კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2706 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ბურდული. კულტურული იდენტობა და ტოტალიტარიზმის მსხვერპლი (ბერჰარდ შლინკის რომანი „მკითხველი – Vorleser”. ღია დიპლომატიური საზოგადოება. 2011წ. ხელისუფლება და საზოგადოება.

შ. გაგოშიძე, ა. გოგოლაძე, მ. კოდუა, რაზმაძე დავით. კურორტ ანაკლიასთან ზღვის სანაპირო ზოლის მეწესრიგების ღონისძიებათა შესახებ. მე-3 საერთ. სამეცნ. კონფერენცია „გარემოს დაცვის ...თანამედროვე პრობლემები“ სტუ, წყალთა მეურნ. ინსტ. ბორჯომი, 27-31 ივლისი 2013, . 2013წ. მოხსენებათა კრებული, გვ.49-53.

ნ. ჯორჯიკია. ლავრენტი ბერიას ინიციატივები ეროვნულ საკითხში.. მსოფლიო და კავკასია, 2013 წ.. 0წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, გვ. 161-162.

დ. კვარაცხელია. ლარიზაცია: პრობლემები და პერსპექტივები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 2016წ. ბიზნეს–ინჟინერინგი. #4, "მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC-2016 ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ". გვ.: 80-90.

თ. ბერიძე, ტ. კიკვაძე. ლარის კურსის ცვლილების დინამიკა და ტენდენცია მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის ფონზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაცია, ჟურნალი ”სოციალური ეკონომიკა”. 2011წ. #1 (13) გვ. 415-420.

ნ. როსეფაშვილი. ლეგატის ინსტიტუტი საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით . III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედროვე კერძო სამართალი“,. 2014წ. სტუ, თბილისი, 2014 წელი, 66–71.

რ. ქუთათელაძე, ლ. ბუაძე. ლიდერის მოტივაციის მეთოდების გამოყენების როლი ბიზნესის განვითარებაში. სტუ, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ . 2017წ. შრომების კრებული. ტ. 1. თბილისი, გვ. 38-45.

ი. ბერძენიშვილი, ვ. გორდელაძე, ი. ზედგინიძე, მ. რაზმაძე, ა. სარუხანიშვილი. ლითონის ანტიკოროზიული დაცვა მომინანქრებით. საერთაშორისო კონფერენცია /საქართველოს ქიმიური საზოგადოება, საქართველოს ტექნიკური საზოგადოება. 1997წ. მოხსენებათა თეზისები, - გვ. 30-31.

თ. ძიგრაშვილი, ე.მიმინოშვილი ე.ქუთელია . ლითონის ატომთან დინიტრობენზოატის კოორდინირება COO და NOO ჯგუფებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. „გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები“ საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული. თბილისი, 30 მარტი 2011.

მ. დონაძე, მ. გაბრიჩიძე. ლითონის ნანონაწილაკების ზომის ტუნინგი. რ. აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე-3 კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში. 2011წ. 81-82.

მ. მილაშვილი. ლოფტი თბილისში. სტუ. არქიექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია „თბილისის არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“. 2010წ. .

ნ. ხაზარაძე. ლუვიური იეროგლიფები როგორც ინფორმაციის წყარო. "ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები" - 2, . 2010წ. .

ნ. ბახსოლიანი, ნანა ხაზარაძე თანაავტორი. ლუვიური იეროგლიფები როგორც ინფორმაციის წყარო. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები” ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტი. 2010წ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები -2, 251-253.

ლ. მეტრეველი, მ. ლომიძე. მ. ტეტჩერის პოლიტიკური იმიჯის საკითხისათვის. მე-10 საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება“, სტუ, თბილისი. 2016წ. .

მ. დარჩაშვილი. მ. წერეთელი საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებაში პრესის როლის შესახებ. საერთაშორისო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“, . 2015წ. .

ი. ბერძენიშვილი, კ. კამკამიძე. მაგისტრალური გაზსადენის დაცვა დაინდუქციებული დენების ზემოქმედებისაგან. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC – 2014 „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“. 2014წ. თბილისი, 17-18 ოქტომბერი, გვ. 6, პროგრამა.

თ. ბუტულაშვილი, შ.ანდღულაძე, დ. ერისთავი, გ.მჭედლიშვილი, თ. კვინიკაძე, ხ. წეროძე, მ. ქავთარაძე, . მადნეულის საბადოს მჟავე კარიერული წყლების ზოგიერთი მახასიათებელი. საერთაშორისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია: გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები, 2010, გვ. 405–408;.

ხ. წეროძე, შ.ანდღულაძე, დ. ერისთავი, მ. ქავთარაძე, თ. კვინიკაძე, გ. მჭედლიშვილი, თ. ბუტულაშვილი. მადნეულის საბადოს მჟავე კარიერული წყლების ზოგიერთი მახასიათებელი. საერთაშოსრისო სამეცნიეროტექნიკური კონფერენცია "გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება". 2010წ. გვ. 2.

ნ. გელაძე. მავნე ნივთიერებების სახეობის ანალიზის თავისებურებანი და ატმოსფეროს გაჭუჭყიანების სახეობის შერჩევა . საქართველოს საავტომობილო საგზაო ინსტიტიტი საქოს საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტის რექტორის მურმან ედილაშვილის 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია შრომები N 2. 2005წ. ISSN 1512-1003.

დ. აბზიანიძე, ნ.ფოფორაძე, მ.დვალი, თ.მესხიშვილი. მათემატიკური ეკოლოგიის როლი ეკოლოგიური სისტემების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხებში. სტუ. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომები, გვ.242-244.