კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ხუციშვილი, ხუციშვილი ო., ცხოვრებაშვილი დ., ციხელაშვილი ბ. . ეკონომიკური სისტემების მდგრადობა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008”. 2008წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. გვ. 124-129..

ო. ხუციშვილი, ხუციშვილი თ., ცხოვრებაშვილი დ., ციხელაშვილი ბ. . ეკონომიკური სისტემების მდგრადობა. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008”. . 2008წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. გვ. 124-129..

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. ეკონომიკური სუბიექტების ქცევის მოდიფიკაცია ინტერნეტ-ეკონომიკის პირობებში. ”ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2010წ. შრომები. გვ.236-238. ISBN 978-9941-14-807-1.

გ. ყურაშვილი, ა. დავთიანი. ეკონომიკური უსაფრთხოება რეგიონებში. სტუ საინჟინრო ეკონომკის მედიატენოლოგიების და სოც.მეცნიერებათა ფაკ-ი, IVსაერთაშორისო კონფერენციაIEC-2016 .. 2016წ. .

. ეკონომიკური უსაფრთხოების ინვესტიციური პროგრამების ეფექტური მენეჯმენტის ასპექტები. სტუ. "ეკონომიკა". 0წ. Issn 0206-2828, გვ. . 148-154.

მ. გურამიშვილი. ეკონომიკური უსაფრთხოების პოლიტიკა. გლობალიზაცია და ბიზნესის გამოწვევები. 2017წ. N 2,63-67.

თ. ხუციშვილი, ხუციშვილი ო. . ეკოსისტემების კრიტიკული მდგომარეობის მოდელირება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში ITC’07”. 2007წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. -173-177 გვ..

ო. ხუციშვილი, ხუციშვილი თ. . ეკოსისტემების კრიტიკული მდგომარეობის მოდელირება. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში ITC’07”. . 2007წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. -173-177 გვ..

დ. კოხრეიძე. ელექტრომაგნიტური გარდამავალი პროცესები მუდმივი დენის ზეგამტარ ელექტროსისტემაში ნაბეჭდი სტუ, თბილისი, საერთაშორისო სამეცნიეო კონფერენცია გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები . სტუ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. მოხსენებათა თეზისები ნაბეჭდი 30 მარტი გვ. 54-55.

დ. კოხრეიძე. ელექტრომაგნიტური გარდამავალი პროცესები მუდმივი დენის ზეგამტარ ელექტროსისტემაში. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები . 2011წ. ნაბეჭდი მოხსენებათა კრებული გვ. 87-91.

მ. გიუაშვილი, ბაჩანა ნადირაშვილი სტუ ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი, ბაკალავრიატი II კურსი. ელექტრომაგნიტური ინდუქციის მოვლენა ელექტროტექნიკაში. სტუ-ს სტუდენტთა 84 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2016წ. თეზისების კრებული, გვ.3.

გ. ღვინეფაძე. ელექტრონები კაცობრიობის ჯანმრთელობის სამსახურში. აკ. ი. ფრანგიშვილის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“. 2011წ. თბილისი.სტუ. ISBN 978-9941-14-942-9. გვ. 346-349.

რ. აბულაძე, ე. ბარათაშვილი. ელექტრონული ბიზნეს გარემოს გამოწვევები და პერსპექტივები საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მესამე საერთაშორისო ეკონომიკურ კონფერენციაზე - IEC 2015 ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“. . 2015წ. № 3-4. 2015. გვ.133-138.

გ. ჯოლია, ჯოლია ქეთევანი. ელექტრონული კომუნიკაციის (ინტერნეტის) შუქ-ჩრდილები ეკონომიკასა და ბიზნესში. ”ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები”/ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. 2008წ. გვ. 408-412 . ISBN 978-9941-14-161-4.

რ. აბულაძე. ელექტრონული მთავრობა და სამხრეთ კავკასია. საერთაშორისო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტი. სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი. . 2013წ. 17-19 მაისი 2013. გვ.154-157.

რ. აბულაძე. ელექტრონული მომსახურების სისტემის აქტუალური საკითხები.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2012წ. 19-21 სექტემბერი, 2012. გვ. 214-219 .

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. ელექტრონული სახელმწიფოს კონცეფცია. ”გლობალური კრიზისი და საქართველოს ეკონომიკა”/ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, არასამთავრობო ორგანიზაცია - ”საფინანსო-საინვესტიციო პოლიტიკისა და სტრატეგიის ფონდი”. 2009წ. კონფერენციის მასალები. გვ. 347-353. ISBN 978-9941-0-1319-5.

მ. მილაშვილი. ელზა დე ვულფი-ინტერიერის პირველი დიზაინერი. ცხოვრება და შემოქმედება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გენდერი და მსოფლიო“,სტუ. 2013წ. .

ი. ბურდული. ემიგრაცია და კულტურული იდენტობა გერმანულ ლიტერატურულ დისკურსში. ღია დიპლომატიური საზოგადოება. 2016წ. ხელისუფლება და საზოგადოება 10-ე ყოველწლ. საერთ. სამც. კონფ.12-13.

ო. ზუმბურიძე. ენერგეტიკულ კომ- პლექსში საგანგებო სიტუაციების ეფექტურად მართვის ორგანიზაციული მოდელის დამუშავებ. აკადმიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცი. 0წ. .