კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2711 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ბერეჟიანი, ა. თურმანიძე. მართვის სიტემების დამუშავება იზოტოპების განცალკევების ტექნოლოგიური პროცესებისთვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები" შრომები II, 2012 წლის 19-21 სექტემბერი, გვ. 150-154..

ნ. ფაილოძე, ა. კობიაშვილი, რამაზაშვილი კ.. მართვის ხარისხის შეფასება წარმოებაში. პირველი საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია-IEC 2013. ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“. 2013წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი, ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი გვ.167-170.

დ. ტაბატაძე, მ. ყალაბეგაშვილი. მართკუთხა ფილების და დამრეცი გარსების გაანგარიშება დიდი გადადგილების და საყრდენთა ჯდენის გათვალისწინებით, წრფეთა მეთოდის ინტეგრალური ვარიანტის გამოყენებით.. სტუ. თბილისი. წ. პროფ. მ. მიქელაძის დაბადების 75 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომების კრებული. თბილისი.

ი. აბულაძე, ნ. სეხნიაშვილი, ა. ბერიკაშვილი. მარკეტინგული კვლევის პროცესების მართვის მოდელი და პროგრამული უზრუნველყოფა. სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისების კრებული, საართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. გვ.203.

გ. გოგიჩაიშვილი. მარტივი წინადადებების სინტაქსური ანალიზატორი მართვის ავტომატიზებულ სისტემებთან დიალოგისათვის შეზღუდულ ქართულ ენაზე. . ''მართვის ავტომატიზებული სისტემები'' სამეცნიერო შრომები. 2001წ. #4 (437).

მ. მესხია. მასალები XVII-XVIIIსს. თბილისის სომხურ ეკლესიებზე( უცხოური წყაროების მიხედვით). სტუ. 2012წ. ხელისუფლება და საზოგადოება.

ხ. ბარდაველიძე, ა.ბარდაველიძე. მასალის ნარჩენი ტენიანობის სტაბილიზაცია წრფივი კვადრატული რეგულატორით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში“ . 2007წ. თბილისი.

მ. ყიფიანი, ქ. ჯიჯეიშვილი. მასების ფსიქოლოგია. ხელისუფლება და საზოგადოება 2011. 2011წ. ხელისუფლება და საზოგადოება.

ა. სოხაძე, დ.ვარდიაშვილი. მასიური საყრდენი კედლების საბრჯენკედლიანი საძირკვლის ახალი კონსტრუქციის კომპიუტერული დაპროექტება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. სტუ–ს შრომები, გვ. 116–118..

თ. ნუცუბიძე. მასმედია, როგორც საზოგადოებრივ ცნობიერების მანიპულირების საშუალება. საერთაშორისო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება - 2013“, სტუ, თბილისი. 2013წ. .

ე. გვენეტაძე. მასობრივი ინფორმაციების საშალებების როლი კონფლიქტების დარეგულირების პროცესში კავკასიაში. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეი. წ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები..

ო. შონია, თ. ჯაგოდნიშვილი,, კ. ოდიშარია. მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები და მასკომუნიკაცია სახელმწიფო მართვაში ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენების პირობებში. საერთაშორისო კონფერენცია სტუ, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები, თბილისი, სტუ 40-44 . 2011წ. N1(10), .

ო. შონია, ჯაგოდნიშვილი თ.,, ოდიშარია კ.. მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები სახელმწიფო მართვაში ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენების პირობებში. მოხსენებათა თეზისები საერთაშორისო კონფერენცია «მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები», თბილისი, სტუ, . 2011წ. 54-55.

კ. ოდიშარია, ო.შონია, თ,ჯაგოდნიშვილი. მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები სახელმწიფო მართვაში ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენების პირობებში. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. "მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები", მოხსენებათა თეზისები.

ზ. კვეტენაძე. მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების როლი რუსეთ-საქართველოს თანამედროვე ურთიერთობებში. ვერბალური კომუნიკაციის ტექნოლოგიები. წ. ვერბალური კომუნიკაციის ტექნოლოგიები. კონფერენციის მასალები.

თ. აბულაძე. მაღალმწარმოებური პრობლემურად-ორიენტირებული მულტიპროცესორის აგების ერთი მეთოდის შესახებ. საკავშირო კონფერენცია "ფუნქციონალური ოპტოელექტრონიკა გამოთვლით ტექნიკაში და მართვის მოწყობილობებში, საქ. პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. 1986წ. ქ. თბილისი, 4 გვ..

ტ. გავრილენკო, ჯ. ნაკაიძე, ც. კიკაჩეიშვილი, თ. ნაკაიძე, ი. ცაგარეიშვილი, ნ. მესროპოვა. მაღალტემპერატურული ზეგამტარი კერამიკის ელ. მავთულების მიღება და კვლევა. Доклад на I научно-практической конференции с международным участием, Тбилиси, ГТУ. 2004წ. .

მ. ბალახაშვილი. მაღალცეცხლგამძლე ნახშირბადშემცველი კომპოზიტი. საქართველოს კერამიკოსთა ასო-ციაციის მეორე სა¬ერ-თაშორისო კონ¬ფერე-ნცია და გამოფენა. 2009წ. .

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, გ. ტაბატაძე, ბალახაშვილი მაია. მაღალცეცხლგამძლე ნახშირბადშემცველი კომპოზიტი. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა. 2009წ. ჟურნალი „კერამიკა“, #1-2 (21-22),გვ.45-53.