კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2713 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. სვანიძე, თ. ციხისთავი. ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ისტ) როლი ნაციონალურ ეკონომიკაში და მათი განვითარების კანონზომიერებები. საქრთველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

რ. სვანიძე, თ. ციხისთავი. ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ისტ) როლი ნაციონალურ ეკონომიკაში და მათი განვითარების კანონზომიერებები.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

რ. სვანიძე, თ. ციხისთავი. ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ისტ) როლი ქვეყნის ეკონომიკაში. საქრთველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

რ. სვანიძე, თ. ციხისთავი. ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ისტ) როლი ქვეყნის ეკონომიკაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

რ. სვანიძე, null, თ. ციხისთავი. ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარების მზადყოფნის ინდექსის გაანგარიშების პრინციპები. საქრთველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. .

გ. კალანდაძე. ინფორმაციული ასპექტების გადამწყვეტი მნიშვნელობა ეროვნული უშიშროების უზრუნველყოფაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ღია საერთაშორისო კონფერენცია. 2013წ. 81 ღია საერთაშორისო კონფერენცია.

ე. შამანაძე. ინფორმაციული ზემოქმედების ტექნოლოგიები სახელმწიფო ინფორმაციული პოლიტიკის სისტემაში და მასობრივი კომუნიკაციის მართვა.. სტუ,საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 0წ. №2 (14), 2010, გვ. 29-42. .

ჰ. კუპრაშვილი, ოდიშელიძე ნინო. ინფორმაციული ომის ზოგიერთი საერთაშორისო-სამართლებრივი ასპექტი. VI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მსოფლიო და კავკასია“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

თ. მენაბდე, ი. გარსევანიშვილი. ინფორმაციული პროცესები ბიზნესის ადმინისტრირებაში. . სტუ. 2017წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“.

გ. კალანდაძე. ინფორმაციული რევოლუციის არსი და ძირითადი მახასიათებლები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ღია საერთაშორისო კონფერენცია. 2012წ. მე-80.

ე. შამანაძე. ინფორმაციული საზოგადოება და კომუნიკაციური ტექნოლო-გიები.. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია „მართვის ავტომატიზირებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები. 0წ. 2011, 20-22 მაისი, გვ.202-203..

ე. შამანაძე. ინფორმაციული სივრცე და ინფორმაციული პოლიტიკის როლი და ფუნქცია თანამედროვე მსოფლიოში.. სტუ, აკად. ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია . 0წ. „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“ თეზისები, 2010, 1-4 ნოემბერი. გვ. 72-73. .

ა. ფიცხელაური. ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008.. პროფესორების კონსტანტინე კამკამიძისა და ილია მიქაძის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი და საინჟინრო, სამეცნიერო და პედაგოგიური მოღვაწეობის დაწყებიდან 55 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2008წ. .

ა. ფიცხელაური. ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი პროფესორ ა.გუგუშვილის დაბადებიდან 70-ე წლისთავისადმი. 2007წ. .

მ. ამირგულაშვილი. ინფორმაციული ტექნოლოგიები პოლიტიკაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. "ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები". გვ. 336-342.

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. ინფორმაციული ტექნოლოგიები: გადარჩენის საშუალება თუ კონკურენტული უპირატესობა?. ”საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა”/ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია. 2010წ. მოხსენებათა თეზისები. გვ. 134-135, ISBN 978-9941-14-855-2.

თ. ნუცუბიძე. ინფორმაციული ტექნოლოგიების ზეგავლენა ახალგაზრდა თაობაზე. მე-16 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება 2016“. 2016წ. .

გ. სულაშვილი, გაბარაევი ჟანა. ინფორმაციული ტექნოლოგიების როლი აუდიტორულ საქმიანობაში. მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია-IEC 2016. ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების -მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“. 2016წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი, ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი, #4.გვ 287-290..

თ. ჭიღლაძე. ინფორმაციული ტექნოლოგიების როლი ორგანიზაციის რეინჟინირინგში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. მოხსენებების თეზისები. თბილისი, სტუ 2016, . 2016წ. .

გ. ჯანელიძე. ინფორმაციული უსაფრთხოების ანალიტიკის სისტემა.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია `მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები~. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი . 2011წ. ISBN BN 978-9941-14-937-5. გვ.102-103..