კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

. ინფორმაცია და კონფლიქტი. "საინფორმაციო და კომპიუტერული მოდელირება, მართვა", მიძღვნილი ივერი ფრანგიშვილის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია. 2010წ. .

დ. ცუცქირიძე. ინფორმაცია და კონფლიქტი,. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,სანფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა",. 2010წ. მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 1–4 ნოემბერი,.

გ. კოტრიკაძე, ხელმძღვანელი, 4 კურსის სტ. გ.კუჭავა. ა.გაფრინდაშვილი. ინფორმაციის დაცვა RGB ფერთა კოდების გამოყენებით. სტუ, 81–ე ღია საერთ. სამეცნ. კონფ. . 2013წ. I ადგილი..

გ. კოტრიკაძე, ხელმძღვანელი, 4 კურსის სტ. თ.ჩოჩიშვილი, თ.ადუაშვილი. ინფორმაციის დაცვა ფერთა კოდების გამოყენებით . საქ.ტექნიკური უნივერს. - 85 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, . 2017წ. 3 ადგილი..

გ. კოტრიკაძე, ხელმძღვანელი, 4 კურსის სტ. ნ.დანელია. გ.თაზიაშვილი. ინფორმაციის დაცვის მეთოდის დამუშავება, რიცხვთა გაბნევით. სტუ, 82–ე ღია საერთ. სამცნ. კონფ. . 2014წ. .

გ. კოტრიკაძე, IV კურსის სტუდენტი ნუგზარი ჩადუნელი. . ინფორმაციის დაცვის მოცულობითი მატრიცის მეთოდის დამუშავება და მისი შედარება ასიმეტრიულ მეთოდებთან. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2010წ. ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა, # 78, გვ:47. .

კ. ოდიშარია, გ.რევაზიშვილი. ინფორმაციის კომუტაციის საკითხები სეისმოლოგიურ სადგურებს შორის. ITC'07, სატთაშორისო კონფერენცია, სტუ. 2007წ. "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში', მოხსენებათა კრებული.

ე. შამანაძე. ინფორმაციის ტიპები და ინფორმაციული საზოგადოება, ინფორმაცია, მისი როლი და ფუნქცია სოციალურ სისტემაში. . სტუ, სტუდენტური კონფერენცია, . 0წ. 2010, მარტი-აპრილი. გვ. 20-22. .

გ. ღვინეფაძე, ნარჩემაშვილი ლევანი. ინფორმაციის ჩაწერის ერთი მეთოდის შესახებ. ამიერკავკასიის რესპუბლიკების უმაღლესი ტექნიკური სასწავლებლების პროფესორ-მასწავლებელთა მე-19 სამეცნიერო კონფერენცია. 1977წ. მოხსენებების თეზისები. თბილისი.

რ. სვანიძე, თ. ციხისთავი. ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ისტ) როლი ნაციონალურ ეკონომიკაში და მათი განვითარების კანონზომიერებები. საქრთველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

რ. სვანიძე, თ. ციხისთავი. ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ისტ) როლი ნაციონალურ ეკონომიკაში და მათი განვითარების კანონზომიერებები.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

რ. სვანიძე, თ. ციხისთავი. ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ისტ) როლი ქვეყნის ეკონომიკაში. საქრთველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

რ. სვანიძე, თ. ციხისთავი. ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ისტ) როლი ქვეყნის ეკონომიკაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

რ. სვანიძე, null, თ. ციხისთავი. ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარების მზადყოფნის ინდექსის გაანგარიშების პრინციპები. საქრთველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. .

გ. კალანდაძე. ინფორმაციული ასპექტების გადამწყვეტი მნიშვნელობა ეროვნული უშიშროების უზრუნველყოფაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ღია საერთაშორისო კონფერენცია. 2013წ. 81 ღია საერთაშორისო კონფერენცია.

ე. შამანაძე. ინფორმაციული ზემოქმედების ტექნოლოგიები სახელმწიფო ინფორმაციული პოლიტიკის სისტემაში და მასობრივი კომუნიკაციის მართვა.. სტუ,საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 0წ. №2 (14), 2010, გვ. 29-42. .

ჰ. კუპრაშვილი, ოდიშელიძე ნინო. ინფორმაციული ომის ზოგიერთი საერთაშორისო-სამართლებრივი ასპექტი. VI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მსოფლიო და კავკასია“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

თ. მენაბდე, ი. გარსევანიშვილი. ინფორმაციული პროცესები ბიზნესის ადმინისტრირებაში. . სტუ. 2017წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“.

გ. კალანდაძე. ინფორმაციული რევოლუციის არსი და ძირითადი მახასიათებლები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ღია საერთაშორისო კონფერენცია. 2012წ. მე-80.

ე. შამანაძე. ინფორმაციული საზოგადოება და კომუნიკაციური ტექნოლო-გიები.. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია „მართვის ავტომატიზირებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები. 0წ. 2011, 20-22 მაისი, გვ.202-203..