კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2713 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. კერესელიძე. ინვესტიციები საქართველოში . სტუს-ს ღია საერთაშორისო კონფერენცია 2011 წელი . 0წ. კონფერენციის კრებული გვ 51-57 .

გ. ყურაშვილი, რ. ქუთათელაძე. ინვესტიციების ადგილი და როლი ბიზნესის ეფექტიან ფუნქციონირებაში. სტუ, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი. 2015წ. .

თ. კილაძე, გ.ტყეშელაშვილი. ინვესტიციების ეფექტიანობის გამოთვლის პრობლემების შესახებ.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციი ს შრომები. გვ. 239-240..

ნ. სამსონია. ინვესტიციური პროცესის მოდელირება ენერგეტიკაში. ქუთაისი საერთაშორისო სამეცნიერ კონფერენცია. 2010წ. "ენერგეტიკა რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები", 5გვ..

ი. მამალაძე. ინოვაციების კომერციალიზაცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი; მესამე საერთაშორისო კონფერენცია ; 112-115 გვ.

. ინოვაციების კომერციალიზაცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი; მესამე საერთაშორისო კონფერენცია ; 112-115 გვ.

ი. მამალაძე, დ. სეხნიაშვილი. ინოვაციების მენეჯმენტი ფირმაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი; პირველი საერთაშორისო კონფერენცია .

გ. ჭუბაბრია. ინოვაციების როლი ეკონომიკაში. მეხუთე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC-2017 „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“. 2017წ. .

ი. ქვარაია, ქ. ქუთათელაძე, გ. ჯავახიშვილი. ინოვაციური გარდაქმნების შედეგებიმონოლითურ მშენებლობაში. სტუ–ს დაარსებიდან 90 წ. მიძღ. საერ.სამეც. კონფ. xxI საუკუნის მეცნიერების და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები", შრ. კრებული. 2012წ. გვ.4.

ა. ბოლქვაძე. ინოვაციური ეკონომიკის რეგულირება საბაზრო ურთიერთობათა პირობებში. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC 2014 წ. ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები გუშინ, დღეს, ხვალ. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC 2014 წ. ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები გუშინ, დღეს,ხვალ.. 2014წ. ჟურნალი ბიზნეს–ინჟინერინგი. N3 , გვ.12.

. ინოვაციური ეკონომიკის რეგულირება საბაზრო ურთიერთობათა პირობებში.. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC 2014 წ. ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები გუშინ, დღეს, ხვალ. „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები:გუშინ, დღეს, ხვალ.თბილის. 17-18 ოქტომბერი. 2014წ. ჟურნალი ბიზნეს–ინჟინერინგი. N3. გვ.12.

ნ. ბებიაშვილი. ინოვაციური პროექტების დაფინანსების ფორმები და მეთოდები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-3~ . 2012წ. კონფერენციის ~ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-3~ მასალები, სტუ, თბ., 2012,გვ. 50–55.

ნ. მჭედლიშვილი, სულხან ხუციშვილი. ინოვაციური პროექტების წინასწარი შერჩევა და შეფასება. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა”, თბილისი. 2010წ. .

ს. ხუციშვილი, ნ. მჭდლიშვილი. ინოვაციური პროექტების წინასწარი შერჩევა და შეფასება. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები , მოდელირება, მართვა". 2010წ. სამეცნიერო შრომები გვ.278-281.

დ. გორგიძე, ვ. ბურჯანაძე, გ. ჯავახაძე. ინოვაციური პროცესების მართვის მრავალკონტურიანი სტრუქტურული მოდელი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა" თბილისი. 2010წ. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" გვ. 105-106.

ს. ხუციშვილი, დ. გორგიძე ვ.ბურჯანაძე გ.ჯავახაძე.. ინოვაციური პროცესების მართვის მრავალკონტურიანი სტრუქტურული მოდელი.. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები , მოდელირება, მართვა". 2010წ. მოხსენებათა თეზისები გვ 105-106.

ა. ჩიქოვანი, ზ.ქარუმიძე. ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში. საერთაშორისო კონფერენცია WONAN AND 21th century TBILISI. წ. ISBN 978-9941-14-951-1.

ზ. ქარუმიძე, ა. ჩიქოვანი. ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში. ქალები და XXI საუკუნე. წ. მშენებლობა, გვ.128-132.

გ. ამყოლაძე, მ.ლომსაძე-კუჭავა, ჯ.დუგლაძე. ინოვაციური ტექნოლოგიების განვითარება ენერგეტიკაში . ა.წერეთლის სახ.უნივერსიტეტი . 2012წ. რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები.

გ. ჭუბაბრია. ინსტიტუციონალიზმი და ეკონომიკური ტრანსფორმაცია: თეორიულ-მეთოდოლოგიური მიდგომა. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2011წ. .