კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ბურდული. ეთნო– კულტურული მხატვრული ხატები და ჰაინერ მიულერი. ევროინტეგრაციული პროცესების შემსწავლელი კვლევითი ცენტრი. 2016წ. ევროინტეგრაციის Y სიმპოზიუმი: ევროპა და სამხრეთ კავკასია.

ნ. კუციავა, ნ. ჩხუბიანიშვილი, ჯ. ქარჩავა, დ. ერისთავი. ეკოლოგიის სწავლების საკითხები საქართველოში . საერთაშორისო კონფერენცია „ქალები და 21 საუკუნე“, სტუ, თბილისი . 2011წ. გვ. 18–20.

გ. ტყემალაძე, ქ. მახაშვილი.. ეკოლოგიურად უსაფრთო პროდუქტების წარმოების ბიოქიმიური საფუძვლები.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის (28-30 სექტემბერი) „ეკოლო¬გიუ¬რად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის“, შრომათა კრებული, . 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის (28-30 სექტემბერი) „ეკოლო¬გიუ¬რად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის“, შრომათა კრებული, 2016, გვ.59-68. .

მ. დემეტრაძე, ნ. კუციავა, ქ. ციხისელი, დ. ერისთავი. ეკოლოგიური განათლების სამომავლო განვითარების სტრატეგია. . საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები. 2013წ. გვ. 183-185, .

ნ. გალახვარიძე, ე.გუგავა. ეკოლოგიური რისკი, ფაქტორების კლასიფიკაცი და მართვის ღონისძიებები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი და ქ.ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჟურნალი ბიზნეს ინჟინერინგი. 2015წ. .

დ. ერისთავი, ნ. კუციავა, ნ. ჩხუბიანიშვილი, ჯ. ქარჩავა. ეკოლოგიური სწავლების საკითხები საქართველოში. საერთაშორისო კონფერენცია ”ქალები და 21 საუკუნე”. 2011წ. სტუ-თბილისი, გვ.18-20.

ი. სულაძე, თ. გაბადაძე. ეკოლოგიური უსაფრთხოება და არაფეთქებადი დამანგრეველი მასალები. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნ. კონფ. ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. თბილისი. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნ. კონფ. ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. შრომები., ,,ტექნ. ნივერსიტეტი”, გვ.244-246.

თ. გაბადაძე, თ. რობაქიძე, ი.სულაძე. ეკოლოგიური უსაფრთხოება და არაფეთქებადი დამანგრეველი მასალები.. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. თბილისი, სტუ 2010.. 2010წ. შრომები, ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”, გვ.244-246..

ჰ. კუპრაშვილი. ეკოლოგიური უშიშროების უზრუნველყოფის რამდენიმე ასპექტი. საერთაშორისო - სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია "გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება". 2010წ. .

ჯ. გახოკიძე, მიხეილ გაბუნია. ეკომონიკური კრიზისის კრიმინოლოგია. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ბიზნესი და სამართალი, სტუ. წ. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ბიზნესი და სამართალი, გვ.56-58..

პ. ლემონჯავა. ეკონომიკის განვითარების სტაბილიზების სახელმწიფო რეგულირება. სტუ– ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის მასალები "მსოფლიო ეკონომიკის კრიზისი და საქართველო". 2011წ. სოციალური–ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები.

მ. ბაქრაძე, ვახტანგ მესტვირიშვილი. ეკონომიკის მართვა კრიზისების პერიოდში. სტუდენტთა 84–ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2017წ. თეზისების კრებული.

ლ. გვაჯაია. ეკონომიკის მართვის მეთოდები. მესამე საერთაშორისო-პრაქტიკული კონფერენცია, სტუ. 2015წ. ჟ. "ბიზნეს-ინჟინერინგი" #3, გვ.გვ119-123.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების ფულად-საკრედიტო მექანიზმი. საქართველოს ტექნიკური უნუვერსიტეტი, საინჟინრო–ეკონომიკის დეპარტამენტი. 2015წ. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, #3 2015 წელი გვ. 194-197 .

დ. ცუცქირიძე, პეტრიაშვილი ნინო. ეკონომიკისა და კონფლიქტის ურთიერთმიმართების ასპექტები,. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო კონფერენცია, თბილისი, 17-18 ოქტომბერი. 2014წ. .

ნ. გალახვარიძე, ე.გუგავა. ეკონომიკურ ეკოლოგიური წონასწორბის შენარჩუნება, როგორც ცივილიზაციის განვითარების ფუძემდებლური ფაქტორი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები. . 2017წ. .

დ. კვარაცხელია, დიანა კვარაცხელია. ეკონომიკური ზრდის არითმეტიკა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2016წ. ბიზნეს–ინჟინერინგი. #3. "მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC-2016 ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ". გვ.: 47-49.

მ. ჭელიძე, რ. ქუთათელაძე, მ. ყიფიანი. ეკონომიკური ზრდის გავლენა მოსახლეობის კეთილდღეობაზე. IV საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2016 - ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკური განვითარების და მისი სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი. 2016წ. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, თბილისი, გვ. 52-55.

ვ. დათაშვილი. ეკონომიკური კრიზისის გნოსეოლოგია და საინვესტიციო გარემო. სტუს–ს ჰუმანიტარულ–სოციალურ ფაკულტეტის დიპლომატიური ასოციაციის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ხელისუფლება და საზოგადოება". 2009წ. თბილისი.

მ. მოისწრაფიშვილი, თ. არჩვაძე. ეკონომიკური კრიზისის თავისებურებები საქართველოში და მისი აღმოფხვრის გზები. სტუ. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“ #1 (13).