კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ღვინეფაძე. ზოგიერთი მოსაზრება წარმართული პანთეონის და დამწერლობის წარმოშობის სათავეების შესახებ. აკ. ი. ფრანგიშვილის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“. 2011წ. თბილისი.სტუ. ISBN 978-9941-14-942-9. გვ. 536-539.

ი. ბაზღაძე. ზოგიერთი მძიმე ლითონის ზეგავლენა გარემოსა და ცოცხალ ორგანიზმზე. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია- ”გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება.’’/სტუ. წ. თბილისი, 2010, გვ. 170-172..

თ. მალაღურაძე. ზოგიერთი რამ მედიის შესწავლისადმი სტრუქტურულ-ფუნქციური მიდგომის ისტორიიდან. ვერბალური-კომუნიკაციური ტექნოლოგიები -3 . 2012წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, გვ 173-176.

თ. მალაღურაძე. ზოგიერთი რამ სოციალური სწავლების თეორიის ისტორიიდან. ვერბალური კომუნიკაციების ტექნოლოგიები-2 გვ. 329-332. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, გვ. 329-332 .

ლ. მეტრეველი. ზოგიერთი რამ, კომპლექსების შესახებ. მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი . 2016წ. .

მ. ქუთათელაძე. ზოროასტრიზმი - წარსული და თანამედროვეობა. მესამე საერთაშორისო კონფერენცია ,,მეცნიერება და რელიგია", ეძღვნება აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის ხსოვნას, სტუ. 2014წ. მესამე საერთაშორისო კონფერენციის ,,მეცნიერება და რელიგია" თეზისები, გვ. 78-79.

ლ. შენგელია, გ. კორძახია, გ. თვაური, ი. მკურნალიძე. ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის განსაზღვრა თანამგზავრული მონიტორინგის საფუძველზე. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”, 2010 წლის 10-12 ნოემბერი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. ”გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მასალები, 10-12 ნოემბერი 2010 წ., საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, გვ. 65-66 (ინგ).

გ. კორძახია, გ. თვაური, ი. მკურნალიძე. ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის განსაზღვრა თანამგზავრული მონიტორინგის საფუძველზე. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”, 2010 წლის 10-12 ნოემბერი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2010 წლის 10-12 ნოემბერი, ”გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მასალები, გვ. 65-66 (ინგ).

ე. მიმინოშვილი. თ. ფერაძე, კ. გიორგაძე, ე. მიმინოშვილი და სხვ. მალეგირებელი ელემენტების გავლენა ფორმის მახსოვრობის ეფექტზე და აღდგენის ხარისხზე.. გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალურ საკითხებში საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. . 2011წ. თბილისი, სტუ, 30 მარტი, გვ. 90 –91..

ა. აბრალავა, null. თავისუფალი ეკონომიკური ზონების ზოგიერთი თეორიულ-გამოყენებითი ასპექტი. თბილისი. სტუ. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია "მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო". 2011წ. მასალები. ჟ. "სოციალური ეკონომიკა" 2011 წლის სპეციალური ნომერი 1(13). გვ.337-338.

ვ. დათაშვილი, ლამარა ქოქიაური, თეა გელაშვილი. თავისუფალი ეკონომიკური ზონების როლი ეკონომიკური კრიზისის პირობებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი , საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაცია , ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა 21–ე საუკუნის პრობლემები. 2011წ. მსოფლიო ეკონომიკური კირზისი და საქართველო 441–448.

მ. ქუთათელაძე. თამარ ბაგრატიონი და 1832 წლის შეთქმულება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მსოფლიო და გენდერი - 2", სტუ, სტუ-ს გენდერული კვლევის ცენტრი. 2013წ. მსოფლიო და გენდერი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების სპეციალური ნომერი (2), გვ. 52-57.

თვაური გ., ჭითანავა რ.. თანამგზავრული მონაცემების გამოყენება შავი ზღვის მდგომარეობის ოპერატიული რიცხვითი პროგნოზირების ტექნოლოგიური ხაზის შესაქმნელად. საქართველო, თბილისი: საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები“ მიძღვნილი აკადემიკოს გივი სვანიძის დაბადებიდან 90-ე წლისთავისადმი,საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, ტ. 117, გვ. 59–61. ინგ. .

შენგელია ლ., თვაური გ., ჭითანავა რ.. თანამგზავრული მონაცემების გამოყენება შავი ზღვის მდგომარეობის ოპერატიული რიცხვითი პროგნოზირების ტექნოლოგიური ხაზის შესაქმნელად. საქართველო, თბილისი: საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები“ მიძღვნილი აკადემიკოს გივი სვანიძის დაბადებიდან 90-ე წლისთავისადმი,საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, ტ. 117, გვ. 59–61. ინგ. .

ნ. იმნაძე. თანამედროვე არქიტექტურა ისტორიულ განაშენიანებაში. „არქიტექტურის თანამედროვე პრობლემები“; სტუ; არქიტექტუტის, ურბანისტიის და დიზაინის ფაკულტეტი; 13 თებერვალი- 2016. 2016წ. .

თ. ჭიღლაძე. თანამედროვე ბანკის ინფორმაციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. სტუ-ს სტუდენტთა მე-80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თეზისების კრებული ,,ორგანიზაციული მართვის სექცია“ თბილისი, 2012. 2012წ. .

გ. ჯოლია. თანამედროვე განათლების მიღების აუცილებლობა და მსოფლიო კრიზისი. სტუ, მე-3 საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია "ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ". 2015წ. .

. თანამედროვე გენდერული კვლევის საკითხისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები: ქალი და XXI საუკუნე, . წ. თბ., გვ. 192-195..

ზ. სვანიძე. თანამედროვე ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების ეკოლოგიური პრობლემები მთიანი რეგიონის პირობებში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება“ .. 2014წ. თბილისი, სტუ, 2.

ს. ხიზანიშვილი. თანამედროვე ეროვნული სახელმწიფოების სუვერენიტეტის საკითხისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ბიზნეს-ინჯინერინგის ფაკულტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“. 2013წ. .