კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2719 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. სულაძე, თ. გაბადაძე. ეკოლოგიური უსაფრთხოება და არაფეთქებადი დამანგრეველი მასალები. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნ. კონფ. ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. თბილისი. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნ. კონფ. ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. შრომები., ,,ტექნ. ნივერსიტეტი”, გვ.244-246.

თ. გაბადაძე, თ. რობაქიძე, ი.სულაძე. ეკოლოგიური უსაფრთხოება და არაფეთქებადი დამანგრეველი მასალები.. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. თბილისი, სტუ 2010.. 2010წ. შრომები, ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”, გვ.244-246..

ჰ. კუპრაშვილი. ეკოლოგიური უშიშროების უზრუნველყოფის რამდენიმე ასპექტი. საერთაშორისო - სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია "გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება". 2010წ. .

ჯ. გახოკიძე, მიხეილ გაბუნია. ეკომონიკური კრიზისის კრიმინოლოგია. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ბიზნესი და სამართალი, სტუ. წ. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ბიზნესი და სამართალი, გვ.56-58..

პ. ლემონჯავა. ეკონომიკის განვითარების სტაბილიზების სახელმწიფო რეგულირება. სტუ– ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის მასალები "მსოფლიო ეკონომიკის კრიზისი და საქართველო". 2011წ. სოციალური–ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები.

მ. ბაქრაძე, ვახტანგ მესტვირიშვილი. ეკონომიკის მართვა კრიზისების პერიოდში. სტუდენტთა 84–ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2017წ. თეზისების კრებული.

ლ. გვაჯაია. ეკონომიკის მართვის მეთოდები. მესამე საერთაშორისო-პრაქტიკული კონფერენცია, სტუ. 2015წ. ჟ. "ბიზნეს-ინჟინერინგი" #3, გვ.გვ119-123.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების ფულად-საკრედიტო მექანიზმი. საქართველოს ტექნიკური უნუვერსიტეტი, საინჟინრო–ეკონომიკის დეპარტამენტი. 2015წ. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, #3 2015 წელი გვ. 194-197 .

დ. ცუცქირიძე, პეტრიაშვილი ნინო. ეკონომიკისა და კონფლიქტის ურთიერთმიმართების ასპექტები,. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო კონფერენცია, თბილისი, 17-18 ოქტომბერი. 2014წ. .

ნ. გალახვარიძე, ე.გუგავა. ეკონომიკურ ეკოლოგიური წონასწორბის შენარჩუნება, როგორც ცივილიზაციის განვითარების ფუძემდებლური ფაქტორი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები. . 2017წ. .

დ. კვარაცხელია, დიანა კვარაცხელია. ეკონომიკური ზრდის არითმეტიკა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2016წ. ბიზნეს–ინჟინერინგი. #3. "მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC-2016 ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ". გვ.: 47-49.

მ. ჭელიძე, რ. ქუთათელაძე, მ. ყიფიანი. ეკონომიკური ზრდის გავლენა მოსახლეობის კეთილდღეობაზე. IV საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2016 - ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკური განვითარების და მისი სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი. 2016წ. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, თბილისი, გვ. 52-55.

ვ. დათაშვილი. ეკონომიკური კრიზისის გნოსეოლოგია და საინვესტიციო გარემო. სტუს–ს ჰუმანიტარულ–სოციალურ ფაკულტეტის დიპლომატიური ასოციაციის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ხელისუფლება და საზოგადოება". 2009წ. თბილისი.

მ. მოისწრაფიშვილი, თ. არჩვაძე. ეკონომიკური კრიზისის თავისებურებები საქართველოში და მისი აღმოფხვრის გზები. სტუ. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“ #1 (13).

თ. ხუციშვილი, ხუციშვილი ო., ცხოვრებაშვილი დ., ციხელაშვილი ბ. . ეკონომიკური სისტემების მდგრადობა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008”. 2008წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. გვ. 124-129..

ო. ხუციშვილი, ხუციშვილი თ., ცხოვრებაშვილი დ., ციხელაშვილი ბ. . ეკონომიკური სისტემების მდგრადობა. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008”. . 2008წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. გვ. 124-129..

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. ეკონომიკური სუბიექტების ქცევის მოდიფიკაცია ინტერნეტ-ეკონომიკის პირობებში. ”ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2010წ. შრომები. გვ.236-238. ISBN 978-9941-14-807-1.

გ. ყურაშვილი, ა. დავთიანი. ეკონომიკური უსაფრთხოება რეგიონებში. სტუ საინჟინრო ეკონომკის მედიატენოლოგიების და სოც.მეცნიერებათა ფაკ-ი, IVსაერთაშორისო კონფერენციაIEC-2016 .. 2016წ. .

. ეკონომიკური უსაფრთხოების ინვესტიციური პროგრამების ეფექტური მენეჯმენტის ასპექტები. სტუ. "ეკონომიკა". 0წ. Issn 0206-2828, გვ. . 148-154.

მ. გურამიშვილი. ეკონომიკური უსაფრთხოების პოლიტიკა. გლობალიზაცია და ბიზნესის გამოწვევები. 2017წ. N 2,63-67.