კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2264 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. გურამიშვილი. 12. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები“, „მოდელირება, მართვა“, 2010წ., 30-31 მაისი;. სტუ. 2011წ. .

მ. გურამიშვილი. 13. ხელისუფლება და საზოგადოება, „საერთაშორისო კონფლიქტები თავისებურებები XX საუკუნეში“, სტუ, 22 მაისი, 2009წ;. სტუ,დიპლომატიის ასოციაცია. 2009წ. .

მ. გურამიშვილი. 15. მსოფლიოს ახალი წესრიგი და კავკასია, 2009წ, 22-25 აპრილი;. . 2009წ. .

მ. გურამიშვილი. 16. კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია და ფოლკლორისტიკა. კავკასიის ფონდი. თბილისი, 2009წ, 25-27 ივნისი;. . 2009წ. .

გ. წანაწყენიშვილი. 1920-30-იანი წლების მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები თბილისში და მათი როლი თანამედროვე ურბანულ პროცესებში. სტუ, პროფ. ირაკლი ციციშვილის სახელობის II სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია (ურბანული კონფლიქტი საქართველოში და მის გარეთ) . 2003წ. კავკასიის მაცნე (სპეციალური გამოცემა 2), ISSN 1512-0619,136-139 .

გ. წანაწყენიშვილი. 1930-50-იანი წლების მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში გაცოცხლებული კლასიკური და ეროვნული არქიტექტურული ელემენტები და მათი როლი თანამედროვე საცხოვრებლის პროექტირებაში (თბილისის მაგალითზე). სტუ, პროფ. ირაკლი ციციშვილის სახელობის IIIსამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია (ქართული არქიტექტურის შესწავლის საკითხები). 2004წ. კავკასიის მაცნე (სპეციალური გამოცემა 3), ISSN 1512-0619,44-50 .

თ. ფაღავა, თ. ბჟალავა, ნ. ბჟალავა,. 2. ატმოსფერულ წნევაზე მდგრად მდგომარეობაში მყოფი სამარიუმის მონოსულფიდის თხელი ფირების მიღება.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები . 2011წ. თეზისების კრებული, სტუ, 30 მარტი 2011. 13-14, 2 .

მ. გურამიშვილი. 2. ქართული ენის როლი საქართველოს სახელმწიფოებრივი აღმშენებლობის საქმეში, საერთაშორისო კონფერენციის, თბილისი, 14-15 აპრილი, 2011წ, საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი;. . 2011წ. .

ა. ფიცხელაური. 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია. 2012წ. .

ზ. ქარუმიძე. 21–ესაუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები. სტუ. 2012წ. შრომები ტომი–1,გვ19–21.

თ. ნუცუბიძე. 25 თებერვლის მკაცრი განაჩენი. სტუ, საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2012წ. თეზისები, გვ. 13.

თ. ნუცუბიძე. 26 მაისი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სიმპოზიუმი „ევროპა და სამხრეთ კავკასია“, სტუ, თბილისი. 2016წ. თეზისები, გვ. 7.

თ. ფაღავა, დ. ხოჭოლავა, მ. ბერიძე, , თ. ბჟალავა, null. 3. ინფრაწითელი ოპტიკური ზემოქმედების გავლენა მეორადი რადიაციული დეფექტების ფორმირებაზე n-Si კრისტალებზე ელექტრონებით დასხივების პროცესში. . სტუ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები, მოხსენებათა კრებული. 2011წ. მოხსენებათა კრებული . სტუ, 30 მარტი, 2011, გვ. 273-278, 2.

მ. გურამიშვილი. 3. ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა, თბილისი, 15-16 აპრილი, 2011წ;. . 2011წ. .

თ. ფაღავა, მ.გ. ბერიძე, დ.ზ. ხოჭოლავა, ი.გ. კალანდაძე. 4. ნანოგანზომილებიანი ატომური კლასტერების ფორმირება n-Si კრისტალებში 25 მგევ ენერგიის პროტონებით დასხივების გზით. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, . 2011წ. კონფერენცია, გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები, მოხსენებათა კრებული, სტუ, 30 მარტი, 2011, გვ. 22-26, 6 .

მ. გურამიშვილი. 4. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ბიზნესი და სამართალი“, თბილისი, 7-8 მაისი, 2011წ;. . 2011წ. .

З. Гурамишвили. 5. Принцип стилистической обработки текста при техническом переводе. . Международная конференция „Вербальные коммуникативные технологии“ Грузинский технический университет, Тбилиси. 2010წ. №2 стр.239-244..

მ. გურამიშვილი. 5. მსოფლიო და კავკასია, თბილისი, 30-31 მაისი, 2011წ;. . 2011წ. .

მ. გურამიშვილი. 6. ქალი და XXI საუკუნე, თბილისი, 31- ივნ.1ივლ. 2011წ;. . 2011წ. .

მ. გურამიშვილი. 7. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები, სტუ, თბილისი, 21-22 ოქტომბერი, 2011წ.;. . 2011წ. .