კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2714 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ჩიქავა, ვარსიმაშვილი მაია. მოზარდთა ფსიქოსოციალური რისკის ფაქტორები.. პირველი საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC-2013 - ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ. სტუ. 2013წ. ჟურნ. ბიზნეს-ინჟინერინგი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია. თბილისი, 2013 წ., №4, გვ. 248-250..

რ. გაფრინდაშვილი. მოთმინების დეფიციტ და ნევროზები თუ პატიება-სიმშვიდე ანუ „ნეტარ არიან მშვიდნი“. სტუ, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის საერთაშორისო-სამეცნიერო კონდფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2015წ. .

გ. ჯოლია, ჯოლია ნინო. მოლაპარაკება, როგორც ვერბალური კომუნიკაციის აქტიური ფორმა. . ”ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები”/ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოსგანათლების მეცნიერებათა აკადემია. 2008წ. გვ. 405-408. ISBN 978-9941-14-161-4.

დ. ცუცქირიძე, პეტრიაშვილი ნინო. მოლაპარაკების დინამიკა ანდორას მაგალითზე,. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,,ხელისუფლება და საზოგადოება", თბილისი, . 2013წ. .

თ. იაშვილი, გ. იაშვილი. მომსახურების ახალი როლის განმსაზღვრელი ფაქტორები. სტუ. საერთაშორისო კონფერენცია. 2012წ. #4(24) ტომი 2 გვ. 78-87.

ვ. ნაჭყებია, ე.გვარამაძე. მომხმარებლის წყლით უზრუნველყოფის ტექნიკური პირობების ანალიზი . სტუ-ს სტუდენტთა 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2010წ. სტუ. #78 თეზისების კრებული, გვ.15.

გ. ღვინეფაძე. მომხმარებლისათვის მეგობრული ინტერფეისის დამუშავების ზოგიერთი საკითხი. მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დაარსების მე-40 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. თბილისი.სტუ. ISSN 1512-3979. გვ. 185-188.

ნ. თოფურია. მონაცემთა ბაზის რეალიზაცია ორგანიზაციის ინტერნეტ-პორტალისთვის. ი. ფრანგიშვილის დაბადების წლ. მიძღვნ. VII საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკული კონფერენცია . 2015წ. .

მ. ბერეჟიანი, თ. დუდაური, ნ. ზაქარიაშვილი, ბ. მეტრეველი, ა. ბერეჟიანი. მონაცემთა შეგროვების კომპიუტერული სისტემის გამოყენება ნარჩენი ბიომასის ფერმენტაციის პროცესის შესასწავლად. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008“ მოხსენებათა კრებული, თბილისი, 27-28.08.2008, გვ. 154-157..

გ. ანანიაშვილი. მონაცემთა შენახვის კონსტრუქციული მეთოდი. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება”. 2016წ. მოხსენებათა კრებული, გვ. 215-220.

მ. ბაქრაძე, ბექა ერაძე, გელა ხარაბაძე. მონოპოლიური ბიზნესები – ადგილობრივი საინვესტიციო რესურსების ფორმირების შემაფერხებელი ფაქტორი. სტუდენტთა 84–ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2017წ. თეზისების კრებული.

ა. მგელაძე. მონოტონური სისტემებისა და ალგებრულ მიდგომებზე დაზუსტებული კლასტერინგის ალგორითმი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ინფორმაციული ტექნოლოგიები", სექცია - მოდელირება. 2008წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. მორალურად მოძველებული ძირითადი კაპიტალის განახლების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები პრივატიზებულ საწარმოებში. . 2008წ. 18-19 ნოემბერი.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ჟ. წიკლაური-შენგელია. მორალური მოძველების გლობალური პრობლემა და ინვესტიციების როლი მის გადაჭრაში. ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: „გუშინ, დღეს და ხვალ“ . 2013წ. .

მ. ახობაძე. მოსაზრებანი მეცნიერების ბიბლიური საფუძვლების შესახებ. აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა”. 2015წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები, თბილისი, გვ. 618-621.

თ. იაშვილი, ჟ. თაბაგარი. მოქალაქეთა მონაწილეობის ხელისშემშლელი ფაქტორები ადგილობრივ თვითმმართველობაში. სტუ. საერთაშორისო კონფერენცია. 2014წ. ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება".

მ. ლოსაბერიძე, თ. ბაციკაძე თ. კობიძე. მოძრავი შტამპის გარეთ მომქმედი დატვირთვის გავლენა ორთოტროპული ნახევარსიბრტყის დაძაბულ მდგომარეობაზე. საერთაშორისო კონფერენცია `უწყვეტ ტანთა მექანიკის პრობლემები~.შრომები. თბილისი, 2007, 27-28 ოქტომბერი . 2007წ. გვ. 59-64.

გ. გოლეთიანი, ზ. მჭედლიშვილი, თავხელიძე დავით, კუბლაშვილი ზურაბი. მოძრაობის ორი თავისუფლების ხარისხის ხუთრგოლა ბერკეტული მექანიზმის პირდაპირი გეომეტრიული ამოცანის ამოხსნის საკითხისადმი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთ. კონფერენცია, გამოყენებითი მექანიკა. 2010წ. შრომათა კრებული, თბილისი.

რ. თაბუკაშვილი. მოხსენება : „ კულტურის ფენომენის ინტერპრეტაციათა ასპექტები“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა და ღია დიპლომატიის ასოციაციის ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება-2010“ . წ. .

რ. თაბუკაშვილი. მოხსენება: კოლოკაციები დიპლომატიურ ტექსტში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა და ღია დიპლომატიის ასოციაციის ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „ხელისუფლება და საზოგადოება - 2011“. წ. .