კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. ლელაძე. ,,ელექტრონული მთავრობა, როგორც სახელმწიფოს ეფექტურად ფუნქციონირების გარანტი". სტუ-ს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2014წ. #4 (32) ტომი 2, გვ. 130-138.

ი. იაშვილი, გ. იაშვილი. ,,ეროვნული კულტურის გავლენა საერთაშორისო კომპანიების მენეჯმენტზე". სტუ. საერთაშორისო კონფერენცია ,,მსოფლიო და კავკასია". 2013წ. გვ. 115-116.

ვ. სესაძე, ნ. სესაძე, ვ. კეკენაძე. ,,თანამედროვე ეკონომიკური პროცესების ანალიზში სინერგეტიკული მიდგომის გამოყენების აუცილებლობა". სტუ. მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“. 2014წ. .

გ. კალანდაძე. ,,ინფორმაციული ომი და მისი ორი შემადგენელი: საინფორმაციო ფსიქოლოგიური ომი, კიბერომი“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2019წ. 21.06.2019წ.

გ. ზირაქაშვილი. ,,ინფორმაციული ტექნოლოგიები, როგორც სისტემაწარმომქმნელი კომპონენტი და მასთან დაკავშირებული რისკები". ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2012წ. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება 2012".

ვ. სესაძე, ნ. სესაძე. ,,ინფორმაციული ტექნოლოგიების ახალი როლი ბიზნესში". სტუ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია“ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს პროცესების მართვა. . 2011წ. .

ჯ. ჯანაშია. ,,კავკასიაში მიმდინარე კონფლიქტები, სინამდვილე და პერსპექტივები” . საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია . 2014წ. 89-92 გვ.

ი. იაშვილი. ,,კიბერნეტიკული მეთოდოლოგიის გამოყენების შესაძლებლობა საფინანსო-ეკონომიკური კრიზისის პროგნოზირების მიზნით". სტუ. მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC-2015 ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ". 2015წ. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი # 4, გვ. 71-74.

გ. იაშვილი. ,,კორუფციის ანალიზი საჯარო სამსახურში და ანტიკორუფციული პოლიტიკის შემუშავების პროცესი". სტუ. ბიზნესტექნოგიების ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 19-20 მაისი. 2017წ. გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები გვ. 253-257.

გ. ჭიკაძე, გ. სულაშვილი, მ. სულაშვილი. ,,კორუფციის დინამიური მოდელი". საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის. “ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008“ . 2008წ. მოხსენებათა კრებული. თბილისი .

ფ. დიდებაშვილი, ლ. მეტრეველი. ,,კულტურისა და პოლიტიკის განვითარების სოციალურ-ფილოსოფიური ასპექტები. .საქართელოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2015წ. 2015 წლის 28 ნოემბერი, ხელისუფლება და საზოგადოება №4(36), ტომი II, თბილისი, გვ.168-178.

ს. დოღონაძე. ,,მავთულხლართები სამაჩაბლოში - კონფლიქტის გაღრმავების ახალი ეტაპი". საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2014წ. გვ. 6.

ვ. სესაძე, ა.რურუა. ,,მართვის აკრძალული ზონების პროგნოზირება წარმოების ავტომატიზაციის პროცესში". სტუ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში” ITC’ . 2007წ. გვ. 312-317.

თ. რევაზიშვილი. ,,მდგრადი განვითარება და ,,მწვანე" ეკონომიკა". სტუ. საერთაშორისო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საოგადოება". 2017წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" გვ. 79-84.

ფ. დიდებაშვილი. ,,მორალისა და ზნეობის როლი სამართალწარმოებაში“. .საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი, პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი, სოციალურ მეცნიერებათა აკადემიის მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მსოფლიო და კავკასია“, . 2019წ. 2019 წლის 21 ივნისი, თბილისი.

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე. ,,ოპტიმალური საინვესტიციო პროექტის ფორმირების მოდელი, საწარმოს მოცემული ბიუჯეტისა და პროგრამის პირობებში". აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“. 2010წ. საქართველო, თბილისი გვ. 192.

ს. დოღონაძე. ,,პრევენცია - არასრულწლოვანთა შორის დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტიანობის საფუძველი". საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2009წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" # 9 გვ. 16-27.

ნ. კაჭარავა. ,,საბჭოთა კავშირის დეზინტეგრაცია და საქართველოს საგარეო უსაფრთხოება'. სტუ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. წ. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება'' გვ 10.

ს. დოღონაძე. ,,საერთაშორისო ტერორიზმი და ეთნიკური კონფლიქტები". სტუ-ს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2015წ. გვ. 6.

ნ. ბუთხუზი, ნ. ბუთხუზი. ,,საკონტეინერო სატრანსპორტო ლოგისტიკური სისტემის ეფექტური ფუნქციონირება". ახალი ტექნოლოგიები თნამედროვე მრეწველობაში, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. 262-264გვ..