კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2674 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. აბაშიძე. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2014 `ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ~. თემა: `ბრალდებულის სამართლებრივი მდგომარეობა სისხლის სამართლის პროცესში~. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2014წ. ჟურნალი - ბიზნეს-ინჟინერინგი.

ნ. ხაზარაძე. მეორე მსოფლიო ომი და საქართველოს ისტორიის ზოგიერთი ასპექტი. სტუ, მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი "მეორე მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია". 2015წ. .

მ. დემეტრაშვილი. მეორე რიგის ბრუნვითი ზედაპირების ურთიერთკვეთის წირის (გადასვლის ხაზების) აგების გრაფიკული ხერხები.. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია.სტუ. თბილისი. 1995წ. კონფერენციის პროგრამა და თეზისები..

თ.ხმელიძე, მ.მოდებაძე. მერნის საანგარიშო წინაღობა. სტუ, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს საინჟინრო აკადემია, "მშენებლობა და XXI საუკუნე',. 0წ. მოხსენებათა თეზისები, 48გვ..

გ. აბაშიძე. მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2015 `ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ~. თემა: `ეკონომიკური დანაშაული~. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2015წ. ჟურნალი- ბიზნეს-ინჟინერინგი.

მ. სალუქვაძე, ნ.კობახიძე, გ.ჯინჭარაძე. მესტიის რაიონის ზვავსაშიშროება. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის მასალები. წ. ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები, გვ.51-53.

ჯ. გრიგალაშვილი. მეტალომძებნელი მგრძნობიარობის ავტომატური მიკროკონტროლერული მართვით. პროფესორ ა. გუგუშვილის დაბადებიდან 70 წლისთვის მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში”. 2007წ. მოხსენება, თბილისი, სტუ, 2007.

ა.სოხაძე, თ.ხმელიძე. მეტალოპლასტმასის კონსტრუქციების გამოყენება მშენებლობაში და მისი განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. საქ.მეცნ.აკადემიის შრომები. 0წ. მოხსენებათა თეზისები, 72გვ..

მ. კუბლაშვილი. მექანიკის ერთი საკონტაქტო ამოცანის რიცხვითი ამოხსნის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. სტუდენტთა მე-80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისების კრებული, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი.

ზ. ჯაფარიძე, თომაძე ნანა. მეღვინეობის მეორადი ნედლეულის გადამუშავების პროცესის ენერგეტიკული შეფასება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “სურსათის უვნებლობის პრობლემები”. 2009წ. შრომათა კრებული. ISBN 978-9941-0-1424-6. თბილისი, გვ. 279-282 .

გ. ლობჯანიძე. მეცნიერება და რელიგია გლობალიზაციის პირობებში. III საერთაშორისო კონფერენცია „მეცნიერება და რელიგია“, თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2014წ. კონფერენციის შრომების კრებული, 2014 წ. გვ. 36-39..

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ჟ. წიკლაური-შენგელია. მეცნიერულ-ტექნიკური ცოდნის განახლება-კვლავწარმოების მაღალი დონე-კრეატიული ეკონომიკის განვითარების ძირითადი ფაქტორიi. ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები” . 2015წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. მეცნიერულ-ტექნიკური ცოდნის განახლება-კვლავწარმოების საკითხისთვის. . „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“ . 2014წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. მეცნიერულ-ტექნიკური ცოდნის განახლება-კვლავწარმოებისათვის საკითხისთვის. „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“ . 2014წ. .

ა. ფრანგიშვილი, და სხვა. მეცნიერული აღმოჩენები და რელიგია. სტუ. საერთაშორისო კონფერენცია "მეცნიერება და რელიგია". 2005წ. მოხსენებათა კრებული. გვ.12.

კ. აბლოთია. მეხუთე საერთაშორისო კონფერენცია "ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ". სტუ. 2017წ. "ბიზნეს-ინჟინერინგი" .

ქ. მახაშვილი, გ. ტყემალაძე. მზის ენერგიის ბიოლოგიური კონვერსია. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. ი.ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის - საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა - შრომები, გვ. 303 – 309.

ტ. კვიციანი. მთის ქანების ფერდობების მეწყერჩამონაქცევების მასის დაცურებისას ზედაპირის დიფერენციალური განტოლება. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს საინჟინრო აკადემია, . წ. საერთაშორისო კონფერენციის შრომები. თბილისი, გვ. 130-134..

ტ. კვიციანი. მთის ქანების ჩამონაქცევების მასის დაცურების ზედაპირის დიფერენციალური განტოლების ამოხსნა კვადრატურებში. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს საინჟინრო აკადემია,. წ. საერთაშორისო კონფერენციის შრომები. თბილისი, გვ. 134-139..

ჯ. ფანჩულიძე, გ. მეტრეველი. მთის წყალსაცავების გარემოზე ზემოქმედების შეფასების კრიტერიუმები. v საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "წყალთა მეურნ., გარემოს დაცვის ტანამედროვე პრობლემები. 2015წ. .