კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2699 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ავალიშვილი, ლ. ავალიშვილი. ერთსართულიანი სამრეწველო კარკასული შენობების გაანგარიშება სეისმომედეგობაზე. სამშენებლო კონსტრუქციების კათედრის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის - მოხსენებები . წ. .

დ. ნატროშვილი. ერთწლიანი კულტურების მოვლა-მოყვანისათვის კომბინირებული მანქანების შერჩევა-დასაბუთება . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო კონფერენციის შრომები. 2000წ. გამოყენებითი მანქანათმშენებლობის პრობლემები, გვ.175-170.

ვ. რაძიევსკი, ნ. ჯალიაბოვა, დ. რაძიევსკი, მ. ხაჩიძე, ი. გურევიჩი, ო. სალვეტტი. ერიტროციტების ელექტრონული გამოსახულების კომპიუტერული ანალიზის საფუძველზე დაავადებათა ადრეული დიაგნისტირებისთვის გამიზნული ინტელექტუალური სისტემა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში“/ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში“, მოხსენებათა კრებული, თბილისი, გვ.265-269.

ა. ქუთათელაძე, მ. ქალიაშვილი. ეროვნულ ეკონომიკაში უცხოური კაპიტალის მონაწილეობა. სტუ, თბილისი. 2013წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პირველი საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია – IEC 2013; ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: „გუშინ, დღეს, ხვალ; ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი“. ,#4. გვ.110–111. .

ე. მენაბდე-ჯობაძე. ეროვნული ეკონომიკის განვითარების ადაპტური მოდელი. საქართველოს ტექნიკური უნუვერსიტეტი, საინჟინრო–ეკონომიკის დეპარტამენტი. 2013წ. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, #4 2013 წელი გვ. 227-230 .

ა. აბრალავა, ე. მენაბდე-ჯოხაძე. ეროვნული ეკონომიკის განვითარების ადაპტური მოდელი. სტუ. საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია. 2013წ. "ბიზნეს-ინჟინერინგი" №4, გვ. 27-29 .

თ. წერეთელი. ეროვნული ეკონომიკის განვუითარების მოდელები:გუშინ, დრეს ხვალ. სტუ, ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტი, . 2014წ. .

მ. ბაღათურია, ნ. გეგენავა, ბაქანიძე თეონა. ეროვნული ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია.პირველი საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: „გუშინ, დღეს, ხვალ“ . 2013წ. ჟ.ბიზნეს-ინჟინერინგი. # 4 გვ 194-196.

ზ. შანავა. ეროვნული ეკონომიკური ინტერესების კვლევის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები. საერთშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ინოვაციები ბიზნესში“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. .

ზ. შანავა. ეროვნული ეკონომიკური ინტერესების რეალიზაციის თავისებურებანი მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის პირობებში. საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. სამეცნიერო ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“ # 1.

ვ. შუბითიძე. ეროვნული იდეა და ქვეყნის მართვის პრობლემები. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა". 2010წ. თეზისები.

თ. იაშვილი, გ. იაშვილი. ეროვნული კულტურის გავლენა საერთაშორისო მენეჯმენტის თეორიაში. საერთაშორისო კონფერენცია ,,მსოფლიო და კავკასია". 2013წ. გვ. 113-115.

მ. ყიფიანი. ესპანური ,,ფალანგის" მხარეს მებრძოლი ქართველი ლეგიონერები. მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი ,,მეორე მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია" თბ. სტუ. 2015წ. .

რ. ქუთათელაძე. ეფექტური ბიზნესკომუნიკაციის ძირითადი პრინციპები. სტუ, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ . 2017წ. შრომების კრებული. ტ. 1. თბილისი, გვ. 180-184.

მ. გურამიშვილი. ექვთიმე თაყაიშვილი ახალი ქართველი წმიდანი. სტუ, ექვთიმე თაყაიშვილის დაბადების150 წლისადმი მიძღვნილი. 2013წ. .

მ. ყიფიანი, გვენეტაძე ეპიფანე. ექვთიმე თაყაიშვილი და ვანის მიქელმთავარანგელოზის ეკლესიის სიძველეთა შესწავლის საკითხი . ე. თაყაისვილის 150 წლისთავისადმი მიძღნილი სამეცნიერო-საერთაშორისო კონფერენცია. 2013წ. გზა ერისკაცობიდან ღვთისკაცობამდე,გვ. 64-68.

მ. ქუთათელაძე. ექვთიმე თაყაიშვილი და ცხენისგამოსახულებიანი პინაკების კვლევის საკითხი. ექვთიმე თაყაიშვილი 150 სამეცნიერო საიუბილეო კონფერენცია ,,გზა ერისკაცობიდან ღვთისკაცობამდე", სტუ. 2014წ. ექვთიმე თაყაიშვილი 150, სამეცნიერო საიუბილეო კონფერენციის ,,გზა ერისკაცობიდან ღვთისკაცობამდე" შრომები, გვ. 60-64.

თ. ხოხობაშვილი. ექვთიმე თაყაიშვილის მოგზაურობა სამეგრელოში. . 2013წ. ექვთიმე თაყაიშვილის გზა ერისკაცობიდან ღვთისკაცობამდე.

მ. დემეტრაშვილი. ექვსრგოლა სივრცითი მექანიზმის კვლევა ბრტყელი მოდელირების მეთოდით. სტუ-ს პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. თბილისი. 1993წ. სტუ-ს პროფესორ- მასწავლებელთა სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. .

ი. მიქავა. ექსისტენციალური განწყობის მნიშვნელობა კრიზისულ ეპოქაში. მსოფლიო და კავკასია/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. მსოფლიო და კავკასია, გვერდების რაოდენობა - 1.