კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ.ბუაჩიძე, მ.არაბიძე, გ.კუჭავა, ე.ბაქრაძე. მდ.მტკვრის აუზის წყლების ხარისხის განსაზღვრა ინტეგრალური ჰიდროქიმიური მაჩვენებლების გამოყენებით ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კონფერენციის მასალები. წ. გვ.128–131, თბილისი.

გ. მიქიაშვილი. მდგრადი განვითარების კანონმდებლობის საფუძვლები საერთაშორისო შეთანხმებების კონტექსტში. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2016წ. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. N6 ISSN 2233-3266 http://dspace.nplg.gov.ge.

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. მდგრადი განვითარების კონცეფცია და უსაფრთხოების პრობლემა. . 2010წ. შრომები. გვ. 221-224; ISBN 978-9941-14-868-2.

გ. ღვინეფაძე, ღვინეფაძე თეონა. მდგრადი განვითარებისათვის ერთი ინოვაციური პროექტის შესახებ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა". 2011წ. თბილისი.სტუ. გვ. 220-223.

ა. ლეჟავა, მ. ცინცაძე. მდგრადი ორგანული დამაბინძურებლების შესახებკონვენციათა როლი ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემაში. "გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება" სტუ. 2011წ. გვ. 149-151.

გ. გორელიშვილი, გ. წურწუმია, პ. ნიკოლეიშვილი, ვ. კვესელავა. მდგრადი ორგანული მინარევებით დაბინძურებული ჩამდინარე წყლების გაწმენდის მემბრანული ელექტროქიმიური ტექნოლოგია. სტუ. წ. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება, 35–37.

მ. თოდუა, ნ. თოდუა, გ. ნოზაძე. მდგრადობის ამოცანების რიცხვითი ამოხსნები. სტუ-ს II საერთაშორისო სიმპოზიუმი. 2019წ. სეისმომედეგობა და საინჟინრო სეისმოლოგია, მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, გვ. 94.

ლ. გვერდწითელი, თ.შარაშიძე. მდინარე არაგვის ფსკერული ანალიზის შედეგები. ახალგაზრდა მეცნიერთა რესპუბლიკური კონფერენცია”Chemistry Today-2011”. 2011წ. სტუ. 26 თებერვალი გ. 54..

შ. ანდღულაძე, ლ. გვერდწითელი, თ. შარაშიძე. მდინარე არაგვის წყლის რესურსების მართვა. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა. 2009წ. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაცია გვ.129-132.

ლ. გვერდწითელი, შ. ანდღელაძე, თ. შარაშიძე. მდინარე არაგვის წყლის რესურსების მართვა. სტუ. საქარტველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მეორე საერთასორისო კონფარენცია და გამოფენა. 2009წ. მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია 7-10 ოქტომბერი გვ.120-122.

ნ.ბუაჩიძე, რ.კლდიაშვილი, გ.კუჭავა, მ.ტაბატაძე. მდინარე მტკვრის აუზის თანამედროვე ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. წ. კონფერენციის მასალები, გვ.328, თბილისი.

რ.კლდიაშვილი, გ.კუჭავა, მ.ტაბატაძე. მდინარე მტკვრის აუზის თანამედროვე ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. წ. შრომები, გვ.328, თბილისი.

გ. ჩახაია, რ.დიაკონიძე, ზ. ვარაზაშვილი, მ. შავლაყაძე, ლ.წულუკიძე. მდინარე ნაოხრევისწყლის და ვალე 2-სა და სოფელ ნაოხრევს შორის მოძიებულ წყალშემკრებ აუზებში მიმდინარე ღვარცოფული პროცესების პროგნოზირება და მოსალოდნელ ღვარცოფში არსებული ქვის ჩანართების რაოდენობისა და მოცულობის დადგენა მათი კონფიგურაციის მხედველობაში მიღებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” შრომები, თბილისი, გვ.194-197.

ლ. გვერდწითელი, თ. შარაშიძე, შ. ანდღულაძე. მდინარე ჩაბარუხის ეკოლოგიურ-ქიმიური კვლევა. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია””ქალი და 21 საუკუნე, თბილისი. 2011წ. შრომები, თბილისი გვ.160-161.

ჯ. ფანჩულიძე, დიაკონიძე. მდინარის წყალშემკრები ფართობის განსაზღვრის პრინციპი მაქსიმალური ჩამონადენის თანამედროვე მეთოდებით გაანგარიშებათა ფონზე. VI საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,წყალთა მეურნეობის,გარემოს დაცვის არქიტექტ. თანამედროვე პრობლემები.. 2016წ. .

მ. მამნიაშვილი. მედია ტექნოლოგიების როლი გამოძიების სტადიაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

ო. ზუმბურიძე, ლ. რუხაძე. მედიაციის სისტემები კონვერგენტული ბილინგისათვის. 21-ე საუკუნის მეცმიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითა დი პარადიგმები. საქართველოს ტექ ნიკური უნივერსიტეტი . 2012წ. 96-102.

თ. შარაბიძე. მეთოდური მითითებები მანქანათსაშენი სპეციალობის სტუდენტებითვის ხაზვის ზოგადი კურსის დამამთავრებელი მოცემულობების შესრულების შესახებ. საქართველოს პედაგოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 1996წ. .

მ. კაშიბაძე, ბოტჰე კ.(გერმ),გ.სურგულაძე.. მემკვიდრეობითობა მართვის ინფორმაციული სისწტემების დაპროგრამებაში:მონაცემთა ბაზებიდან UML-ტექნოლოგიამდე. თბილისი. 2001წ. მოხსენ.თეზისები,საერთ.კონფ.შრ.კრ.,# 4(437). სტუ 0,5.

ნ. ფაილოძე, ნ. მჭედლიშვილი, რამაზაშვილი კ., რეხვიაშვილი ნ.. მენეჯმენტი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. პირველი საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია- IEC 2013. ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“. 2013წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი, ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი, გვ.163-167.