კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2713 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. ხიზანიშვილი. გლობალიზაციის პოზიტივები და ნეგატივები და საქართველო. საქ.ტექ.უნივერსიტეტი, ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ხელისუფლება და საზოგადოება 2011". წ. ხელისუფლება და საზოგადოება, #4(20) 2011, ტომი II, გვ. 5-15.

თ. ღურწკაია, ღურწკაია კარლო. გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და მისი გამომწვევი მიზეზები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია-მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო-სტუ-2011წ.. 0წ. .

ქ. შენგელია. გლობალური კაპიტალის გავლენა და საქართველოს პერსპექტივები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი. 2016წ. საერთაშორისო კონფერენცია "მსოფლიო და კავკასია",გვ.5.

ქ. შენგელია. გლობალური მარკეტინგის გამოწვევები და საქართველოს პერსპექტივები. ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს ტექნოლოგიების ფაკულტეტი. 2017წ. .

მ. ვანიშვილი. გლობალური სასურსათო უსაფრთხოება: არსი, პრობლემები, გადაწყვეტის გზები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „გლობალური კრიზისი და საქართველოს ეკონომიკა”/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2009წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, გვ.122-127 .

მ. ამირგულაშვილი, ქეთევან მჭედლიძე. გლობალური ტრანსფორმაციები და თანამედროვე გამოწვევები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. "მსოფლიო და კავკასია". გვ. 226-229.

გ. ბაღათურია, ო. ბაღათურია. გმირი ჯავშნოსანი. სტუ. ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი ევროინტეგრაციის ცენტრი. 2014წ. საერთაშორისო სიმპოზიული ,,პირველი მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია".

ნ. ინანაშვილი. გრაკლიანი გორის ნამოსახლარის კერამიკული ჭურჭლის მინერალოგიურ-პეტროგრაფიული კვლევა. სტუ-ს სტუდენტთა 80-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2012წ. .

თ. ნუცუბიძე. გრამატიკა ფილოსოფია ენისა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 3“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2012წ. სამეცნიერო კონფერენციის კრებული გვ. 180-184.

ნ. ყავლაშვილი, ზ. ბუაჩიძე, ა. ჭირაქაძე. გრაფენი ინტეგრალურ-ოპტიკურ აქტიურ ელემენტებში. "გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები" საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. თეზისების კრებული გვ.15-16.

ა. ტაბატაძე. გრეხითი დეფორმაციების ნაბეჭდი გავლენა კარკასული შენობების სეისმომედეგობაზე.. სტუ 78-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თბილისი 2010წ.. 2010წ. გვ.7.

ლ. ბერიძე. გულის ფუნციიცუუს აღდგენის მოწყობილობა. . 0წ. საერთაშორისო.

თ. ხოხობაშვილი. გურიანთის ადრეშუა საუკუნეების ხანის სამონასტრო კომპლექსის შესწავლის საკითხისათვის. საინფომრაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა. 2011წ. .

თ. ხოხობაშვილი. გურიაში თიათენელთა მისია არქეოლოგიური არტეფაქტების კონტექსტში. . 2012წ. ხელისუფლება და საზოგადოება.

მ. ჩიქავა, თ. ცინცაძე, გ. ელიავა, ნ. სულაშვილი. დაავადებათა პრევენცია თანამედროვე ჯანდაცვაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. . 2016წ. მე-4 საერთ. ეკონ. კონფ. IEC-2016 - ეროვნ. ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ. თბილისი, ქუთაისი..

ზ. კოვზირიძე, ე. ნიკოლეიშვილი, გვენცაძე დავითი, პ. სეთურიძე , ი.ჯაბაშვილი, ე.ბაციკაძე. დაბალტემპერატურული დენგამტარი კომპოზიციური კერამიკული მასალები. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა. 2009წ. ჟურნალი „კერამიკა“, #1-2 (21-22), გვ.36-41..

ხ. თოდაძე. დავით აღმაშენებლის ანდერძი შიო-მღვიმის მონასტრისადმი და XI საუკუნის ორი ანდერძი ბიზანტიური სამონასტრო ჩხოვრებიდან. ხელისუფლება და საზოგადოება-2012. 0წ. .

ხ. თოდაძე. დავით აღმაშენებლის ანდერძი შიომღვიმის მონასტრისადმი და XI ს. ორი ბიზანტიური ანდერძი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქართული ენის როლი საქართველოს სახელმწიფოებრივი აღმშენებლობის საქმეში. 2011წ. .

მ. გოგბერაშვილი, ხუნწარია ჯანიკო, ხირიანოვი იური, ჯღამაძე მიხეილი. დაკვანტვის მატრიცის შერჩევა გამოსახულებათა სიგნალების დისკრეტული კოსინუსური გარდასახვის ტრანსფორმანტებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომები "ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში", გვ. 190-194.

მ. ქუთათელაძე. დაკრძალვის წესის თავისებურებანი გვიანანტიკური ხანის ქართლში. "მსოფლიო და გენდერი", საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი,სტუ-ს გენდერული თანასწორობის კვლევითი ცენტრი. 2012წ. მსოფლიო და გენდერი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების სპეციალური ნომერი (1), გვ.123-127.