კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2706 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ასათიანი. მშვენიერება სუბიექტურ და ობიექტურ ფაქტორთა ერთობლიობა; თვალსაზრისთა სისტემა. საერთაშორისო კონფერენცია "მსოფლიო და კავკასია", საქართველოს უნივერსიტეტის მეოთხე ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. 2011წ. .

მ. სირაძე, ვ. თვალიაშვილი . მცენარეული ზეთების რაფინირების პროცესზე მოქმედი ფაქტორები. სტუ სტუდენტთა 85-ე ღია საერთაშორისო სამრცნიერო კონფერენცია (თეზისების კრებული) . 2017წ. თბილისი.

მ. სირაძე, . ლ. მოსიაშვილი . მცენარეული კაროტინი. სტუ-ს 78-ე ღია საერ-თაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. . 2010წ. თბილისი.

მ. ნიშნიანიძე. მცენარეული ნედლეულის შემცველი ელექსირები და მათი რეცეპტურები. სტუდენტთა 83-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2015. 2015წ. 2015. გვ.87.

თ. როსტიაშვილი, პაჭკორია შ.. მცირე ბიზნესის მიკროეკონომიკური რეგულირების მექანიზმი საქართველოში.. საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია “ეკონომიკური პილიტიკა და ბიზნეს–პროცესების მართვა, თბილისი. 2011წ. .

ნ. ჭიკაიძე. მცირე და საშუალო საწარმოების ბიზნეს-გარემოს სახელმწიფოებრივი რეგულირების ინოვაციური მეთოდები . სტუ,საერთაშორისო კონფერენცია,,ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა“.. 2011წ. .

თ. როსტიაშვილი. მცირე და საშუალო ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერის ძირითადი დეტერმინანტები და მიმართულებები.. საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია “ეკონომიკური პილიტიკა და ბიზნეს–პროცესების მართვა, თბილისი. წ. თბილისი,315–317.

ნ. ჭიკაიძე. მცირე და საშუალო ბიზნესში ინოვაციური მენეჯმენტის განვითარების სისტემა, როგორც ფუნქციონირების ეფექტურობის ამაღლება. სტუ,ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი,საინჟინრი ეკონომიკის დეპარტამენტი. 2014წ. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC-2014 ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ.

ნ. ცანავა. მცირე სახელმწიფოთა ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგია. ყოვეწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ხელისუფლება და საზოგადოება", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, . 2013წ. საერთაშორისო კონფერენციის " ხელისუფლება და საზოგადოება"მოხსენებების პროგრამა, გვ.39..

მ. წვერავა, გ. ლომინეიშვილი, ლ. გვასალია. მცირეაზოტიანი სასუქის მიღება აგროპერლიტის ბაზაზე. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”. 2010წ. 330-332.

ხ. ირემაშვილი, თ.გველესიანი. ზ.ციხელაშვილი.გ.ბერძენაშვილი.. მცურავი ტალღაჩამქრობის (დემფერის) მოქმედების მათემატიკური მოდელირების განხორციელების მეთოდიკის შესახებ.. V საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები" 16-19 ივლისი, . 2015წ. გვ.40-44 ISSN 1512-2344.

ი. ღარიბაშვილი, მ.ჯავახიშვილი. მცხეთის ისტორიული ძეგლების მდგომარეობის ანალიზი და მათი სარეაბილიტაციო ღონისძიებები.. ჟურნალი ,,ქალი და XXI საუკუნე".. წ. .

გ. გუგულაშვილი, ღვაჩლიანი ვიტალი, რევიშვილი თემური, ღვაჩლიანი თათია. მწვანე ბაიხის ჩაის წარმოების ახალი მეთოდი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია. 2009წ. კონფერენციის შრომათა კრებული. გვ.201–204.

ლ. მეტრეველი. ნაადრევი ქორწინება. მე-5 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“, სტუ, თბილისი. 2016წ. .

ი. ქართველიშვილი, თ. თოდუა. ნაბეჭდი და ხელნაწერი ტექსტების წინასწარი კომპიუტერული დამუშავებისა და ამოცნობის პრობლემები ქართული ანბანის სიმბოლოების მაგალითზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები. 2012წ. .

კ. ჩხიკვაძე, ნ. ჩლაიძე, ც. ცისკრელი, ლ. ქაჯაია . ნაგებობების ქცევის შეფასება სეისმურ ზემოქმედებაზე სტატიკური არაწრფივი "pushover" ანალიზის გამოყენებით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "სამშენებლო მექანიკის პრობლემები", შრომების კრებული "მშენებლობა", სტუ, თბილისი.. 2010წ. #2(17), გვ.76-79.

ნ. თოფურია, ე. ბიწაძე. ნავთობკომპანიებში გამოყენებული თანამედროვე ტექნოლოგიები. IV-საერთ.სამეცნ.კონფ. „კომპიუტინგი/ინფორმატიკა“. 2016წ. .

ნ. თოფურია, ე. ბიწაძე. ნავთობკომპანიებში გამოყენებული თანამედროვე ტექნოლოგიები. III-საერთ.სამეცნ.კონფ. „კომპიუტინგი/ინფორმატიკა“. 2016წ. .

ლ. გვერდწითელი, ი. ბაზღაძე, ჯ. გუგეშიძე, ლ. დოღონაძე. ნავთობსაწყობიდან გაფრქვეული ნავთობპროდუქტების ემისიები . საერთაშორისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენციის შრომები. ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში. თბილისი, სტუ 29–20 აპრილი . 2010წ. გვ. 166–169.

მ. ანდღულაძე, თ. შაქარაშვილი, ე. კვარაცხელია. ნამუშევარი მინერალური ზეთების რეგენერაციის შემუშავებული ვარიანტი . თეზისი. სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში. სიღნაღი, 16 ოქტომბერი. ტექნ. უნივერსიტეტი. 2009წ. გვ.141-142.