კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2713 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. მენაბდე-ჯობაძე. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისების თეორიული რაკურსი. "მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო" / სტუ, საქ. ეკონომისტთა ასოციაცია, ჟ. "სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები" . 2011წ. "მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო", თბილისი, გვ. 489-492 .

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივები. "მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო"/ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაცია, ჟურნალი ”სოციალური ეკონომიკა”. 2011წ. კონფერენციის მასალები. გვ. 78-8; ISSN 1987-7471.

ნ. მამფორია. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის გამომწვევი მიზეზები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2014წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი №4 გვ. 83-85.

ნ. გიორგიშვილი, დ.ჯაფარიძე. ი.ბიჭიაშვილი. მსოფლიო ენერგეტიკის განვითარების ტენდენციები და საქართველოში ენერგორესურსების წარმოების საშუალოვადიანი პროგნოზი.. მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია “ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: “გუშინ, დღეს, ხვალ” საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2016წ. .

დ. ჯაფარიძე, ნინო გიორგიშვილი, ირაკლი ბიჭიაშვილი. მსოფლიო ენერგეტიკის განვითარების ტენდენციები და საქართველოში ენერგორესურსების წარმოების საშუალოვადიანი პროგნოზი.. მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია “ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: “გუშინ, დღეს, ხვალ” საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2016წ. .

მ. დემეტრაძე. მსოფლიო ოკეანის ათვისების ეკოლოგიური პრობლემები . 77-ე სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. . 2009წ. სტუ, თბილისი,.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. მსოფლიო ფინანსური კრიზისი ეკონომიკური კონცეფციების განვითარების კონტექსტში. საქართველოს ტექნიკური უნუვერსიტეტი, საინჟინრო–ეკონომიკის დეპარტამენტი. 2014წ. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, #3 2014 წელი გვ. 299-302 .

მ. შონია. მსოფლიო, კავკასია, საქართველო. მსოფლიო და კავკასია. 2011წ. მსოფლიო და კავკასია: საერთ. კონფ. მასალები, გვ. 23-25..

ე. გვენეტაძე. მსოფლიოს დიდ სახელმწიფოთა ინტერესები სამხრეთ კავკასიაში”. . მსოფლიო და კავკასია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. მსოფლიო და კავკასია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.

ლ. კახიანი, დოქტორანტი გერასიმე ნიჟარაძე. მსხვილბლოკური საცხოვრებელი სახლების სეისმომედეგობის ამაღლების ტექნოლოგიური გადაწყვეტა. სტუ, 79–ე სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. 2011წ. სტუდენტთა 79–ე ღია აერტაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებულიკონფერენციის.

ლ. კახიანი, მაგისტრანტი გიორგი ბობღიაშვილი. მსხვილბლოკური საცხოვრებელი სახლების სეისმომედეგობის ამაღლების ტექნოლოგიური გადაწყვეტა. სტუ, 79–ე სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. 2011წ. სტუდენტთა 79–ე ღია აერტაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებულიკონფერენციის.

მ. მამნიაშვილი. მტკიცებულებათა მნიშვნელობა სისხლის სამართლის პროცესში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

მ. ლოსაბერიძე. მუდმივი სიჩქარით მოძრავი შტამპებით გამოწვეული დრეკადი ნახევარსიბრტყის შეშფოთება. თხელკედლიანი სივრცითი სისტემების პრობლემებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი თბილისი . 2001წ. გვ. 149-153.

მ. ლოსაბერიძე. მუდმივი სიჩქარით მოძრავი შტამპებით გამოწვეული დრეკადი ნახევარსიბრტყის შეშფოთება. თხელკედლიანი სივრცითი სისტემების პრობლემებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი თბილისი 4-5.07, 2001. გვ.149-153.. 2001წ. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი თბილისი გვ.14. 9-153. 4-5.07, 2001.

ს. გრიგალაშვილი. მულტიკულტურალიზმი, როგორც პოლიტიკური პროექტი. საერთაშორისო კონფერენცია-,,მსოფლიო და კავკასია''. 2011წ. .

ი. მოსაშვილი. მულტიმედია ტრენაჟორები ტექნოლოგიური პროცესების მართვის შესწავლაში. "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში"/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში" მოხსენებათა კრებული, 373–375გვ..

ნ. თოფურია. მულტიმოდალური გადაზიდვების სერვის-ორიენტირებული სისტემის აგება CASE და SHAREPOINT ტექნოლოგიები. III-საერთ.სამეცნ.კონფ. „კომპიუტინგი/ინფორმატიკა“. 2016წ. .

ნ. თოფურია. მულტიმოდალური გადაზიდვების სერვის-ორიენტირებული სისტემის აგება CASE და SHAREPOINT ტექნოლოგიებით. IV-საერთ.სამეცნ.კონფ. „კომპიუტინგი/ინფორმატიკა“. 2016წ. 120-128.

ზ. გასიტაშვილი, ა.ფრანგიშვილი, მ. ხართიშვილი, ს. პროკოპიევი. მუნიციპალური წარმონაქმნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ინდიკატორული მაჩვენებლების , მუნიციპალური ფინანსების, არასაცხოვრებელი უძრავი ქონების და მიწათსარგებლობის ინფორმაციული სისტემა. სტუ. 2008წ. "ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008".

. მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ეკოქიმიური საშიშროების დადგენა გლდანის ნაგავსაყრელის მაგალითზე. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომები, გვ. 314-317.