კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2719 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. გვერდწითელი, ჯ. გუგეშიძე, მ. მამულაშვილი, ე. მეზვრიშვილი. ნაყინისა და ვაფლის წარმოების ჩამდინარე წყლის გაწმენდა. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია „გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება“ შრომები. საგამომცემლო სახლი „თბილისი“. 2010წ. გვ. 71–74.

მ. გურამიშვილი. ნაციონალიზმის პრობლემა გლობალიზებულ მსოფლიოში. 6 საერთაშორისო სიმპოზიუმი. 2017წ. .

დ. ტაბატაძე, ი. ჭურაძე, ვ. თარხნიშვილი. ნებისმიერი მოხაზულობის გვირაბის გაანგარიშების შესახებ.. სტუ-ს გამომცემლობა. წ. საერთაშორისო სიმპოზიუმის მოხსენებათა თეზისები.

ა. მგელაძე. ნეიროინფორმაციული სისტემები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები". 2017წ. სტუ-ს შრომების კრებული, გვ. 275-282.

ი. ბურდული. ნემეზისის ფუნქცია და თანამედროვე დრამატურგული სტრუქტურის დამოკიდებულება (არჩევანი და გარემოებანი): იუჯინ ო’ ნილის პიესა „აბორტი“). ღია დიპლომატიური საზოგდოება. 2014წ. ხელისუფლება და საზოგადოება.

ნ. მჭედლიშვილი, ა. მგელაძე. ნეოროინფორმაციული სისტემები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“, თბილისი. 2017წ. .

მ. დემეტრაძე, მ. მშვილდაძე. ნიადაგი და მიკროელემენტები . .საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.. 2011წ. თბილისი, „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. .

მ. დემეტრაძე, ბ.ჯუღელი. ნიადაგი და მიკროელემენტები. სტუ, სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. სტუ, სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციიის თეზისები, გვ.97ს კრებული.

ლ.შავლიაშვილი . ნიადაგში მარილიანობის ცვლილების რიცხვითი მოდელირება შეტანილი სორბენტის გავლენის გათვალისწინებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კონფერენციის მასალები. წ. ტ. N117, გვ.160–162, თბილისი.

ა. სურმავა, ლ. ინწკირველი, ლ. შავლიაშვილი. ნიადაგში მარილიანობის ცვლილების რიცხვითი მოდელირება შეტანილი სორბენტის გავლენის გათვალისწინებით . აკადემიკოს გივი სვანიძის დაბადებიდან 90 წლისთა¬ვისადმი მიძღ¬ვნი¬ლი საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია “ჰიდრმეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები”. 27 - 29 სექტემბრი. წ. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები ტ. 117. .

ლ. შავლიაშვილი, ლ.ინწკირველი, ა.სურმავა. ნიადაგში მარილიანობის ცვლილების რიცხვითი მოდელირება შეტანილი სორბენტის გავლენის გათვალისწინებით. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2011წ. ტ. 117, გვ. 160-162, თბილისი.

ვ. შუბითიძე. ნიკო ნიკოლაძის სამართლებრივი თვალთახედვა. თეზისები. საერთაშორისო კონფერენცია "ხელისუფლება და საზოგადოება". 2012წ. .

თ. ბლიაძე. ნიკო ნიკოლაძის სტილის ზოგიერთი ნიშანი.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“, სტუ, თბილისი, . 2013წ. .

ნ. კუციავა, ნათელა ხეცურიანი . ნორიოს ნავთობის (ჭაბურღილN200) ფიზიკურ-ქიმიური პარამეტრების დადგენა და მასში მიკროელემენტების განსაზღვრა.. 82-ე ია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2015წ. სტუ,თეზისების კრებული. გვ86.

ნ. თოფურია. ობიექტ-როლური მოდელირება განაწილებული სისტემის მონაცემთა რელაციური ბაზების დასაპროექტებლად. „მას და თანამედრ. საინფ. ტექნ.“ სტუ-ს მე-40 წლ. მიძღვნილი საერთ კონფერენციის თეზისები, სტუ. 2011წ. 173-175.

ნ. თოფურია, ლევან ყვავაძე.. ობიექტ-როლური მოდელირებაEბიზნეს-პროცესების დაპროექტებისა და მართვისათვის. საერთ. სამეცნ. კონფ. ინფორმაც. ტექ-იები მართვაში. 2007წ. 187-190.

მ. დემეტრაშვილი. ოთრგოლა სფერული მექანიზმის კვლევა ბრტყელი მოდელირების მეთოდით.. პროფესორ-მასწავლებელთა რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. ხაშურის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი . 1995წ. კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები.

ლ. მეტრეველი, ლ. ოსიძე. ომი და ქალები. მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მეორე მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია“, სტუ, თბილისი. 2016წ. .

ი. ბურდული. ომის ტრაგიზმი და ქალის მხატვრული ხატი კრისტა ვოლფის მითოლოგიურ-ლიტერატურულ დისკურსში. ღია დიპლომატიური საზოგადოება. 2010წ. ხელისუფლება და საზოგადოება.

რ. სამხარაძე, ლ. გაჩეჩილაძე. ოპერატიული მეხსიერების მართვის პროცესების ვიზუალიზების მოდელირება. III International Scientific Conference “Globalization and Current Challenges in Business”. Georgian Technical University . 2019წ. .