კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. ქინქლაძე, რ. ქინქლაძე. მსოფლიო გამოცდილება საქართველოს პოლიტიკურ-ეკონომიკური მოწყობისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია “მსოფლიო და კავკასია” . წ. კონფერენციის მასალები.

თ. ბერიძე, რ. ქინქლაძე. მსოფლიო გამოცდილება საქართველოს პოლიტიკურ-ეკონომიკური მოწყობისათვის (თეზისები). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მსოფლიო და კავკასია", სტუ, საზოგადოებრივ მეცნიერებათა დეპარტამენტი. 2011წ. გვ. 150-152.

ი. კვესელავა. მსოფლიო გლობალიზაციის პარადიგმები. საერთაშორისო სამეცბიერო კონფერენცია ,,გლობალიზმი და საერთაშორისო წესრიგი’’. 2003წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,გლობალიზმი და საერთაშორისო წესრიგი’’ კრებული.

თ. წერეთელი. მსოფლიო და კავკასია. სტუ. 2017წ. .

С. Ломинадзе. მსოფლიო და კავკასია. სტუ. 2016წ. PR-коммуникация в современном обществе.

ს. ლომინაძე. მსოფლიო და კავკასია. სტუ. 2011წ. მასობრივი კომუნიკაციის გავლენა სოციალურ-ფსიქოლოგიურ პროცეზებზე საქართველოში.

ე. შამანაძე. მსოფლიო და კავკასია. სტუ-ს ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკ-ის, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის და საქართველოს სოციალურ მეცნიერებათა აკადემია, მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია,“მსოფლიო და კავკასია. 0წ. თბილისი, 2015, 22-23 მაისი, გვ. 86-89..

ს. ლომინაძე. მსოფლიო და კავკასია. სტუ. წ. მასობრივი კომუნიკაციის გავლენა სოციალურ–ფსიქოლოგიურ პროცესებზე საქართველოში.

ზ. მიქაძე, ზ. გასიტაშვილი, კ. ოდიშარია, თ. ჭუმბურიძე. მსოფლიო დონის საგანმანათლებლო სისტემის შექმნა, როგორც ქვეყნის მდგრადი განვითარების ერთერთი ძირითადი ფაქტორი. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. სტუ. . 2010წ. "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა. შრომები. გვ. 334-342. ISBN 978-9941-14-942-9..

კ. ოდიშარია, ზ.გასიტაშვილი, ზ.მიქაძე, თ.ჭუმბურიძე. მსოფლიო დონის საგანმანათლებლო სისტემის შექმნა,როგორც ქვეყნის მდგრადი გავითარების ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორი. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება მართვა", შრომები. გვ.334-342.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისების თეორიული რაკურსი. "მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო" / სტუ, საქ. ეკონომისტთა ასოციაცია, ჟ. "სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები" . 2011წ. "მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო", თბილისი, გვ. 489-492 .

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივები. "მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო"/ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაცია, ჟურნალი ”სოციალური ეკონომიკა”. 2011წ. კონფერენციის მასალები. გვ. 78-8; ISSN 1987-7471.

ნ. მამფორია. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის გამომწვევი მიზეზები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2014წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი №4 გვ. 83-85.

ნ. გიორგიშვილი, დ.ჯაფარიძე. ი.ბიჭიაშვილი. მსოფლიო ენერგეტიკის განვითარების ტენდენციები და საქართველოში ენერგორესურსების წარმოების საშუალოვადიანი პროგნოზი.. მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია “ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: “გუშინ, დღეს, ხვალ” საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2016წ. .

დ. ჯაფარიძე, ნინო გიორგიშვილი, ირაკლი ბიჭიაშვილი. მსოფლიო ენერგეტიკის განვითარების ტენდენციები და საქართველოში ენერგორესურსების წარმოების საშუალოვადიანი პროგნოზი.. მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია “ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: “გუშინ, დღეს, ხვალ” საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2016წ. .

მ. დემეტრაძე. მსოფლიო ოკეანის ათვისების ეკოლოგიური პრობლემები . 77-ე სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. . 2009წ. სტუ, თბილისი,.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. მსოფლიო ფინანსური კრიზისი ეკონომიკური კონცეფციების განვითარების კონტექსტში. საქართველოს ტექნიკური უნუვერსიტეტი, საინჟინრო–ეკონომიკის დეპარტამენტი. 2014წ. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, #3 2014 წელი გვ. 299-302 .

მ. შონია. მსოფლიო, კავკასია, საქართველო. მსოფლიო და კავკასია. 2011წ. მსოფლიო და კავკასია: საერთ. კონფ. მასალები, გვ. 23-25..

ე. გვენეტაძე. მსოფლიოს დიდ სახელმწიფოთა ინტერესები სამხრეთ კავკასიაში”. . მსოფლიო და კავკასია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. მსოფლიო და კავკასია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.

ლ. კახიანი, დოქტორანტი გერასიმე ნიჟარაძე. მსხვილბლოკური საცხოვრებელი სახლების სეისმომედეგობის ამაღლების ტექნოლოგიური გადაწყვეტა. სტუ, 79–ე სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. 2011წ. სტუდენტთა 79–ე ღია აერტაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებულიკონფერენციის.