კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2706 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ფოფორაძე, მ. მარდაშოვა. მდ. მაშავერას და მდ. ფოლადაურის წყალშემკრები აუზების ეკოლოგიური მონიტორინგი მადნეულის სამთო წარმოაბასთან დაკავშირებით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება, შრომები/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. გვ. 155.

უ. ზვიადაძე, მ. მარდაშოვა, ნ. ფოფორაძე. მდ. მაშავერას და მდ. ფოლადაურის წყალშემკრები აუზების ეკოლოგიური მონიტორინგი მადნეულის სამთო წარმოებასთან დაკავშირებით. სტუ. 2010წ. საერთაშორისო ტექნიკური კონფერენცია – გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება – შრომები, თბილისი, 2010, გვ. 155 – 159.

დ. აბზიანიძე, ნ.ფოფორაძე, მ.დვალი, თ.მესხიშვილი. მდ. მტკვრის აუზზე არსებული ეკოლოგიური მდგომარეობის გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე. სტუ. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომები, გვ.179-181.

ნ. ფოფორაძე, მ. დვალი. მდ. მტკვრის აუზზე არსებული ეკოლოგიური მდგომარეობის გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. ქალი და XXI საუკუნე, გვ.179-181.

. მდ. მტკვრის აუზის წყლების ხარისხის განსაზღვრა ინტეგრალური ჰიდროქიმიური მაჩვენებლების გამოყენებით. ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები. 2011წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, ტ. 117, გვ. 128-131.

რ. დიაკონიძე, ვარაზაშვილი ზ., შავლაყაძე მ., წულუკიძე ლ.. მდ. ნაოხრევისწყლის და ვალე 2-სა და სოფ. ნაოხრევს შორის მოძიებულ წყალშემკრებ აუზებში მიმდინარე ღვარცოფული პროცესების პროგნოზირება.. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” შრომები. . 2010წ. თბილისი, გვ.194-197..

მ.არაბიძე, გ.კუჭავა, ე.ბაქრაძე. მდ.მტკვრის აუზის წყლების ხარისხის განსაზღვრა ინტეგრალური ჰიდროქიმიური მაჩვენებლების გამოყენებით . საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. წ. კონფერენციის მასალები, გვ.128-131, თბილისი.

ნ.ბუაჩიძე, მ.არაბიძე, გ.კუჭავა, ე.ბაქრაძე. მდ.მტკვრის აუზის წყლების ხარისხის განსაზღვრა ინტეგრალური ჰიდროქიმიური მაჩვენებლების გამოყენებით ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კონფერენციის მასალები. წ. გვ.128–131, თბილისი.

გ. მიქიაშვილი. მდგრადი განვითარების კანონმდებლობის საფუძვლები საერთაშორისო შეთანხმებების კონტექსტში. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2016წ. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. N6 ISSN 2233-3266 http://dspace.nplg.gov.ge.

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. მდგრადი განვითარების კონცეფცია და უსაფრთხოების პრობლემა. . 2010წ. შრომები. გვ. 221-224; ISBN 978-9941-14-868-2.

გ. ღვინეფაძე, ღვინეფაძე თეონა. მდგრადი განვითარებისათვის ერთი ინოვაციური პროექტის შესახებ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა". 2011წ. თბილისი.სტუ. გვ. 220-223.

ა. ლეჟავა, მ. ცინცაძე. მდგრადი ორგანული დამაბინძურებლების შესახებკონვენციათა როლი ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემაში. "გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება" სტუ. 2011წ. გვ. 149-151.

გ. გორელიშვილი, გ. წურწუმია, პ. ნიკოლეიშვილი, ვ. კვესელავა. მდგრადი ორგანული მინარევებით დაბინძურებული ჩამდინარე წყლების გაწმენდის მემბრანული ელექტროქიმიური ტექნოლოგია. სტუ. წ. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება, 35–37.

მ. თოდუა, ნ. თოდუა, გ. ნოზაძე. მდგრადობის ამოცანების რიცხვითი ამოხსნები. სტუ-ს II საერთაშორისო სიმპოზიუმი. 2019წ. სეისმომედეგობა და საინჟინრო სეისმოლოგია, მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, გვ. 94.

ლ. გვერდწითელი, თ.შარაშიძე. მდინარე არაგვის ფსკერული ანალიზის შედეგები. ახალგაზრდა მეცნიერთა რესპუბლიკური კონფერენცია”Chemistry Today-2011”. 2011წ. სტუ. 26 თებერვალი გ. 54..

შ. ანდღულაძე, ლ. გვერდწითელი, თ. შარაშიძე. მდინარე არაგვის წყლის რესურსების მართვა. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა. 2009წ. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაცია გვ.129-132.

ლ. გვერდწითელი, შ. ანდღელაძე, თ. შარაშიძე. მდინარე არაგვის წყლის რესურსების მართვა. სტუ. საქარტველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მეორე საერთასორისო კონფარენცია და გამოფენა. 2009წ. მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია 7-10 ოქტომბერი გვ.120-122.

ნ.ბუაჩიძე, რ.კლდიაშვილი, გ.კუჭავა, მ.ტაბატაძე. მდინარე მტკვრის აუზის თანამედროვე ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. წ. კონფერენციის მასალები, გვ.328, თბილისი.

რ.კლდიაშვილი, გ.კუჭავა, მ.ტაბატაძე. მდინარე მტკვრის აუზის თანამედროვე ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. წ. შრომები, გვ.328, თბილისი.

გ. ჩახაია, რ.დიაკონიძე, ზ. ვარაზაშვილი, მ. შავლაყაძე, ლ.წულუკიძე. მდინარე ნაოხრევისწყლის და ვალე 2-სა და სოფელ ნაოხრევს შორის მოძიებულ წყალშემკრებ აუზებში მიმდინარე ღვარცოფული პროცესების პროგნოზირება და მოსალოდნელ ღვარცოფში არსებული ქვის ჩანართების რაოდენობისა და მოცულობის დადგენა მათი კონფიგურაციის მხედველობაში მიღებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” შრომები, თბილისი, გვ.194-197.