კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ქ. მახაშვილი, გ. ტყემალაძე. მზის ენერგიის ბიოლოგიური კონვერსია. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. ი.ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის - საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა - შრომები, გვ. 303 – 309.

ტ. კვიციანი. მთის ქანების ფერდობების მეწყერჩამონაქცევების მასის დაცურებისას ზედაპირის დიფერენციალური განტოლება. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს საინჟინრო აკადემია, . წ. საერთაშორისო კონფერენციის შრომები. თბილისი, გვ. 130-134..

ტ. კვიციანი. მთის ქანების ჩამონაქცევების მასის დაცურების ზედაპირის დიფერენციალური განტოლების ამოხსნა კვადრატურებში. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს საინჟინრო აკადემია,. წ. საერთაშორისო კონფერენციის შრომები. თბილისი, გვ. 134-139..

ჯ. ფანჩულიძე, გ. მეტრეველი. მთის წყალსაცავების გარემოზე ზემოქმედების შეფასების კრიტერიუმები. v საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "წყალთა მეურნ., გარემოს დაცვის ტანამედროვე პრობლემები. 2015წ. .

მ. ჩიქავა, ნ. სულაშვილი. მიკროსოციალური გარემოს როლი დაავადებათა პრევენციაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია. . 2015წ. მე-3 საერთ. ეკონ. კონფ. IEC-2015 - ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ. ჟურნ. ბიზნეს-ინჟინერინგი, თბილისი, №4, 2015, გვ. 116-120..

გ. ბერუაშვილი. მილებიანი თბომცვლელები სამაცივრო ტექნიკაში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია კვების პროდუქტების ხარისხის გაუმჯობესების პრობლემები. 2016წ. სტუ შრომათა კრებული გვ. 190-195.

ტ. კვიციანი. მილსადენის გასწვრივ ხარჯის თანაბარი გამოყოფის უზრუნველყოფისას პერფორაციის ცვლილების აღმწერი განტოლება და მისი ინტეგრება. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს საინჟინრო აკადემია,. წ. საერთაშორისო კონფერენციის შრომები. თბილისი, გვ. 133-144..

ნ. იმნაძე. მიმდინარე პროცესები ქართულ არქიტექტურაში“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 3“; სტუ; თბ. . 2012წ. გვ. 149-155. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 3“; სტუ; თბ. .

თ. ბეჟოშვილი. მიმდინარე რეფორმის შედეგად ადგილობრივი თვითმმართველობის სამართლებრივი მდგომარეობა. I საერთაშორისო კონფერენცია ,,სამართლის აქტუალური პრობლემები’’ , საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, გვ. 68-75.

ტ. გავრილენკო, ჯ. ნაკაიძე, ც. კიკაჩეიშვილი, თ. ნაკაიძე, ი. ცაგარეიშვილი, ნ. მესროპოვა. მინაკრისტალური ანიზოტროპული მინაბოჭკოვანი მასალების მიღება და გამოყენება. Доклад на I научно-практической конференции с международным участием, Тбилиси, ГТУ. 2004წ. .

ვ. გორდელაძე, ნ. ანდღულაძე, ა. სარუხანიშვილი. მინანქრების სინთეზი ხუთკომპონენტიან ბორსილიკატურ სისტემებში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია" თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა". 2016წ. შრომების კრებული, I ნაწილი, ქუთაისი, გვ. 148-150.

ნ. ანდღულაძე, ა. სარუხანიშვილი, ვ. გორდელაძე. მინანქრების სინთეზი ხუთკომპონენტიან ბორსილიკატურ სისტემებში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია" თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა". 2016წ. შრომების კრებული, I ნაწილი, ქუთაისი, გვ. 148-150.

ვ. გორდელაძე. მინანქრი ჭიათურის მადნის გამდიდრების ნარჩენების საფუძველზე. I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,კერამიკა, მინა და მჭიდა XXI საუკუნეში”. . 0წ. მოხს. თეზისები, თბილისი,გვ.16.

მ. ნიშნიანიძე. მინერალური კომპონენტები კბილის პასტებში. სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2014 გვ.92. 2014წ. 2014 გვ.92.

თ. ცინცაძე. მინერალური კომპონენტები კბილის პასტებში. . 2015წ. სტუდენტთა მე-82 ღია საერთ. სამეც. კონფ. სტუ თბილისი გვ.96.

ტ. გავრილენკო, ჯ. ნაკაიძე, ც. კიკაჩეიშვილი, თ. ნაკაიძე, ი. ცაგარეიშვილი, ნ. მესროპოვა. მინის ბოჭკოს დასაყალიბებელი მოწყობილობის შემუშავება და კვლევა. Доклад на I научно-практической конференции с международным участием, Тбилиси, ГТУ. 2004წ. .

თ. ჭეიშვილი, მ.მშვილდაძე, მ.კაპანაძე. მინის ქიმიური მედეგობის შესასწავლად გამოსაყენებელი რეაგენტების იწ სპექტრომეტრული კვლევა . ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები. აკად.თ.ლოლაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია. თბილისი, სტუ. 20011წ. შრომების კრებული, გამომც.,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”, გვ. 240-245.

მ. კაპანაძე, მ.მშვილდაძე, თ.ჭეიშვილი. მინის ქიმიური მედეგობის შესასწავლად გამოყენებული რეაგენტების იწ სპექტრომეტრული კვლევა. აკადემიკოს თ.ლოლაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სართაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული, 5 გვ..

გ. ღვინეფაძე, მეფარიშვილი ბადრი. მინის შემავსებლებით გაჟღენთვის პროცესების ოპტიმალური მართვის სისტემის ადაპტური ალგორითმი. ამიერკავკასიის რესპუბლიკების უმაღლესი ტექნიკური სასწავლებლების პროფესორ-მასწავლებელთა მე-19 სამეცნიერო კონფერენცია. 1977წ. მოხსენებების თეზისები. თბილისი.

მ. კაპანაძე, ა.სარუხანიშვილი. მინის წარმოება ძველ საქართველოში. საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო დარგების განვითარების ისტორიის საკითხებზე. 2000წ. შრომების კრებული, 3 გვ..