კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მაისურაძე, თ.ჭანტურია. თანამედროვე თბილისის ქალაქგეგმარებითი განვითარების არქიტექტურულ - მხატვრული მნიშვნელობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, . წ. საგამომცემლო სახლი .

მ. ამირგულაშვილი. თანამედროვე თეორიები სამოქალაქო საზოგადოებისა და სახელმწიფოს შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი და ღია დიპლომატიის ასოციაცია. 2010წ. "ხელისუფლება და საზოგადოება". გვ. 71-76.

ი. ჯვარშეიშვილი. თანამედროვე ინტენსიური ტექნოლოგიების დანერგვის აუცილებლობა რკინიგზის გადაზიდვით პროცესში.. სტუ-ს სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. სტუ-ს სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული. “ტექნიკური უნივერსიტეტი”. თბილისი 2011 წ. გვ. 119. .

ლ. ხეცურიანი. თანამედროვე კერძო სამართალი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. .

გ. ჯანელიძე, ბ. მეფარიშვილი, თ. მეფარიშვილი. თანამედროვე კომუნიკაციური ტექნოლოგიები გაყიდვების ბიზნეს-პროცესში . ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 5, საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის,თბილისი, სტუ. 0წ. 2016წ. 25-26 ნოემბერი. 243-247გვ..

ლ. ოსიძე. თანამედროვე კონსტიტუციონალიზმის სათავეებთან. სტუ., "ხელისუფლება და საზოგადოება".,. 2011წ. თბ, 2011 .

თ. ღურწკაია, ღურწკაია კარლო. თანამედროვე მარკეტინგული კომუნიკაციები, როგორც სოციალური ინსტიტუტი და ბიზნესის სახეობა. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“-2014წ.. 0წ. .

ლ. ოსიძე, მ. ჯუგაშვილი. თანამედროვე მიგრაციული პროცესები და ევროკავშირის პრობლემები. "მსოფლიო და კავკასია". 2017წ. მეექვსე სამეცნიერო კონფერენცია "მსოფლიო და კავკასია"- მასალები.

მ. ძოწენიძე. თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები როგორც ბიზნესის სტრატეგიული ხერხი. ქალი და XXI საუკუნე. 2011წ. .

ა. ბენაშვილი, გ. ბენაშვილი. თანამედროვე ტენდენციები ინტერფეისების განვითარების სფეროში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები“. მოხსენებათა კრებული. II ტომი. თბილისი.

თ. მუსელიანი, იარალაშვილი დავითი. თანამედროვე ტექნიკა და ენერგოეფექტურობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გარემოს დაცვის კათედრა. 2010წ. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება, შრომები,გვ.394–394.

თ. მუსელიანი, გ.მუსელიანი, დ. იარალაშვილი. თანამედროვე ტექნიკა და ენერგოეფექტურობა. საერთაშორისო სამეცნიერო – ტექნიკური კონფერენცია " გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება". წ. შრომები, 392–394.

ქ. შენგელია. თანამედროვე ტექნოლოგიები საბანკო ბიზნესში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი. 2010წ. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი", 29-30.04.2010. გვ.267-269.

ჯ. ჯანაშია. თანამედროვე ტექნოლოგიები სისხლის სამართლისა და კრიმინოლოგიის აქტუალური პრობლემები, ზღვარი თავისუფლებასა და უსაფრთხოებას შორის. სტუ. 2017წ. .. სტუ. 2017წ. .

ლ. წიკლაური. თანამედროვე ტექნოლოგიები, სისხლის სამართლისა და კრიმინოლოგიის აქტუალური პრობლემები, ზღვარი თავისუფლებასა და უსაფრთხოებას შორის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი და მაქს პლანკის ინსტიტუტი. 2017წ. .

გ. კოტრიკაძე, II კურსის სტუდენტი გიორგი თაზიაშვილი და I კურსის სტუდენტი ნათია მღებრიშვილი. . თანამედროვე ტექნოლოგიებით ოპტიკური დისკის დამზადებისა და ინფორმაციის ჩაწერის პერსპექტივა. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2012წ. .

ა. აბრალავა, null. თანამედროვე ცივილიზაციის ზოგიერთი აქტუალური გამოწვევა. "ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები"სტუ-ს და საქ.განათლების მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამართული საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია. 2008წ. თბილისი, გვ.370-380.

რ. სამხარაძე, მ. ქევხიშვილი, ე. კამკამიძე. თანამრდროვე ტექნოლოგიები ფიზიკის გაკვეთილებზე. სტუ, საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 4“. 2014წ. გვ. 187-189.

რ. სამხარაძე, მ. ქევხიშვილი, ე. კამკამიძე. თანამრდროვე ტექნოლოგიები ფიზიკის გაკვეთილებზე. სტუ. 2014წ. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 4“. გვ. 187-189.

გ. კიკნაველიძე, დავით ჯაბუა. თანამშრომლების მუშაობის 360 გრადუსიანი შეფასების სისტემა და მისი გამოყენების პერსპექტივები საქართველოს ენერგეტიკულ კომპანიებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. .