კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2699 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. ზუმბურიძე, ლ. რუხაძე. მედიაციის სისტემები კონვერგენტული ბილინგისათვის. 21-ე საუკუნის მეცმიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითა დი პარადიგმები. საქართველოს ტექ ნიკური უნივერსიტეტი . 2012წ. 96-102.

თ. შარაბიძე. მეთოდური მითითებები მანქანათსაშენი სპეციალობის სტუდენტებითვის ხაზვის ზოგადი კურსის დამამთავრებელი მოცემულობების შესრულების შესახებ. საქართველოს პედაგოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 1996წ. .

მ. კაშიბაძე, ბოტჰე კ.(გერმ),გ.სურგულაძე.. მემკვიდრეობითობა მართვის ინფორმაციული სისწტემების დაპროგრამებაში:მონაცემთა ბაზებიდან UML-ტექნოლოგიამდე. თბილისი. 2001წ. მოხსენ.თეზისები,საერთ.კონფ.შრ.კრ.,# 4(437). სტუ 0,5.

ნ. ფაილოძე, ნ. მჭედლიშვილი, რამაზაშვილი კ., რეხვიაშვილი ნ.. მენეჯმენტი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. პირველი საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია- IEC 2013. ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“. 2013წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი, ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი, გვ.163-167.

შ. დოღონაძე. მენეჯმენტი – როგორც დიპლომატია სახელმწიფო მართვაში. სტუ ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, ”ღია დიპლომატიის ასოციაცია”. 2010წ. .

გ. აბაშიძე. მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2016 `ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალთემა: საპროცესო შეთანხმების უარყოფითი ასპექტები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. . 2016წ. ჟურნალი- ბიზნეს-ინჟინერინგი.

კ. აბლოთია. მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია "ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ". სტუ. 2016წ. "ბიზნეს-ინჟინერინგი" N3.

ხ. თოდაძე. მეორადი წყაროს პრობლემა კომუნიკაციებში . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. 2008წ. .

გ. აბაშიძე. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2014 `ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ~. თემა: `ბრალდებულის სამართლებრივი მდგომარეობა სისხლის სამართლის პროცესში~. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2014წ. ჟურნალი - ბიზნეს-ინჟინერინგი.

ნ. ხაზარაძე. მეორე მსოფლიო ომი და საქართველოს ისტორიის ზოგიერთი ასპექტი. სტუ, მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი "მეორე მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია". 2015წ. .

მ. დემეტრაშვილი. მეორე რიგის ბრუნვითი ზედაპირების ურთიერთკვეთის წირის (გადასვლის ხაზების) აგების გრაფიკული ხერხები.. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია.სტუ. თბილისი. 1995წ. კონფერენციის პროგრამა და თეზისები..

თ.ხმელიძე, მ.მოდებაძე. მერნის საანგარიშო წინაღობა. სტუ, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს საინჟინრო აკადემია, "მშენებლობა და XXI საუკუნე',. 0წ. მოხსენებათა თეზისები, 48გვ..

გ. აბაშიძე. მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2015 `ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ~. თემა: `ეკონომიკური დანაშაული~. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2015წ. ჟურნალი- ბიზნეს-ინჟინერინგი.

მ. სალუქვაძე, ნ.კობახიძე, გ.ჯინჭარაძე. მესტიის რაიონის ზვავსაშიშროება. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის მასალები. წ. ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები, გვ.51-53.

ჯ. გრიგალაშვილი. მეტალომძებნელი მგრძნობიარობის ავტომატური მიკროკონტროლერული მართვით. პროფესორ ა. გუგუშვილის დაბადებიდან 70 წლისთვის მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში”. 2007წ. მოხსენება, თბილისი, სტუ, 2007.

ა.სოხაძე, თ.ხმელიძე. მეტალოპლასტმასის კონსტრუქციების გამოყენება მშენებლობაში და მისი განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. საქ.მეცნ.აკადემიის შრომები. 0წ. მოხსენებათა თეზისები, 72გვ..

მ. კუბლაშვილი. მექანიკის ერთი საკონტაქტო ამოცანის რიცხვითი ამოხსნის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. სტუდენტთა მე-80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისების კრებული, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი.

ზ. ჯაფარიძე, თომაძე ნანა. მეღვინეობის მეორადი ნედლეულის გადამუშავების პროცესის ენერგეტიკული შეფასება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “სურსათის უვნებლობის პრობლემები”. 2009წ. შრომათა კრებული. ISBN 978-9941-0-1424-6. თბილისი, გვ. 279-282 .

გ. ლობჯანიძე. მეცნიერება და რელიგია გლობალიზაციის პირობებში. III საერთაშორისო კონფერენცია „მეცნიერება და რელიგია“, თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2014წ. კონფერენციის შრომების კრებული, 2014 წ. გვ. 36-39..

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ჟ. წიკლაური-შენგელია. მეცნიერულ-ტექნიკური ცოდნის განახლება-კვლავწარმოების მაღალი დონე-კრეატიული ეკონომიკის განვითარების ძირითადი ფაქტორიi. ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები” . 2015წ. .