კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2674 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. შანავა. ეროვნული ეკონომიკური ინტერესების კვლევის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები. საერთშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ინოვაციები ბიზნესში“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. .

ზ. შანავა. ეროვნული ეკონომიკური ინტერესების რეალიზაციის თავისებურებანი მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის პირობებში. საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. სამეცნიერო ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“ # 1.

ვ. შუბითიძე. ეროვნული იდეა და ქვეყნის მართვის პრობლემები. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა". 2010წ. თეზისები.

თ. იაშვილი, გ. იაშვილი. ეროვნული კულტურის გავლენა საერთაშორისო მენეჯმენტის თეორიაში. საერთაშორისო კონფერენცია ,,მსოფლიო და კავკასია". 2013წ. გვ. 113-115.

მ. ყიფიანი. ესპანური ,,ფალანგის" მხარეს მებრძოლი ქართველი ლეგიონერები. მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი ,,მეორე მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია" თბ. სტუ. 2015წ. .

რ. ქუთათელაძე. ეფექტური ბიზნესკომუნიკაციის ძირითადი პრინციპები. სტუ, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ . 2017წ. შრომების კრებული. ტ. 1. თბილისი, გვ. 180-184.

მ. გურამიშვილი. ექვთიმე თაყაიშვილი ახალი ქართველი წმიდანი. სტუ, ექვთიმე თაყაიშვილის დაბადების150 წლისადმი მიძღვნილი. 2013წ. .

მ. ყიფიანი, გვენეტაძე ეპიფანე. ექვთიმე თაყაიშვილი და ვანის მიქელმთავარანგელოზის ეკლესიის სიძველეთა შესწავლის საკითხი . ე. თაყაისვილის 150 წლისთავისადმი მიძღნილი სამეცნიერო-საერთაშორისო კონფერენცია. 2013წ. გზა ერისკაცობიდან ღვთისკაცობამდე,გვ. 64-68.

მ. ქუთათელაძე. ექვთიმე თაყაიშვილი და ცხენისგამოსახულებიანი პინაკების კვლევის საკითხი. ექვთიმე თაყაიშვილი 150 სამეცნიერო საიუბილეო კონფერენცია ,,გზა ერისკაცობიდან ღვთისკაცობამდე", სტუ. 2014წ. ექვთიმე თაყაიშვილი 150, სამეცნიერო საიუბილეო კონფერენციის ,,გზა ერისკაცობიდან ღვთისკაცობამდე" შრომები, გვ. 60-64.

თ. ხოხობაშვილი. ექვთიმე თაყაიშვილის მოგზაურობა სამეგრელოში. . 2013წ. ექვთიმე თაყაიშვილის გზა ერისკაცობიდან ღვთისკაცობამდე.

მ. დემეტრაშვილი. ექვსრგოლა სივრცითი მექანიზმის კვლევა ბრტყელი მოდელირების მეთოდით. სტუ-ს პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. თბილისი. 1993წ. სტუ-ს პროფესორ- მასწავლებელთა სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. .

ი. მიქავა. ექსისტენციალური განწყობის მნიშვნელობა კრიზისულ ეპოქაში. მსოფლიო და კავკასია/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. მსოფლიო და კავკასია, გვერდების რაოდენობა - 1.

რ. სამხარაძე. ექსპერტული სისტემის ინტერპრეტატორის მუშაობის ალგორითმის შემუ¬შავება ენ¬¬¬ერ¬¬¬¬გო¬¬სის¬ტე¬მების სადღეღამისო რეჟიმების მართვის მაგალითზე. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში”. 2007წ. “ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში”, გვ. 51-54.

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე. ვ.კეკენაძე.“ ოპტიმალური შესასვლელი სიგნალის სინთეზი მართვის არაწრფივი ობიექტების იდენტიფიკაციისათვის". ITC’07 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში” . 2007წ. გვ. 418-422.

გ. შარაშენიძე, ს. შარაშენიძე, ა. შარვაშიძე.. ვაგონების მექანიკურ გადაცემათა რეალური დინამიკის კვლევის მათემატიკური აპარატი.. საერთაშორისო სამეცნ. კონფერენცია “უახლესი ტექნოლოგიები საქართველოს”, შრომების კრ. “ტრანსპორტი”.. 0წ. თბილისი, 2002. გვ. 67-70..

მ. რაზმაძე. ვაჰაბიზმი-ტერორიზმის იდეოლოგია კავკასიაში. მსოფლიო და კავკასია. 2013წ. .

ი. ჩხეიძე, ლ. ტოკაძე. ვეივლეტ ტექნოლოგიების გამოყენება სამედიცინო გამოსახულებათა ციფრული დამუშავებისას. სტუ, სტუდენტთა 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2010წ. საინჟინრო კიბერნეტიკისა და ხელსაწყოთმშენებლობის სექცია, თეზისების კრებული, თბილისი, გვ. 66.

ნ. მაზიაშვილი. ვენჩურულიბიზნესი-მსოფლიოეკონომიკისგანვითარებისმთავარიმამოძრავებელიძალა. საქ. ტექ. უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის, ღია დიპლომატიის ასოციაციისა და სამეცნიერო ჟურნალის „ხელისუფლება და საზოგადოება“ ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, „ხელისუფლება და საზოგადოება-2015“ . 2015წ. .

მ. ქუთათელაძე. ვერბალურ-კომუნიკაციური ტექნოლოგიების როლი ქართული წარმართული პანთეონის კვლევის საქმეში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები",სტუ, საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. 2008წ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, გვ. 125-129.

ქ. გიორგობიანი, მ. დათუკიშვილი. ვერბალური აგრესია, როგორც ერთ-ერთი ჟურნალისტური ხერხი. სტუ. ვერბალური კომუნიკაციის ტექნოლოგიები. 2010წ. კონფერენციის მასალები. გვ. 312-316.