კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2711 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. აბრალავა, null. თავისუფალი ეკონომიკური ზონების ზოგიერთი თეორიულ-გამოყენებითი ასპექტი. თბილისი. სტუ. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია "მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო". 2011წ. მასალები. ჟ. "სოციალური ეკონომიკა" 2011 წლის სპეციალური ნომერი 1(13). გვ.337-338.

ვ. დათაშვილი, ლამარა ქოქიაური, თეა გელაშვილი. თავისუფალი ეკონომიკური ზონების როლი ეკონომიკური კრიზისის პირობებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი , საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაცია , ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა 21–ე საუკუნის პრობლემები. 2011წ. მსოფლიო ეკონომიკური კირზისი და საქართველო 441–448.

მ. ქუთათელაძე. თამარ ბაგრატიონი და 1832 წლის შეთქმულება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მსოფლიო და გენდერი - 2", სტუ, სტუ-ს გენდერული კვლევის ცენტრი. 2013წ. მსოფლიო და გენდერი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების სპეციალური ნომერი (2), გვ. 52-57.

თვაური გ., ჭითანავა რ.. თანამგზავრული მონაცემების გამოყენება შავი ზღვის მდგომარეობის ოპერატიული რიცხვითი პროგნოზირების ტექნოლოგიური ხაზის შესაქმნელად. საქართველო, თბილისი: საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები“ მიძღვნილი აკადემიკოს გივი სვანიძის დაბადებიდან 90-ე წლისთავისადმი,საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, ტ. 117, გვ. 59–61. ინგ. .

შენგელია ლ., თვაური გ., ჭითანავა რ.. თანამგზავრული მონაცემების გამოყენება შავი ზღვის მდგომარეობის ოპერატიული რიცხვითი პროგნოზირების ტექნოლოგიური ხაზის შესაქმნელად. საქართველო, თბილისი: საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები“ მიძღვნილი აკადემიკოს გივი სვანიძის დაბადებიდან 90-ე წლისთავისადმი,საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, ტ. 117, გვ. 59–61. ინგ. .

ნ. იმნაძე. თანამედროვე არქიტექტურა ისტორიულ განაშენიანებაში. „არქიტექტურის თანამედროვე პრობლემები“; სტუ; არქიტექტუტის, ურბანისტიის და დიზაინის ფაკულტეტი; 13 თებერვალი- 2016. 2016წ. .

თ. ჭიღლაძე. თანამედროვე ბანკის ინფორმაციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. სტუ-ს სტუდენტთა მე-80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თეზისების კრებული ,,ორგანიზაციული მართვის სექცია“ თბილისი, 2012. 2012წ. .

გ. ჯოლია. თანამედროვე განათლების მიღების აუცილებლობა და მსოფლიო კრიზისი. სტუ, მე-3 საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია "ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ". 2015წ. .

. თანამედროვე გენდერული კვლევის საკითხისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები: ქალი და XXI საუკუნე, . წ. თბ., გვ. 192-195..

ზ. სვანიძე. თანამედროვე ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების ეკოლოგიური პრობლემები მთიანი რეგიონის პირობებში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება“ .. 2014წ. თბილისი, სტუ, 2.

ს. ხიზანიშვილი. თანამედროვე ეროვნული სახელმწიფოების სუვერენიტეტის საკითხისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ბიზნეს-ინჯინერინგის ფაკულტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“. 2013წ. .

მ. მაისურაძე, თ.ჭანტურია. თანამედროვე თბილისის ქალაქგეგმარებითი განვითარების არქიტექტურულ - მხატვრული მნიშვნელობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, . წ. საგამომცემლო სახლი .

მ. ამირგულაშვილი. თანამედროვე თეორიები სამოქალაქო საზოგადოებისა და სახელმწიფოს შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი და ღია დიპლომატიის ასოციაცია. 2010წ. "ხელისუფლება და საზოგადოება". გვ. 71-76.

ი. ჯვარშეიშვილი. თანამედროვე ინტენსიური ტექნოლოგიების დანერგვის აუცილებლობა რკინიგზის გადაზიდვით პროცესში.. სტუ-ს სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. სტუ-ს სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული. “ტექნიკური უნივერსიტეტი”. თბილისი 2011 წ. გვ. 119. .

ლ. ხეცურიანი. თანამედროვე კერძო სამართალი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. .

გ. ჯანელიძე, ბ. მეფარიშვილი, თ. მეფარიშვილი. თანამედროვე კომუნიკაციური ტექნოლოგიები გაყიდვების ბიზნეს-პროცესში . ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 5, საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის,თბილისი, სტუ. 0წ. 2016წ. 25-26 ნოემბერი. 243-247გვ..

ლ. ოსიძე. თანამედროვე კონსტიტუციონალიზმის სათავეებთან. სტუ., "ხელისუფლება და საზოგადოება".,. 2011წ. თბ, 2011 .

თ. ღურწკაია, ღურწკაია კარლო. თანამედროვე მარკეტინგული კომუნიკაციები, როგორც სოციალური ინსტიტუტი და ბიზნესის სახეობა. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“-2014წ.. 0წ. .

ლ. ოსიძე, მ. ჯუგაშვილი. თანამედროვე მიგრაციული პროცესები და ევროკავშირის პრობლემები. "მსოფლიო და კავკასია". 2017წ. მეექვსე სამეცნიერო კონფერენცია "მსოფლიო და კავკასია"- მასალები.

მ. ძოწენიძე. თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები როგორც ბიზნესის სტრატეგიული ხერხი. ქალი და XXI საუკუნე. 2011წ. .