კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2713 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ.ბუაჩიძე, რ.კლდიაშვილი, გ.კუჭავა, მ.ტაბატაძე. მდინარე მტკვრის აუზის თანამედროვე ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. წ. კონფერენციის მასალები, გვ.328, თბილისი.

რ.კლდიაშვილი, გ.კუჭავა, მ.ტაბატაძე. მდინარე მტკვრის აუზის თანამედროვე ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. წ. შრომები, გვ.328, თბილისი.

გ. ჩახაია, რ.დიაკონიძე, ზ. ვარაზაშვილი, მ. შავლაყაძე, ლ.წულუკიძე. მდინარე ნაოხრევისწყლის და ვალე 2-სა და სოფელ ნაოხრევს შორის მოძიებულ წყალშემკრებ აუზებში მიმდინარე ღვარცოფული პროცესების პროგნოზირება და მოსალოდნელ ღვარცოფში არსებული ქვის ჩანართების რაოდენობისა და მოცულობის დადგენა მათი კონფიგურაციის მხედველობაში მიღებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” შრომები, თბილისი, გვ.194-197.

ლ. გვერდწითელი, თ. შარაშიძე, შ. ანდღულაძე. მდინარე ჩაბარუხის ეკოლოგიურ-ქიმიური კვლევა. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია””ქალი და 21 საუკუნე, თბილისი. 2011წ. შრომები, თბილისი გვ.160-161.

ჯ. ფანჩულიძე, დიაკონიძე. მდინარის წყალშემკრები ფართობის განსაზღვრის პრინციპი მაქსიმალური ჩამონადენის თანამედროვე მეთოდებით გაანგარიშებათა ფონზე. VI საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,წყალთა მეურნეობის,გარემოს დაცვის არქიტექტ. თანამედროვე პრობლემები.. 2016წ. .

მ. მამნიაშვილი. მედია ტექნოლოგიების როლი გამოძიების სტადიაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

ო. ზუმბურიძე, ლ. რუხაძე. მედიაციის სისტემები კონვერგენტული ბილინგისათვის. 21-ე საუკუნის მეცმიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითა დი პარადიგმები. საქართველოს ტექ ნიკური უნივერსიტეტი . 2012წ. 96-102.

თ. შარაბიძე. მეთოდური მითითებები მანქანათსაშენი სპეციალობის სტუდენტებითვის ხაზვის ზოგადი კურსის დამამთავრებელი მოცემულობების შესრულების შესახებ. საქართველოს პედაგოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 1996წ. .

მ. კაშიბაძე, ბოტჰე კ.(გერმ),გ.სურგულაძე.. მემკვიდრეობითობა მართვის ინფორმაციული სისწტემების დაპროგრამებაში:მონაცემთა ბაზებიდან UML-ტექნოლოგიამდე. თბილისი. 2001წ. მოხსენ.თეზისები,საერთ.კონფ.შრ.კრ.,# 4(437). სტუ 0,5.

ნ. ფაილოძე, ნ. მჭედლიშვილი, რამაზაშვილი კ., რეხვიაშვილი ნ.. მენეჯმენტი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. პირველი საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია- IEC 2013. ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“. 2013წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი, ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი, გვ.163-167.

შ. დოღონაძე. მენეჯმენტი – როგორც დიპლომატია სახელმწიფო მართვაში. სტუ ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, ”ღია დიპლომატიის ასოციაცია”. 2010წ. .

გ. აბაშიძე. მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2016 `ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალთემა: საპროცესო შეთანხმების უარყოფითი ასპექტები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. . 2016წ. ჟურნალი- ბიზნეს-ინჟინერინგი.

კ. აბლოთია. მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია "ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ". სტუ. 2016წ. "ბიზნეს-ინჟინერინგი" N3.

ხ. თოდაძე. მეორადი წყაროს პრობლემა კომუნიკაციებში . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. 2008წ. .

გ. აბაშიძე. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2014 `ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ~. თემა: `ბრალდებულის სამართლებრივი მდგომარეობა სისხლის სამართლის პროცესში~. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2014წ. ჟურნალი - ბიზნეს-ინჟინერინგი.

. მეორე მსოფლიო ომი და საქართველოს ისტორიის ზოგიერთი ასპექტი. სტუ, მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი "მეორე მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია". 2015წ. .

მ. დემეტრაშვილი. მეორე რიგის ბრუნვითი ზედაპირების ურთიერთკვეთის წირის (გადასვლის ხაზების) აგების გრაფიკული ხერხები.. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია.სტუ. თბილისი. 1995წ. კონფერენციის პროგრამა და თეზისები..

თ.ხმელიძე, მ.მოდებაძე. მერნის საანგარიშო წინაღობა. სტუ, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს საინჟინრო აკადემია, "მშენებლობა და XXI საუკუნე',. 0წ. მოხსენებათა თეზისები, 48გვ..

გ. აბაშიძე. მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2015 `ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ~. თემა: `ეკონომიკური დანაშაული~. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2015წ. ჟურნალი- ბიზნეს-ინჟინერინგი.

მ. სალუქვაძე, ნ.კობახიძე, გ.ჯინჭარაძე. მესტიის რაიონის ზვავსაშიშროება. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის მასალები. წ. ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები, გვ.51-53.