კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2699 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ჭანტურია. კომპლექსურ კონსტრუქციებში ცოცვადობის დეფორმაციების განვითარების პროგნოზირება. სამშენებლო კონსტრუქციების კათედრის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის . 2005წ. თბილისი, გვ.291-295..

ლ. მეტრეველი. კომუნიკაციის პროცესის ფსიქოლოგიური ასპექტები. მე-3 საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები გუშინ, დღეს, ხვალ. 2015წ. .

ე. ხახუტაშვილი, ნ.იმნაძე. კომუნიკაციის როლი საზოგადოებაში. საერტაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.. წ. 205-211გვ.ISBN 978-9941-14-161-4.

დ. ცუცქირიძე. კომუნიკაციის სოციო-კულტურული ასპექტები და მათი როლი კონფლიქტში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის,,ვერრბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები –2 " . 0წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები–2"მასალები, თბილისი, 2010.

ე. შაკიაშვილი. კომუნიკაციური მოდელები გიორგი ლეონიძის ნოველაში „მარიტა“ . სტუ, „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები -2“ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2010წ. გვ. 358-361.

შ. დოღონაძე, გ. ბაღათურია, ო. ბაღათურია. კომუნიკაციური ტექნოლოგია პოლიტიკური პროცესების მართვაში. საქრთველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. 2008წ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები . ISBN 978-9941-6314-161-4 გვ.342-346.

ჯ. გიორგობიანი, მ.ნაჭყებია. კონკურენტული ეკონომიკის დინამიკური მოდელები. აკადემიკოს ივ.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა. წ. თეზისები.

მ. ნაჭყებია, ჯ. გიორგობიანი. კონკურენტული ეკონომიკის დინამიკური მოდელები. აკადემიკოს ივ.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა"/სტუ. წ. .

მ. ზუბიაშვილი. კონკურენციის სახეობები სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაში.. პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2010წ. გვ. 556-560. 978-9941-9060-7-7.

ჯ. ჯანაშია. კონსტიტუციური სახელმწიფო გლობალური საფრთხეების წინააღმდეგ. . 2016წ. .

ქ. გიორგობიანი, მ. დათუკიშვილი. კონფლიქტები ქართული პრესის ფურცლებზე. სტუ. მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია. 2009წ. კონფერენციის მასალები. გვ. 176-180.

მ. გურამიშვილი. კონფლიქტების შესწავლისა და დარეგულირების ინფორმაციული მიდგომები. სტუ,''ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-5,. 2016წ. .

ს. ხიზანიშვილი. კონფლიქტის პრობლემის ფილოსოფიური ასპექტები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია . 2009წ. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი", გვ.237-240.

დ. ცუცქირიძე. კონფლიქტოლოგიის ზოგიერთი ასპექტი გენდერისათვის, . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მსოფლიო და გენდერი". 2012წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,მსოფლიო და გენდერი" შრომების სპეციალური ნომერი (1) , გვ. 55–58, თბილისი,.

გ. ღვინეფაძე. კონცეფცია ეტიმოლოგიური ძიებების კომპიუტერული სისტემისათვის. მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დაარსების მე-40 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. თბილისი.სტუ. ISSN 1512-3979. გვ. 244-247.

გ. ზედგენიძე. კორპორაციული ქსელის ორგანიზება საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის ადმინისტრაციაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. სტუდენტთა 80-ესაერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.

გ. მაისურაძე, ვ. ზეიკიძე. კორპორაციული მართვის ინფორმაციული გამჭვირვალობის შეფასების მეთოდოლოგიური საფუძვლები.. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, აკაკი წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი.. 2016წ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. შრომების კრებული, მე-2 ნაწილი, 568-572 გვ.ISBN 978-9941-453-91-5.

ო. ხუციშვილი, კუცია ი., სულაშვილი მ., ჭიკაძე გ. . კორუფციის ეკონომიკის მოდელი. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები”. 2008წ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თეზისები. ქუთაისი, გვ. 221-222..

ნ. ზაალიშვილი. კოსოვოს კონფლიქტი და ნატო. საერთაშორისო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება“, სტუ, თბილისი. 2012წ. .

ს. გრიგალაშვილი. კოსოვოს პრეცედენტი და სამხრეთ კავკასია. საერთაშორისო კონფერენცია -,,მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია''. 2009წ. .