კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2674 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. წულუკიძე. კვების პროდუქტების ხარისხის გაუმჯობესების პრობლემები. საქართველოს საინჟინრო აკადემია. 0წ. .

გ. ბერუაშვილი, გ.გუგულაშვილი. კვების პროდუქტების ხარისხის გაუმჯობესების პრობლემები. სტუ კვების ინდუსტრიის დეპარტამენტი. 2016წ. საშრობიდან გამომავალი ფხვიერი პროდუქტების გამაცივებელი მოწყობილობა კონფერენციის შრომათა კრებული თბილისი 23.11.2016 გვ 99-104 .

ა. ფიცხელაური. კვლევის ფიზიკური მეთოდები მედიცინაში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია . 2011წ. .

ნ. ჭანტურია, რ. ქუთათელაძე, ბ. გოდერძიშვილი. კიდევ ერთხელ შრომითი საქმიანობის მოტივირებისა და სტიმულირების საკითხებისათვის. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC- 2016 “ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ დღეს ხვალ . 2016წ. .

თ. აბრალავა, ნ.ფარესაშვილი. კლასტერების როლი ბიზნეს-პროცესების მართვაში. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: "ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა"სტუ, . 2011წ. სტუ, .

თ. ლაგვილავა, შ.კერესელიძე. კლასტერული პოლიტიკა და ევროკავშირის ქვეყნების ინოვაციური განვითარება. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ,,გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები’’ 19-20 მაისი, 2017 წ. . 2017წ. შრომების კრებული II, გვ.82-86.

თ. აბრალავა, ნ.ფარესაშვილი. კლასტერული პოლიტიკის მეთოდოლოგიური საკითხები ეკონომიკური კრიზისის ფონზე" . საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: მსოფლიოს ეკონომიკა კრიზისი და საქართველო. სტუ. . 2011წ. სტუ, კონფერენციის მასალები.

მ. მელქაძე. კლდის უბნის ბეთლემის ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიის განაშენიანების პრობლემები. ი. ციციშვილის სახელობის; სტუ არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი. 2004წ. კავკასიის მაცნე, 3, 71-75.

თ. ხოხობაშვილი. კლდისუბნის წმ. გიორგის ეკლესიის აშენების ახალი თარიღი . თეოლოგიის სასწავლო–სამეცნიერო ცენტრის მე–10 წლისთავისადმი მიძღვნილი ქართველოლოგიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2013წ. .

მ. ლოსაბერიძე, დ. გორგიძე. კლდოვანი ქანის მექანიკური რღვევის დინამიკური ამოცანა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `მშენებლობა~. # 2(17), საერთაშორისო სამეცნ. ტექნიკური კონფერენციის `სამშენებლო მექანიკის პრობლემების~ შრომების კრებული. 2010წ. .

მ. ლოსაბერიძე, დ.გორგიძე. კლდოვანი ქანის მექანიკური რღვევის დინამიკური ამოცანა.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". საერთაშორისო სამეცნ. ტექნიკური კონფერენციის "სამშენებლო მექანიკის პრობლემების" შრომების კრებული. 2010წ. N 2(17), გვ.12-14.

ლ. შენგელია, გ. თვაური, რ. ჭელიძე, ბ. წიგნაძე, ლ. მელაძე, ნ. ხვედელიძე, ნ. მაწკეპლაძე, გ. ბერაძე. კლიმატის თანამედროვე ცვლილებების ფონზე კავკასიონის ცალკეული მყინვარების არეალის შესწავლა თანამგზავრული მონაცემების საფუძველზე. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის „ჰიდრომეტეოროლოგიის და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, მიძღვნილი ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის დაარსების 60 წლისთავისადმი და მისი პირველი დირექტორის, მეცნიერების გამოჩენილი ორგანიზატორის ვასილ ლომინაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი, 2013 წლის 28-30 მაისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, საქართველო, თბილისი. 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის „ჰიდრომეტეოროლოგიის და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, მიძღვნილი ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის დაარსების 60 წლისთავისადმი და მისი პირველი დირექტორის, მეცნიერების გამოჩენილი ორგანიზატორის ვასილ ლომინაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი, 2013 წლის 28-30 მაისი, მასალები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, ტ.119, გვ. 198-201.

ნ. კაპანაძე, ბ. ბერიტაშვილი. კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული ტექნოლოგიების საქართველოში დანერგვის საკითხისთვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები, გვ. 38-42, ISSN 978-9941-20-0977 .

ბ. ბერიტაშვილი. კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული ტექნოლოგიების საქართველოში დანერგვის საკითხისთვის.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები, ტ. 1, გვ.38-42, ISSN 978-9941-20-0977. .

გ. ანანიაშვილი, ა. ჩადუნელი. კოდირების თეორია როგორც სინერგეტიკული მართვის ახალი საშუალება. საერთაშორისო კონფერენცია "მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები". 2004წ. ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომების კრებული #8, თბილისი, გვ. 98-102.

გ. ანანიაშვილი. კოდირების თეორიის გამოყენების სფეროს ახალი შესაძლებლობები. საერთაშორისო კონფერენციის შრომები. 2004წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, #4(437), გვ. 224-226.

ნ. ასათიანი. კოკა ციხელაშვილის ფანტასტიკური სამყარო“, ივ. ჯავახიშვილი -140, . სტუ. 2017წ. „მარადისობის გზა“, გვ. 222-225.

თ. შეროზია. კოლექტიური გადაწყვეტილების მიღების ალგორითმის სტრუქტურული ოპტიმიზაცია. სტუ. 2007წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. მოხსენებათა კრებული ” ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში” YDK 519.6:519.7:681.518 .

მ. კუბლაშვილი. კოლინეალური ბზარების რიცხვითი ამოხსნის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2012წ. 21–ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები.

ი. გიაშვილი. კომერციული ორგანიზაციის საწარმოო გეგმის ფორმირების მოდელი. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. საქართველო, თბილისი, სტუ. 2010წ. .