კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ასათიანი. კოკა ციხელაშვილის ფანტასტიკური სამყარო“, ივ. ჯავახიშვილი -140, . სტუ. 2017წ. „მარადისობის გზა“, გვ. 222-225.

თ. შეროზია. კოლექტიური გადაწყვეტილების მიღების ალგორითმის სტრუქტურული ოპტიმიზაცია. სტუ. 2007წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. მოხსენებათა კრებული ” ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში” YDK 519.6:519.7:681.518 .

მ. კუბლაშვილი. კოლინეალური ბზარების რიცხვითი ამოხსნის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2012წ. 21–ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები.

ი. გიაშვილი. კომერციული ორგანიზაციის საწარმოო გეგმის ფორმირების მოდელი. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. საქართველო, თბილისი, სტუ. 2010წ. .

გ. სულაშვილი, ი. მურვანიძე. კომპანიების სტრატეგიული მართვის სრულყოფის პრიორიტეტები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“. 2017წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი 157-161.

ო. შონია, ა. ფრანგიშვილი,, ნ. ცომაია. კომპანიების უსაფრ¬თხოების ფუნქციონირების ასპექტები თანამედროვე IT-ტექნო¬ლო-გიების გამოყენების პრობლემები. მოხსენებათა თეზისები საერთაშორისო კონფერენცია «მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები», თბილისი, სტუ, . 2011წ. 42-43.

ო. შონია, ა. ფრანგიშვილი,, ნ. ცომაია. კომპანიების უსაფრ¬თხოების ფუნქციონირების ასპექტები თანამედროვე ინფორმაციული ტექნო¬ლო¬გიების გამოყენების პირობებში. საერთაშორისო კონფერენცია სტუ, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები, თბილისი, სტუ 35-40 . 2011წ. N1(10), .

ნ. ლაზვიაშვილი. კომპანიის განწყობა რისკისადმი. კონფ."მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო", 25 მარტი. 2011წ. შრომების კრებული, გვ.453–455.

ბ. გოდერძიშვილი. კომპანიის ფასეულობის ზრდაზე ორიენტირებული მართვის სრულყოფის სტრატეგიული მიმართულებები. სტუ. ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი. 2018წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“სტუ. 25-26 მაისი,2018.

ლ. გვენეტაძე. კომპანიის ფინანსური კაპიტალის მართვის ზოგიერთი ასპექტები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული ., გვ. 271-275..

ი. აბულაძე, ნ. მესხიშვილი. კომპიუტერის შექმნისა და განვითარების ისტორია. სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,თეზისების კრებული, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2011წ. გვ.82.

ი. აბულაძე, კირვალიძე დ., ყაჭეიშვილი ლ.. კომპიუტერული მაღაზიის ფუნქციონირების მოდელი და მისი პროგრამული უზრუნველყოფა. სტუდენტთა 82-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. გვ.309.

გ. ღვინეფაძე. კომპიუტერული სისტემა ეტიმოლოგიური ძიებების პროცესის ავტომატიზაციისათვის. სტუ-ს თეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი. 2011წ. თბილისი. სამეცნიერო-საისტორიო ჟურნალი „სვეტიცხოველი“. N2. გვ. 35-39.

ო. შონია, გ. სურგულაძე, დ. მაკასარაშვილი. კომპიუტერული ქსელების რესურსების სინქრონიზების პროცესის მოდელირება და ანალიზი პეტრის ქსელებით. უწყვეტ ტანთა მექანიკის პრობლემებზე საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები, თბილისი, სტუ, . 1997წ. გვ. 213-220.

ს. ხოშტარია. კომპიუტერული ქსელის კვანძებში ცვალებადი ფორმატის ბუფერული მეხსიერების ზონების შექმნისა და მათი გამოყენების ეფექტური მეთოდები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2008წ. მოხსენებათა კრებული. "ინფორმაციული ტექნოლოგიბი 2008"თბილისი.

მ. ჭანტურია, მ. ჭანტურია. კომპლექსურ კონსტრუქციებში ცოცვადობის დეფორმაციები განვითარების პროგნოზირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს საინჟინრო აკადემია, სამშენებლო ფაკულტეტი, სამშენებლო კონსტრუქციების კათედრა. წ. .

მ. ჭანტურია. კომპლექსურ კონსტრუქციებში ცოცვადობის დეფორმაციების განვითარების პროგნოზირება. სამშენებლო კონსტრუქციების კათედრის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის . 2005წ. თბილისი, გვ.291-295..

ლ. მეტრეველი. კომუნიკაციის პროცესის ფსიქოლოგიური ასპექტები. მე-3 საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები გუშინ, დღეს, ხვალ. 2015წ. .

ე. ხახუტაშვილი, ნ.იმნაძე. კომუნიკაციის როლი საზოგადოებაში. საერტაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.. წ. 205-211გვ.ISBN 978-9941-14-161-4.

დ. ცუცქირიძე. კომუნიკაციის სოციო-კულტურული ასპექტები და მათი როლი კონფლიქტში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის,,ვერრბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები –2 " . 0წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები–2"მასალები, თბილისი, 2010.