კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2600 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. იაშვილი, ქინქლაძე ლელა. ,,საჯარო მართვის სტრატეგიის სრულყოფის საკითხები". სტუ. მე-11 ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2017წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

დ. ლელაძე, ლ. ჯღარკავა. ,,საჯარო მმართველობის ინოვაციური სწავლება, როგორც არსებულ პრობლემებსა და საჭიროებებზე გამიზნული ფიქრის შედეგი". სტუ. საერთაშორისო კონფერენცია. 2017წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" გვ. 146-157.

ს. დოღონაძე. ,,საჯარო მმართველობის პრინციპები და ორგანიზაციების ფუნქციონირების რეგულირება". სტუ-ს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია . 2017წ. გვ. 7.

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე, მ. ამაშუკელი. ,,სინქრონული საინვესტიციო–საფინანსო დაგეგმარების ოპტიმიზების ერთსაფეხურიანი და მრავალსაფეხურიანი მოდელები". სტუ. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნი¬ლი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუ-ტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“ (მოხსენებათა თეზისი). 2010წ. თბილისი, გვ. 192.

ი. იაშვილი. ,,სოციალური დაცვის აქტუალური პრობლემები საქართველოში". სტუ-ს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2014წ. .

გ. ზირაქაშვილი. ,,სუიციდი ქართულ ჯარში". ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2009წ. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება 2009".

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე, გ. დალაქიშვილი. ,,ქაოსის გამოკვლევა ენერგოსისტემებში სინერგეტიკის მეთოდების გამოყენებით". სტუ. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუ-ტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“ (მოხსენებათა თეზისი). 2010წ. თბილისი, გვ. 204.

ზ. ქოიავა. ,,ყველგან საქართველოა". სტუ. საერთაშორისო კონფერენცია. 2013წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" #2 (26) ტომი II გვ. 59-67.

რ. შენგელია. ,საგარეო ვაჭრობა – მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის დაჩქარების ერთ-ერთი საშუალებააი. . 2008წ. 18-19 ნოემბერი.

ი. ოსაძე. . სსრკ-ის პოლიტიკური ელიტა და საბჭოთა სახელმწიფოს დეზინტეგრაცია. საერთაშორისო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი . 2009წ. .

К. Котетишвили, Chikhladze G.G. . The Role of Information Synergy in Application of Ray-diagnostic. . GTU International Scientific Conference . Tbilisi. 2011წ. Philosophy and Synergy of Information: Sustainability and Security”, . p.47-48..

მ. სირაძე, И. Бердзенишвили . . ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОБЕЛКОВОЙ МУКИ ИЗ ХЛОПКОВОГО ЯДРА ВОЗДУШНОЙ КЛАССИ-ФИКАЦИЕЙ . Сотрудничество для решения проблемы отходов – Материалы VII Международной конференции. 2010წ. Харков,Украина .

მ. გურამიშვილი. . აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, ახალციხე, 2009წ, 26-27 ივნისი;. . 2009წ. .

სვანიძე ზ., გერსამია ა., სვანიძე ლ.. . ბუნებრივი გარემოს კომპლექსური მონიტორინგის საკითხების დამუშავება ქვეყნის საინვესტიციო გარემოს მაღალი საიმედობით შეფასების მიზნით. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ხელისუფლება და საზოგადოება” –მასალები. – თბილისი, სტუ,26.11.2011 - თბ.: სამეცნიერო ჟურნალი “ხელისუფლება და საზოგადოება”, ტ.I, N4(20), გვ.81–94 . წ. სამეცნიერო ჟურნალი “ხელისუფლება და საზოგადოება”, ტ.I, N4(20), გვ.81–94 .

ლ. კაპანაძე. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “მსოფლიო და გენდერი“.. სტუ. 23წ. მსოფლიო და გენდერი. ტეტჩერი და ტეტჩერიზმი. #1 (1) 2015წ; გვ; 20-25.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. .მორალურად მოძველებული ძირითადი კაპიტალის განახლების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები პრივატიზებულ საწარმოებში. . . . 2008წ. .

მ. დარჩაშვილი. .ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის საკითხი თანამედროვე ქართულ სინამდვილეში (2016 წელი), . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2016წ. .

ნ. მაზიაშვილი. .“პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების დინამიკა საქართველოში“. საერთაშორისო პრაქტიკული კონფერენცია, „ეკონომიკური პოლიტიკა ბიზნეს-პროცესების მართვა“. . 2011წ. საქ ტექ. უნივერსიტეტი .

ო. ქოჩორაძე. 10-ე ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება - 2016“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, ღია დიპლომატიის ასოციაცია, სამეცნიერო ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). . 2016წ. .

N. Makhatadze, D. Jishiashvili, Z. Shiolashvili, A. Jishiashvili. 10. Hydrazine-assisted routes to 1D nitride and oxide nanomaterials for environmental and energy applications. EC funded GEO RECAP project (N266155) networking and IDEALIST project twinning meetings, . 2012წ. Georgian Technical University, Tbilisi, Georgia, 27-28 June, 2012.