კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ბერიძე. გულის ფუნციიცუუს აღდგენის მოწყობილობა. . 0წ. საერთაშორისო.

თ. ხოხობაშვილი. გურიანთის ადრეშუა საუკუნეების ხანის სამონასტრო კომპლექსის შესწავლის საკითხისათვის. საინფომრაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა. 2011წ. .

თ. ხოხობაშვილი. გურიაში თიათენელთა მისია არქეოლოგიური არტეფაქტების კონტექსტში. . 2012წ. ხელისუფლება და საზოგადოება.

მ. ჩიქავა, თ. ცინცაძე, გ. ელიავა, ნ. სულაშვილი. დაავადებათა პრევენცია თანამედროვე ჯანდაცვაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. . 2016წ. მე-4 საერთ. ეკონ. კონფ. IEC-2016 - ეროვნ. ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ. თბილისი, ქუთაისი..

ზ. კოვზირიძე, ე. ნიკოლეიშვილი, გვენცაძე დავითი, პ. სეთურიძე , ი.ჯაბაშვილი, ე.ბაციკაძე. დაბალტემპერატურული დენგამტარი კომპოზიციური კერამიკული მასალები. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა. 2009წ. ჟურნალი „კერამიკა“, #1-2 (21-22), გვ.36-41..

ხ. თოდაძე. დავით აღმაშენებლის ანდერძი შიო-მღვიმის მონასტრისადმი და XI საუკუნის ორი ანდერძი ბიზანტიური სამონასტრო ჩხოვრებიდან. ხელისუფლება და საზოგადოება-2012. 0წ. .

ხ. თოდაძე. დავით აღმაშენებლის ანდერძი შიომღვიმის მონასტრისადმი და XI ს. ორი ბიზანტიური ანდერძი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქართული ენის როლი საქართველოს სახელმწიფოებრივი აღმშენებლობის საქმეში. 2011წ. .

მ. გოგბერაშვილი, ხუნწარია ჯანიკო, ხირიანოვი იური, ჯღამაძე მიხეილი. დაკვანტვის მატრიცის შერჩევა გამოსახულებათა სიგნალების დისკრეტული კოსინუსური გარდასახვის ტრანსფორმანტებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომები "ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში", გვ. 190-194.

მ. ქუთათელაძე. დაკრძალვის წესის თავისებურებანი გვიანანტიკური ხანის ქართლში. "მსოფლიო და გენდერი", საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი,სტუ-ს გენდერული თანასწორობის კვლევითი ცენტრი. 2012წ. მსოფლიო და გენდერი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების სპეციალური ნომერი (1), გვ.123-127.

ი. მამალაძე. დამატებული ეკონომიკური ღირებულების უპირატესობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი; მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია.

ჰ. კუპრაშვილი. დამოუკიდებლობის შენარჩუნების გარანტიების მოსაპოვებლად. „მსოფლიო და კავკასია“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტი. საზოგადოებრივ მეცნიერებათა დეპარტამენტი.. 2011წ. თბილისი. გვ. 34-36..

გ. ყურაშვილი, ნ. გეგენავა. დამწყები და ახლადშექმნილი ფირმების საქმიანობის ეკონომიკური შეფასება. სტუ, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი . 2014წ. .

გ. ღვინეფაძე. დანაშაულობასთან ბრძოლა-პრევენციისადმი სისტემური მიდგომის ზოგიერთი საკითხი. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „კრიმინოლოგიის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში“. 2011წ. თბილისი.სტუ. გვ. 40-45.

თ. ბერიძე. დაპროექტების სტადიები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.

ლ. ბერიძე, ი. ჭრაქაშვილი. დარტყმითი ტალღების ეფექტური გამოყენების გამოკვლევა სითხეში ლაზერულ- თერმული მიკროაფეთქებისას. საერთაშორისო სიმპოზიუმი ,,უწყვეტ ტანთ მექანიკის პრობლემებზე". 0წ. .

მ. მელქაძე. დასავლეთ ევროპის ქვეყნების ქალაქგეგმარებითი საკანონმდებლო აქტების ისტორიული ექსკურსი (პარალელები თანამედროვე საქართველოსთან). ი. ციციშვილის სახელობის; სტუ არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი. 2002წ. კავკასიის მაცნე, 1, 118-122 .

ი. ოსაძე. დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში სახელმწიფოსა და რელიგიის ურთიერთობის სამართლებრივ-პოლიტიკური ასპექტები. ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი . 2015წ. .

R. Diakonidze. დასავლეთ საქართველოს დიდი მდინარეების მაქსიმალური ხარჯების საანგარიშო მეთოდიკა. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“. . საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“. . 2014წ. 27-30 სექტემბერი, 2014. გვ. 172-175..

ნ. ნადარეიშვილი. დასაქმების რეგიონული პრობლემები საქართველოში. გლობალური კრიზისი და საქართველოს ეკონომიკა.. 2009წ. საერთაშორისო კონფ. მასალები, გამომც. "ინოვაცია". გვ.211-217..

მ. ყიფიანი, ყურაშვილი გუგული. დასაქმების სახელმწიფო პოლიტიკა საქართველოში. 1 საერთაშორისო სამეცნიერ-პრაქტიკული კონფერენცია ,,თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოტეზები, კვლევები", ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული . 2015წ. .