კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2713 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. თოფურია, ე. ბიწაძე. ნავთობკომპანიებში გამოყენებული თანამედროვე ტექნოლოგიები. III-საერთ.სამეცნ.კონფ. „კომპიუტინგი/ინფორმატიკა“. 2016წ. .

ლ. გვერდწითელი, ი. ბაზღაძე, ჯ. გუგეშიძე, ლ. დოღონაძე. ნავთობსაწყობიდან გაფრქვეული ნავთობპროდუქტების ემისიები . საერთაშორისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენციის შრომები. ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში. თბილისი, სტუ 29–20 აპრილი . 2010წ. გვ. 166–169.

მ. ანდღულაძე, თ. შაქარაშვილი, ე. კვარაცხელია. ნამუშევარი მინერალური ზეთების რეგენერაციის შემუშავებული ვარიანტი . თეზისი. სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში. სიღნაღი, 16 ოქტომბერი. ტექნ. უნივერსიტეტი. 2009წ. გვ.141-142.

ნ. კუციავა, თ. შაქარაშვილი, მ. ანდღულაძე. ნამუშევარი მოტორული ზეთების რეგენერაცია . საერთაშორისო კონფერენცია „ქალებიდა 21 საუკუნე“, თბილისი . 2011წ. გვ. 113–119.

მ. ანდღულაძე, თ. შაქარაშვილი. ნამუშევარი მოტორული ზეთების რეგენერაცია . რ. აგლაძის დაბადები შის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე–3 კონფერენცია გამოყენებით ქიმია RAS–3. სტუ, თბილისი, პმ. 9, (თეზისი). 2011წ. გვ. 96 .

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ე. სადაღაშვილი, ღვაჩლიანი ვიტალი. ნამწვი აირების სითბოს ენერგიაზე მომუშავე ავტომობილის მაცივარი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 201წ. შრომათა კრებული. გვ. 12–14.

თ. ფაღავა, მ.გ.ბერიძე, დ.ზ.ხოჭოლავა, ი.გ.კალანდაძე. ნანოგანზომილებიანი ატომური კლასტერების ფორმირება n-Si კრისტალებში 25 მგევ ენერგიის პროტონების დასხივების გზით.. სტუ. 2011წ. გამოყენებიტი ფიიკის აქტუალური საკითხები, მოხსენებათა კრებული გვ 22-26.

მ. დონაძე, ი. მესხი. ნანოვერცხლის შემცველი მალამოს ანტიბაქტერიული აქტივობა და ტოქსიკურობა. რ. აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე-3 კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში. 2011წ. 69-70.

მ. დონაძე, ნ. ქადეიშვილი, გ. ავქოფაშვილი. ნანონაწილაკების სინთეზი ორგანული ფაზისა და წყლის გაყოფის საზღვარზე. სტუდენტთა 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2010წ. .

ნ. ძაგანია. ნარკომანიის ოჯახური წანამძღვრები . ქალი და 21-ე საუკუნე. 2011წ. შრომები , გვ.21.

ჯ. ჯანაშია. ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაციის თანამდევი სამართლებრივი და კრიმინოლოგიური პრობლემები. სტუ. 2015წ. .

მ. კაპანაძე, ვ.გორდელაძე, მ.მშვილდაძე, ა.სარუხანიშვილი, ნ.ქებაძე. ნატრიუმის, სტრონციუმის, ბარიუმის კარბონატების, ბორის მჟავასა და სილიციუმის დიოქსიდების შეფასება იწ სპექტროსკოპიის საშუალებით. აკადემიკოს გივი ცინცაძის 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ,,ქიმია-მიღწევები და პერსპექტივები". 2018წ. შრომების კრებული, 3 გვ..

ნ. ქებაძე, ა.სარუხანიშვილი, ვ.გორდელაძე, მ.კაპანაძე, მ.მშვილდაძე. ნატრიუმის, სტრონციუმის, ბარიუმის კარბონატების, ბორის მჟავასა და სილიციუმის დიოქსიდის შეფასება იწ სპექტროსკოპიის საშუალებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2018წ. ,,ქიმია-მიღწევები და პერსპექტივები" აკადემიკოს გივი ცინცაძის დაბადებიდან 85 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშრისო-სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია.

მ. მშვილდაძე, ა.სარუხანიშვილი, ვ.გორდელაძე, მ.კაპანაძე, ნ.ქებაძე. ნატრიუმის, სტრონციუმის, ბარიუმის კარბონატების, ბორის მჟავასა და სილიციუმის დიოქსიდის შეფასება იწ სპექტროსკოპიის საშუალებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2018წ. ,,ქიმია-მიღწევები და პერსპექტივები" აკადემიკოს გივი ცინცაძის დაბადებიდან 85 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშრისო-სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია.

მ. მშვილდაძე, ა.სარუხანიშვილი; ვ. გორდელაძე, მ.კაპანაძე, მ.მშვილდაძე, ნ.ქებაძე. ნატრიუმის, სტრონციუმის, ბარიუმის კარბონატების, ბორის მჟავასა და სილიციუმის დიოქსიდის შეფასება იწ სპექტროსკოპიის საშუალებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2018წ. ,,ქიმია-მიღწევები და პერსპექტივები" აკადემიკოს გივი ცინცაძის დაბადებიდან 85 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშრისო-სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია.

მ. მამულაშვილი, ლ.გვერდწითელი, ჯ.გუგეშიძე, ე. მეზვრიშვილი. ნაყინისა და ვაფლის წარმოების ჩამდინარე წყლის გაწმენდა. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება.სტუ. 2010წ. გვ.71-79.

ლ. გვერდწითელი, ჯ. გუგეშიძე, მ. მამულაშვილი, ე. მეზვრიშვილი. ნაყინისა და ვაფლის წარმოების ჩამდინარე წყლის გაწმენდა. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია „გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება“ შრომები. საგამომცემლო სახლი „თბილისი“. 2010წ. გვ. 71–74.

მ. გურამიშვილი. ნაციონალიზმის პრობლემა გლობალიზებულ მსოფლიოში. 6 საერთაშორისო სიმპოზიუმი. 2017წ. .

დ. ტაბატაძე, ი. ჭურაძე, ვ. თარხნიშვილი. ნებისმიერი მოხაზულობის გვირაბის გაანგარიშების შესახებ.. სტუ-ს გამომცემლობა. წ. საერთაშორისო სიმპოზიუმის მოხსენებათა თეზისები.

ა. მგელაძე. ნეიროინფორმაციული სისტემები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები". 2017წ. სტუ-ს შრომების კრებული, გვ. 275-282.