კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2713 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. გურამიშვილი. ექვთიმე თაყაიშვილი ახალი ქართველი წმიდანი. სტუ, ექვთიმე თაყაიშვილის დაბადების150 წლისადმი მიძღვნილი. 2013წ. .

მ. ყიფიანი, გვენეტაძე ეპიფანე. ექვთიმე თაყაიშვილი და ვანის მიქელმთავარანგელოზის ეკლესიის სიძველეთა შესწავლის საკითხი . ე. თაყაისვილის 150 წლისთავისადმი მიძღნილი სამეცნიერო-საერთაშორისო კონფერენცია. 2013წ. გზა ერისკაცობიდან ღვთისკაცობამდე,გვ. 64-68.

მ. ქუთათელაძე. ექვთიმე თაყაიშვილი და ცხენისგამოსახულებიანი პინაკების კვლევის საკითხი. ექვთიმე თაყაიშვილი 150 სამეცნიერო საიუბილეო კონფერენცია ,,გზა ერისკაცობიდან ღვთისკაცობამდე", სტუ. 2014წ. ექვთიმე თაყაიშვილი 150, სამეცნიერო საიუბილეო კონფერენციის ,,გზა ერისკაცობიდან ღვთისკაცობამდე" შრომები, გვ. 60-64.

თ. ხოხობაშვილი. ექვთიმე თაყაიშვილის მოგზაურობა სამეგრელოში. . 2013წ. ექვთიმე თაყაიშვილის გზა ერისკაცობიდან ღვთისკაცობამდე.

მ. დემეტრაშვილი. ექვსრგოლა სივრცითი მექანიზმის კვლევა ბრტყელი მოდელირების მეთოდით. სტუ-ს პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. თბილისი. 1993წ. სტუ-ს პროფესორ- მასწავლებელთა სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. .

ი. მიქავა. ექსისტენციალური განწყობის მნიშვნელობა კრიზისულ ეპოქაში. მსოფლიო და კავკასია/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. მსოფლიო და კავკასია, გვერდების რაოდენობა - 1.

რ. სამხარაძე. ექსპერტული სისტემის ინტერპრეტატორის მუშაობის ალგორითმის შემუ¬შავება ენ¬¬¬ერ¬¬¬¬გო¬¬სის¬ტე¬მების სადღეღამისო რეჟიმების მართვის მაგალითზე. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში”. 2007წ. “ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში”, გვ. 51-54.

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე. ვ.კეკენაძე.“ ოპტიმალური შესასვლელი სიგნალის სინთეზი მართვის არაწრფივი ობიექტების იდენტიფიკაციისათვის". ITC’07 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში” . 2007წ. გვ. 418-422.

გ. შარაშენიძე, ს. შარაშენიძე, ა. შარვაშიძე.. ვაგონების მექანიკურ გადაცემათა რეალური დინამიკის კვლევის მათემატიკური აპარატი.. საერთაშორისო სამეცნ. კონფერენცია “უახლესი ტექნოლოგიები საქართველოს”, შრომების კრ. “ტრანსპორტი”.. 0წ. თბილისი, 2002. გვ. 67-70..

მ. რაზმაძე. ვაჰაბიზმი-ტერორიზმის იდეოლოგია კავკასიაში. მსოფლიო და კავკასია. 2013წ. .

ი. ჩხეიძე, ლ. ტოკაძე. ვეივლეტ ტექნოლოგიების გამოყენება სამედიცინო გამოსახულებათა ციფრული დამუშავებისას. სტუ, სტუდენტთა 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2010წ. საინჟინრო კიბერნეტიკისა და ხელსაწყოთმშენებლობის სექცია, თეზისების კრებული, თბილისი, გვ. 66.

ნ. მაზიაშვილი. ვენჩურულიბიზნესი-მსოფლიოეკონომიკისგანვითარებისმთავარიმამოძრავებელიძალა. საქ. ტექ. უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის, ღია დიპლომატიის ასოციაციისა და სამეცნიერო ჟურნალის „ხელისუფლება და საზოგადოება“ ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, „ხელისუფლება და საზოგადოება-2015“ . 2015წ. .

მ. ქუთათელაძე. ვერბალურ-კომუნიკაციური ტექნოლოგიების როლი ქართული წარმართული პანთეონის კვლევის საქმეში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები",სტუ, საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. 2008წ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, გვ. 125-129.

ქ. გიორგობიანი, მ. დათუკიშვილი. ვერბალური აგრესია, როგორც ერთ-ერთი ჟურნალისტური ხერხი. სტუ. ვერბალური კომუნიკაციის ტექნოლოგიები. 2010წ. კონფერენციის მასალები. გვ. 312-316.

ქ. გიორგობიანი, მ. დათუკიშვილი. ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაცია -ერთიანი პროცესის ორი მხარე. სტუ. ვერბალური კომუნიკაციის ტექნოლოგიები -5. 2016წ. კონფერენციის მასალები. გვ. 70-76.

მ. შელეგია. ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაცია და რეკლამა. სტუ. 2014წ. კონფერენცია: ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-4, თბ.2-5 ოქტომბერი, გვ.199-201.

С. Ломинадзе. ვერბალური კომუნიკაციის ტექნოლოგიები . სტუ. 2008წ. Роль вербальной коммуникации в PR-.

С. Ломинадзе. ვერბალური კომუნიკაციის ტექნოლოგიები . სტუ. 2010წ. Понимание как основа эффективной коммуникации.

მ. შონია. ვერბალური კომუნიკაციის შესახებ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები [-1]. 2008წ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები [-1]: საერთ. კონფ. მასალები, გვ. 46-51..

თ. ცომაია. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები ISBN 978-9941-14-854-5. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. II ნაწილი, струуктурно-семантическая и грамматическая характеристика фразеологических единиц современного английского языка. стр. 169. .