კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2699 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. გრიგალაშვილი. გლობალიზაცია და ახალი მსოფლიო წესრიგი. საერთაშორისო კონფერენცია-,,მსოფლიო და კავკასია''. 2010წ. .

მ. ბერუაშვილი. გლობალიზაცია და ბიზნეს-გარემო საქართველოში. მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენციაეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ.სტუ . 2016წ. ჟ.ბიზნეს ინჟინერინგი, სტუ-ს გამომცემლობა, # 3, 90-93 გვ.

მ. ბაღათურია, ბერუაშვილი მანანა. გლობალიზაცია და ბიზნეს-გარემო საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია.მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: „გუშინ,დღეს, ხვალ“. 2016წ. ჟ.ბიზნეს-ინჟინერინგი. # 3 გვ 90-93.

მ. მარტიაშვილი. გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები. სტუ. ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი. 2017წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული 2.

თ. ღამბაშიძე. გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. ორგანიზაციული კულტურისა და ქცევის დინამიურობა.

ა. აბრალავა. გლობალიზაცია და ეკონომიკის ინტერნაციონალიზაცია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია". 2009წ. თბილისი, სტუ.გვ.195-198.

მ. ბერუაშვილი. გლობალიზაცია და ეკონომიკური უსაფრთხოება კაპიტალის საერთაშორისო მოძრაობის პირობებში. მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“, სტუ, თბილისი. 2014წ. ჟ.ბიზნეს ინჟინერინგი, სტუ-ს გამომცემლობა, #4 ,78-79 გვ.

მ. ბაღათურია, ბერუაშვილი მანანა. გლობალიზაცია და ეკონომიკური უსაფრთხოება კაპიტალის საერთაშორისო მოძრაობის პირობებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია.მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: „გუშინ,დღეს, ხვალ“ . 2014წ. ჟ.ბიზნეს-ინჟინერინგი კრებული მე-2. # 4 გვ 78-79.

რ. ქუთათელაძე. გლობალიზაცია და ინოვაციები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები"მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია"სტუ.თბილისი. წ. .

რ. აბულაძე, ნ. თოდუა. გლობალიზაცია და ინტერნეტ-რესურსებისადმი ქართველი მომხმა-რებლების დამოკიდებულების საკითხი. `გლობალური კრიზისი და საქართველოს ეკონომიკა”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის დეპარტამენტი, სოხუმის უნივერსიტეტი, არასამთავრობო `საფინანსო-საინვესტიციო პოლიტიკისა და სტრატეგიის ფონდი~. 2009წ. 27-28 მარტი, 2009 წ. გვ.145-149 .

ს. ხიზანიშვილი. გლობალიზაცია და კავკასია - "პრომეთეს უცნაური ხეტიალი". სტუ, ბიზნეს-ინჯინერინგის ფაკულტეტი, საზ.მეც. დეპარტამენტი, საერთაშორისო კონფერენცია, მსოფლიო და კავკასია. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, , გვ. 181-182 .

ს. გრიგალაშვილი. გლობალიზაცია და რეგიონალიზაცია, როგორც თანამედროვე საზოგადოების განვითარების ვარიანტი. საერთაშორისო კონფერენცია-,,მსოფლიო და კავკასია''. 2013წ. .

ხ. თოდაძე. გლობალიზაცია მსოფლიოს ახალი წესრიგი . საერთაშორისო კონფერენცია - მსოფლიოს ახალი წესრიგი და კავკასია. 2009წ. .

ვ. შუბითიძე, გ. ტალახაძე. გლობალიზაცია-როგორც განვითარებადი ქვეყნების დაკაბალების ინსტრუმენტი. სტუ საერთაშორისო კონფერენცია . 2009წ. .

ს. ხიზანიშვილი. გლობალიზაციის პოზიტივები და ნეგატივები და საქართველო. საქ.ტექ.უნივერსიტეტი, ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ხელისუფლება და საზოგადოება 2011". წ. ხელისუფლება და საზოგადოება, #4(20) 2011, ტომი II, გვ. 5-15.

თ. ღურწკაია, ღურწკაია კარლო. გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და მისი გამომწვევი მიზეზები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია-მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო-სტუ-2011წ.. 0წ. .

ქ. შენგელია. გლობალური კაპიტალის გავლენა და საქართველოს პერსპექტივები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი. 2016წ. საერთაშორისო კონფერენცია "მსოფლიო და კავკასია",გვ.5.

ქ. შენგელია. გლობალური მარკეტინგის გამოწვევები და საქართველოს პერსპექტივები. ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს ტექნოლოგიების ფაკულტეტი. 2017წ. .

მ. ვანიშვილი. გლობალური სასურსათო უსაფრთხოება: არსი, პრობლემები, გადაწყვეტის გზები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „გლობალური კრიზისი და საქართველოს ეკონომიკა”/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2009წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, გვ.122-127 .

მ. ამირგულაშვილი, ქეთევან მჭედლიძე. გლობალური ტრანსფორმაციები და თანამედროვე გამოწვევები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. "მსოფლიო და კავკასია". გვ. 226-229.