კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2711 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. გრიგალაშვილი. მეტალომძებნელი მგრძნობიარობის ავტომატური მიკროკონტროლერული მართვით. პროფესორ ა. გუგუშვილის დაბადებიდან 70 წლისთვის მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში”. 2007წ. მოხსენება, თბილისი, სტუ, 2007.

ა.სოხაძე, თ.ხმელიძე. მეტალოპლასტმასის კონსტრუქციების გამოყენება მშენებლობაში და მისი განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. საქ.მეცნ.აკადემიის შრომები. 0წ. მოხსენებათა თეზისები, 72გვ..

მ. კუბლაშვილი. მექანიკის ერთი საკონტაქტო ამოცანის რიცხვითი ამოხსნის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. სტუდენტთა მე-80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისების კრებული, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი.

ზ. ჯაფარიძე, თომაძე ნანა. მეღვინეობის მეორადი ნედლეულის გადამუშავების პროცესის ენერგეტიკული შეფასება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “სურსათის უვნებლობის პრობლემები”. 2009წ. შრომათა კრებული. ISBN 978-9941-0-1424-6. თბილისი, გვ. 279-282 .

გ. ლობჯანიძე. მეცნიერება და რელიგია გლობალიზაციის პირობებში. III საერთაშორისო კონფერენცია „მეცნიერება და რელიგია“, თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2014წ. კონფერენციის შრომების კრებული, 2014 წ. გვ. 36-39..

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ჟ. წიკლაური-შენგელია. მეცნიერულ-ტექნიკური ცოდნის განახლება-კვლავწარმოების მაღალი დონე-კრეატიული ეკონომიკის განვითარების ძირითადი ფაქტორიi. ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები” . 2015წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. მეცნიერულ-ტექნიკური ცოდნის განახლება-კვლავწარმოების საკითხისთვის. . „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“ . 2014წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. მეცნიერულ-ტექნიკური ცოდნის განახლება-კვლავწარმოებისათვის საკითხისთვის. „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“ . 2014წ. .

ა. ფრანგიშვილი, და სხვა. მეცნიერული აღმოჩენები და რელიგია. სტუ. საერთაშორისო კონფერენცია "მეცნიერება და რელიგია". 2005წ. მოხსენებათა კრებული. გვ.12.

კ. აბლოთია. მეხუთე საერთაშორისო კონფერენცია "ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ". სტუ. 2017წ. "ბიზნეს-ინჟინერინგი" .

ქ. მახაშვილი, გ. ტყემალაძე. მზის ენერგიის ბიოლოგიური კონვერსია. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. ი.ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის - საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა - შრომები, გვ. 303 – 309.

ტ. კვიციანი. მთის ქანების ფერდობების მეწყერჩამონაქცევების მასის დაცურებისას ზედაპირის დიფერენციალური განტოლება. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს საინჟინრო აკადემია, . წ. საერთაშორისო კონფერენციის შრომები. თბილისი, გვ. 130-134..

ტ. კვიციანი. მთის ქანების ჩამონაქცევების მასის დაცურების ზედაპირის დიფერენციალური განტოლების ამოხსნა კვადრატურებში. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს საინჟინრო აკადემია,. წ. საერთაშორისო კონფერენციის შრომები. თბილისი, გვ. 134-139..

ჯ. ფანჩულიძე, გ. მეტრეველი. მთის წყალსაცავების გარემოზე ზემოქმედების შეფასების კრიტერიუმები. v საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "წყალთა მეურნ., გარემოს დაცვის ტანამედროვე პრობლემები. 2015წ. .

მ. ჩიქავა, ნ. სულაშვილი. მიკროსოციალური გარემოს როლი დაავადებათა პრევენციაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია. . 2015წ. მე-3 საერთ. ეკონ. კონფ. IEC-2015 - ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ. ჟურნ. ბიზნეს-ინჟინერინგი, თბილისი, №4, 2015, გვ. 116-120..

გ. ბერუაშვილი. მილებიანი თბომცვლელები სამაცივრო ტექნიკაში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია კვების პროდუქტების ხარისხის გაუმჯობესების პრობლემები. 2016წ. სტუ შრომათა კრებული გვ. 190-195.

ტ. კვიციანი. მილსადენის გასწვრივ ხარჯის თანაბარი გამოყოფის უზრუნველყოფისას პერფორაციის ცვლილების აღმწერი განტოლება და მისი ინტეგრება. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს საინჟინრო აკადემია,. წ. საერთაშორისო კონფერენციის შრომები. თბილისი, გვ. 133-144..

ნ. იმნაძე. მიმდინარე პროცესები ქართულ არქიტექტურაში“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 3“; სტუ; თბ. . 2012წ. გვ. 149-155. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 3“; სტუ; თბ. .

თ. ბეჟოშვილი. მიმდინარე რეფორმის შედეგად ადგილობრივი თვითმმართველობის სამართლებრივი მდგომარეობა. I საერთაშორისო კონფერენცია ,,სამართლის აქტუალური პრობლემები’’ , საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, გვ. 68-75.

ტ. გავრილენკო, ჯ. ნაკაიძე, ც. კიკაჩეიშვილი, თ. ნაკაიძე, ი. ცაგარეიშვილი, ნ. მესროპოვა. მინაკრისტალური ანიზოტროპული მინაბოჭკოვანი მასალების მიღება და გამოყენება. Доклад на I научно-практической конференции с международным участием, Тбилиси, ГТУ. 2004წ. .