კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2264 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. კალანდაძე. ,,გენდერი - სიყვარულის თანასწორობის შეცნობის პრობლემა". ,,მსოფლიო და გენდერი" - 4; პროფესორი, მაია ყიფიანი. 0წ. გადაცემულია დასაბეჭდად.

ფ. დიდებაშვილი. ,,გენდერულ ურთიერთობათა განვითარების ტენდენცია 21-ე საუკუნის ქართულ სინამდვილეში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტი, სოციალურ მეცნიერება დეპარტამენტი, საქართველოს სოციალურ მეცნიერებათა აკადემია, მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მსოფლიო და კავკასია“. 2015წ. 22-23 მაისი, 2015. ,,საისტორიო ვერტიკალები“, №32,თბილისი, გვ.72-77.

ნ. ქავთარაძე. ,,გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამდროვე გამოწვევები“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. ,,გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამდროვე გამოწვევები“, გვ. 157-159.

გ. იაშვილი, თ. იაშვილი, შერაზადიშვილი ბესიკ. ,,დროის აღრიცხვისა და კონტროლის სისტემა, როგორც ამოცანების ეფექტური გადაწყვეტის საშუალება". სტუ. ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი მე-11 ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2017წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

ს. დოღონაძე. ,,ე.წ. საპრეზიდენტო არჩევნები კონფლიქტის ზონაში - უსამართლობა დემოკრატიის საფარქვეშ". საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2011წ. გვ. 8.

ს. დოღონაძე. ,,ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება საქართველოში არსებული კონფლიქტების მშვიდობიანი გადაწყვეტის მნიშვნელოვანი ფაქტორი". საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2013წ. გვ. 7.

ს. დოღონაძე. ,,ევროპის საბჭოს წვლილი საქართველოში არსებული კონფლიქტების დარეგულირების საქმეში". სტუ-ს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2016წ. გვ. 6.

გ. ზირაქაშვილი. ,,ინფორმაციული ტექნოლოგიები, როგორც სისტემაწარმომქმნელი კომპონენტი და მასთან დაკავშირებული რისკები". ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2012წ. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება 2012".

ჯ. ჯანაშია. ,,კავკასიაში მიმდინარე კონფლიქტები, სინამდვილე და პერსპექტივები” . საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია . 2014წ. 89-92 გვ.

გ. იაშვილი. ,,კორუფციის ანალიზი საჯარო სამსახურში და ანტიკორუფციული პოლიტიკის შემუშავების პროცესი". სტუ. ბიზნესტექნოგიების ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 19-20 მაისი. 2017წ. გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები გვ. 253-257.

ფ. დიდებაშვილი, ლ. მეტრეველი. ,,კულტურისა და პოლიტიკის განვითარების სოციალურ-ფილოსოფიური ასპექტები. .საქართელოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2015წ. 2015 წლის 28 ნოემბერი, ხელისუფლება და საზოგადოება №4(36), ტომი II, თბილისი, გვ.168-178.

ს. დოღონაძე. ,,მავთულხლართები სამაჩაბლოში - კონფლიქტის გაღრმავების ახალი ეტაპი". საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2014წ. გვ. 6.

ს. დოღონაძე. ,,პრევენცია - არასრულწლოვანთა შორის დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტიანობის საფუძველი". საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2009წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" # 9 გვ. 16-27.

ნ. კაჭარავა. ,,საბჭოთა კავშირის დეზინტეგრაცია და საქართველოს საგარეო უსაფრთხოება'. სტუ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. წ. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება'' გვ 10.

ს. დოღონაძე. ,,საერთაშორისო ტერორიზმი და ეთნიკური კონფლიქტები". სტუ-ს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2015წ. გვ. 6.

ნ. ბუთხუზი. ,,საკონტეინერო სატრანსპორტო ლოგისტიკური სისტემის ეფექტური ფუნქციონირება". ახალი ტექნოლოგიები თნამედროვე მრეწველობაში, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. 262-264გვ..

ი. კეცხოველი. ,,საქართველო გლობალიზაციის თანამედროვე არეალში”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო კონფერენციაში ,,მსოფლიო და კავკასია”, თბილისი. 2011წ. .

ნ. კაჭარავა. ,,საქართველო კავკასიის ერთიანი უსაფრთხოების სისტემაში'. სტუ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. წ. ,,მსოფლიო და კავკასია'' გვ. 171–173.

ნ. კაჭარავა. ,,საქართველო ნატოს პარტნიორული უსაფრტხოების პროგრამასი'. სტუ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. წ. ,,მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია'' გვ, 103–107.

გ. ზირაქაშვილი, კო. ,,საქართველოს სახელმწიფოს სტაბილურობისა და განვითარების პრობლემები". ,,მსოფლიო და კავკასია". 2013წ. ,,მსოფლიო და კავკასია"; 92-94.