კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2713 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. კოხრეიძე. ელექტრომაგნიტური გარდამავალი პროცესები მუდმივი დენის ზეგამტარ ელექტროსისტემაში. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები . 2011წ. ნაბეჭდი მოხსენებათა კრებული გვ. 87-91.

მ. გიუაშვილი, ბაჩანა ნადირაშვილი სტუ ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი, ბაკალავრიატი II კურსი. ელექტრომაგნიტური ინდუქციის მოვლენა ელექტროტექნიკაში. სტუ-ს სტუდენტთა 84 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2016წ. თეზისების კრებული, გვ.3.

გ. ღვინეფაძე. ელექტრონები კაცობრიობის ჯანმრთელობის სამსახურში. აკ. ი. ფრანგიშვილის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“. 2011წ. თბილისი.სტუ. ISBN 978-9941-14-942-9. გვ. 346-349.

რ. აბულაძე, ე. ბარათაშვილი. ელექტრონული ბიზნეს გარემოს გამოწვევები და პერსპექტივები საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მესამე საერთაშორისო ეკონომიკურ კონფერენციაზე - IEC 2015 ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“. . 2015წ. № 3-4. 2015. გვ.133-138.

გ. ჯოლია, ჯოლია ქეთევანი. ელექტრონული კომუნიკაციის (ინტერნეტის) შუქ-ჩრდილები ეკონომიკასა და ბიზნესში. ”ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები”/ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. 2008წ. გვ. 408-412 . ISBN 978-9941-14-161-4.

რ. აბულაძე. ელექტრონული მთავრობა და სამხრეთ კავკასია. საერთაშორისო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტი. სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი. . 2013წ. 17-19 მაისი 2013. გვ.154-157.

რ. აბულაძე. ელექტრონული მომსახურების სისტემის აქტუალური საკითხები.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2012წ. 19-21 სექტემბერი, 2012. გვ. 214-219 .

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. ელექტრონული სახელმწიფოს კონცეფცია. ”გლობალური კრიზისი და საქართველოს ეკონომიკა”/ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, არასამთავრობო ორგანიზაცია - ”საფინანსო-საინვესტიციო პოლიტიკისა და სტრატეგიის ფონდი”. 2009წ. კონფერენციის მასალები. გვ. 347-353. ISBN 978-9941-0-1319-5.

მ. მილაშვილი. ელზა დე ვულფი-ინტერიერის პირველი დიზაინერი. ცხოვრება და შემოქმედება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გენდერი და მსოფლიო“,სტუ. 2013წ. .

ი. ბურდული. ემიგრაცია და კულტურული იდენტობა გერმანულ ლიტერატურულ დისკურსში. ღია დიპლომატიური საზოგადოება. 2016წ. ხელისუფლება და საზოგადოება 10-ე ყოველწლ. საერთ. სამც. კონფ.12-13.

ო. ზუმბურიძე. ენერგეტიკულ კომ- პლექსში საგანგებო სიტუაციების ეფექტურად მართვის ორგანიზაციული მოდელის დამუშავებ. აკადმიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცი. 0წ. .

ო. ზუმბურიძე, ა. ფრანგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი, ლ. იმნაიშვილი. ენერგეტიკულ კომპლექსში საგანგებო სიტუაციების ეფექტურად მართვის ორგანიზაციული მოდელის დამუშავება. სტუ. 2011წ. აკადმიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, .

თ. მაგრაქველიძე, ც. შენგელია, ი. მანთიძე. ენერგეტიკული დანადგარების ეფექტურობის ამაღლება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა -2015“. სტუ. 2015წ. თბილისი. გვ. 573-578 .

თ. მაგრაქველიძე, ბანცაძე ნ, მიქაშავიძე ა, ლომიძე ხ, შენგელია ც, მანთიძე ი. ენერგეტიკული დანადგარების ეფექტურობის ამაღლება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა -2015“. სტუ. 2015წ. თბილისი. გვ. 573-578.

ლ. ბოჭორიშვილი, ნ.ღვინიაშვილი. ენერგეტიკული საწარმოთა ფინანსური მდგომარეობის ანალიზი. ბათუმი ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2017წ. .

დ. კოხრეიძე. ენერგიის ზეგამტარი სტატიკური გარდამქმნელების მათემატიკური მოდელირება . სტუ, თბილისი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები . 2011წ. სტუ, მოხსენებათა თეზისები გვ. 2 ნაბეჭდი .

დ. კოხრეიძე. ენერგიის ზეგამტარი სტატიკური გარდამქმნელების მათემატიკური მოდელირება. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები . 2011წ. გვ. 82-87 .

მ. რაზმაძე. ენერგოსისტემის ფუნქციონირების მოდელირება. ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში. 2007წ. გვ.383–386.

რ. ლორთქიფანიძე. ენობრივი მარკერების როლი პუბლიცისტურ ტექსტში. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2008წ. კონფერენციის მასალები, თბ., გვ. 322-324.