კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. შამანაძე. ინფორმაციული სივრცე და ინფორმაციული პოლიტიკის როლი და ფუნქცია თანამედროვე მსოფლიოში.. სტუ, აკად. ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია . 0წ. „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“ თეზისები, 2010, 1-4 ნოემბერი. გვ. 72-73. .

ა. ფიცხელაური. ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008.. პროფესორების კონსტანტინე კამკამიძისა და ილია მიქაძის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი და საინჟინრო, სამეცნიერო და პედაგოგიური მოღვაწეობის დაწყებიდან 55 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2008წ. .

ა. ფიცხელაური. ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი პროფესორ ა.გუგუშვილის დაბადებიდან 70-ე წლისთავისადმი. 2007წ. .

მ. ამირგულაშვილი. ინფორმაციული ტექნოლოგიები პოლიტიკაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. "ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები". გვ. 336-342.

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. ინფორმაციული ტექნოლოგიები: გადარჩენის საშუალება თუ კონკურენტული უპირატესობა?. ”საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა”/ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია. 2010წ. მოხსენებათა თეზისები. გვ. 134-135, ISBN 978-9941-14-855-2.

თ. ნუცუბიძე. ინფორმაციული ტექნოლოგიების ზეგავლენა ახალგაზრდა თაობაზე. მე-16 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება 2016“. 2016წ. .

გ. სულაშვილი, გაბარაევი ჟანა. ინფორმაციული ტექნოლოგიების როლი აუდიტორულ საქმიანობაში. მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია-IEC 2016. ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების -მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“. 2016წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი, ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი, #4.გვ 287-290..

თ. ჭიღლაძე. ინფორმაციული ტექნოლოგიების როლი ორგანიზაციის რეინჟინირინგში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. მოხსენებების თეზისები. თბილისი, სტუ 2016, . 2016წ. .

გ. ჯანელიძე. ინფორმაციული უსაფრთხოების ანალიტიკის სისტემა.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია `მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები~. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი . 2011წ. ISBN BN 978-9941-14-937-5. გვ.102-103..

გ. ჯანელიძე, ბ. ქაფიანიძე, ნ. მეფარიშვილი. ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტორული რისკების ანალიზი.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია `მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორ-მაციო ტექნოლოგიები~. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი . 2011წ. ISBN BN BN 978-9941-14-937-5. გვ.101-102..

მ. ჩხაიძე. ინფორმაციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სისტემის შექმნის საკითხი სატელეკომუნიკაციო ქსელებში.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. სტუდენტთა 74–ე ღია საერთაშორისო კონფერენცია.

გ. კალანდაძე. ინფორმაციული ფაქტორის როლი ეროვნული უშიშროების უზრუნველყოფაში (საქართველოს მაგალითზე). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - სამხრეთ კავკასია საერთაშორისო არენაზე : არაფრის მომცემი თამაშების გადალახვის გზები. 2018წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია .

ო. შონია, თ. შეროზია,, გ. ნარეშელაშვილი. ინფორმაციული შეტევების უსაფრთხოება დაცვის თანამედროვე საშუალებანი.. მოხსენებათა თეზისები საერთაშორისო კონფერენცია «მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები», თბილისი, სტუ, . 2011წ. 142.

თ. ფაღავა, თ.ბჟალავა, დ.ხოჭოლავა, მ.ბერიძე. ინფრაითელიოპტიკური ემოქმედების გავლენა მეორადი რადიაციულიდეფექტების ფორმირებაზე n-Si კრისტალებზე ელექტრონებითდასხივების პროცესში. სტუ. 2011წ. გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები, მოხსენებათა კრებული გვ. 273-278.

რ. ანდრიაშვილი. ისლამის პოლიტიკური ფუნქციები და საქართველო. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“, თბ., თეზისები. 2013წ. .

ე. გვენეტაძე, მ. ყიფიანი. ისრაელ-არაბების 1967 წლის ექვსდღიან ომში ისრაელის გამარჯვების ფაქტორები. ხელისუფლება და საზოგადოება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. .

ჯ. გრიგალაშვილი. ისრული ანძური ამწის აფეთქებად-შეუღწევადი და ნაპერწკალუსაფრთხო ელექტრონული მართვის ბლოკი. პროფესორების კ. კამკამიძისა და ი. მიქაძის დაბადებიდან 80 წლისთვის მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008”. 2008წ. მოხსენება, თბილისი, სტუ, 2008.

მ. შელეგია. ისტორიით წინასწარმეტყველება. სტუ. 2011წ. კონფერენცია: მსოფლიო და კავკასია, მასალები,თბ.30-31 მაისი, გვ.108-109.

მ. გურამიშვილი. იუგოსლავიის კონფლიქტის სპეციფიკა. სტუ,"მსოფლიო და კავკასია",. 2016წ. .

ფ. დიდებაშვილი. იურგენ ჰაბერმასის კომუნიკაციური მოქმედების თეორიის ზოგიერთი ასპექტი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი, პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი, სოციალურ მეცნიერებათა აკადემია, მეექვსე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მსოფლიო და კავკასია". 2017წ. 2017 წლის 9 ივნისი, თბილისი.