კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2617 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. ქოჩორაძე. 10-ე ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება - 2016“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, ღია დიპლომატიის ასოციაცია, სამეცნიერო ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). . 2016წ. .

N. Makhatadze, D. Jishiashvili, Z. Shiolashvili, A. Jishiashvili. 10. Hydrazine-assisted routes to 1D nitride and oxide nanomaterials for environmental and energy applications. EC funded GEO RECAP project (N266155) networking and IDEALIST project twinning meetings, . 2012წ. Georgian Technical University, Tbilisi, Georgia, 27-28 June, 2012.

. 10. თეოლოგიის 10 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია, საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი, 2011წ;. . 0წ. .

ბ. მეფარიშვილი. 11. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მართვის ავტომატიზებული სისტემები" . . თბილისი. 2001წ. .

მ. გურამიშვილი. 11. ენა, მამული, სარწმუნოება. , სტუ, საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი;. სტუ,. 2011წ. .

მ. გურამიშვილი. 12. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები“, „მოდელირება, მართვა“, 2010წ., 30-31 მაისი;. სტუ. 2011წ. .

მ. გურამიშვილი. 13. ხელისუფლება და საზოგადოება, „საერთაშორისო კონფლიქტები თავისებურებები XX საუკუნეში“, სტუ, 22 მაისი, 2009წ;. სტუ,დიპლომატიის ასოციაცია. 2009წ. .

მ. გურამიშვილი. 15. მსოფლიოს ახალი წესრიგი და კავკასია, 2009წ, 22-25 აპრილი;. . 2009წ. .

მ. გურამიშვილი. 16. კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია და ფოლკლორისტიკა. კავკასიის ფონდი. თბილისი, 2009წ, 25-27 ივნისი;. . 2009წ. .

გ. წანაწყენიშვილი. 1920-30-იანი წლების მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები თბილისში და მათი როლი თანამედროვე ურბანულ პროცესებში. სტუ, პროფ. ირაკლი ციციშვილის სახელობის II სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია (ურბანული კონფლიქტი საქართველოში და მის გარეთ) . 2003წ. კავკასიის მაცნე (სპეციალური გამოცემა 2), ISSN 1512-0619,136-139 .

გ. წანაწყენიშვილი. 1930-50-იანი წლების მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში გაცოცხლებული კლასიკური და ეროვნული არქიტექტურული ელემენტები და მათი როლი თანამედროვე საცხოვრებლის პროექტირებაში (თბილისის მაგალითზე). სტუ, პროფ. ირაკლი ციციშვილის სახელობის IIIსამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია (ქართული არქიტექტურის შესწავლის საკითხები). 2004წ. კავკასიის მაცნე (სპეციალური გამოცემა 3), ISSN 1512-0619,44-50 .

თ. ფაღავა, თ. ბჟალავა, ნ. ბჟალავა,. 2. ატმოსფერულ წნევაზე მდგრად მდგომარეობაში მყოფი სამარიუმის მონოსულფიდის თხელი ფირების მიღება.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები . 2011წ. თეზისების კრებული, სტუ, 30 მარტი 2011. 13-14, 2 .

მ. გურამიშვილი. 2. ქართული ენის როლი საქართველოს სახელმწიფოებრივი აღმშენებლობის საქმეში, საერთაშორისო კონფერენციის, თბილისი, 14-15 აპრილი, 2011წ, საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი;. . 2011წ. .

ა. ფიცხელაური. 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია. 2012წ. .

ზ. ქარუმიძე. 21–ესაუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები. სტუ. 2012წ. შრომები ტომი–1,გვ19–21.

თ. ნუცუბიძე. 25 თებერვლის მკაცრი განაჩენი. სტუ, საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2012წ. თეზისები, გვ. 13.

თ. ნუცუბიძე. 26 მაისი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სიმპოზიუმი „ევროპა და სამხრეთ კავკასია“, სტუ, თბილისი. 2016წ. თეზისები, გვ. 7.

თ. ფაღავა, დ. ხოჭოლავა, მ. ბერიძე, , თ. ბჟალავა, null. 3. ინფრაწითელი ოპტიკური ზემოქმედების გავლენა მეორადი რადიაციული დეფექტების ფორმირებაზე n-Si კრისტალებზე ელექტრონებით დასხივების პროცესში. . სტუ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები, მოხსენებათა კრებული. 2011წ. მოხსენებათა კრებული . სტუ, 30 მარტი, 2011, გვ. 273-278, 2.

მ. გურამიშვილი. 3. ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა, თბილისი, 15-16 აპრილი, 2011წ;. . 2011წ. .

თ. ფაღავა, მ.გ. ბერიძე, დ.ზ. ხოჭოლავა, ი.გ. კალანდაძე. 4. ნანოგანზომილებიანი ატომური კლასტერების ფორმირება n-Si კრისტალებში 25 მგევ ენერგიის პროტონებით დასხივების გზით. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, . 2011წ. კონფერენცია, გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები, მოხსენებათა კრებული, სტუ, 30 მარტი, 2011, გვ. 22-26, 6 .