კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2699 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ფაღავა, მ.გ.ბერიძე, დ.ზ.ხოჭოლავა, ი.გ.კალანდაძე. ნანოგანზომილებიანი ატომური კლასტერების ფორმირება n-Si კრისტალებში 25 მგევ ენერგიის პროტონების დასხივების გზით.. სტუ. 2011წ. გამოყენებიტი ფიიკის აქტუალური საკითხები, მოხსენებათა კრებული გვ 22-26.

მ. დონაძე, ი. მესხი. ნანოვერცხლის შემცველი მალამოს ანტიბაქტერიული აქტივობა და ტოქსიკურობა. რ. აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე-3 კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში. 2011წ. 69-70.

მ. დონაძე, ნ. ქადეიშვილი, გ. ავქოფაშვილი. ნანონაწილაკების სინთეზი ორგანული ფაზისა და წყლის გაყოფის საზღვარზე. სტუდენტთა 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2010წ. .

ნ. ძაგანია. ნარკომანიის ოჯახური წანამძღვრები . ქალი და 21-ე საუკუნე. 2011წ. შრომები , გვ.21.

ჯ. ჯანაშია. ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაციის თანამდევი სამართლებრივი და კრიმინოლოგიური პრობლემები. სტუ. 2015წ. .

მ. კაპანაძე, ვ.გორდელაძე, მ.მშვილდაძე, ა.სარუხანიშვილი, ნ.ქებაძე. ნატრიუმის, სტრონციუმის, ბარიუმის კარბონატების, ბორის მჟავასა და სილიციუმის დიოქსიდების შეფასება იწ სპექტროსკოპიის საშუალებით. აკადემიკოს გივი ცინცაძის 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ,,ქიმია-მიღწევები და პერსპექტივები". 2018წ. შრომების კრებული, 3 გვ..

ნ. ქებაძე, ა.სარუხანიშვილი, ვ.გორდელაძე, მ.კაპანაძე, მ.მშვილდაძე. ნატრიუმის, სტრონციუმის, ბარიუმის კარბონატების, ბორის მჟავასა და სილიციუმის დიოქსიდის შეფასება იწ სპექტროსკოპიის საშუალებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2018წ. ,,ქიმია-მიღწევები და პერსპექტივები" აკადემიკოს გივი ცინცაძის დაბადებიდან 85 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშრისო-სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია.

მ. მშვილდაძე, ა.სარუხანიშვილი, ვ.გორდელაძე, მ.კაპანაძე, ნ.ქებაძე. ნატრიუმის, სტრონციუმის, ბარიუმის კარბონატების, ბორის მჟავასა და სილიციუმის დიოქსიდის შეფასება იწ სპექტროსკოპიის საშუალებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2018წ. ,,ქიმია-მიღწევები და პერსპექტივები" აკადემიკოს გივი ცინცაძის დაბადებიდან 85 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშრისო-სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია.

მ. მშვილდაძე, ა.სარუხანიშვილი; ვ. გორდელაძე, მ.კაპანაძე, მ.მშვილდაძე, ნ.ქებაძე. ნატრიუმის, სტრონციუმის, ბარიუმის კარბონატების, ბორის მჟავასა და სილიციუმის დიოქსიდის შეფასება იწ სპექტროსკოპიის საშუალებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2018წ. ,,ქიმია-მიღწევები და პერსპექტივები" აკადემიკოს გივი ცინცაძის დაბადებიდან 85 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშრისო-სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია.

მ. მამულაშვილი, ლ.გვერდწითელი, ჯ.გუგეშიძე, ე. მეზვრიშვილი. ნაყინისა და ვაფლის წარმოების ჩამდინარე წყლის გაწმენდა. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება.სტუ. 2010წ. გვ.71-79.

ლ. გვერდწითელი, ჯ. გუგეშიძე, მ. მამულაშვილი, ე. მეზვრიშვილი. ნაყინისა და ვაფლის წარმოების ჩამდინარე წყლის გაწმენდა. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია „გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება“ შრომები. საგამომცემლო სახლი „თბილისი“. 2010წ. გვ. 71–74.

მ. გურამიშვილი. ნაციონალიზმის პრობლემა გლობალიზებულ მსოფლიოში. 6 საერთაშორისო სიმპოზიუმი. 2017წ. .

დ. ტაბატაძე, ი. ჭურაძე, ვ. თარხნიშვილი. ნებისმიერი მოხაზულობის გვირაბის გაანგარიშების შესახებ.. სტუ-ს გამომცემლობა. წ. საერთაშორისო სიმპოზიუმის მოხსენებათა თეზისები.

ა. მგელაძე. ნეიროინფორმაციული სისტემები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები". 2017წ. სტუ-ს შრომების კრებული, გვ. 275-282.

ი. ბურდული. ნემეზისის ფუნქცია და თანამედროვე დრამატურგული სტრუქტურის დამოკიდებულება (არჩევანი და გარემოებანი): იუჯინ ო’ ნილის პიესა „აბორტი“). ღია დიპლომატიური საზოგდოება. 2014წ. ხელისუფლება და საზოგადოება.

ნ. მჭედლიშვილი, ა. მგელაძე. ნეოროინფორმაციული სისტემები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“, თბილისი. 2017წ. .

მ. დემეტრაძე, მ. მშვილდაძე. ნიადაგი და მიკროელემენტები . .საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.. 2011წ. თბილისი, „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. .

მ. დემეტრაძე, ბ.ჯუღელი. ნიადაგი და მიკროელემენტები. სტუ, სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. სტუ, სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციიის თეზისები, გვ.97ს კრებული.

ლ.შავლიაშვილი . ნიადაგში მარილიანობის ცვლილების რიცხვითი მოდელირება შეტანილი სორბენტის გავლენის გათვალისწინებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კონფერენციის მასალები. წ. ტ. N117, გვ.160–162, თბილისი.

ა. სურმავა, ლ. ინწკირველი, ლ. შავლიაშვილი. ნიადაგში მარილიანობის ცვლილების რიცხვითი მოდელირება შეტანილი სორბენტის გავლენის გათვალისწინებით . აკადემიკოს გივი სვანიძის დაბადებიდან 90 წლისთა¬ვისადმი მიძღ¬ვნი¬ლი საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია “ჰიდრმეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები”. 27 - 29 სექტემბრი. წ. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები ტ. 117. .