კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ადეიშვილი. მიტროპოლიტ, პროფ. ანანია ჯაფარიძის მონოგრაფიის "საქართველოს საეკლესიო კანონების კრებულის"-ს შესახებ. ქართველოლოგიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. ქართველოლოგიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. თეოლოგიის სასწავლო სამეცნიერო ცენტრი. თბ. 2011 გვ. 61-69.

ზ. ეზუგბაია, ი.ირემაშვილი. მიწისქვეშა ნაგებობების აგების ტექნოლოგია მეთოდით ,,კედელი გრუნტში".. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მე–3 საერთაშორისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია ,,გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები" თბილისი–ბორჯომი. 2013წ. .

გ. გურეშიძე, ლ.ვერულაშვილი, გ.თაბაგარი, რ.კინწურაშვილი. მიწისძვრების გავლენა მშენებლობაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სახალხო ბანკი, სტუ-ს კურსდამთავრებულთა კლუბი. წ. სტუ-ს 76-ე სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის თეზისების კრებული. .

მ. დარჩაშვილი. მიხაკო წერეთელი სამხრეთ კავკასიის ტერიტორიული მოწყობის შესახებ,. საერთაშორისო კონფერენცია კრებული „მსოფლიო და კავკასია“ . 2013წ. .

მ. დარჩაშვილი. მიხაკო წერეთელი საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსის შესახებ. საერთაშორისო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება“,. 2015წ. .

ე. ბარათაშვილი, ირმა მახარაშვილი. მმართველობითი გადაწყვეტილება და მასზე ზემოქმედი გარემო. სტუ. მე–3საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC 2014.,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ’’. 17–18 ოქტომბერი 2015წ. თბილისი. 2015წ. .

ნ. ცანავა. მმართველობითი დეცენტრალიზაციის ზოგიერთი ასპექტი საქართველოში. ყოვეწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ხელისუფლება და საზოგადოება", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, . 2012წ. საერთაშორისო კონფერენციის " ხელისუფლება და საზოგადოება"მოხსენებების პროგრამა, გვ.32.

ნ. ცანავა. მმართველობითი დეცენტრალიზაციის პრობლემები საქართველოში. ყოვეწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ხელისუფლება და საზოგადოება", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, . 2011წ. საერთაშორისო კონფერენციის " ხელისუფლება და საზოგადოება"მოხსენებების პროგრამა, გვ.8..

ე. ხახუტაშვილი, ლ. კაპანაძე, ქეთევან აბაშიძე. მოდა და საზოგადოებასთან ურთიერთობა. ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში;საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 0წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომები;78-80გვ.ISBN 978-9941-14-807-1.

მ. ჩიქავა. მოზარდ გოგონათა ქრონიკული გადატვირთვა, როგორც მიკროსოციალური სტრესორი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2012წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: `მსოფლიო და გენდერი’’.თბილისი. შრომების სპეციალური ნომერი (1), თბილისი. გვ. 230–234..

მ. ჩიქავა, ვარსიმაშვილი მაია. მოზარდთა ფსიქოსოციალური რისკის ფაქტორები.. პირველი საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC-2013 - ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ. სტუ. 2013წ. ჟურნ. ბიზნეს-ინჟინერინგი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია. თბილისი, 2013 წ., №4, გვ. 248-250..

რ. გაფრინდაშვილი. მოთმინების დეფიციტ და ნევროზები თუ პატიება-სიმშვიდე ანუ „ნეტარ არიან მშვიდნი“. სტუ, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის საერთაშორისო-სამეცნიერო კონდფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2015წ. .

გ. ჯოლია, ჯოლია ნინო. მოლაპარაკება, როგორც ვერბალური კომუნიკაციის აქტიური ფორმა. . ”ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები”/ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოსგანათლების მეცნიერებათა აკადემია. 2008წ. გვ. 405-408. ISBN 978-9941-14-161-4.

დ. ცუცქირიძე, პეტრიაშვილი ნინო. მოლაპარაკების დინამიკა ანდორას მაგალითზე,. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,,ხელისუფლება და საზოგადოება", თბილისი, . 2013წ. .

თ. იაშვილი, გ. იაშვილი. მომსახურების ახალი როლის განმსაზღვრელი ფაქტორები. სტუ. საერთაშორისო კონფერენცია. 2012წ. #4(24) ტომი 2 გვ. 78-87.

ვ. ნაჭყებია, ე.გვარამაძე. მომხმარებლის წყლით უზრუნველყოფის ტექნიკური პირობების ანალიზი . სტუ-ს სტუდენტთა 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2010წ. სტუ. #78 თეზისების კრებული, გვ.15.

გ. ღვინეფაძე. მომხმარებლისათვის მეგობრული ინტერფეისის დამუშავების ზოგიერთი საკითხი. მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დაარსების მე-40 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. თბილისი.სტუ. ISSN 1512-3979. გვ. 185-188.

ნ. თოფურია. მონაცემთა ბაზის რეალიზაცია ორგანიზაციის ინტერნეტ-პორტალისთვის. ი. ფრანგიშვილის დაბადების წლ. მიძღვნ. VII საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკული კონფერენცია . 2015წ. .

მ. ბერეჟიანი, თ. დუდაური, ნ. ზაქარიაშვილი, ბ. მეტრეველი, ა. ბერეჟიანი. მონაცემთა შეგროვების კომპიუტერული სისტემის გამოყენება ნარჩენი ბიომასის ფერმენტაციის პროცესის შესასწავლად. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008“ მოხსენებათა კრებული, თბილისი, 27-28.08.2008, გვ. 154-157..

გ. ანანიაშვილი. მონაცემთა შენახვის კონსტრუქციული მეთოდი. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება”. 2016წ. მოხსენებათა კრებული, გვ. 215-220.