კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2669 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. შონია, ა. ფრანგიშვილი,, ნ. ცომაია. კომპანიების უსაფრ¬თხოების ფუნქციონირების ასპექტები თანამედროვე ინფორმაციული ტექნო¬ლო¬გიების გამოყენების პირობებში. საერთაშორისო კონფერენცია სტუ, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები, თბილისი, სტუ 35-40 . 2011წ. N1(10), .

ნ. ლაზვიაშვილი. კომპანიის განწყობა რისკისადმი. კონფ."მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო", 25 მარტი. 2011წ. შრომების კრებული, გვ.453–455.

ლ. გვენეტაძე. კომპანიის ფინანსური კაპიტალის მართვის ზოგიერთი ასპექტები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული ., გვ. 271-275..

ი. აბულაძე, ნ. მესხიშვილი. კომპიუტერის შექმნისა და განვითარების ისტორია. სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,თეზისების კრებული, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2011წ. გვ.82.

ი. აბულაძე, კირვალიძე დ., ყაჭეიშვილი ლ.. კომპიუტერული მაღაზიის ფუნქციონირების მოდელი და მისი პროგრამული უზრუნველყოფა. სტუდენტთა 82-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. გვ.309.

გ. ღვინეფაძე. კომპიუტერული სისტემა ეტიმოლოგიური ძიებების პროცესის ავტომატიზაციისათვის. სტუ-ს თეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი. 2011წ. თბილისი. სამეცნიერო-საისტორიო ჟურნალი „სვეტიცხოველი“. N2. გვ. 35-39.

ო. შონია, გ. სურგულაძე, დ. მაკასარაშვილი. კომპიუტერული ქსელების რესურსების სინქრონიზების პროცესის მოდელირება და ანალიზი პეტრის ქსელებით. უწყვეტ ტანთა მექანიკის პრობლემებზე საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები, თბილისი, სტუ, . 1997წ. გვ. 213-220.

ს. ხოშტარია. კომპიუტერული ქსელის კვანძებში ცვალებადი ფორმატის ბუფერული მეხსიერების ზონების შექმნისა და მათი გამოყენების ეფექტური მეთოდები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2008წ. მოხსენებათა კრებული. "ინფორმაციული ტექნოლოგიბი 2008"თბილისი.

მ. ჭანტურია, მ. ჭანტურია. კომპლექსურ კონსტრუქციებში ცოცვადობის დეფორმაციები განვითარების პროგნოზირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს საინჟინრო აკადემია, სამშენებლო ფაკულტეტი, სამშენებლო კონსტრუქციების კათედრა. წ. .

მ. ჭანტურია. კომპლექსურ კონსტრუქციებში ცოცვადობის დეფორმაციების განვითარების პროგნოზირება. სამშენებლო კონსტრუქციების კათედრის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის . 2005წ. თბილისი, გვ.291-295..

ლ. მეტრეველი. კომუნიკაციის პროცესის ფსიქოლოგიური ასპექტები. მე-3 საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები გუშინ, დღეს, ხვალ. 2015წ. .

ე. ხახუტაშვილი, ნ.იმნაძე. კომუნიკაციის როლი საზოგადოებაში. საერტაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.. წ. 205-211გვ.ISBN 978-9941-14-161-4.

დ. ცუცქირიძე. კომუნიკაციის სოციო-კულტურული ასპექტები და მათი როლი კონფლიქტში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის,,ვერრბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები –2 " . 0წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები–2"მასალები, თბილისი, 2010.

ე. შაკიაშვილი. კომუნიკაციური მოდელები გიორგი ლეონიძის ნოველაში „მარიტა“ . სტუ, „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები -2“ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2010წ. გვ. 358-361.

შ. დოღონაძე, გ. ბაღათურია, ო. ბაღათურია. კომუნიკაციური ტექნოლოგია პოლიტიკური პროცესების მართვაში. საქრთველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. 2008წ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები . ISBN 978-9941-6314-161-4 გვ.342-346.

ჯ. გიორგობიანი, მ.ნაჭყებია. კონკურენტული ეკონომიკის დინამიკური მოდელები. აკადემიკოს ივ.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა. წ. თეზისები.

მ. ნაჭყებია, ჯ. გიორგობიანი. კონკურენტული ეკონომიკის დინამიკური მოდელები. აკადემიკოს ივ.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა"/სტუ. წ. .

მ. ზუბიაშვილი. კონკურენციის სახეობები სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაში.. პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2010წ. გვ. 556-560. 978-9941-9060-7-7.

ჯ. ჯანაშია. კონსტიტუციური სახელმწიფო გლობალური საფრთხეების წინააღმდეგ. . 2016წ. .

ქ. გიორგობიანი, მ. დათუკიშვილი. კონფლიქტები ქართული პრესის ფურცლებზე. სტუ. მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია. 2009წ. კონფერენციის მასალები. გვ. 176-180.