კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2598 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ლომიძე. რელიგიის როლი პოლიტიკაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. 2017წ. ,,მსოფლიო და კავკასია'' მეექვსე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის კრებულიN6, გვ 15–18.

ი. ოსაძე. რელიგიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობის საკითხი გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში. მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი . 2016წ. .

მ. გურამიშვილი. რელიგიური ფაქტორი საერთაშორისო და რეგიონალურ კონფლიქტებში. სტუ,"მსოფლიო და კავკასია". 2013წ. .

მ. ყიფიანი. რელიგიური ფაქტორი საქართველოში. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს განვითარების კომპლექსური კვლევითი ცენტრის მიერ ორგანიზებული სამეცნიერო- საერთაშორისო კონფერენცია ,,ძირითადი რელიგიური კონფესიები და კავკასიის რეგიონალური უსაფრთხოების პრობლემური საკითხები . 2014წ. .

მ. პაპაშვილი. რელიგიური ფაქტორი შუა საუკუნეების საქართველოს საგარეო პოლიტიკასა და დიპლომატიაში. "მსოფლიო და კავკასია". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, გვ.193-194.

ი. ბურდული. რელიგიურ–მითოლოგიური ტენდენციები და თანამედროვე ქალი. სტუ. 2011წ. ქალი და XXI საუკუნე.

თ. ტროყაშვილი. რთული რხევების ანალიზი, პარამეტრების განსაზღვრა და გამოყენება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა" შრომები ,გვერდი 294.

ზ. ბაიაშვილი, გულუა დ., , კაკუბავა რ., , ნიჟარაძე მ.. რთული სისტემების სტრუქტურული ოპტიმიზაციის ერთი ამოცანა.. საერთაშორისო კონფერენცია „ინფორმაციული და გამოთ-ვლითი ტექნილოგიები“. თეზისების კრებული. თბილისი,. 2010წ. 63-65.

ნ. ლაზვიაშვილი. რისკების გამოვლენის მეთოდები და გაკოტრების პროგნოზირება ფირმაში. კონფ."ხელისუფლება და საზოგადოება",ჰუმანიტარულ–სოციალური ფაკულტეტი, ღია დიპლომატიის ასოციაცია, ჟურნალი "ხელისუფლება დასაზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)",12 ივნისი. 2010წ. მოხსენება (პროგრამა, გვ.15).

ბ. გოდერძიშვილი. რისკების მართვა, როგორც ბიზნეს-გარემოს განვითარების მნიშვნელოვანი წინაპირობა. სტუ.. 2011წ. "ბიზნესი და სამართალი", გვ.260-267.

ნ. ლაზვიაშვილი, ბ.გოდერძიშვილი. რისკების მართვა, როგორც ბიზნეს–გარემოს განვითარების მნიშვნელოვანი წინაპირობა. კონფ."ბიზნესი და სამართალი", 7–8 მაისი. 2011წ. შრომების კრებული, გვ.260–266.

ე. ბარათაშვილი, null. რისკის მენეჯმენტი, როგორც სამეცნიერო დისციპლინა და ცოდნის ახალი მიმართულება. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია..

გ. კოტრიკაძე, IV კურსის სტუდენტი თაბუკა ციმინტია.. რიცხვთა წონის მიხედვით ინფორმაციის დაცვის მეთოდის დამუშავება. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა, # 79, გვ:76; თეზისების კრებული გვ:190. .

გ. კოტრიკაძე. რიცხვთა წონისა და ფერთა კოდების მიხედვით ინფორმაციის დაცვის მეთოდის დამუშავება. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია "მართვის ავტომატიზირებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები". საქ. თბ. სტუ, 20-22 მაისი, გვ:115. .

ლ. ავალიშვილი, გ.ორაგველიძე, ს.პურიჭამიაშვილი, დ.სანაია. რკინაბეტონის კოჭების ზიდვის უნარის ანალიზი. სტუდენტთა 76-ე სამეცნიეროტექნიკური კონფერენციის თეზისების კრებული თბილისი 2008. 2008წ. .

ლ. ავალიშვილი, ლ. ავალიშვილი, ლ. ავალიშვილი. რკინაბეტონის მრავალსართულიანი სამრეწველო კარკასული შენობების სეისმომედეგობა. სამშენებლო კონსტრუქციების კათედრის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის - მოხსენებები . წ. .

ნ. რაზმაძე. რკინაბეტონის ნაკეთობების ბზარწარმოქმნის კვლევა ჰოლოგრაფიული ინტერფერომეტრიით. საერთაშორიო სამეცნიერო ტექნ. კონფერენცია , სტუ. 2001წ. ``საავტომობილო ტრანსპორტის ეფექტურობის ამაღლების გზები``.

ლ. ავალიშვილი, ლ. ავალიშვილი. რკინაბეტონის შეკიდულამწიანი სამრეწველო კარკასული შენობების სეისმომედეგობა. სამშენებლო კონსტრუქციების კათედრის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის - მოხსენებები . წ. .

ვ. დათაშვილი, ლამარა ქოქიაური. როგორ გაჯანსაღდეს საქართველოს ეკონომიკა. სტუ, საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაია, ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა 21–ე საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2011წ. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო.

მ. ქუთათელაძე. რომაული სამყარო და ქართული წარმართობის ზოგიერთი ასპექტი. საერთაშორისო კონფერენცია ,,მსოფლიო და კავკასია". 2011წ. საერთაშორისო კონფერენცია ,,მსოფლიო და კავკასია" მასალები, გვ. 208-209.