კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მილაშვილი. კერძო საცხოვრებელი ფონდის ადაპტირების საკითხისაქართველოს საკ. ტურისტულ რაიონებში . საერთაშორისო კონფერენცია "არქიტექტურა და ტურიზმი" UIA-ს პროგრამა II რეგიონი.. 2004წ. .

თ. ცინცაძე, თ.მჭედლიშვილი ა.ნადირაძე. კეტილეპტი(ქვეტიაპინი). . 2014წ. სტუდენტთა მე-81 ღია საერთ. სამეც. კონფ. სტუ თბილისიგვ.90.

მ. ლოსაბერიძე. კვაზისტარიკური დატვირთვით გამოწვეული მყიფე ქანის დაძაბულობის ველის განსაზღვრა. საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის IV ყოველწლიური კონფერენცია ქ. ქუთაისა. 2013წ. .

თ. მეგრელიძე. კვების პროდუქტების სწრაფად გაყინვის პროცესის მოდელირება და ოპტიმიზაცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია. 2009წ. შრომათა კრებული. გვ. 224-231.

მ. წულუკიძე. კვების პროდუქტების ხარისხის გაუმჯობესების პრობლემები. საქართველოს საინჟინრო აკადემია. 0წ. .

გ. ბერუაშვილი, გ.გუგულაშვილი. კვების პროდუქტების ხარისხის გაუმჯობესების პრობლემები. სტუ კვების ინდუსტრიის დეპარტამენტი. 2016წ. საშრობიდან გამომავალი ფხვიერი პროდუქტების გამაცივებელი მოწყობილობა კონფერენციის შრომათა კრებული თბილისი 23.11.2016 გვ 99-104 .

ა. ფიცხელაური. კვლევის ფიზიკური მეთოდები მედიცინაში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია . 2011წ. .

ნ. ჭანტურია, რ. ქუთათელაძე, ბ. გოდერძიშვილი. კიდევ ერთხელ შრომითი საქმიანობის მოტივირებისა და სტიმულირების საკითხებისათვის. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC- 2016 “ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ დღეს ხვალ . 2016წ. .

თ. აბრალავა, ნ.ფარესაშვილი. კლასტერების როლი ბიზნეს-პროცესების მართვაში. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: "ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა"სტუ, . 2011წ. სტუ, .

თ. ლაგვილავა, შ.კერესელიძე. კლასტერული პოლიტიკა და ევროკავშირის ქვეყნების ინოვაციური განვითარება. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ,,გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები’’ 19-20 მაისი, 2017 წ. . 2017წ. შრომების კრებული II, გვ.82-86.

თ. აბრალავა, ნ.ფარესაშვილი. კლასტერული პოლიტიკის მეთოდოლოგიური საკითხები ეკონომიკური კრიზისის ფონზე" . საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: მსოფლიოს ეკონომიკა კრიზისი და საქართველო. სტუ. . 2011წ. სტუ, კონფერენციის მასალები.

მ. მელქაძე. კლდის უბნის ბეთლემის ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიის განაშენიანების პრობლემები. ი. ციციშვილის სახელობის; სტუ არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი. 2004წ. კავკასიის მაცნე, 3, 71-75.

თ. ხოხობაშვილი. კლდისუბნის წმ. გიორგის ეკლესიის აშენების ახალი თარიღი . თეოლოგიის სასწავლო–სამეცნიერო ცენტრის მე–10 წლისთავისადმი მიძღვნილი ქართველოლოგიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2013წ. .

მ. ლოსაბერიძე, დ. გორგიძე. კლდოვანი ქანის მექანიკური რღვევის დინამიკური ამოცანა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `მშენებლობა~. # 2(17), საერთაშორისო სამეცნ. ტექნიკური კონფერენციის `სამშენებლო მექანიკის პრობლემების~ შრომების კრებული. 2010წ. .

მ. ლოსაბერიძე, დ.გორგიძე. კლდოვანი ქანის მექანიკური რღვევის დინამიკური ამოცანა.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". საერთაშორისო სამეცნ. ტექნიკური კონფერენციის "სამშენებლო მექანიკის პრობლემების" შრომების კრებული. 2010წ. N 2(17), გვ.12-14.

ლ. შენგელია, გ. თვაური, რ. ჭელიძე, ბ. წიგნაძე, ლ. მელაძე, ნ. ხვედელიძე, ნ. მაწკეპლაძე, გ. ბერაძე. კლიმატის თანამედროვე ცვლილებების ფონზე კავკასიონის ცალკეული მყინვარების არეალის შესწავლა თანამგზავრული მონაცემების საფუძველზე. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის „ჰიდრომეტეოროლოგიის და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, მიძღვნილი ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის დაარსების 60 წლისთავისადმი და მისი პირველი დირექტორის, მეცნიერების გამოჩენილი ორგანიზატორის ვასილ ლომინაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი, 2013 წლის 28-30 მაისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, საქართველო, თბილისი. 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის „ჰიდრომეტეოროლოგიის და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, მიძღვნილი ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის დაარსების 60 წლისთავისადმი და მისი პირველი დირექტორის, მეცნიერების გამოჩენილი ორგანიზატორის ვასილ ლომინაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი, 2013 წლის 28-30 მაისი, მასალები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, ტ.119, გვ. 198-201.

ნ. კაპანაძე, ბ. ბერიტაშვილი. კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული ტექნოლოგიების საქართველოში დანერგვის საკითხისთვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები, გვ. 38-42, ISSN 978-9941-20-0977 .

ბ. ბერიტაშვილი. კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული ტექნოლოგიების საქართველოში დანერგვის საკითხისთვის.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები, ტ. 1, გვ.38-42, ISSN 978-9941-20-0977. .

გ. ანანიაშვილი, ა. ჩადუნელი. კოდირების თეორია როგორც სინერგეტიკული მართვის ახალი საშუალება. საერთაშორისო კონფერენცია "მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები". 2004წ. ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომების კრებული #8, თბილისი, გვ. 98-102.

გ. ანანიაშვილი. კოდირების თეორიის გამოყენების სფეროს ახალი შესაძლებლობები. საერთაშორისო კონფერენციის შრომები. 2004წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, #4(437), გვ. 224-226.