კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2669 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. კოხრეიძე. ენერგიის ზეგამტარი სტატიკური გარდამქმნელების მათემატიკური მოდელირება. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები . 2011წ. გვ. 82-87 .

მ. რაზმაძე. ენერგოსისტემის ფუნქციონირების მოდელირება. ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში. 2007წ. გვ.383–386.

რ. ლორთქიფანიძე. ენობრივი მარკერების როლი პუბლიცისტურ ტექსტში. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2008წ. კონფერენციის მასალები, თბ., გვ. 322-324.

ს. ხოშტარია. ერგატიული პროცესების მოდელირების აგების საკითხები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008". 2008წ. მოხსენებათა კრებული. ეძღვნება პროფ. კ. კამკამიძის და ი. მიქაძის 80 წლისთავს.

ს. ხოშტარია, ებანოიძე ჟ., ლაბარტყავა თ.. ერგატიული სისტემების მოდელირება დროის დეფიციტის პირობებში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008". 2008წ. მოხსენებათა კრებული. ეძღვნება პროფ. კ. კამკამიძის და ი. მიქაძის 80 წლისთავს.

ლ. კვარაცხელია, დათო ქარაზანიშვილი. ერგონომიკის ძირითადი მიმართულელბები, . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი. 2014წ. კონფერენცია- IEჩ2015,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“ .

მ. შელეგია. ერთი ლექსის საბჭოური ისტორია. სტუ. 2013წ. კონფერენცია: მსოფლიო წესრიგი და კავკასია, მასალები, თბ.17-19 მაისი, გვ. 170-172.

თ. ნუცუბიძე. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და დემოკრატია . სტუ -კონფერენცია თემაზე „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2011წ. .

ლ. ავალიშვილი, ლ. ავალიშვილი. ერთსართულიანი სამრეწველო კარკასული შენობების გაანგარიშება სეისმომედეგობაზე. სამშენებლო კონსტრუქციების კათედრის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის - მოხსენებები . წ. .

დ. ნატროშვილი. ერთწლიანი კულტურების მოვლა-მოყვანისათვის კომბინირებული მანქანების შერჩევა-დასაბუთება . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო კონფერენციის შრომები. 2000წ. გამოყენებითი მანქანათმშენებლობის პრობლემები, გვ.175-170.

ვ. რაძიევსკი, ნ. ჯალიაბოვა, დ. რაძიევსკი, მ. ხაჩიძე, ი. გურევიჩი, ო. სალვეტტი. ერიტროციტების ელექტრონული გამოსახულების კომპიუტერული ანალიზის საფუძველზე დაავადებათა ადრეული დიაგნისტირებისთვის გამიზნული ინტელექტუალური სისტემა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში“/ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში“, მოხსენებათა კრებული, თბილისი, გვ.265-269.

ა. ქუთათელაძე, მ. ქალიაშვილი. ეროვნულ ეკონომიკაში უცხოური კაპიტალის მონაწილეობა. სტუ, თბილისი. 2013წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პირველი საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია – IEC 2013; ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: „გუშინ, დღეს, ხვალ; ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი“. ,#4. გვ.110–111. .

ე. მენაბდე-ჯობაძე. ეროვნული ეკონომიკის განვითარების ადაპტური მოდელი. საქართველოს ტექნიკური უნუვერსიტეტი, საინჟინრო–ეკონომიკის დეპარტამენტი. 2013წ. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, #4 2013 წელი გვ. 227-230 .

ა. აბრალავა, ე. მენაბდე-ჯოხაძე. ეროვნული ეკონომიკის განვითარების ადაპტური მოდელი. სტუ. საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია. 2013წ. "ბიზნეს-ინჟინერინგი" №4, გვ. 27-29 .

თ. წერეთელი. ეროვნული ეკონომიკის განვუითარების მოდელები:გუშინ, დრეს ხვალ. სტუ, ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტი, . 2014წ. .

მ. ბაღათურია, ნ. გეგენავა, ბაქანიძე თეონა. ეროვნული ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია.პირველი საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: „გუშინ, დღეს, ხვალ“ . 2013წ. ჟ.ბიზნეს-ინჟინერინგი. # 4 გვ 194-196.

ზ. შანავა. ეროვნული ეკონომიკური ინტერესების კვლევის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები. საერთშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ინოვაციები ბიზნესში“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. .

ზ. შანავა. ეროვნული ეკონომიკური ინტერესების რეალიზაციის თავისებურებანი მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის პირობებში. საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. სამეცნიერო ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“ # 1.