კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

პეტრიაშვილი ნინო. გენდერული თანასწორობა თუ ფემინიზაცია?–ქალი თავდაცვის მინისტრები (ევროპის ოთხი ქვეყნის მაგალითზე). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტი, სტუ–ს გენდერული თანასწორობის კვლევითი ცენტრი. 2016წ. მსოფლიო და გენდერი, საერთაშორისო–სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული, გვ.56–64.

მ. ყიფიანი, ქუთათელძე რუსუდანი. გენდერული თანასწორობის მიღწევის ახალი ეტაპი საქართველოში. სტუ ,,მსოფლიო და გენდერი". 2012წ. .

ლ. ბერიძე, ქ. ლატარია. გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფა შრომით ურთიერთობებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და გენდერი“. 2017წ. .

დ. ცუცქირიძე, მ. ყიფიანი. გენდერული ინფორმირებულობის კვლევა სტუ–ს ბიზნეს-ინჟინერინგის ბაკალავრიატის სტუდენტებს შორის,. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტი, სტუ–ს გენდერული თანასწორობის კვლევითი ცენტრი. 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,მსოფლიო და გენდერი" შრომების სპეციალური ნომერი (2) , გვ. 256–259, თბილისი,.

რ. ქუთათელაძე, მ. ყიფიანი. გენდერული პარიტეტი ქართულ პოლიტიკაში. სტუ. სტუ-ს გენდერული თანასწორობის კვლევიტი ცენტრი.. 2013წ. "მსოფლიო და გენდერი-2". გვ. 24-30.

თ. ბლიაძე. გენდერული პრობლემატიკა დავით კლდიაშვილის შემოქმედებაში.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და გენდერი“, სტუ, თბილისი, . 2013წ. .

მ. ყიფიანი. გენდერული როლების ცვლილებები პირველი მსოფლიო ომის მსვლელობის პერიოდში. საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი ,,პირველი მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია. 2014წ. სტუ-სა და ევროინტეგრაციიც პროცესების შემსწავლელი ცენტრის მიერ ორგანიზებული თბ.სტუ .

ი. ბურდული. გენდერული ტენდენციები თანამედროვე დისკურსში. გენდერის კვლევის ცეტრი . 2013წ. მსოფლიო და გენდერი – 2.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ლ.პაპავა. გეოთერმული წყლების ენერგიის გამოყენებისას წამოჭრილი პრობლემების ეფექტური გადაწყვეტის მიმართულებები. საქართველოს განახლებადი ენერგიების ასოციაცია,სტუდენტური კონფერენცია. 2016წ. თბილისი,ISBN 978-9941-0-8777-6 გვ.35-37.

თ. ბერიძე. გეომეტრიული აგებები ტექნიკურ ფორმებში ფართოდ გავრცელებულ ზედაპირებზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. სტუდენტთა 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.

ლ. ჩხარტიშვილი, თ. ბერბერაშვილი. გეომეტრიული მოდელის გამოყენება ნანომილაკების სტრუქტურულ ანალიზში. საერთ. სამეც. კონფ. “გამოყ. ფიზიკის აქტ. საკითხები” (2011 წ. 30 მარტი, თბილისი). 2011წ. თეზ. კრ. საერთ. სამეც. კონფ. “გამოყ. ფიზიკის აქტ. საკითხები”. თბილისი: სტუ, 100–101.

ნ. ბახსოლიანი. გვიანხეთური ხანის კილიკიის ისტორიისათვის. სტუ, ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკ. სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი. 2015წ. .

. გვიანხეთური ხანის მცირე აზიის პოლიტიკური ისტორიისათვის . "ხელისუფლება და საზოგადოება", საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2010წ. .

ნ. ბახსოლიანი, ნანა ხაზარაძე თანაავტორი. გვიანხეთური ხანის მცირე აზიის პოლიტიკური ისტორიისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ–ტექნიკური ფაკულტეტის, ღია დიპლომატიის ასოციაციის, ჟურნალის ”ხელისუფლება და საზოგადოება” საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ხელისუფლება და საზოგადოება” . 2010წ. .

მ. ყიფიანი. გზა ,,პასტორის ქალიშვილიდან" მსოფლიო მნიშვნელობის პოლიტიკურ ლიდერამდე (ანგელა მერკელი)". სტუ-ს გენდერული თანასწორობის კვლევითი ცენტრის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მსოფლიო და გენდერი", თბ. სტუ. 2015წ. .

ს. გრიგალაშვილი. გლობალიზაცია და ახალი მსოფლიო წესრიგი. საერთაშორისო კონფერენცია-,,მსოფლიო და კავკასია''. 2010წ. .

მ. ბერუაშვილი. გლობალიზაცია და ბიზნეს-გარემო საქართველოში. მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენციაეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ.სტუ . 2016წ. ჟ.ბიზნეს ინჟინერინგი, სტუ-ს გამომცემლობა, # 3, 90-93 გვ.

მ. ბაღათურია, ბერუაშვილი მანანა. გლობალიზაცია და ბიზნეს-გარემო საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია.მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: „გუშინ,დღეს, ხვალ“. 2016წ. ჟ.ბიზნეს-ინჟინერინგი. # 3 გვ 90-93.

მ. მარტიაშვილი. გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები. სტუ. ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი. 2017წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული 2.

თ. ღამბაშიძე. გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. ორგანიზაციული კულტურისა და ქცევის დინამიურობა.