კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2706 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. დემეტრაძე, ბ.ჯუღელი. ნიადაგი და მიკროელემენტები. სტუ, სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. სტუ, სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციიის თეზისები, გვ.97ს კრებული.

ლ.შავლიაშვილი . ნიადაგში მარილიანობის ცვლილების რიცხვითი მოდელირება შეტანილი სორბენტის გავლენის გათვალისწინებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კონფერენციის მასალები. წ. ტ. N117, გვ.160–162, თბილისი.

ა. სურმავა, ლ. ინწკირველი, ლ. შავლიაშვილი. ნიადაგში მარილიანობის ცვლილების რიცხვითი მოდელირება შეტანილი სორბენტის გავლენის გათვალისწინებით . აკადემიკოს გივი სვანიძის დაბადებიდან 90 წლისთა¬ვისადმი მიძღ¬ვნი¬ლი საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია “ჰიდრმეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები”. 27 - 29 სექტემბრი. წ. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები ტ. 117. .

ლ. შავლიაშვილი, ლ.ინწკირველი, ა.სურმავა. ნიადაგში მარილიანობის ცვლილების რიცხვითი მოდელირება შეტანილი სორბენტის გავლენის გათვალისწინებით. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2011წ. ტ. 117, გვ. 160-162, თბილისი.

ვ. შუბითიძე. ნიკო ნიკოლაძის სამართლებრივი თვალთახედვა. თეზისები. საერთაშორისო კონფერენცია "ხელისუფლება და საზოგადოება". 2012წ. .

თ. ბლიაძე. ნიკო ნიკოლაძის სტილის ზოგიერთი ნიშანი.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“, სტუ, თბილისი, . 2013წ. .

ნ. კუციავა, ნათელა ხეცურიანი . ნორიოს ნავთობის (ჭაბურღილN200) ფიზიკურ-ქიმიური პარამეტრების დადგენა და მასში მიკროელემენტების განსაზღვრა.. 82-ე ია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2015წ. სტუ,თეზისების კრებული. გვ86.

ნ. თოფურია. ობიექტ-როლური მოდელირება განაწილებული სისტემის მონაცემთა რელაციური ბაზების დასაპროექტებლად. „მას და თანამედრ. საინფ. ტექნ.“ სტუ-ს მე-40 წლ. მიძღვნილი საერთ კონფერენციის თეზისები, სტუ. 2011წ. 173-175.

ნ. თოფურია, ლევან ყვავაძე.. ობიექტ-როლური მოდელირებაEბიზნეს-პროცესების დაპროექტებისა და მართვისათვის. საერთ. სამეცნ. კონფ. ინფორმაც. ტექ-იები მართვაში. 2007წ. 187-190.

მ. დემეტრაშვილი. ოთრგოლა სფერული მექანიზმის კვლევა ბრტყელი მოდელირების მეთოდით.. პროფესორ-მასწავლებელთა რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. ხაშურის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი . 1995წ. კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები.

ლ. მეტრეველი, ლ. ოსიძე. ომი და ქალები. მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მეორე მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია“, სტუ, თბილისი. 2016წ. .

ი. ბურდული. ომის ტრაგიზმი და ქალის მხატვრული ხატი კრისტა ვოლფის მითოლოგიურ-ლიტერატურულ დისკურსში. ღია დიპლომატიური საზოგადოება. 2010წ. ხელისუფლება და საზოგადოება.

კ. ხოშტარია, ი. მოდებაძე, ლ.კახელი. ოპტიკური სატრანსპორტო ქსელის აგების ზოგიერთი ასპექტები. . სტუ ი.. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, მართვის ავტომატიზებული სისტემები და ტექნოლოგიებ.

ზ. ყიფშიძე. ოპტიმიზაციის ამოცანის ფორმალიზაცია. განათლების პროცესის მენეჯმენტი. 2012წ. შრომები გვ. 27-28.

გ. ძნელაძე. ორგანიზაციაში პროცესების მართვის ელექტრონული სისტემა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2015წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისების კრებული, გვ. 272.

ს. ხუციშვილი, გ.ჯავახაძე დ. გორგიძე ვ.ბურჯანაძე.. ორგანიზაციაში სისტემური პრობლემების მართვის მიზნობრივი სტრუქტურის ანალიზი.. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია "ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008". 2008წ. მოხსენებათა კრებული გვ.313-318.

გ. სურგულაძე, ბრეგვაძე მაკა, გათენაშვილი გ. , ჯანიაშვილი ზ. . ორგანიზაციული მენეჯმენტის ბიზნესპროცესების ავტომატიზაცია ჭიათურის სამთო-გამამდიდრებელი საწარმოსთვის. საერთ.სამეცნ. კონფ. სტუ,. 2012წ. "21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ძირითადი პარადიგმები",.

მ. ლოსაბერიძე, დ. ყიფიანი. ორთოტროპულ ნახევარსიბრტყეში სოლის მუდმივი სიჩქარით ჩაწნევა. საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის მეექვსე ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. თბილისი. 2015წ. გვ. 11-13.

ლ. შარაშიძე, ლ. ნადარეიშვილი, ნ. თოფურიძე, ლ.შარაშიძე, ი. ფავლენიშვილი, . ორმაგი სხივტეხის გრადიენტის მქონე პოლიმერული ფირების მიღება და შესწავლა. კიბერნეტიკის ინსტიტუტის ფუნდამენტური და გამოყენებითი პრობლემები, თბილისი, წ., 25-26 ნოემბერი. . 2002წ. .

ო. ლაბაძე, პ.შ.მანჯავიძე, შ.გ.კიკნაძე. ორპოზიციური დინამიური ობიექტის უკონტაქტო მართვის პრინციპები, თავისებურებანი და პრობლემები.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში,” ITC`07, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტი. 2007წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტი, თბილისი, ტომი 1, გვ.65-70.