კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2719 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. მოხსენება:”ენობრივი სისტემა და კულტურის მენტალური თვითგააზრება”. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები”. 2012წ. .

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ფრაზეოლოგიზმი და იდიომი, როგორც ენობრივი ცნობიერების პროდუქტი.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის II საერთაშორისო კონფერენცია ”ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები”. 2010წ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. გვ.23-26.

ნ. გეგეშიძე, თ.ედილაშვილი ი.პიტიურიშვილი ე.იბრაგიმოვა. გამხსნელის გავლენა დიმეთილსულფოქსიდის კომპლექსწარმოქმნის უნარზე. სტუდენტთა 84-ე ღია საერთაშორისო სამეცნ. კონფერენცია საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი თბილისი 2016. 2016წ. .

ნ. ნადარეიშვილი, ნ. ჯანელიძე. განათლება, როგორც ინვესტირების ობიექტი, სოციალური ფაქტორი და სახელმწიფოს პოლიტიკა.. საქ. ტექნიკური უნივერსი-ტეტი. ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტე-ტი. შრომათა კრებული - “ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა”. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. 15-16 აპრილი. . 2011წ. გვ. 181-182.

დ. ცუცქირიძე. განათლების გზით გენდერული თანასწორობისკენ, . საქართველო ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მსოფლიო და გენდერი –2". 2013წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,მსოფლიო და გენდერი" შრომების სპეციალური ნომერი (2), თბილისი, გვ.274–280 .

რ. ქუთათელაძე. განათლების როლი საშუალო ფენის ფორმირებაში. სტუ-ს არქიტექტურისა და დიზაინის ფაკ-სა და ბიზნესტექნოლოგიების ფაკ. 2017წ. კონფერენცია „უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: სტარტეგიები და გამოწვევები“ მოხსენებათა კრებული თბილისი, გვ.94-102.

მ. მილაშვილი. განაშენიანების არქიტექტურულ–ქალაქგეგმარებითი რეგულირება საქართველოს საკურორტო რაიონებში. პროფ.ი. ციციშვილის სახელობის არქიტექტორთა IV სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია . 2005წ. .

ო. შონია, გ. სურგულაძე, გ. მაისურაძე. განაწილებული კომპიუტე-რული სისტემების აგება და რესურსების ეფექტუ¬რი მართვის მოდელი. უწყვეტ ტანთა მექანიკის პრობლემებზე საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები, თბილისი, სტუ, . 1997წ. გვ. 139-141.

ნ. ნადარეიშვილი. განვითარების პერსპექტივები: საქართველოს რეკრეაციულ-ტურისტული სისტემის ინოვაციური მოდელი. . მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2014-ის მასალები. ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“ 17-18 ოქტომბერი, 2014 წ. თბილისი, საქართველო. 2014წ. გვ. 202-205.

ს. ხოშტარია, კ. ოდიშარია. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ობიექტების უსაფრთხოების სისტემა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში".. 2007წ. მოხსენებათა კრებული.

კ. ოდიშარია, ს.ხოშტარია. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ობიექტების უსაფრთხოების სისტემა. ITC'07, სატთაშორისო კონფერენცია, სტუ. 2007წ. "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში', მოხსენებათა კრებული.

გ. ყირმელაშვილი. განუსაზღვრელი ინტეგრალის განსხვავებული სახის პირველადი ფუნქციების სწავლება და მათი გამოყენება განსაზღვრული ინტეგრალის გამოთვლაში . საერთაშორისო სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია “სწავლების დიდაქტიკური კანონზომიერებანი”. 11-12 დეკემბერი, (მასალები), სტუ, თბილისი. 1998წ. გვ.93-94.

რ. გაფრინდაშვილი. განწყობის თეორია და „ცრურწმენების ფსიქოლოგია“. სტუ, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის საერთაშორისო-სამეცნიერო კონდფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2011წ. .

. გარდაქმნის ფორმულა $l_2$ სივრცეზე განსაზღვრულ ინტეგრალში,. სტუ-ის 75-ე წლისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია, თბილისი, 2-4 ივნისი, . წ. .

მ. მილაშვილი. გარე ვაჭრობის ორგანიზების შესახებ ქ.თბილისში . სტუ–ს სტუდენტთა და ახალგაზრდა მკვლევართა სამეცნიერო–შემოქმედებითი კონფერენცია . 2001წ. .

მ. მილაშვილი. გარე ვაჭრობის როლი და ადგილი ქალაქის ურბანულ ქსოვილში. პროფ.ი. ციციშვილის სახელობის არქიტექტორთა II კონფერენცია . 2003წ. .

ნ. კაპანაძე, ბ.ბერიტაშვილი. გარე კახეთის ტერიტორიაზე მზის ჯამური რადიაციის ვერტიკალური განაწილების შეფასება. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰირომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2013წ. ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები, ტ.119, გვ. 60-63 .

ვ. რაძიევსკი, დ. რაძიევსკი, მ. ხაჩიძე. გარემოს არაცოცხალი კომპონენტების ეკოლოგიური მდგომარეობის ანალიზისა და შეფასების ინტელექტუალური სისტემის მოდელი. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა”/ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა” ტეზისები.

მ. დემეტრაძე, ნ. კუციავა, ნ. ძიძიკაშვილი, დ. ერისთავი. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. სტუ-ის სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2010წ. თბილისი. 5 გვ..

მ. დავითაია. გარემოს ფსიქოლოგიის საკითხისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-2. წ. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი".