კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ყურაშვილი, ლ. ვაშაკიძე. თნამედროვე ტრანსნაციონალური კომპანიები. სტუ საინჟინრო ეკონომკის მედიატენოლოგიების და სოც.მეცნიერებათა ფაკ-ი, IVსაერთაშორისო კონფერენციაIEC-2016 . 2016წ. .

მ. სალუქვაძე. თოვლის ზვავები საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის მასალები. წ. ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები, გვ.27-30.

რ. გაფრინდაშვილი. თომას მალთუსი და ერთსქესიანთა ქორწინების დემოგრაფიული ეფექტი. სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, სოციალურ მეცნიერებათა აკადემია, საერთაშორისო-სამეცნიერო აკადემია, „მსოფლიო და კავკასია“. 2016წ. .

თ. ხოხობაშვილი. თრიალეთის და ყარაშამბის თასებზე ასახული სიუჟეტები - პრეისტორიულ მოვლენათა გამოძახილი. მსოფლიო და კავკასია. 2011წ. .

ე. ხოსროშვილი. ი. იორდანიშვილი, Иорданишвили К.Т., Иремашвили И.Р., Хосрошвили Е.З.. Экологическая надежность срока эксплуатации водохранилищ Грузии.. Межд.научно-техническая конференция . 2010წ. с.277-280. . . 2010წ. .

მ. სოსელია, ინასარიძე ლ., null. ინასარიძე “ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფოებრივ მართვას სრულყოფა სჭირდება”. სჭირდება”სტუ საერთაშორისო კონფერენცია „ გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“. 2017წ. 19-20 მაისი, თბილისი, 2017.

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე. ინდოეთი ქართულ ლინგვოკულტუროლოგიურ არეალში. ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება. წ. .

ნ. ნათბილაძე, ჯ.უფლისაშვილი. ინვერსიული გარდაქმნების საფუძველზე კონსტ.მექანიზმის ოპტიმალური სქემების სინთეზი.. სტუ; 83 საერთაშორისო ღია კონფერენცია . 2015წ. .

ზ. ვაშაკიძე, კ. ბარათაშვილი. ინვესტიციები სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ეკონომიკაში. საერთასორისო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია:. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტი, საზოგადოებრივ მეცნიერებათა დეპარტამენტი. წ. საერთასორისო კონფერენციის „მსოფლიო და კავკასია" მოხსენება, თბილისი, 2 გვერდ.

ლ. კერესელიძე. ინვესტიციები საქართველოში . სტუს-ს ღია საერთაშორისო კონფერენცია 2011 წელი . 0წ. კონფერენციის კრებული გვ 51-57 .

გ. ყურაშვილი, რ. ქუთათელაძე. ინვესტიციების ადგილი და როლი ბიზნესის ეფექტიან ფუნქციონირებაში. სტუ, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი. 2015წ. .

თ. კილაძე, გ.ტყეშელაშვილი. ინვესტიციების ეფექტიანობის გამოთვლის პრობლემების შესახებ.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციი ს შრომები. გვ. 239-240..

ნ. სამსონია. ინვესტიციური პროცესის მოდელირება ენერგეტიკაში. ქუთაისი საერთაშორისო სამეცნიერ კონფერენცია. 2010წ. "ენერგეტიკა რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები", 5გვ..

ი. მამალაძე. ინოვაციების კომერციალიზაცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი; მესამე საერთაშორისო კონფერენცია ; 112-115 გვ.

. ინოვაციების კომერციალიზაცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი; მესამე საერთაშორისო კონფერენცია ; 112-115 გვ.

ი. მამალაძე, დ. სეხნიაშვილი. ინოვაციების მენეჯმენტი ფირმაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი; პირველი საერთაშორისო კონფერენცია .

გ. ჭუბაბრია. ინოვაციების როლი ეკონომიკაში. მეხუთე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC-2017 „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“. 2017წ. .

ი. ქვარაია, ქ. ქუთათელაძე, გ. ჯავახიშვილი. ინოვაციური გარდაქმნების შედეგებიმონოლითურ მშენებლობაში. სტუ–ს დაარსებიდან 90 წ. მიძღ. საერ.სამეც. კონფ. xxI საუკუნის მეცნიერების და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები", შრ. კრებული. 2012წ. გვ.4.

ა. ბოლქვაძე. ინოვაციური ეკონომიკის რეგულირება საბაზრო ურთიერთობათა პირობებში. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC 2014 წ. ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები გუშინ, დღეს, ხვალ. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC 2014 წ. ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები გუშინ, დღეს,ხვალ.. 2014წ. ჟურნალი ბიზნეს–ინჟინერინგი. N3 , გვ.12.

. ინოვაციური ეკონომიკის რეგულირება საბაზრო ურთიერთობათა პირობებში.. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC 2014 წ. ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები გუშინ, დღეს, ხვალ. „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები:გუშინ, დღეს, ხვალ.თბილის. 17-18 ოქტომბერი. 2014წ. ჟურნალი ბიზნეს–ინჟინერინგი. N3. გვ.12.