კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. თოფურია. ობიექტ-როლური მოდელირება განაწილებული სისტემის მონაცემთა რელაციური ბაზების დასაპროექტებლად. „მას და თანამედრ. საინფ. ტექნ.“ სტუ-ს მე-40 წლ. მიძღვნილი საერთ კონფერენციის თეზისები, სტუ. 2011წ. 173-175.

ნ. თოფურია, ლევან ყვავაძე.. ობიექტ-როლური მოდელირებაEბიზნეს-პროცესების დაპროექტებისა და მართვისათვის. საერთ. სამეცნ. კონფ. ინფორმაც. ტექ-იები მართვაში. 2007წ. 187-190.

მ. დემეტრაშვილი. ოთრგოლა სფერული მექანიზმის კვლევა ბრტყელი მოდელირების მეთოდით.. პროფესორ-მასწავლებელთა რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. ხაშურის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი . 1995წ. კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები.

ლ. მეტრეველი, ლ. ოსიძე. ომი და ქალები. მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მეორე მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია“, სტუ, თბილისი. 2016წ. .

ი. ბურდული. ომის ტრაგიზმი და ქალის მხატვრული ხატი კრისტა ვოლფის მითოლოგიურ-ლიტერატურულ დისკურსში. ღია დიპლომატიური საზოგადოება. 2010წ. ხელისუფლება და საზოგადოება.

რ. სამხარაძე, ლ. გაჩეჩილაძე. ოპერატიული მეხსიერების მართვის პროცესების ვიზუალიზების მოდელირება. III International Scientific Conference “Globalization and Current Challenges in Business”. Georgian Technical University . 2019წ. .

რ. სამხარაძე, ლ. გაჩეჩილაძე. ოპერაციული სისტემის რესურსების განაილების მოდელირება. III International Scientific Conference “Globalization and Current Challenges in Business”. Georgian Technical University. 2019წ. .

კ. ხოშტარია, ი. მოდებაძე, ლ.კახელი. ოპტიკური სატრანსპორტო ქსელის აგების ზოგიერთი ასპექტები. . სტუ ი.. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, მართვის ავტომატიზებული სისტემები და ტექნოლოგიებ.

ზ. ყიფშიძე. ოპტიმიზაციის ამოცანის ფორმალიზაცია. განათლების პროცესის მენეჯმენტი. 2012წ. შრომები გვ. 27-28.

გ. ძნელაძე. ორგანიზაციაში პროცესების მართვის ელექტრონული სისტემა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2015წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისების კრებული, გვ. 272.

ს. ხუციშვილი, გ.ჯავახაძე დ. გორგიძე ვ.ბურჯანაძე.. ორგანიზაციაში სისტემური პრობლემების მართვის მიზნობრივი სტრუქტურის ანალიზი.. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია "ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008". 2008წ. მოხსენებათა კრებული გვ.313-318.

გ. სურგულაძე, ბრეგვაძე მაკა, გათენაშვილი გ. , ჯანიაშვილი ზ. . ორგანიზაციული მენეჯმენტის ბიზნესპროცესების ავტომატიზაცია ჭიათურის სამთო-გამამდიდრებელი საწარმოსთვის. საერთ.სამეცნ. კონფ. სტუ,. 2012წ. "21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ძირითადი პარადიგმები",.

მ. ლოსაბერიძე, დ. ყიფიანი. ორთოტროპულ ნახევარსიბრტყეში სოლის მუდმივი სიჩქარით ჩაწნევა. საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის მეექვსე ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. თბილისი. 2015წ. გვ. 11-13.

ლ. შარაშიძე, ლ. ნადარეიშვილი, ნ. თოფურიძე, ლ.შარაშიძე, ი. ფავლენიშვილი, . ორმაგი სხივტეხის გრადიენტის მქონე პოლიმერული ფირების მიღება და შესწავლა. კიბერნეტიკის ინსტიტუტის ფუნდამენტური და გამოყენებითი პრობლემები, თბილისი, წ., 25-26 ნოემბერი. . 2002წ. .

ო. ლაბაძე, პ.შ.მანჯავიძე, შ.გ.კიკნაძე. ორპოზიციური დინამიური ობიექტის უკონტაქტო მართვის პრინციპები, თავისებურებანი და პრობლემები.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში,” ITC`07, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტი. 2007წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტი, თბილისი, ტომი 1, გვ.65-70.

მ. გურამიშვილი. ოჯახური ძალადობა მსოფლიოში. სტუ,მსოფლიო და გენდერი. 2012წ. .

ა. მგელაძე. პარამეტრული სახის п1(ih) მონოტონური ფუნქციის გამოკვლევა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ინფორმაციული ტექნოლოგიები", სექცია - მოდელირება. 2008წ. .

მ. ყიფიანი. პატარა ქვეყნის განვითარების საბაზისო სტრატეგია. სტუ-ს სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე ,,მსოფლიო და კავკასია", სტუ, თბ.. 2015წ. .

ლ. ადეიშვილი. პატივის, ღირსების და პირადი საიდუმლოს დაცვა ძველი ქართული სამართლის მიხედვით. სამართლის აქტუალური პრობლემები, I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2010წ. სამართლის აქტუალური პრობლემები.თბილისი 2010. 13-19 დეკემბერი. გვ.152-162.

თ. ცინცაძე, ხ. მიშელაშვილი. პელოიდების გამოყენება პოტენციური სამკურნალო საშუალებების მისაღებად. . 2015წ. სტუდენტთა 82-ე ღია საერთ. სამეც. კონფ. სტუ თბილისი გვ.97.