კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2699 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ბელთაძე. ზოგიერთი ბიბლიური პერსონაჟების სტრატეგიული ურთიერთქმედების ანალიზი თამაშთა თეორიის გამოყენებით . მესამე საერთაშორისო კონფერენცია “მეცნიერება და რელიგია”. ეძღვნება აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის ხსოვნას. მოხსენებათა თეზისები. 2014წ. თბილისი, გვ. 74-76. .

ი. სამხარაძე, თ.დავითაშვილი. ზოგიერთი ლოკალურ-,,ფენომენური” ატმოსფერული მოვლენის შესწავლა ჰიდროთერმოდინამიკური მიდგომით.. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები”.. 2013წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები.ტ.119.გვ.16-20...

ი. ბაზღაძე. ზოგიერთი მიკროელემენტის გავლენა გარემოსა და ცოცხალ ორგანიზმებზე. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია- ”გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება’’. /სტუ. წ. თბილისი, 2010, გვ. 189-191..

ზ. ყიფშიძე. ზოგიერთი მოსაზრება სისტემისა და სისტემური ანალიზის ცნებების შესახებ. ინფორმაციის დიდაქტიკა. 2014წ. შრომები.

ნ. ბერიშვილი, რ.გიორგობიანი. ზოგიერთი მოსაზრება სიხისტისა და სიმტკიცის პირობების მიხედვით კოჭების განივკვეთების შერჩევის შესახებ. სტუ-ს სამშენებლო კონსტრუქციების კათედრა საიუბილეო კონფეენციის მოხსენებების თეზისები. წ. .

გ. ღვინეფაძე. ზოგიერთი მოსაზრება წარმართული პანთეონის და დამწერლობის წარმოშობის სათავეების შესახებ. აკ. ი. ფრანგიშვილის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“. 2011წ. თბილისი.სტუ. ISBN 978-9941-14-942-9. გვ. 536-539.

ი. ბაზღაძე. ზოგიერთი მძიმე ლითონის ზეგავლენა გარემოსა და ცოცხალ ორგანიზმზე. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია- ”გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება.’’/სტუ. წ. თბილისი, 2010, გვ. 170-172..

თ. მალაღურაძე. ზოგიერთი რამ მედიის შესწავლისადმი სტრუქტურულ-ფუნქციური მიდგომის ისტორიიდან. ვერბალური-კომუნიკაციური ტექნოლოგიები -3 . 2012წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, გვ 173-176.

თ. მალაღურაძე. ზოგიერთი რამ სოციალური სწავლების თეორიის ისტორიიდან. ვერბალური კომუნიკაციების ტექნოლოგიები-2 გვ. 329-332. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, გვ. 329-332 .

ლ. მეტრეველი. ზოგიერთი რამ, კომპლექსების შესახებ. მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი . 2016წ. .

მ. ქუთათელაძე. ზოროასტრიზმი - წარსული და თანამედროვეობა. მესამე საერთაშორისო კონფერენცია ,,მეცნიერება და რელიგია", ეძღვნება აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის ხსოვნას, სტუ. 2014წ. მესამე საერთაშორისო კონფერენციის ,,მეცნიერება და რელიგია" თეზისები, გვ. 78-79.

ლ. შენგელია, გ. კორძახია, გ. თვაური, ი. მკურნალიძე. ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის განსაზღვრა თანამგზავრული მონიტორინგის საფუძველზე. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”, 2010 წლის 10-12 ნოემბერი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. ”გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მასალები, 10-12 ნოემბერი 2010 წ., საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, გვ. 65-66 (ინგ).

გ. კორძახია, გ. თვაური, ი. მკურნალიძე. ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის განსაზღვრა თანამგზავრული მონიტორინგის საფუძველზე. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”, 2010 წლის 10-12 ნოემბერი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2010 წლის 10-12 ნოემბერი, ”გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მასალები, გვ. 65-66 (ინგ).

ე. მიმინოშვილი. თ. ფერაძე, კ. გიორგაძე, ე. მიმინოშვილი და სხვ. მალეგირებელი ელემენტების გავლენა ფორმის მახსოვრობის ეფექტზე და აღდგენის ხარისხზე.. გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალურ საკითხებში საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. . 2011წ. თბილისი, სტუ, 30 მარტი, გვ. 90 –91..

ა. აბრალავა, null. თავისუფალი ეკონომიკური ზონების ზოგიერთი თეორიულ-გამოყენებითი ასპექტი. თბილისი. სტუ. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია "მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო". 2011წ. მასალები. ჟ. "სოციალური ეკონომიკა" 2011 წლის სპეციალური ნომერი 1(13). გვ.337-338.

ვ. დათაშვილი, ლამარა ქოქიაური, თეა გელაშვილი. თავისუფალი ეკონომიკური ზონების როლი ეკონომიკური კრიზისის პირობებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი , საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაცია , ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა 21–ე საუკუნის პრობლემები. 2011წ. მსოფლიო ეკონომიკური კირზისი და საქართველო 441–448.

მ. ქუთათელაძე. თამარ ბაგრატიონი და 1832 წლის შეთქმულება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მსოფლიო და გენდერი - 2", სტუ, სტუ-ს გენდერული კვლევის ცენტრი. 2013წ. მსოფლიო და გენდერი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების სპეციალური ნომერი (2), გვ. 52-57.

თვაური გ., ჭითანავა რ.. თანამგზავრული მონაცემების გამოყენება შავი ზღვის მდგომარეობის ოპერატიული რიცხვითი პროგნოზირების ტექნოლოგიური ხაზის შესაქმნელად. საქართველო, თბილისი: საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები“ მიძღვნილი აკადემიკოს გივი სვანიძის დაბადებიდან 90-ე წლისთავისადმი,საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, ტ. 117, გვ. 59–61. ინგ. .

შენგელია ლ., თვაური გ., ჭითანავა რ.. თანამგზავრული მონაცემების გამოყენება შავი ზღვის მდგომარეობის ოპერატიული რიცხვითი პროგნოზირების ტექნოლოგიური ხაზის შესაქმნელად. საქართველო, თბილისი: საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები“ მიძღვნილი აკადემიკოს გივი სვანიძის დაბადებიდან 90-ე წლისთავისადმი,საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, ტ. 117, გვ. 59–61. ინგ. .

ნ. იმნაძე. თანამედროვე არქიტექტურა ისტორიულ განაშენიანებაში. „არქიტექტურის თანამედროვე პრობლემები“; სტუ; არქიტექტუტის, ურბანისტიის და დიზაინის ფაკულტეტი; 13 თებერვალი- 2016. 2016წ. .