კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2671 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ბახსოლიანი, ნანა ხაზარაძე თანაავტორი. ლუვიური იეროგლიფები როგორც ინფორმაციის წყარო. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები” ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტი. 2010წ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები -2, 251-253.

ლ. მეტრეველი, მ. ლომიძე. მ. ტეტჩერის პოლიტიკური იმიჯის საკითხისათვის. მე-10 საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება“, სტუ, თბილისი. 2016წ. .

მ. დარჩაშვილი. მ. წერეთელი საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებაში პრესის როლის შესახებ. საერთაშორისო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“, . 2015წ. .

ი. ბერძენიშვილი, კ. კამკამიძე. მაგისტრალური გაზსადენის დაცვა დაინდუქციებული დენების ზემოქმედებისაგან. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC – 2014 „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“. 2014წ. თბილისი, 17-18 ოქტომბერი, გვ. 6, პროგრამა.

თ. ბუტულაშვილი, შ.ანდღულაძე, დ. ერისთავი, გ.მჭედლიშვილი, თ. კვინიკაძე, ხ. წეროძე, მ. ქავთარაძე, . მადნეულის საბადოს მჟავე კარიერული წყლების ზოგიერთი მახასიათებელი. საერთაშორისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია: გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები, 2010, გვ. 405–408;.

ხ. წეროძე, შ.ანდღულაძე, დ. ერისთავი, მ. ქავთარაძე, თ. კვინიკაძე, გ. მჭედლიშვილი, თ. ბუტულაშვილი. მადნეულის საბადოს მჟავე კარიერული წყლების ზოგიერთი მახასიათებელი. საერთაშოსრისო სამეცნიეროტექნიკური კონფერენცია "გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება". 2010წ. გვ. 2.

ნ. გელაძე. მავნე ნივთიერებების სახეობის ანალიზის თავისებურებანი და ატმოსფეროს გაჭუჭყიანების სახეობის შერჩევა . საქართველოს საავტომობილო საგზაო ინსტიტიტი საქოს საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტის რექტორის მურმან ედილაშვილის 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია შრომები N 2. 2005წ. ISSN 1512-1003.

დ. აბზიანიძე, ნ.ფოფორაძე, მ.დვალი, თ.მესხიშვილი. მათემატიკური ეკოლოგიის როლი ეკოლოგიური სისტემების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხებში. სტუ. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომები, გვ.242-244.

ნ. ფოფორაძე, მ. დვალი, თ. მესხიშვილი. მათემატიკური ეკოლოგიის როლი ეკოლოგიური სისტემების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხში. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია, გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება, შრომები/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. გვ. 243.

ნ. აჩუაშვილი. მაკროეკონომიკური არასტაბილურობა და საქართველო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. 15-16 აპრილი 3 გვერდი.

ნ. აჩუაშვილი. მაკროეკონომიკური არასტაბილურობა და საქართველო. სტუ.. 2011წ. ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს პროცესების მართვა. გვ.230-233.

თ. მათითაიშვილი, დ.ნარსია, გ.კოტორაშვილი, მ. გელაშვილი, დ. ბაბაევა, ნ.ოჩხიკიძე. მაკროციკლური აზომეთინური ნაერთების სინთეზი სხვადასხვა მეთოდით. სტუდენტთა 84-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. სოციალურ საკითხთა, სპორტისა და კულტურის დეპარტამენტი,გვ. 148.

კ. გორგაძე, ფერაძე თ.ა., ბერბერაშვილი თ.მ., მიმინოშვილი ე.ბ., არაბაჯიანი ნ.ლ., კოტიაშვილი ლ.თ.. მალეგირებელი ელემენტების გავლენა Ti-Ta-Mo-V შენადნში ფორმის მახსოვრობის ეფექტზე და აღდგენის ტემპერატურულ ინტერვალზე. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2011წ. 30 მარტი,2011 წ. თბილისი,საქართველო, მოხსენებათა კრებული გვ205-209.

კ. გორგაძე, ფერაძე თ., ბერბერაშვილი თ., მიმინოშვილი ე., არაბაჯიანი ნ., კოტიაშვილი ლ.. მალეგირებელი ელემენტების გავლენა ფორმის მახსოვრობის ეფექტზე და აღდგენის ხარისხზე. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები“. თბილისი,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2011წ. თეზისების კრებული გვ.90-91. 30 მარტი,2011 წ. .

ფერაძე თ., ბერბერაშვილი თ., მიმინოშვილი ე, არაბაჯიანი ნ, კოტიაშვილი ლ.. მალეგირებელი ელემენტების გავლენა ფორმის მახსოვრობის ეფექტზე და აღდგენის ხარისხზე. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები".თბილისი ,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2011წ. გვ.203-209.

მ. მშვილდაძე. მანგანუმის ვალენტურ-კოორდინაციული მდგომარეობის შეფასება მანგანუმშემცველ მასალებში . საქართველოს I სამეცნიერო პრაქტიკული საერთაშორისო კონფერენცია. 2004წ. "კერმიკა, მინა და მჭიდა XXI საუკენეში", 2გვ..

თ. შარაბიძე. მანგანუმის შემცველობის შეშფოთების პერიოდის ცვალებადობის პროგნოზირება მათემატიკური სტატისტიკის მეთოდების გამოყენებით. სტუ. საერთაშორისო სიმპოზიუმი უწყვეტ ტანთა მექანიკის პრობლემებზე. 1997წ. სიმპოზიუმის შრომები. გვ. 367-372.

თ. შარაბიძე. მანგანუმის შემცველობის შეშფოთების პერიოდის ცვალებადობის პროგნოზირება ჭიათურის მანგანუმის გადამამუშავებელ ფაბრიკაში. საერთაშორისო სიმპოზიუმი უწყვეტ ტანთა მექანიკის პრობლემაზე. 1997წ. მოხსენება. თეზისები. გვ. 88-89.

ზ. ქარუმიძე, ვ. ლოლაძე. მაპლასტიფიცირებელი დანამატები ცვლადი მოცულობითი მასის კომპოზიტური ბეტონების დამზადების ტექნოლოგიაში. სამშენებლო-მექანიკის პრობლემები. წ. მშენებლობ,№2,გვ.142-146.

მ. შელეგია. მარადიული გრძნობა. სტუ. 2008წ. კონფერენცია: ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები, მასალები,თბ.16-19 ოქტ. გვ. 129-132.