კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2594 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ღვინეფაძე. პირდაპირი შეღწევის მოწყობილობებში ინფორმაციის განთავსების ოპტიმიზაცია. სპი-ს მასწავლებელთა და წარმოების მუშაკთა XXI სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 1978წ. მოხსენებების თეზისები. გვ. 29. თბილისი.

მ. მილაშვილი. პირველი არქიტექტორი ქალები. სტუ. სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. სოციალურ მეცნიერებათა აკადემია. VIსაერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “მსოფლიო და კავკასია“. 2017წ. .

ნ. ფილფანი. პირველი გვარის სინგულარული ინტეგრალური განტოლების რიცხვითი ამოხსნა არანულოვანი ინდექსისა და გახსნილი კონტურის შემთხვევაში . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. სტუდენტთა მე-80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისების კრებული, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი.

თ. ნუცუბიძე. პირველი მსოფლიო ომი და საქართველოს დამოუკიდებლობა. საერაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „პირველიმსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია“, სტუ, თეზისები. 2014წ. .

ნ. ხაზარაძე. პირველი მსოფლიო ომი და საქართველოს ზოგიერთი ასპექტი. საერთაშორისო სიმპოზიუმი, "პირველი მსოფლიო ომი და კავკასია". 2014წ. .

თ. ხოხობაშვილი. პირველი მსოფლიო ომი და საქართველოს ისტორიის ზოგიერთი ასპექტი. . 2015წ. IV საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი, მეორე მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია .

ნ. სეფაშვილი, ჯ. მაისურაძე, კ.ჯაფარიძე. პირიდოქსალის ბაზაზე მიღებული სპიროპირანების ნანოსტრუქტურები. პირველი საერთაშორისო კინფერენცია "ნანოქიმია და ნანოტექნოლოგიები",თბილისი. 2010წ. .

ლ. მეტრეველი. პიროვნებათშორის ურთიერთმოქმედება დაძაბულ და კონფლიქტურ სიტუაციაში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლების მეცნიერებები“, სტუ, თბილისი. 2016წ. .

დ. ცუცქირიძე. პიროვნული ფაქტორის გავლენა სოციალურ და პოლიტიკურ პროცესებზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მე–10 სამეცნიერო საერთაშორისო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2016წ. .

ლ. მეტრეველი. პოზიციური კომუნიკაცია. მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“, სტუ, თბილისი. 2015წ. .

მ. გურამიშვილი. პოლიტიკა და კულტურა. სტუ,დიპლომატიის ასოციაცია,"ხელისუფლება და საზოგადოება". 2013წ. .

მ. ამირგულაშვილი. პოლიტიკა და მედიატექნოლოგიები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. "ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები". გვ. 349-353.

რ. მიშველაძე. პოლიტიკური იგნორირების მძევალი. . საერთაშორისო კონფერენცია ,,მსოფლიო და კავკასია’’. თბილისი, . 2015წ. .

ვ. შუბითიძე. პოლიტიკური იმიჯი და ვერბალური კომუნიკაცია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები "ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები". 2010წ. .

ვ. შუბითიძე, გ. გიორგაძე. პოლიტიკური კომუნიკაციის როლი არჩევნებში. სამეცნიერო კონფერენცია "ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები". 2010წ. .

ვ. შუბითიძე. პოლიტიკური კონსულტირება საქართველოში. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2015წ. .

დ. ცუცქირიძე. პოლიტიკური კულტურის ზოგიერთი ასპექტი,. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება 2010", 11–12 ივნისი,. 2010წ. .

დ. ცუცქირიძე. პოლიტიკური კულტურისა და სტერეოტიპების ზოგიერთი ასპექტი,. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნირო კონფერენცია,,ხელისუფლება და საზოგადოება 2011", თბილისი, 2011. 0წ. .

მ. დარჩაშვილი. პოლიტიკური პარტიები ერთაშორისი ურთიერთობების შესახებ საქართველოში პირველი მსოფლიო ომის პერიოდში, . პირველი მსოფლიო ომი-100წ.,(სტუ). 2014წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. პოლიტიკური პარტიების სოციალურ–იდეოლოგიური მეტამორფოზები თანამედროვე ევროპაში. საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი „მეორე მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია“. 2015წ. .