კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ბებიაშვილი. ინოვაციური პროექტების დაფინანსების ფორმები და მეთოდები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-3~ . 2012წ. კონფერენციის ~ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-3~ მასალები, სტუ, თბ., 2012,გვ. 50–55.

ნ. მჭედლიშვილი, სულხან ხუციშვილი. ინოვაციური პროექტების წინასწარი შერჩევა და შეფასება. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა”, თბილისი. 2010წ. .

ს. ხუციშვილი, ნ. მჭდლიშვილი. ინოვაციური პროექტების წინასწარი შერჩევა და შეფასება. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები , მოდელირება, მართვა". 2010წ. სამეცნიერო შრომები გვ.278-281.

დ. გორგიძე, ვ. ბურჯანაძე, გ. ჯავახაძე. ინოვაციური პროცესების მართვის მრავალკონტურიანი სტრუქტურული მოდელი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა" თბილისი. 2010წ. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" გვ. 105-106.

ს. ხუციშვილი, დ. გორგიძე ვ.ბურჯანაძე გ.ჯავახაძე.. ინოვაციური პროცესების მართვის მრავალკონტურიანი სტრუქტურული მოდელი.. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები , მოდელირება, მართვა". 2010წ. მოხსენებათა თეზისები გვ 105-106.

ა. ჩიქოვანი, ზ.ქარუმიძე. ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში. საერთაშორისო კონფერენცია WONAN AND 21th century TBILISI. წ. ISBN 978-9941-14-951-1.

ზ. ქარუმიძე, ა. ჩიქოვანი. ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში. ქალები და XXI საუკუნე. წ. მშენებლობა, გვ.128-132.

გ. ამყოლაძე, მ.ლომსაძე-კუჭავა, ჯ.დუგლაძე. ინოვაციური ტექნოლოგიების განვითარება ენერგეტიკაში . ა.წერეთლის სახ.უნივერსიტეტი . 2012წ. რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები.

გ. ჭუბაბრია. ინსტიტუციონალიზმი და ეკონომიკური ტრანსფორმაცია: თეორიულ-მეთოდოლოგიური მიდგომა. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2011წ. .

ზ. აზმაიფარაშვილი. ინტელექტუალური რადიოტალღური გადამწოდი. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. საინფორმაციო და კომპიუტერულ;ი ტექნოლოგიები,მოდელირება,მართვა. შრომების კრებული,564გვ.

გ. გოგიჩაიშვილი. ინტელექტუალური რესურსების მართვის სისტემების სრულყოფა რეიტინგული შეფასებათა პროცესების ავტომატიზაციის საფუძველე. ''ინფორმაციული ტექნოლოგიების 2008'' მოხსენებათა კრებული. 2008წ. .

გ. გოგიჩაიშვილი. ინტელექტუალური სიტუაციური მრჩეველი სისტემების გენერატორი. . ''მართვის ავტომატიზებული სისტემები'' სამეცნიერო შრომები. 1996წ. .

მ. მილაშვილი. ინტერიერის ფორმირების ფსიქოლოგიური ასპექტები. სტუ. სამეცნიერო კონფერენცია თბილისის არქიტექტურის და ქალაქმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2015წ. .

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. ინტერნეტ-ტექნოლოგიების გავრცელების სამართლებრივი ასპექტები. 'სამართლის აქტუალური პრობლემები. 2010წ. გვ. 49-56; .

ზ. გასიტაშვილი, ი.ყანჩაველი, ი.აბულაძე, მ. დვალიშვილი. ინტერნეტი, როგორც კომპიუტერული დანაშაულის ჩადენის საშუალება. სტუ, ტბილისი. 2008წ. "ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008".

ი. აბულაძე, ზ. გასიტაშვილი, ნ. ყანჩაველი, მ. დვალიშვილი. ინტერნეტი, როგორც კომპიუტერული დანაშაულის ჩადენის საშუალება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: "ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. გვ.305-308, ISBN 978-9941-14-191-1.

ობოლაძე დ., . ინფლაციის გავლენა სასურსათო უსაფრთხოებაზე . საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტი (საქართველო, თბილისი, კოსტავას ქ. 77), საერთაშორისო კონფერენცია '`ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს პროცესების მართვა'. 2011წ. 15-16 აპრილი, გვ.64-67. .

დ. კვარაცხელია. ინფლაციის მიზეზები, ტემპები, სახეები და გაღრმავების ეტაპები პოსტკომუნისტურ საქართველოში - 1990-იანი წლების დასაწყისში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2016წ. “ბიზნეს–ინჟინერინგი”. #4. მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC-2016 ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ, გვ.: 222-226.

გ. ნარეშელაშვილი, თ. შეროზია, ო. შონია. ინფომაციული შეტევების,უსაფრთხოების და დაცვის თანამედროვე საშუალებები.. საერთაშორისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია"მართვის ავტომატისებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები",საქართველო,თბილისი,სტუ. 2011წ. .

მ. გურამიშვილი. ინფორმაცია და კონფლიქტი. სტუ,''ვერბალური კომუნიკაციები"-3. 2012წ. .