კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2719 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. აბულაძე. მაღალმწარმოებური პრობლემურად-ორიენტირებული მულტიპროცესორის აგების ერთი მეთოდის შესახებ. საკავშირო კონფერენცია "ფუნქციონალური ოპტოელექტრონიკა გამოთვლით ტექნიკაში და მართვის მოწყობილობებში, საქ. პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. 1986წ. ქ. თბილისი, 4 გვ..

ტ. გავრილენკო, ჯ. ნაკაიძე, ც. კიკაჩეიშვილი, თ. ნაკაიძე, ი. ცაგარეიშვილი, ნ. მესროპოვა. მაღალტემპერატურული ზეგამტარი კერამიკის ელ. მავთულების მიღება და კვლევა. Доклад на I научно-практической конференции с международным участием, Тбилиси, ГТУ. 2004წ. .

მ. ბალახაშვილი. მაღალცეცხლგამძლე ნახშირბადშემცველი კომპოზიტი. საქართველოს კერამიკოსთა ასო-ციაციის მეორე სა¬ერ-თაშორისო კონ¬ფერე-ნცია და გამოფენა. 2009წ. .

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, გ. ტაბატაძე, ბალახაშვილი მაია. მაღალცეცხლგამძლე ნახშირბადშემცველი კომპოზიტი. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა. 2009წ. ჟურნალი „კერამიკა“, #1-2 (21-22),გვ.45-53.

ა. ტაბატაძე. მაღლივი ნაგებობის არაწრფივი სეისმური რხევები,როცა ნაგებობა თითოეული სართულის ფარგლებში მუშაობს ძვრაზე.. სტუ 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თბილისი 2011წ.. 2011წ. გვ.11.

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ე. სადაღაშვილი, მღებრიშვილი სოფიკო. მაცივარ-აგენტების პროგრესის თავისებურებანი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. შრომათა კრებული. გვ. 389–391.

ნ. ინანაშვილი, ბერიძე გიორგი. მდ. არაგვის წყალშემკრები აუზის სელური ნაკადების დახასიათება. სტუ-ს სტუდენტთა 77-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2009წ. .

ნ. ფოფორაძე, მ. მარდაშოვა. მდ. მაშავერას და მდ. ფოლადაურის წყალშემკრები აუზების ეკოლოგიური მონიტორინგი მადნეულის სამთო წარმოაბასთან დაკავშირებით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება, შრომები/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. გვ. 155.

უ. ზვიადაძე, მ. მარდაშოვა, ნ. ფოფორაძე. მდ. მაშავერას და მდ. ფოლადაურის წყალშემკრები აუზების ეკოლოგიური მონიტორინგი მადნეულის სამთო წარმოებასთან დაკავშირებით. სტუ. 2010წ. საერთაშორისო ტექნიკური კონფერენცია – გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება – შრომები, თბილისი, 2010, გვ. 155 – 159.

დ. აბზიანიძე, ნ.ფოფორაძე, მ.დვალი, თ.მესხიშვილი. მდ. მტკვრის აუზზე არსებული ეკოლოგიური მდგომარეობის გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე. სტუ. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომები, გვ.179-181.

ნ. ფოფორაძე, მ. დვალი. მდ. მტკვრის აუზზე არსებული ეკოლოგიური მდგომარეობის გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. ქალი და XXI საუკუნე, გვ.179-181.

. მდ. მტკვრის აუზის წყლების ხარისხის განსაზღვრა ინტეგრალური ჰიდროქიმიური მაჩვენებლების გამოყენებით. ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები. 2011წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, ტ. 117, გვ. 128-131.

რ. დიაკონიძე, ვარაზაშვილი ზ., შავლაყაძე მ., წულუკიძე ლ.. მდ. ნაოხრევისწყლის და ვალე 2-სა და სოფ. ნაოხრევს შორის მოძიებულ წყალშემკრებ აუზებში მიმდინარე ღვარცოფული პროცესების პროგნოზირება.. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” შრომები. . 2010წ. თბილისი, გვ.194-197..

მ.არაბიძე, გ.კუჭავა, ე.ბაქრაძე. მდ.მტკვრის აუზის წყლების ხარისხის განსაზღვრა ინტეგრალური ჰიდროქიმიური მაჩვენებლების გამოყენებით . საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. წ. კონფერენციის მასალები, გვ.128-131, თბილისი.

ნ.ბუაჩიძე, მ.არაბიძე, გ.კუჭავა, ე.ბაქრაძე. მდ.მტკვრის აუზის წყლების ხარისხის განსაზღვრა ინტეგრალური ჰიდროქიმიური მაჩვენებლების გამოყენებით ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კონფერენციის მასალები. წ. გვ.128–131, თბილისი.

გ. მიქიაშვილი. მდგრადი განვითარების კანონმდებლობის საფუძვლები საერთაშორისო შეთანხმებების კონტექსტში. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2016წ. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. N6 ISSN 2233-3266 http://dspace.nplg.gov.ge.

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. მდგრადი განვითარების კონცეფცია და უსაფრთხოების პრობლემა. . 2010წ. შრომები. გვ. 221-224; ISBN 978-9941-14-868-2.

გ. ღვინეფაძე, ღვინეფაძე თეონა. მდგრადი განვითარებისათვის ერთი ინოვაციური პროექტის შესახებ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა". 2011წ. თბილისი.სტუ. გვ. 220-223.

ა. ლეჟავა, მ. ცინცაძე. მდგრადი ორგანული დამაბინძურებლების შესახებკონვენციათა როლი ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემაში. "გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება" სტუ. 2011წ. გვ. 149-151.

გ. გორელიშვილი, გ. წურწუმია, პ. ნიკოლეიშვილი, ვ. კვესელავა. მდგრადი ორგანული მინარევებით დაბინძურებული ჩამდინარე წყლების გაწმენდის მემბრანული ელექტროქიმიური ტექნოლოგია. სტუ. წ. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება, 35–37.