კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მშვილდაძე. მანგანუმის ვალენტურ-კოორდინაციული მდგომარეობის შეფასება მანგანუმშემცველ მასალებში . საქართველოს I სამეცნიერო პრაქტიკული საერთაშორისო კონფერენცია. 2004წ. "კერმიკა, მინა და მჭიდა XXI საუკენეში", 2გვ..

თ. შარაბიძე. მანგანუმის შემცველობის შეშფოთების პერიოდის ცვალებადობის პროგნოზირება მათემატიკური სტატისტიკის მეთოდების გამოყენებით. სტუ. საერთაშორისო სიმპოზიუმი უწყვეტ ტანთა მექანიკის პრობლემებზე. 1997წ. სიმპოზიუმის შრომები. გვ. 367-372.

თ. შარაბიძე. მანგანუმის შემცველობის შეშფოთების პერიოდის ცვალებადობის პროგნოზირება ჭიათურის მანგანუმის გადამამუშავებელ ფაბრიკაში. საერთაშორისო სიმპოზიუმი უწყვეტ ტანთა მექანიკის პრობლემაზე. 1997წ. მოხსენება. თეზისები. გვ. 88-89.

ზ. ქარუმიძე, ვ. ლოლაძე. მაპლასტიფიცირებელი დანამატები ცვლადი მოცულობითი მასის კომპოზიტური ბეტონების დამზადების ტექნოლოგიაში. სამშენებლო-მექანიკის პრობლემები. წ. მშენებლობ,№2,გვ.142-146.

მ. შელეგია. მარადიული გრძნობა. სტუ. 2008წ. კონფერენცია: ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები, მასალები,თბ.16-19 ოქტ. გვ. 129-132.

ს. მიდელაშვილი, ჯემალ გახოკიძე. მარგარეტ ტეთჩერის განსაკუთრებული როლი კონფლიქტების დარეგულირების საქმეში (ჰონკონგი-ჩინეთი, 1997 წელი). . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მსოფლიო და გენდერი“-3. სტუ. 2016წ. .

გ. გოგიჩაიშვილი. მართვის ავტომატიზებულ სისტემებში დინამიკური პროცესების ობიექტ–ორიენტირებული მოდელირება. . ''მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები'' მოხსენებათა კრებული. 2004წ. # 8.

ა. ფიცხელაური. მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია . 2011წ. .

ს. ხუციშვილი, ვ. გორგიძე ნ. მახარაშვილი.. მართვის მატრიცული მექანიზმების სინთეზის ზოგიერთი ამოცანა. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია "ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვაში". 2007წ. მოხსენებათა კრებული ტომი I გვ 89–92.

თ. სტურუა. მართვის ოპტიმალური სტრატეგიების განსაზღვრა მოსავლის ფორმირების პროცესში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში“ . 2007წ. მოხსენებათა კრებული ტ. II გვ. 365-369.

მ. ბერეჟიანი, ა. თურმანიძე. მართვის სიტემების დამუშავება იზოტოპების განცალკევების ტექნოლოგიური პროცესებისთვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები" შრომები II, 2012 წლის 19-21 სექტემბერი, გვ. 150-154..

ნ. ფაილოძე, ა. კობიაშვილი, რამაზაშვილი კ.. მართვის ხარისხის შეფასება წარმოებაში. პირველი საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია-IEC 2013. ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“. 2013წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი, ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი გვ.167-170.

დ. ტაბატაძე, მ. ყალაბეგაშვილი. მართკუთხა ფილების და დამრეცი გარსების გაანგარიშება დიდი გადადგილების და საყრდენთა ჯდენის გათვალისწინებით, წრფეთა მეთოდის ინტეგრალური ვარიანტის გამოყენებით.. სტუ. თბილისი. წ. პროფ. მ. მიქელაძის დაბადების 75 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომების კრებული. თბილისი.

ი. აბულაძე, ნ. სეხნიაშვილი, ა. ბერიკაშვილი. მარკეტინგული კვლევის პროცესების მართვის მოდელი და პროგრამული უზრუნველყოფა. სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისების კრებული, საართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. გვ.203.

გ. გოგიჩაიშვილი. მარტივი წინადადებების სინტაქსური ანალიზატორი მართვის ავტომატიზებულ სისტემებთან დიალოგისათვის შეზღუდულ ქართულ ენაზე. . ''მართვის ავტომატიზებული სისტემები'' სამეცნიერო შრომები. 2001წ. #4 (437).

მ. მესხია. მასალები XVII-XVIIIსს. თბილისის სომხურ ეკლესიებზე( უცხოური წყაროების მიხედვით). სტუ. 2012წ. ხელისუფლება და საზოგადოება.

ხ. ბარდაველიძე, ა.ბარდაველიძე. მასალის ნარჩენი ტენიანობის სტაბილიზაცია წრფივი კვადრატული რეგულატორით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში“ . 2007წ. თბილისი.

მ. ყიფიანი, ქ. ჯიჯეიშვილი. მასების ფსიქოლოგია. ხელისუფლება და საზოგადოება 2011. 2011წ. ხელისუფლება და საზოგადოება.

ა. სოხაძე, დ.ვარდიაშვილი. მასიური საყრდენი კედლების საბრჯენკედლიანი საძირკვლის ახალი კონსტრუქციის კომპიუტერული დაპროექტება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. სტუ–ს შრომები, გვ. 116–118..

თ. ნუცუბიძე. მასმედია, როგორც საზოგადოებრივ ცნობიერების მანიპულირების საშუალება. საერთაშორისო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება - 2013“, სტუ, თბილისი. 2013წ. .