კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2674 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ხოხობაშვილი. გურიაში თიათენელთა მისია არქეოლოგიური არტეფაქტების კონტექსტში. . 2012წ. ხელისუფლება და საზოგადოება.

მ. ჩიქავა, თ. ცინცაძე, გ. ელიავა, ნ. სულაშვილი. დაავადებათა პრევენცია თანამედროვე ჯანდაცვაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. . 2016წ. მე-4 საერთ. ეკონ. კონფ. IEC-2016 - ეროვნ. ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ. თბილისი, ქუთაისი..

ზ. კოვზირიძე, ე. ნიკოლეიშვილი, გვენცაძე დავითი, პ. სეთურიძე , ი.ჯაბაშვილი, ე.ბაციკაძე. დაბალტემპერატურული დენგამტარი კომპოზიციური კერამიკული მასალები. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა. 2009წ. ჟურნალი „კერამიკა“, #1-2 (21-22), გვ.36-41..

ხ. თოდაძე. დავით აღმაშენებლის ანდერძი შიო-მღვიმის მონასტრისადმი და XI საუკუნის ორი ანდერძი ბიზანტიური სამონასტრო ჩხოვრებიდან. ხელისუფლება და საზოგადოება-2012. 0წ. .

ხ. თოდაძე. დავით აღმაშენებლის ანდერძი შიომღვიმის მონასტრისადმი და XI ს. ორი ბიზანტიური ანდერძი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქართული ენის როლი საქართველოს სახელმწიფოებრივი აღმშენებლობის საქმეში. 2011წ. .

მ. გოგბერაშვილი, ხუნწარია ჯანიკო, ხირიანოვი იური, ჯღამაძე მიხეილი. დაკვანტვის მატრიცის შერჩევა გამოსახულებათა სიგნალების დისკრეტული კოსინუსური გარდასახვის ტრანსფორმანტებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომები "ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში", გვ. 190-194.

მ. ქუთათელაძე. დაკრძალვის წესის თავისებურებანი გვიანანტიკური ხანის ქართლში. "მსოფლიო და გენდერი", საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი,სტუ-ს გენდერული თანასწორობის კვლევითი ცენტრი. 2012წ. მსოფლიო და გენდერი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების სპეციალური ნომერი (1), გვ.123-127.

ი. მამალაძე. დამატებული ეკონომიკური ღირებულების უპირატესობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი; მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია.

ჰ. კუპრაშვილი. დამოუკიდებლობის შენარჩუნების გარანტიების მოსაპოვებლად. „მსოფლიო და კავკასია“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტი. საზოგადოებრივ მეცნიერებათა დეპარტამენტი.. 2011წ. თბილისი. გვ. 34-36..

გ. ყურაშვილი, ნ. გეგენავა. დამწყები და ახლადშექმნილი ფირმების საქმიანობის ეკონომიკური შეფასება. სტუ, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი . 2014წ. .

გ. ღვინეფაძე. დანაშაულობასთან ბრძოლა-პრევენციისადმი სისტემური მიდგომის ზოგიერთი საკითხი. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „კრიმინოლოგიის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში“. 2011წ. თბილისი.სტუ. გვ. 40-45.

თ. ბერიძე. დაპროექტების სტადიები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.

ლ. ბერიძე, ი. ჭრაქაშვილი. დარტყმითი ტალღების ეფექტური გამოყენების გამოკვლევა სითხეში ლაზერულ- თერმული მიკროაფეთქებისას. საერთაშორისო სიმპოზიუმი ,,უწყვეტ ტანთ მექანიკის პრობლემებზე". 0წ. .

მ. მელქაძე. დასავლეთ ევროპის ქვეყნების ქალაქგეგმარებითი საკანონმდებლო აქტების ისტორიული ექსკურსი (პარალელები თანამედროვე საქართველოსთან). ი. ციციშვილის სახელობის; სტუ არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი. 2002წ. კავკასიის მაცნე, 1, 118-122 .

ი. ოსაძე. დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში სახელმწიფოსა და რელიგიის ურთიერთობის სამართლებრივ-პოლიტიკური ასპექტები. ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი . 2015წ. .

R. Diakonidze. დასავლეთ საქართველოს დიდი მდინარეების მაქსიმალური ხარჯების საანგარიშო მეთოდიკა. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“. . საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“. . 2014წ. 27-30 სექტემბერი, 2014. გვ. 172-175..

ნ. ნადარეიშვილი. დასაქმების რეგიონული პრობლემები საქართველოში. გლობალური კრიზისი და საქართველოს ეკონომიკა.. 2009წ. საერთაშორისო კონფ. მასალები, გამომც. "ინოვაცია". გვ.211-217..

მ. ყიფიანი, ყურაშვილი გუგული. დასაქმების სახელმწიფო პოლიტიკა საქართველოში. 1 საერთაშორისო სამეცნიერ-პრაქტიკული კონფერენცია ,,თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოტეზები, კვლევები", ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული . 2015წ. .

რ. ჩოგოვაძე. დასკანერებული გამოსახულებების კლასიფიკაციის შესახებ. აკად. ი. ფრანგიშვილის დაბ. 80 წ. მიძღვნილი საერთაშ. სამეცნიერო კონფერენცია. 2010წ. კონფერენციის მოხენებების კრებული. ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი.

ზ. ლაზარაშვილი. დაწნეხილი ჭაჭის ზოგიერთი რეოლოგიური თვისებების კვლევა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია“ კვების პროდუქტების ხარისხის გაუმჯობესების პრობლემები“. 2016წ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი, გვ. 111-114.