გ.ბაღათურია. დრეკად გარემოში მოთავსებული ცილინდრული მილის დრეკად-პლასტიკური დაძაბული მდგომარეობა. . ბათუმი, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირისა და საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის VII ერთიბლივი საერთაშორისო კონფერენცია უწყვეტ გარემოთა მექანიკა და ანალიზის მონათესავე საკითხები მიძღვნილი აკადემიკოს მუსხელიშვილის დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი. 2016წ. .

დ. ტაბატაძე, რ. ცხვედაძე. დრეკად ფუძეზე მდებარე ფილების ანგარიში ჩვეულებრივ დიფ. განტოლებებში.. სტუ. თბილისი. წ. პროფ. მ. მიქელაძის დაბადების 75 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომების კრებული. თბილისი.

ა. ხაბეიშვილი, ზვიად ანთელიძე. დრეკადი სისტემის გაანგარიშება თანაბრად განაწილებული ტვირთის დარტყმის დროს.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. (საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები). N2. გვ.81-84 .

მ. ბაქრაძე, ირაკლი შონია. დროის მენეჯმენტი – მისი როლი და თავისებურებები მშენებლობის მენეჯმენტში. სტუდენტთა 84–ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2017წ. თეზისების კრებული.

გ. იაშვილი. დროის მენეჯმენტის ძირითადი პრინციპები. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2 საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია. 2017წ. ,,თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და პრაქტიკა" მასალების კრებული.

ჰ. კუპრაშვილი. დროშა მარო მაყაშვილის დღიურიდან. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და გენდერი – 2“. 2013წ. .

ე. მიმინოშვილი. ე. მიმინოშვილი, ე. ქუთელია, თ. ძიგრაშვილი. ლითონის ატომთან დინიტრობენზოატის კოორდინირება COO და NOO ჯგუფებით. . გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალურ საკითხებში საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები.. 2011წ. თბილისი, სტუ, 30 მარტი, გვ. 73 –74. .