კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2713 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ბერიძე. გეომეტრიული აგებები ტექნიკურ ფორმებში ფართოდ გავრცელებულ ზედაპირებზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. სტუდენტთა 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.

ლ. ჩხარტიშვილი, თ. ბერბერაშვილი. გეომეტრიული მოდელის გამოყენება ნანომილაკების სტრუქტურულ ანალიზში. საერთ. სამეც. კონფ. “გამოყ. ფიზიკის აქტ. საკითხები” (2011 წ. 30 მარტი, თბილისი). 2011წ. თეზ. კრ. საერთ. სამეც. კონფ. “გამოყ. ფიზიკის აქტ. საკითხები”. თბილისი: სტუ, 100–101.

ნ. ბახსოლიანი. გვიანხეთური ხანის კილიკიის ისტორიისათვის. სტუ, ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკ. სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი. 2015წ. .

. გვიანხეთური ხანის მცირე აზიის პოლიტიკური ისტორიისათვის . "ხელისუფლება და საზოგადოება", საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2010წ. .

ნ. ბახსოლიანი, ნანა ხაზარაძე თანაავტორი. გვიანხეთური ხანის მცირე აზიის პოლიტიკური ისტორიისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ–ტექნიკური ფაკულტეტის, ღია დიპლომატიის ასოციაციის, ჟურნალის ”ხელისუფლება და საზოგადოება” საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ხელისუფლება და საზოგადოება” . 2010წ. .

მ. ყიფიანი. გზა ,,პასტორის ქალიშვილიდან" მსოფლიო მნიშვნელობის პოლიტიკურ ლიდერამდე (ანგელა მერკელი)". სტუ-ს გენდერული თანასწორობის კვლევითი ცენტრის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მსოფლიო და გენდერი", თბ. სტუ. 2015წ. .

ს. გრიგალაშვილი. გლობალიზაცია და ახალი მსოფლიო წესრიგი. საერთაშორისო კონფერენცია-,,მსოფლიო და კავკასია''. 2010წ. .

მ. ბერუაშვილი. გლობალიზაცია და ბიზნეს-გარემო საქართველოში. მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენციაეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ.სტუ . 2016წ. ჟ.ბიზნეს ინჟინერინგი, სტუ-ს გამომცემლობა, # 3, 90-93 გვ.

მ. ბაღათურია, ბერუაშვილი მანანა. გლობალიზაცია და ბიზნეს-გარემო საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია.მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: „გუშინ,დღეს, ხვალ“. 2016წ. ჟ.ბიზნეს-ინჟინერინგი. # 3 გვ 90-93.

მ. მარტიაშვილი. გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები. სტუ. ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი. 2017წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული 2.

თ. ღამბაშიძე. გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. ორგანიზაციული კულტურისა და ქცევის დინამიურობა.

ა. აბრალავა. გლობალიზაცია და ეკონომიკის ინტერნაციონალიზაცია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია". 2009წ. თბილისი, სტუ.გვ.195-198.

მ. ბერუაშვილი. გლობალიზაცია და ეკონომიკური უსაფრთხოება კაპიტალის საერთაშორისო მოძრაობის პირობებში. მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“, სტუ, თბილისი. 2014წ. ჟ.ბიზნეს ინჟინერინგი, სტუ-ს გამომცემლობა, #4 ,78-79 გვ.

მ. ბაღათურია, ბერუაშვილი მანანა. გლობალიზაცია და ეკონომიკური უსაფრთხოება კაპიტალის საერთაშორისო მოძრაობის პირობებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია.მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: „გუშინ,დღეს, ხვალ“ . 2014წ. ჟ.ბიზნეს-ინჟინერინგი კრებული მე-2. # 4 გვ 78-79.

რ. ქუთათელაძე. გლობალიზაცია და ინოვაციები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები"მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია"სტუ.თბილისი. წ. .

რ. აბულაძე, ნ. თოდუა. გლობალიზაცია და ინტერნეტ-რესურსებისადმი ქართველი მომხმა-რებლების დამოკიდებულების საკითხი. `გლობალური კრიზისი და საქართველოს ეკონომიკა”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის დეპარტამენტი, სოხუმის უნივერსიტეტი, არასამთავრობო `საფინანსო-საინვესტიციო პოლიტიკისა და სტრატეგიის ფონდი~. 2009წ. 27-28 მარტი, 2009 წ. გვ.145-149 .

ს. ხიზანიშვილი. გლობალიზაცია და კავკასია - "პრომეთეს უცნაური ხეტიალი". სტუ, ბიზნეს-ინჯინერინგის ფაკულტეტი, საზ.მეც. დეპარტამენტი, საერთაშორისო კონფერენცია, მსოფლიო და კავკასია. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, , გვ. 181-182 .

ს. გრიგალაშვილი. გლობალიზაცია და რეგიონალიზაცია, როგორც თანამედროვე საზოგადოების განვითარების ვარიანტი. საერთაშორისო კონფერენცია-,,მსოფლიო და კავკასია''. 2013წ. .

ხ. თოდაძე. გლობალიზაცია მსოფლიოს ახალი წესრიგი . საერთაშორისო კონფერენცია - მსოფლიოს ახალი წესრიგი და კავკასია. 2009წ. .

ვ. შუბითიძე, გ. ტალახაძე. გლობალიზაცია-როგორც განვითარებადი ქვეყნების დაკაბალების ინსტრუმენტი. სტუ საერთაშორისო კონფერენცია . 2009წ. .