კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. სირაძე, И. Бердзенишвили . . ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОБЕЛКОВОЙ МУКИ ИЗ ХЛОПКОВОГО ЯДРА ВОЗДУШНОЙ КЛАССИ-ФИКАЦИЕЙ . Сотрудничество для решения проблемы отходов – Материалы VII Международной конференции. 2010წ. Харков,Украина .

მ. გურამიშვილი. . აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, ახალციხე, 2009წ, 26-27 ივნისი;. . 2009წ. .

სვანიძე ზ., გერსამია ა., სვანიძე ლ.. . ბუნებრივი გარემოს კომპლექსური მონიტორინგის საკითხების დამუშავება ქვეყნის საინვესტიციო გარემოს მაღალი საიმედობით შეფასების მიზნით. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ხელისუფლება და საზოგადოება” –მასალები. – თბილისი, სტუ,26.11.2011 - თბ.: სამეცნიერო ჟურნალი “ხელისუფლება და საზოგადოება”, ტ.I, N4(20), გვ.81–94 . წ. სამეცნიერო ჟურნალი “ხელისუფლება და საზოგადოება”, ტ.I, N4(20), გვ.81–94 .

ლ. კაპანაძე. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “მსოფლიო და გენდერი“.. სტუ. 23წ. მსოფლიო და გენდერი. ტეტჩერი და ტეტჩერიზმი. #1 (1) 2015წ; გვ; 20-25.

დ. ზარნაძე. .On generalized central spline algorithms of the first kind integral equations. Proc. of Conf. of Mathematical union of Georgia. Batumi, . 2011წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. .მორალურად მოძველებული ძირითადი კაპიტალის განახლების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები პრივატიზებულ საწარმოებში. . . . 2008წ. .

მ. დარჩაშვილი. .ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის საკითხი თანამედროვე ქართულ სინამდვილეში (2016 წელი), . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2016წ. .

ნ. მაზიაშვილი. .“პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების დინამიკა საქართველოში“. საერთაშორისო პრაქტიკული კონფერენცია, „ეკონომიკური პოლიტიკა ბიზნეს-პროცესების მართვა“. . 2011წ. საქ ტექ. უნივერსიტეტი .

ო. ქოჩორაძე. 10-ე ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება - 2016“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, ღია დიპლომატიის ასოციაცია, სამეცნიერო ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). . 2016წ. .

N. Makhatadze, D. Jishiashvili, Z. Shiolashvili, A. Jishiashvili. 10. Hydrazine-assisted routes to 1D nitride and oxide nanomaterials for environmental and energy applications. EC funded GEO RECAP project (N266155) networking and IDEALIST project twinning meetings, . 2012წ. Georgian Technical University, Tbilisi, Georgia, 27-28 June, 2012.

. 10. თეოლოგიის 10 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია, საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი, 2011წ;. . 0წ. .

ბ. მეფარიშვილი. 11. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მართვის ავტომატიზებული სისტემები" . . თბილისი. 2001წ. .

მ. გურამიშვილი. 11. ენა, მამული, სარწმუნოება. , სტუ, საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი;. სტუ,. 2011წ. .

მ. გურამიშვილი. 12. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები“, „მოდელირება, მართვა“, 2010წ., 30-31 მაისი;. სტუ. 2011წ. .

მ. გურამიშვილი. 13. ხელისუფლება და საზოგადოება, „საერთაშორისო კონფლიქტები თავისებურებები XX საუკუნეში“, სტუ, 22 მაისი, 2009წ;. სტუ,დიპლომატიის ასოციაცია. 2009წ. .

მ. გურამიშვილი. 15. მსოფლიოს ახალი წესრიგი და კავკასია, 2009წ, 22-25 აპრილი;. . 2009წ. .

მ. გურამიშვილი. 16. კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია და ფოლკლორისტიკა. კავკასიის ფონდი. თბილისი, 2009წ, 25-27 ივნისი;. . 2009წ. .

ნ. ასათიანი. 19. „ილია ჭავჭავაძე რუსთაველის თეატრში“, . სტუ. 2015წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტე-ტის სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება-.

გ. წანაწყენიშვილი. 1920-30-იანი წლების მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები თბილისში და მათი როლი თანამედროვე ურბანულ პროცესებში. სტუ, პროფ. ირაკლი ციციშვილის სახელობის II სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია (ურბანული კონფლიქტი საქართველოში და მის გარეთ) . 2003წ. კავკასიის მაცნე (სპეციალური გამოცემა 2), ISSN 1512-0619,136-139 .

გ. წანაწყენიშვილი. 1930-50-იანი წლების მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში გაცოცხლებული კლასიკური და ეროვნული არქიტექტურული ელემენტები და მათი როლი თანამედროვე საცხოვრებლის პროექტირებაში (თბილისის მაგალითზე). სტუ, პროფ. ირაკლი ციციშვილის სახელობის IIIსამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია (ქართული არქიტექტურის შესწავლის საკითხები). 2004წ. კავკასიის მაცნე (სპეციალური გამოცემა 3), ISSN 1512-0619,44-50 .