კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. გურამიშვილი. კავკასიის კონფლიქტები. სტუ,თეოლოგიისსაწავლო სამეცნიერო ცენტრი. 2012წ. .

ი. კეცხოველი. კავკასიის კულტურათა პარადიგმები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2016წ. .

ე. შამანაძე. კავკასიის რეგიონალური კვლევის ანალიზი. სტუ-ს ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკ-ის, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის და საქართველოს სოციალურ მეცნიერებათა აკადემია, მეხუთე საერთაშორისო კონფერენცია,. 0წ. თბილისი 2016, 17 ივნისი, გვ. 45-48..

მ. შონია. კავკასიის უსაფრთხოების პრობლემა(სოციალურ-ფილოსოფიური ასპექტით}. მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია. 2009წ. მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია: საერთ. სამეცნ. კონფ. მასალები, გვ. 229-233..

ნ. ინანაშვილი, ქემოკლიძე ანა. კავკასიონის სამხრეთი ფერდობის ნახშირმჟავა სოდიანი წყლები. სტუ-ს სტუდენტთა 76-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2008წ. .

თ. დევიძე, გეგენავა ნატო. კავკასიური ცივილიზაცია გლობალიზაციის კონტექსტში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მსოფლიო და კავკასია"/სტუ. 2017წ. .

მ. დონაძე, მ. გაბრიჩიძე. კავშირი ელექტროქიმიური სინთეზით მიღებული ნანონაწილაკების ზომებსა და ელექტროქიმიურ პარამეტრებს შორის. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ქალი და XXI საუკუნე,თბილისი. 2011წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 51-54.

რ. სვანიძე, ნ. როსტიაშვილი. კავშირის მომსახურების ხარისხის ამაღლების გზები გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. .

გ. ბელთაძე. კანდიდატთა რანჟირების ერთი კრიტერიუმის შესახებ. III საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია “კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება”. 2014წ. მოხსენებათა თეზისები, ბათუმი, გვ. 34.

ლ. გვენეტაძე. კაპიტალის სტრუქტურა და მისი ოპტიმიზაციის ზოგიერთი საკითხები. მეორე საერთაშორისო ეკონონიკური კონფერენცია IEC-2014 ეროვნული ეკონომიკის განვითარების პრობლემები, გუშინ, დღეს, ხვალ. 2014წ. ბიზნეს- ინჟინერინგი ყოველკვრტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი., N 3 გვ. 107-109.

თ. ცინცაძე, მ.მიქელაძე. კარბამაზეპინი. . 2014წ. სტუდენტთა მე-81 ღია საერთ. სამეც. კონფ. სტუ თბილისი 2014 გვ.83.

ქ. მახაშვილი, . დ.ნ. ჩხუბიანიშვილი, ნ.შ. ბიბილური, გ.ს. მჭედლიშვილი, , ნ.გ. ჩხუბიანიშვილი. კარიერული წყლების მძიმე ლითონებისაგან გაწმენდისა და უტილიზაციის ტექნოლოგია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 0წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკურ კონფერენცია “ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში”. თბილისი, 2010. .

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე. კასპიის, კასპიის ზღვის, კასპიების და კავკასიის ლექსემათა ლინგვისტურ-ეტიმოლოგიური ანალიზი. ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება. წ. .

ლ. ბერიკაშვილი, ე. ბარათაშვილი,. კატეგორიების მენეჯმენტის დანერგვის საკითხისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული I „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2017წ. გვ. 21-27.

ნ. ასათიანი. კაცო... რაღაცა უბედურებამ გული აუცრუა ახლანდელ ყმაწვილებს...“ დარისპანის გასაჭირი რუსთაველის თეატრის დიდ სცენაზე. სტუ. 2012წ. სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუ-ფლება და საზოგადოება“ N4 (24)., ტომი II.

ვ. გორდელაძე. კახეთის რეგიონის პატარძეულისა და წყაროსთავის თიხების მინერალოგიურ-ქიმიური თვისებები . საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის საერთაშორისო კონფერენცია. 0წ. მასალების კრებული, თბილისი, გვ.125-129.

გ. ლოლაძე, ვ,გორდელაძე. კახეთის რეგიონის პატარძეულისა და წყაროსთავის თიხების მინერალოგიურ-ქიმიური თვისებები . საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის საერთაშორისო კონფერენცია. წ. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის საერთაშორისო კონფერენციის მასალების კრებული, გვ.125-129.

რ. გაფრინდაშვილი. კეთილი და ბოროტი საწყისი და ადამიანთა ურთიერთობების მექანიზმები. სტუ, საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია, მსოფლიო და კავკასია; ხელსუფლება და საზოგადოება. 2010წ. .

ნ. ინანაშვილი. კერამიკული ნაკეთობების მინერალოგიურ–პეტროგრაფიული შესწავლა ვანის არქეოლოგიური კრამიტების მაგალითზე. სტუ-ს სტუდენტთა 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2010წ. .

მ. მილაშვილი. კერძო მცირესართულიანი საცხოვრებელი სახლი–პანსიონატები საქართველოს კურორტებზე მშენებლობისათვის. სტუ–ს არქიტექტურის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია. . 1994წ. .