კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2713 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. ხუციშვილი, გ.ჯავახაძე დ. გორგიძე ვ.ბურჯანაძე.. ორგანიზაციაში სისტემური პრობლემების მართვის მიზნობრივი სტრუქტურის ანალიზი.. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია "ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008". 2008წ. მოხსენებათა კრებული გვ.313-318.

გ. სურგულაძე, ბრეგვაძე მაკა, გათენაშვილი გ. , ჯანიაშვილი ზ. . ორგანიზაციული მენეჯმენტის ბიზნესპროცესების ავტომატიზაცია ჭიათურის სამთო-გამამდიდრებელი საწარმოსთვის. საერთ.სამეცნ. კონფ. სტუ,. 2012წ. "21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ძირითადი პარადიგმები",.

მ. ლოსაბერიძე, დ. ყიფიანი. ორთოტროპულ ნახევარსიბრტყეში სოლის მუდმივი სიჩქარით ჩაწნევა. საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის მეექვსე ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. თბილისი. 2015წ. გვ. 11-13.

ლ. შარაშიძე, ლ. ნადარეიშვილი, ნ. თოფურიძე, ლ.შარაშიძე, ი. ფავლენიშვილი, . ორმაგი სხივტეხის გრადიენტის მქონე პოლიმერული ფირების მიღება და შესწავლა. კიბერნეტიკის ინსტიტუტის ფუნდამენტური და გამოყენებითი პრობლემები, თბილისი, წ., 25-26 ნოემბერი. . 2002წ. .

ო. ლაბაძე, პ.შ.მანჯავიძე, შ.გ.კიკნაძე. ორპოზიციური დინამიური ობიექტის უკონტაქტო მართვის პრინციპები, თავისებურებანი და პრობლემები.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში,” ITC`07, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტი. 2007წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტი, თბილისი, ტომი 1, გვ.65-70.

მ. გურამიშვილი. ოჯახური ძალადობა მსოფლიოში. სტუ,მსოფლიო და გენდერი. 2012წ. .

ა. მგელაძე. პარამეტრული სახის п1(ih) მონოტონური ფუნქციის გამოკვლევა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ინფორმაციული ტექნოლოგიები", სექცია - მოდელირება. 2008წ. .

მ. ყიფიანი. პატარა ქვეყნის განვითარების საბაზისო სტრატეგია. სტუ-ს სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე ,,მსოფლიო და კავკასია", სტუ, თბ.. 2015წ. .

ლ. ადეიშვილი. პატივის, ღირსების და პირადი საიდუმლოს დაცვა ძველი ქართული სამართლის მიხედვით. სამართლის აქტუალური პრობლემები, I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2010წ. სამართლის აქტუალური პრობლემები.თბილისი 2010. 13-19 დეკემბერი. გვ.152-162.

თ. ცინცაძე, ხ. მიშელაშვილი. პელოიდების გამოყენება პოტენციური სამკურნალო საშუალებების მისაღებად. . 2015წ. სტუდენტთა 82-ე ღია საერთ. სამეც. კონფ. სტუ თბილისი გვ.97.

კ. ოდიშარია, თ.კაიშაური, ნ.წიკლაური. პენიტენციალური სისტემის ერთიანი ავტომატიზებული სისტემის შექმნის და მისი ინფორმაციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ძირითადი პრინციპები.-. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. "მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები", მოხსენებათა თეზისები.

თ. დევიძე, ამყოლაძე გურამ. პერსონალის დაგეგმვის პრობლემები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

რ. ოთინაშვილი. პერსონალის შერჩევის თავისებურებები ბიზნესის უსაფრთხოების კონტექსტში. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სტუ-ს საინჟინრო-ეკონომიკის დეპარტამენტი, ეკონომიკური განვითარების და მისი სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი. 2017წ. .

ა. ბენაშვილი. პერსონალური კომპიუტერის არქიტექტურის მოდიფიცირება ასინქრონული მიმდევრობითი სალტის ბაზაზე. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში“. მოხსენებათა კრებული, ტომი I, გვ. 258-261.

მ. ხოსიტაშვილი. პერფორმანსი, როგორც კომუნიკაციის საშუალება არტ ბიზნესში.. „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები". სტუ. 2012წ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. გვ. 288-292..

ნ. მამფორია. პიარისა და რეკლამის როლი ბიზნესის განვითარებაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2016წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი №3 გვ.258-261.

გ. ღვინეფაძე. პირდაპირი შეღწევის მოწყობილობებში ინფორმაციის განთავსების ოპტიმიზაცია. სპი-ს მასწავლებელთა და წარმოების მუშაკთა XXI სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 1978წ. მოხსენებების თეზისები. გვ. 29. თბილისი.

მ. მილაშვილი. პირველი არქიტექტორი ქალები. სტუ. სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. სოციალურ მეცნიერებათა აკადემია. VIსაერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “მსოფლიო და კავკასია“. 2017წ. .

ნ. ფილფანი. პირველი გვარის სინგულარული ინტეგრალური განტოლების რიცხვითი ამოხსნა არანულოვანი ინდექსისა და გახსნილი კონტურის შემთხვევაში . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. სტუდენტთა მე-80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისების კრებული, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი.

თ. ნუცუბიძე. პირველი მსოფლიო ომი და საქართველოს დამოუკიდებლობა. საერაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „პირველიმსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია“, სტუ, თეზისები. 2014წ. .