კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2429 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ბ. მეფარიშვილი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მართვის ავტომატიზებული სისტემები", . . თბილისი სტუ.. 1996წ. .

რ. ხუციშვილი, ე. სადაღაშვილი, შაკაია თ.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია კვების მრეწველობის ტექნოლოგიური პროცესების და მოწყობილობის პრობლემები,. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. ვაშლის კონცენტრატი და ფქვილოვანი საკონდიტრო ნაწარმი .

რ. ხუციშვილი, მაჩალაძე თ.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში” . სტუ, . 2010წ. ეკოლოგიურად სუფთა საკვები ცხიმების თერმული თვისებები.

რ. ხუციშვილი, ნაჩალაძე თ.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში”, . სტუ, . 2010წ. ეკონედლეული და პური.

რ. ხუციშვილი, მ. ხომასურიძე, მაჩალაძე თ.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება, შრომები,. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. ეკოლოგიურად სუფთა კომბინირებული ცხიმოვანი პროდუქტის მიღებისა და კონტროლის შესაძლებლობა.

Г. Гогичаишвили, С. Почовян. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში” (ITC ’07’). საქართველოს გამოთლებისა და მეცნიერების სამინიდტრო, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. თბილისი, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, მოხსენებათა კრებული საქართველოს გამოთლებისა და მეცნიერების სამინიდტროს, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში” (ITC ’07\’), (I ტომი); 71-73 გვ..

С. Почовян, Г. Гогичаишвили. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში” (ITC ’07’). საქართველოს გამოთლებისა და მეცნიერების სამინიდტრო, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. თბილისი, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, მოხსენებათა კრებული საქართველოს გამოთლებისა და მეცნიერების სამინიდტროს, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში” (ITC ’07’), (I ტომი); 71-73 გვ..

თ. მაჭავარიანი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები“. საქართველო, თბილისი, 21-22 ოქტომბერი 2010. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. .

Д. Горгидзе, Л.Г. Кварцхава. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია"გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები". Об одной задаче электроупругости для пьезокерамической толстой плиты. 2011წ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, .

ჟ. პეტრიაშვილი, ლ. ცერცვაძე. თ იაშვილი. შ. პეტრიშვილი. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. . სტუ.. 2010წ. .

რ. ხუციშვილი, მაჩალაძე თ.. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ”გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები”, . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. ქოქოსისა და კაკაოს ზეთის თვისებები და გამოყენება.

С. Почовян, О. Шония. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემია, ა. წულუკიძის სახელობის სამთო მექანიკის ინსტიტუტი . 2000წ. თბილისი, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები შრომის დაცვაში, ეკოლოგიაში, საერთო საქმესა და გეოლოგიაში; 61-65 გვ..

შ. ვეშაპიძე, შ. ვეშაპიძე, ნ. გაბრიჩიძე. საერთაშორისო სამეწარმეო გარემოს ეკონომიკურ-სამართლებრივი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, სტუ.. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.

მ. მამნიაშვილი. საერთაშორისო სამეწარმეო გარემოს ეკონომიკურ–სამართლებრივი ასპექტები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია: „ბიზნესი და სამართალი.“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. .

ზ. ყიფშიძე. საერთო თვისებების მქონე მოვლენების რაოდენობრივი შეფასების შესახებ. International Conference dedicated to the 80-th anniversary of academician I. Prangishvili - "Information and Computer Technologies, Modeling, Control", Georgian Technical University, Tbilisi. წ. კონფერენციის თეზისები.

ვ. სონღულაშვილი. საერო და სასულიერო ხელისუფლების ლეგიტიმურობის იდეა XI-XII საუკუნეების ქართულ სამართალში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „მსოფლიო და კავკასია“ მასალები.

ქ. გიორგობიანი. საზოგადოებასთან კომუნიკაცია-მედიის მუშაობის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი. სტუ. ვერბალური კომუნიკაციის ტექნოლოგიები -3. 2012წ. კონფერენციის მასალები. გვ. 78-82.

მ. გურამიშვილი. საზოგადოების ინფორმირება და მობილიზება,კონფლიქტსი ცარევის არაძალადობრივი გზა. სტუ,მესამე საეთაშორისო სიმპოზიუმი,"მეორე მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია". 2014წ. .

თ. კილაძე, ლ.ბოჭოიძე. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სახეების შედარებითი ეფექტიანობა. საქაროპა-აზია.თველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სატრანსპორტო ხიდი ევრ. 2014წ. გვ. 290-295.

ლ. ბოჭოიძე. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სახეების შედარებითი ეფექტიანობა. საქაროპა-აზია.თველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სატრანსპორტო ხიდი ევრ. 2014წ. გვ. 290-295.