კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2711 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ცინცაძე, მ.მიქელაძე. კარბამაზეპინი. . 2014წ. სტუდენტთა მე-81 ღია საერთ. სამეც. კონფ. სტუ თბილისი 2014 გვ.83.

ქ. მახაშვილი, . დ.ნ. ჩხუბიანიშვილი, ნ.შ. ბიბილური, გ.ს. მჭედლიშვილი, , ნ.გ. ჩხუბიანიშვილი. კარიერული წყლების მძიმე ლითონებისაგან გაწმენდისა და უტილიზაციის ტექნოლოგია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 0წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკურ კონფერენცია “ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში”. თბილისი, 2010. .

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე. კასპიის, კასპიის ზღვის, კასპიების და კავკასიის ლექსემათა ლინგვისტურ-ეტიმოლოგიური ანალიზი. ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება. წ. .

ლ. ბერიკაშვილი, ე. ბარათაშვილი,. კატეგორიების მენეჯმენტის დანერგვის საკითხისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული I „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2017წ. გვ. 21-27.

ნ. ასათიანი. კაცო... რაღაცა უბედურებამ გული აუცრუა ახლანდელ ყმაწვილებს...“ დარისპანის გასაჭირი რუსთაველის თეატრის დიდ სცენაზე. სტუ. 2012წ. სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუ-ფლება და საზოგადოება“ N4 (24)., ტომი II.

ვ. გორდელაძე. კახეთის რეგიონის პატარძეულისა და წყაროსთავის თიხების მინერალოგიურ-ქიმიური თვისებები . საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის საერთაშორისო კონფერენცია. 0წ. მასალების კრებული, თბილისი, გვ.125-129.

გ. ლოლაძე, ვ,გორდელაძე. კახეთის რეგიონის პატარძეულისა და წყაროსთავის თიხების მინერალოგიურ-ქიმიური თვისებები . საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის საერთაშორისო კონფერენცია. წ. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის საერთაშორისო კონფერენციის მასალების კრებული, გვ.125-129.

რ. გაფრინდაშვილი. კეთილი და ბოროტი საწყისი და ადამიანთა ურთიერთობების მექანიზმები. სტუ, საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია, მსოფლიო და კავკასია; ხელსუფლება და საზოგადოება. 2010წ. .

ნ. ინანაშვილი. კერამიკული ნაკეთობების მინერალოგიურ–პეტროგრაფიული შესწავლა ვანის არქეოლოგიური კრამიტების მაგალითზე. სტუ-ს სტუდენტთა 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2010წ. .

მ. მილაშვილი. კერძო მცირესართულიანი საცხოვრებელი სახლი–პანსიონატები საქართველოს კურორტებზე მშენებლობისათვის. სტუ–ს არქიტექტურის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია. . 1994წ. .

მ. მილაშვილი. კერძო საცხოვრებელი ფონდის ადაპტირების საკითხისაქართველოს საკ. ტურისტულ რაიონებში . საერთაშორისო კონფერენცია "არქიტექტურა და ტურიზმი" UIA-ს პროგრამა II რეგიონი.. 2004წ. .

თ. ცინცაძე, თ.მჭედლიშვილი ა.ნადირაძე. კეტილეპტი(ქვეტიაპინი). . 2014წ. სტუდენტთა მე-81 ღია საერთ. სამეც. კონფ. სტუ თბილისიგვ.90.

მ. ლოსაბერიძე. კვაზისტარიკური დატვირთვით გამოწვეული მყიფე ქანის დაძაბულობის ველის განსაზღვრა. საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის IV ყოველწლიური კონფერენცია ქ. ქუთაისა. 2013წ. .

თ. მეგრელიძე. კვების პროდუქტების სწრაფად გაყინვის პროცესის მოდელირება და ოპტიმიზაცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია. 2009წ. შრომათა კრებული. გვ. 224-231.

მ. წულუკიძე. კვების პროდუქტების ხარისხის გაუმჯობესების პრობლემები. საქართველოს საინჟინრო აკადემია. 0წ. .

გ. ბერუაშვილი, გ.გუგულაშვილი. კვების პროდუქტების ხარისხის გაუმჯობესების პრობლემები. სტუ კვების ინდუსტრიის დეპარტამენტი. 2016წ. საშრობიდან გამომავალი ფხვიერი პროდუქტების გამაცივებელი მოწყობილობა კონფერენციის შრომათა კრებული თბილისი 23.11.2016 გვ 99-104 .

ა. ფიცხელაური. კვლევის ფიზიკური მეთოდები მედიცინაში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია . 2011წ. .

ნ. ჭანტურია, რ. ქუთათელაძე, ბ. გოდერძიშვილი. კიდევ ერთხელ შრომითი საქმიანობის მოტივირებისა და სტიმულირების საკითხებისათვის. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC- 2016 “ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ დღეს ხვალ . 2016წ. .

თ. აბრალავა, ნ.ფარესაშვილი. კლასტერების როლი ბიზნეს-პროცესების მართვაში. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: "ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა"სტუ, . 2011წ. სტუ, .

თ. ლაგვილავა, შ.კერესელიძე. კლასტერული პოლიტიკა და ევროკავშირის ქვეყნების ინოვაციური განვითარება. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ,,გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები’’ 19-20 მაისი, 2017 წ. . 2017წ. შრომების კრებული II, გვ.82-86.