კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ჭიკაიძე. მცირე და საშუალო ბიზნესში ინოვაციური მენეჯმენტის განვითარების სისტემა, როგორც ფუნქციონირების ეფექტურობის ამაღლება. სტუ,ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი,საინჟინრი ეკონომიკის დეპარტამენტი. 2014წ. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC-2014 ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ.

ნ. ცანავა. მცირე სახელმწიფოთა ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგია. ყოვეწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ხელისუფლება და საზოგადოება", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, . 2013წ. საერთაშორისო კონფერენციის " ხელისუფლება და საზოგადოება"მოხსენებების პროგრამა, გვ.39..

მ. წვერავა, გ. ლომინეიშვილი, ლ. გვასალია. მცირეაზოტიანი სასუქის მიღება აგროპერლიტის ბაზაზე. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”. 2010წ. 330-332.

ხ. ირემაშვილი, თ.გველესიანი. ზ.ციხელაშვილი.გ.ბერძენაშვილი.. მცურავი ტალღაჩამქრობის (დემფერის) მოქმედების მათემატიკური მოდელირების განხორციელების მეთოდიკის შესახებ.. V საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები" 16-19 ივლისი, . 2015წ. გვ.40-44 ISSN 1512-2344.

ი. ღარიბაშვილი, მ.ჯავახიშვილი. მცხეთის ისტორიული ძეგლების მდგომარეობის ანალიზი და მათი სარეაბილიტაციო ღონისძიებები.. ჟურნალი ,,ქალი და XXI საუკუნე".. წ. .

გ. გუგულაშვილი, ღვაჩლიანი ვიტალი, რევიშვილი თემური, ღვაჩლიანი თათია. მწვანე ბაიხის ჩაის წარმოების ახალი მეთოდი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია. 2009წ. კონფერენციის შრომათა კრებული. გვ.201–204.

ლ. მეტრეველი. ნაადრევი ქორწინება. მე-5 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“, სტუ, თბილისი. 2016წ. .

ი. ქართველიშვილი, თ. თოდუა. ნაბეჭდი და ხელნაწერი ტექსტების წინასწარი კომპიუტერული დამუშავებისა და ამოცნობის პრობლემები ქართული ანბანის სიმბოლოების მაგალითზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები. 2012წ. .

კ. ჩხიკვაძე, ნ. ჩლაიძე, ც. ცისკრელი, ლ. ქაჯაია . ნაგებობების ქცევის შეფასება სეისმურ ზემოქმედებაზე სტატიკური არაწრფივი "pushover" ანალიზის გამოყენებით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "სამშენებლო მექანიკის პრობლემები", შრომების კრებული "მშენებლობა", სტუ, თბილისი.. 2010წ. #2(17), გვ.76-79.

ნ. თოფურია, ე. ბიწაძე. ნავთობკომპანიებში გამოყენებული თანამედროვე ტექნოლოგიები. IV-საერთ.სამეცნ.კონფ. „კომპიუტინგი/ინფორმატიკა“. 2016წ. .

ნ. თოფურია, ე. ბიწაძე. ნავთობკომპანიებში გამოყენებული თანამედროვე ტექნოლოგიები. III-საერთ.სამეცნ.კონფ. „კომპიუტინგი/ინფორმატიკა“. 2016წ. .

ლ. გვერდწითელი, ი. ბაზღაძე, ჯ. გუგეშიძე, ლ. დოღონაძე. ნავთობსაწყობიდან გაფრქვეული ნავთობპროდუქტების ემისიები . საერთაშორისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენციის შრომები. ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში. თბილისი, სტუ 29–20 აპრილი . 2010წ. გვ. 166–169.

მ. ანდღულაძე, თ. შაქარაშვილი, ე. კვარაცხელია. ნამუშევარი მინერალური ზეთების რეგენერაციის შემუშავებული ვარიანტი . თეზისი. სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში. სიღნაღი, 16 ოქტომბერი. ტექნ. უნივერსიტეტი. 2009წ. გვ.141-142.

ნ. კუციავა, თ. შაქარაშვილი, მ. ანდღულაძე. ნამუშევარი მოტორული ზეთების რეგენერაცია . საერთაშორისო კონფერენცია „ქალებიდა 21 საუკუნე“, თბილისი . 2011წ. გვ. 113–119.

მ. ანდღულაძე, თ. შაქარაშვილი. ნამუშევარი მოტორული ზეთების რეგენერაცია . რ. აგლაძის დაბადები შის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე–3 კონფერენცია გამოყენებით ქიმია RAS–3. სტუ, თბილისი, პმ. 9, (თეზისი). 2011წ. გვ. 96 .

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ე. სადაღაშვილი, ღვაჩლიანი ვიტალი. ნამწვი აირების სითბოს ენერგიაზე მომუშავე ავტომობილის მაცივარი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 201წ. შრომათა კრებული. გვ. 12–14.

თ. ფაღავა, მ.გ.ბერიძე, დ.ზ.ხოჭოლავა, ი.გ.კალანდაძე. ნანოგანზომილებიანი ატომური კლასტერების ფორმირება n-Si კრისტალებში 25 მგევ ენერგიის პროტონების დასხივების გზით.. სტუ. 2011წ. გამოყენებიტი ფიიკის აქტუალური საკითხები, მოხსენებათა კრებული გვ 22-26.

მ. დონაძე, ი. მესხი. ნანოვერცხლის შემცველი მალამოს ანტიბაქტერიული აქტივობა და ტოქსიკურობა. რ. აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე-3 კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში. 2011წ. 69-70.

მ. დონაძე, ნ. ქადეიშვილი, გ. ავქოფაშვილი. ნანონაწილაკების სინთეზი ორგანული ფაზისა და წყლის გაყოფის საზღვარზე. სტუდენტთა 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2010წ. .

ნ. ძაგანია. ნარკომანიის ოჯახური წანამძღვრები . ქალი და 21-ე საუკუნე. 2011წ. შრომები , გვ.21.