კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. ჩოგოვაძე. დასკანერებული გამოსახულებების კლასიფიკაციის შესახებ. აკად. ი. ფრანგიშვილის დაბ. 80 წ. მიძღვნილი საერთაშ. სამეცნიერო კონფერენცია. 2010წ. კონფერენციის მოხენებების კრებული. ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი.

ზ. ლაზარაშვილი. დაწნეხილი ჭაჭის ზოგიერთი რეოლოგიური თვისებების კვლევა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია“ კვების პროდუქტების ხარისხის გაუმჯობესების პრობლემები“. 2016წ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი, გვ. 111-114.

ნ. კაპანაძე. დედოფლისწყაროს რაიონის აგროსამრეწველო კომპლექსის რეაბილიტაცია მზის მძლავრი ელექტროსადგურების ბაზაზე საირიგაციო სისტემის აღდგენით. . საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია . წ. გვ. 374-376.

ბ. ბერიტაშვილი. დედოფლისწყაროს რაიონის აგროსამრეწველო კომპლექსის რეაბილიტაცია მზის მძლავრი ელექტროსადგურების ბაზაზე საირიგაციო სისტემის აღდგენით. , 2010, . (თა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია "გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება",გვ. 374-376 .

ნ. კაპანაძე, ბ.ბერიტაშვილი. დედოფლისწყაროს რაიონის აგროსამრეწველო კომპლექსის რეაბილიტაცია მზის მძლავრი ელექტროსადგურების ბაზაზე საირიგაციო სისტემების აღდგენით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება“.გვ.374-376.

მ. ყიფიანი. დევნილთა გენდერული პრობლემატიკა საქართველოში. სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, საზოგადოებრივ მეცნიერებათა დეპარტამენტი. 2011წ. მსოფლიო და კავკასია; 162-163 გვ..

ნ. ოვსიანიკოვა. დეკლარირების ზოგიერთი ასპექტი საჯარო სამსახურში. სამსახურში-საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია" ხელისუფლება და საზოგადოება"- . 2010წ. თბილისი, სტუ, გვ 5..

ე. ბარათაშვილი, მარიდაშვილი მანანა. დემოგრაფიული ცვლილებების მნიშვნელობა თანამედროვე მენეჯმენტის განვითარებაში. სტუ. მე–2 საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC 2014.,,ეროვნული ეკონომიკის განვიტარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ’’. 17–18 ოქტომბერი 2014წ. თბილისი. 2014წ. .

ი. ბერძენიშვილი, გ. კულუა, მ. გუმბერიძე. დენის უჩვეულო ქიმიური წყაროები. სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2014წ. თბილისი, 5 ივნისი, გვ. 77.

ლ. ნიკოლაიშვილი. დეფექტების გავლენა შენობა–ნაგებობების დაძაბულ–დეფორმირებულ მდგომარეობაზე . სტუდენტთა 82–ე ღია საერთაშორისო კონფერენცია, თეზისების კრებული. 2014წ. .

ხ. ხარხელაური. დეცენტრალიზაცია და დანახარჯების აღრიცხვა პასუხისმგებლობის ცენტრის მიხედვით. გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები. 2017წ. სტუ, საერთაშორისო კონფერენციის შრომების კრებული გვ. 396-400.

ლ. შაიშმელაშვილი. დიასპორული ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობის სამართლებრივი ასპექტები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ბიზნესი და სამართალი, 157–163.

ნ. ჟველია. დიდი მეცნიერის დიდი ნაღვაწი. სამეცნიერო კონფერენცია ,,გზა ერისკაცობიდან ღვთისკაცობამდე’’, სტუ, თბილისი. 2014წ. .

თ. ნუცუბიძე. დიდსულოვნება შეუძლებელია სრულყოფილების გარეშე. სტუ, საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები- 5“. 2016წ. სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებული, გვ. 18-22.

ნ. ქოჩლაძე. დიზაინის ახალი მიმართულება – ფსიქოდიზაინი. სამეცნიერო კონფერენცია - “არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები”, სტუ. 2013წ. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი “არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები”, გვ.124-133.

ნ. აბელაშვილი, ქართველიშვილი გ.. დინამიკური პროგრამირება გაზგაყვანილობის სისტემის დაპროექტებაში. ”მართვის ავტომატიზებულისისტემების” კათედრის მე-40 წლისთავისადმი მიძღვნილი . 2011წ. შრომბი. მართვის ავტომატიზებული სისტემები №1(10) გვ.433-436.

გ. კოტრიკაძე, ხელმძღვანელი, მაგისტრი ზ.გოგოლაძე. დინამიური მარშუტიზაციის პროტოკოლები. საქ.ტექნიკური უნივერს. - 85 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, . 2017წ. 2 ადგილი..

მ. გურამიშვილი. დიპლომატია და კონფლიქტები. სტუ,ხელისუფლება და საზოგადოება,. 2015წ. .

ი. ჩხეიძე, ომარ ტომარაძე, ლალი ტოკაძე. დისკრეტული ინფორმაციის გადაცემის ხელშეშლებისადმი მდგრადობის საკითხები. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა”. 2011წ. ISBN 978–9941–14–942–9, 2011, 1 - 4 ნოემბერი, გვ. 47-50 .

ი. ჩხეიძე, ლალი ტოკაძე, ომარ ტომარაძე. დისკრეტული ინფორმაციის გადაცემის ხელშეშლებისადმი მდგრადობის საკითხები. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა”. 2010წ. მოხსენებათა თეზისები, საქართველო, სტუ, თბილისი 1-4 ნოემბერი, 2010, გვ. 85-86 .