კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2713 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჰ. კუპრაშვილი. დროშა მარო მაყაშვილის დღიურიდან. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და გენდერი – 2“. 2013წ. .

ე. მიმინოშვილი. ე. მიმინოშვილი, ე. ქუთელია, თ. ძიგრაშვილი. ლითონის ატომთან დინიტრობენზოატის კოორდინირება COO და NOO ჯგუფებით. . გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალურ საკითხებში საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები.. 2011წ. თბილისი, სტუ, 30 მარტი, გვ. 73 –74. .

მ. გურამიშვილი. ედელვაისის კრახი,. სტუ,მეოთხე საერთაშორისო სიმპოზიუმი,მეორე მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია. 2015წ. .

თ. ლაგვილავა. ევროკავშირთან ეკონომიკური ურთიერთპარტნიორობის პერსპექტივები. სტუ, მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია- IEC-2016, ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ’’, . 2016წ. ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი’’, №3, გვ. 200-204.

თ. გრიგოლია. ევროკავშირის საგარეო უსაფრთხოების პოლიტიკის მნიშვნელობა საქართველოსთვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ხელისუფლება და საზოგადოება.

გ. მაისურაძე, ი. ხართიშვილი, ვ. ზეიკიძე. ევროკავშირის სატრანსპორტო რეგულაციების დანერგვა საქართველოს სარკინიგზო სექტორში.. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი და საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ. 2016წ. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. შრომები. 2016.367-371.ISBN 978-9941-0-9395-1.

ი. ოსაძე. ევროპა XX საუკუნის 10-30-იან წლებში: კონფლიქტური ზონა. IV საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი, მეორე მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი . 2015წ. .

თ. გრიგოლია. ევროპული ინტეგრაციის მნიშვნელობა საქართველოსათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია.

მ. ამირგულაშვილი, თ.გრიგოლია. ევროპული ინტეგრაციის მნიშვნელობა საქართველოსთვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია, #1, გვ. 82-85.

მ. გურამიშვილი. ეთიკა და საჯარო პოლიტიკა. სტუ,ხელისუფლება და საზოგადოება. 2012წ. .

მ. გურამიშვილი. ეთნიკური კონფლიქტების პრობლემა რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობაში. სტუ,"მსოფლიო და კავკასია",. 2015წ. .

ი. ბურდული. ეთნო– კულტურული მხატვრული ხატები და ჰაინერ მიულერი. ევროინტეგრაციული პროცესების შემსწავლელი კვლევითი ცენტრი. 2016წ. ევროინტეგრაციის Y სიმპოზიუმი: ევროპა და სამხრეთ კავკასია.

ნ. კუციავა, ნ. ჩხუბიანიშვილი, ჯ. ქარჩავა, დ. ერისთავი. ეკოლოგიის სწავლების საკითხები საქართველოში . საერთაშორისო კონფერენცია „ქალები და 21 საუკუნე“, სტუ, თბილისი . 2011წ. გვ. 18–20.

გ. ტყემალაძე, ქ. მახაშვილი.. ეკოლოგიურად უსაფრთო პროდუქტების წარმოების ბიოქიმიური საფუძვლები.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის (28-30 სექტემბერი) „ეკოლო¬გიუ¬რად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის“, შრომათა კრებული, . 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის (28-30 სექტემბერი) „ეკოლო¬გიუ¬რად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის“, შრომათა კრებული, 2016, გვ.59-68. .

მ. დემეტრაძე, ნ. კუციავა, ქ. ციხისელი, დ. ერისთავი. ეკოლოგიური განათლების სამომავლო განვითარების სტრატეგია. . საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები. 2013წ. გვ. 183-185, .

ნ. გალახვარიძე, ე.გუგავა. ეკოლოგიური რისკი, ფაქტორების კლასიფიკაცი და მართვის ღონისძიებები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი და ქ.ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჟურნალი ბიზნეს ინჟინერინგი. 2015წ. .

დ. ერისთავი, ნ. კუციავა, ნ. ჩხუბიანიშვილი, ჯ. ქარჩავა. ეკოლოგიური სწავლების საკითხები საქართველოში. საერთაშორისო კონფერენცია ”ქალები და 21 საუკუნე”. 2011წ. სტუ-თბილისი, გვ.18-20.

ი. სულაძე, თ. გაბადაძე. ეკოლოგიური უსაფრთხოება და არაფეთქებადი დამანგრეველი მასალები. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნ. კონფ. ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. თბილისი. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნ. კონფ. ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. შრომები., ,,ტექნ. ნივერსიტეტი”, გვ.244-246.

თ. გაბადაძე, თ. რობაქიძე, ი.სულაძე. ეკოლოგიური უსაფრთხოება და არაფეთქებადი დამანგრეველი მასალები.. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. თბილისი, სტუ 2010.. 2010წ. შრომები, ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”, გვ.244-246..

ჰ. კუპრაშვილი. ეკოლოგიური უშიშროების უზრუნველყოფის რამდენიმე ასპექტი. საერთაშორისო - სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია "გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება". 2010წ. .