კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. კეცხოველი. ,,საქართველო გლობალიზაციის თანამედროვე არეალში”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო კონფერენციაში ,,მსოფლიო და კავკასია”, თბილისი. 2011წ. .

ნ. კაჭარავა. ,,საქართველო კავკასიის ერთიანი უსაფრთხოების სისტემაში'. სტუ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. წ. ,,მსოფლიო და კავკასია'' გვ. 171–173.

ნ. კაჭარავა. ,,საქართველო ნატოს პარტნიორული უსაფრტხოების პროგრამასი'. სტუ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. წ. ,,მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია'' გვ, 103–107.

თ. რევაზიშვილი, მ. ჩიტაია. ,,საქართველოს ბიუჯეტი - მდგრადი განვითარებისათვის" . სტუ. საერთაშორისო კონფერენცია. 2013წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

გ. ზირაქაშვილი, კო. ,,საქართველოს სახელმწიფოს სტაბილურობისა და განვითარების პრობლემები". ,,მსოფლიო და კავკასია". 2013წ. ,,მსოფლიო და კავკასია"; 92-94.

გ. იაშვილი, ვ. გრიგალაშვილი. ,,საქართველოს შეიარაღებულ ძალებზე დემოკრატიული კონტროლის სახელისუფლებო მექანიზმები". სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2017წ. სტუ. ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია #3(43).

გ. იაშვილი. ,,სახელმწიფო ინსტიტუტის, სამოქალაქო საზოგადოების და მათი ურთიერთქმედების ფუნქციების ტრანსფორმაცია". სტუ-ს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2017წ. ,,გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები" 19-20 მაისი გვ. 249-253.

თ. იაშვილი, ქინქლაძე ლელა. ,,საჯარო მართვის სტრატეგიის სრულყოფის საკითხები". სტუ. მე-11 ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2017წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

დ. ლელაძე, ლ. ჯღარკავა. ,,საჯარო მმართველობის ინოვაციური სწავლება, როგორც არსებულ პრობლემებსა და საჭიროებებზე გამიზნული ფიქრის შედეგი". სტუ. საერთაშორისო კონფერენცია. 2017წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" გვ. 146-157.

ს. დოღონაძე. ,,საჯარო მმართველობის პრინციპები და ორგანიზაციების ფუნქციონირების რეგულირება". სტუ-ს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია . 2017წ. გვ. 7.

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე, მ. ამაშუკელი. ,,სინქრონული საინვესტიციო–საფინანსო დაგეგმარების ოპტიმიზების ერთსაფეხურიანი და მრავალსაფეხურიანი მოდელები". სტუ. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნი¬ლი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუ-ტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“ (მოხსენებათა თეზისი). 2010წ. თბილისი, გვ. 192.

ი. იაშვილი. ,,სოციალური დაცვის აქტუალური პრობლემები საქართველოში". სტუ-ს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2014წ. .

გ. ზირაქაშვილი. ,,სუიციდი ქართულ ჯარში". ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2009წ. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება 2009".

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე, გ. დალაქიშვილი. ,,ქაოსის გამოკვლევა ენერგოსისტემებში სინერგეტიკის მეთოდების გამოყენებით". სტუ. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუ-ტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“ (მოხსენებათა თეზისი). 2010წ. თბილისი, გვ. 204.

ზ. ქოიავა. ,,ყველგან საქართველოა". სტუ. საერთაშორისო კონფერენცია. 2013წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" #2 (26) ტომი II გვ. 59-67.

ფ. დიდებაშვილი. ,,ჰარიეტ მარტინოს სოციოლოგიური შეხედულებები". .საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი, სტუ-ს გენდერული თანასწორობის კვლევითი ცენტრის საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია ,,მსოფლიო და გენდერი - 4“. 2017წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ,საგარეო ვაჭრობა – მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის დაჩქარების ერთ-ერთი საშუალებააი. . 2008წ. 18-19 ნოემბერი.

ი. ოსაძე. . სსრკ-ის პოლიტიკური ელიტა და საბჭოთა სახელმწიფოს დეზინტეგრაცია. საერთაშორისო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი . 2009წ. .

დ. ზარნაძე. . On the Gramatical, set Interpretation, Unifications of Denotations of logical operations and correspond-dence Circuits in Digital electronics.. Proc. of Conf. of Mathematical union of Georgia. Batumi, . 2017წ. .

К. Котетишвили, Chikhladze G.G. . The Role of Information Synergy in Application of Ray-diagnostic. . GTU International Scientific Conference . Tbilisi. 2011წ. Philosophy and Synergy of Information: Sustainability and Security”, . p.47-48..