კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2711 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. რევაზიშვილი, მ. ჩიტაია. ,,საქართველოს ბიუჯეტი - მდგრადი განვითარებისათვის" . სტუ. საერთაშორისო კონფერენცია. 2013წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

გ. ზირაქაშვილი, კო. ,,საქართველოს სახელმწიფოს სტაბილურობისა და განვითარების პრობლემები". ,,მსოფლიო და კავკასია". 2013წ. ,,მსოფლიო და კავკასია"; 92-94.

გ. იაშვილი, ვ. გრიგალაშვილი. ,,საქართველოს შეიარაღებულ ძალებზე დემოკრატიული კონტროლის სახელისუფლებო მექანიზმები". სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2017წ. სტუ. ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია #3(43).

გ. იაშვილი. ,,სახელმწიფო ინსტიტუტის, სამოქალაქო საზოგადოების და მათი ურთიერთქმედების ფუნქციების ტრანსფორმაცია". სტუ-ს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2017წ. ,,გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები" 19-20 მაისი გვ. 249-253.

თ. იაშვილი, ქინქლაძე ლელა. ,,საჯარო მართვის სტრატეგიის სრულყოფის საკითხები". სტუ. მე-11 ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2017წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

დ. ლელაძე, ლ. ჯღარკავა. ,,საჯარო მმართველობის ინოვაციური სწავლება, როგორც არსებულ პრობლემებსა და საჭიროებებზე გამიზნული ფიქრის შედეგი". სტუ. საერთაშორისო კონფერენცია. 2017წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" გვ. 146-157.

ს. დოღონაძე. ,,საჯარო მმართველობის პრინციპები და ორგანიზაციების ფუნქციონირების რეგულირება". სტუ-ს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია . 2017წ. გვ. 7.

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე, მ. ამაშუკელი. ,,სინქრონული საინვესტიციო–საფინანსო დაგეგმარების ოპტიმიზების ერთსაფეხურიანი და მრავალსაფეხურიანი მოდელები". სტუ. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნი¬ლი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუ-ტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“ (მოხსენებათა თეზისი). 2010წ. თბილისი, გვ. 192.

ი. იაშვილი. ,,სოციალური დაცვის აქტუალური პრობლემები საქართველოში". სტუ-ს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2014წ. .

გ. ზირაქაშვილი. ,,სუიციდი ქართულ ჯარში". ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2009წ. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება 2009".

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე, გ. დალაქიშვილი. ,,ქაოსის გამოკვლევა ენერგოსისტემებში სინერგეტიკის მეთოდების გამოყენებით". სტუ. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუ-ტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“ (მოხსენებათა თეზისი). 2010წ. თბილისი, გვ. 204.

ზ. ქოიავა. ,,ყველგან საქართველოა". სტუ. საერთაშორისო კონფერენცია. 2013წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" #2 (26) ტომი II გვ. 59-67.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ,საგარეო ვაჭრობა – მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის დაჩქარების ერთ-ერთი საშუალებააი. . 2008წ. 18-19 ნოემბერი.

ი. ოსაძე. . სსრკ-ის პოლიტიკური ელიტა და საბჭოთა სახელმწიფოს დეზინტეგრაცია. საერთაშორისო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი . 2009წ. .

დ. ზარნაძე. . On the Gramatical, set Interpretation, Unifications of Denotations of logical operations and correspond-dence Circuits in Digital electronics.. Proc. of Conf. of Mathematical union of Georgia. Batumi, . 2017წ. .

К. Котетишвили, Chikhladze G.G. . The Role of Information Synergy in Application of Ray-diagnostic. . GTU International Scientific Conference . Tbilisi. 2011წ. Philosophy and Synergy of Information: Sustainability and Security”, . p.47-48..

მ. სირაძე, И. Бердзенишвили . . ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОБЕЛКОВОЙ МУКИ ИЗ ХЛОПКОВОГО ЯДРА ВОЗДУШНОЙ КЛАССИ-ФИКАЦИЕЙ . Сотрудничество для решения проблемы отходов – Материалы VII Международной конференции. 2010წ. Харков,Украина .

მ. გურამიშვილი. . აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, ახალციხე, 2009წ, 26-27 ივნისი;. . 2009წ. .

სვანიძე ზ., გერსამია ა., სვანიძე ლ.. . ბუნებრივი გარემოს კომპლექსური მონიტორინგის საკითხების დამუშავება ქვეყნის საინვესტიციო გარემოს მაღალი საიმედობით შეფასების მიზნით. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ხელისუფლება და საზოგადოება” –მასალები. – თბილისი, სტუ,26.11.2011 - თბ.: სამეცნიერო ჟურნალი “ხელისუფლება და საზოგადოება”, ტ.I, N4(20), გვ.81–94 . წ. სამეცნიერო ჟურნალი “ხელისუფლება და საზოგადოება”, ტ.I, N4(20), გვ.81–94 .

ლ. კაპანაძე. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “მსოფლიო და გენდერი“.. სტუ. 23წ. მსოფლიო და გენდერი. ტეტჩერი და ტეტჩერიზმი. #1 (1) 2015წ; გვ; 20-25.