კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2706 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ხ. ბარდაველიძე, ა.ბარდაველიძე. თბოენერგეტიკული ობიექტების ექსპერიმენტული მონაცემების დამუშავების ოპტიმალური ავტომატიზებული სისტემა. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. თბილისი, გვ. 200-202.

მ. გუდიაშვილი. თბოსადგურის ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ქალები და XXI საუკუნე". 2011წ. მოხსენებების კრებული, გვ. 34-35.

მ. ბერეჟიანი, ა. ბერეჟიანი, მ. თავართქილაძე. თბოცვლის პროცესების კომპიუტერული მოდელირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008“ მოხსენებათა კრებული, თბილისი, 27-28.08.2008, გვ. 158-161..

ზ. გელიაშვილი, ჭკუასელი ლ.მ.. თეთრი ღვინის ოქსიდაციის პრევენცია და დაჟანგული ღვინის ანტიოქსიდანტებით და სხვადასხვა მასალით დამუშავების ოპტიმალური ტექნოლოგია . სტუდენტთა 84-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია . 2016წ. .

თ. ნუცუბიძე. თეოლოგიის სასწავლო ცენტრი 10 წლისაა. ქართველოლოგიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, შრომები. 2011წ. გვ. 118-120.

ე. მაცაბერიძე, სარუხანიშვილი ა.. თერმოდინამიკური პარამეტრების სტანდარტული მოლური სიდიდეების ანგარიშის ადიტიურობის წესის მოდიფიცირებით მიღებული მეთოდი. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. შრომები ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში . თბილისი.გვ.106-109 ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”ISBN 978-9941-14-807-1.

ლ. ქრისტესაშვილი, ვ. ხიზანიშვილი, ა. კაპანაძე. თვალის ს/წ ფორმები. სტუ სტუდენტთა 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.. 2010წ. თეზისების კრებული. გვ. 46.

ნ. მჭედლიშვილი, ი.მოსაშვილი, დ. ყიფშიძე. თვითმფრინავის ფრენის რეჟომების მართვის სისტემის მოდელირება. სტუ-ს დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კინფერენცია "21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები", თბილისი . 2012წ. .

გ. ყურაშვილი, ლ. ვაშაკიძე. თნამედროვე ტრანსნაციონალური კომპანიები. სტუ საინჟინრო ეკონომკის მედიატენოლოგიების და სოც.მეცნიერებათა ფაკ-ი, IVსაერთაშორისო კონფერენციაIEC-2016 . 2016წ. .

მ. სალუქვაძე. თოვლის ზვავები საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის მასალები. წ. ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები, გვ.27-30.

რ. გაფრინდაშვილი. თომას მალთუსი და ერთსქესიანთა ქორწინების დემოგრაფიული ეფექტი. სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, სოციალურ მეცნიერებათა აკადემია, საერთაშორისო-სამეცნიერო აკადემია, „მსოფლიო და კავკასია“. 2016წ. .

თ. ხოხობაშვილი. თრიალეთის და ყარაშამბის თასებზე ასახული სიუჟეტები - პრეისტორიულ მოვლენათა გამოძახილი. მსოფლიო და კავკასია. 2011წ. .

ე. ხოსროშვილი. ი. იორდანიშვილი, Иорданишвили К.Т., Иремашвили И.Р., Хосрошвили Е.З.. Экологическая надежность срока эксплуатации водохранилищ Грузии.. Межд.научно-техническая конференция . 2010წ. с.277-280. . . 2010წ. .

მ. სოსელია, ინასარიძე ლ., null. ინასარიძე “ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფოებრივ მართვას სრულყოფა სჭირდება”. სჭირდება”სტუ საერთაშორისო კონფერენცია „ გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“. 2017წ. 19-20 მაისი, თბილისი, 2017.

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე. ინდოეთი ქართულ ლინგვოკულტუროლოგიურ არეალში. ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება. წ. .

ნ. ნათბილაძე, ჯ.უფლისაშვილი. ინვერსიული გარდაქმნების საფუძველზე კონსტ.მექანიზმის ოპტიმალური სქემების სინთეზი.. სტუ; 83 საერთაშორისო ღია კონფერენცია . 2015წ. .

ზ. ვაშაკიძე, კ. ბარათაშვილი. ინვესტიციები სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ეკონომიკაში. საერთასორისო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია:. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტი, საზოგადოებრივ მეცნიერებათა დეპარტამენტი. წ. საერთასორისო კონფერენციის „მსოფლიო და კავკასია" მოხსენება, თბილისი, 2 გვერდ.

ლ. კერესელიძე. ინვესტიციები საქართველოში . სტუს-ს ღია საერთაშორისო კონფერენცია 2011 წელი . 0წ. კონფერენციის კრებული გვ 51-57 .

გ. ყურაშვილი, რ. ქუთათელაძე. ინვესტიციების ადგილი და როლი ბიზნესის ეფექტიან ფუნქციონირებაში. სტუ, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი. 2015წ. .

თ. კილაძე, გ.ტყეშელაშვილი. ინვესტიციების ეფექტიანობის გამოთვლის პრობლემების შესახებ.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციი ს შრომები. გვ. 239-240..