კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2594 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ნუცუბიძე. რუსეთის იმპერიული პოლიტიკა საქართველოში. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, სტუ. 2013წ. გვ. 45-47.

ვ. შუბითიძე, ოთარ გაფრინდაშვილი. რუსეთის რეგიონული და საერთაშორისო ფაქტორი. მსოფლიო და კავკასია. 2016წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. რუსეთის ხელისუფლების მიერ საქართველოში სასულიერო წოდების შექმნის პოლიტიკური ასპექტები.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „წარსული მკვიდრი საძირკველია აწმყოსი, როგორც აწმყო – მომავლისა“ . 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „წარსული მკვიდრი საძირკველია აწმყოსი, როგორც აწმყო – მომავლისა“ შრომები.გვ. 90–93. .

დ. ცუცქირიძე. რუსეთისა და გერმანიის I მსოფლიო ომის წინა პერიოდის შეიარაღების შედარებთი ანალიზი რიჩარდსონის მოდელის საფუძველზე, . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სიმპოზიუმი პირველი მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია, თბილისი, 19 ივნისი,. 2014წ. .

დ. ერისთავი, მ. გუგეშიძე, ა. სარუხანიშვილი. რუსთავის მეტალურგიული წარმოების წიდების ტექნოგენური ნედლეუ ლისადმი მიკუთვნების ზოგიერთი ასპექტი. სტუ-ს საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ”გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. 2010წ. საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, გვ.320-323, თბილისი.

მ. გუგეშიძე, ა. სარუხანიშვილი, დ. ერისთავი. რუსთავის მეტალურგიული წარმოების წიდების ტექნოგენური ნედლეულისადმი მიკუთვნების ზოგიერთი ასპექტი. საერთაშორისო სამეცნიერო- ტექნიკური კონფერენცია (გარემოს დაცვისა და საინჟინრო ეკოლოგიის მიმართულება). 2010წ. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება.შრომები.ISBN 978-9941-14-868-2 გვ.320-323.

მ. გუგეშიძე, ა. სარუხანიშვილი. რუსთავის წიდასაყარის მარტენის წიდის თავისებურებების შესწავლა. სტუდენტთა სამეცნიერო საზოგადოება. 2010წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. თეზისების კრებული გვ.50.

მ. სირაძე, თ. ბოჭორიშვილი. რუტინის მცენარეული წყაროები. სტუდენტთა 74-ე ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2006წ. თბილისი .

ლ. იმნაიშვილი. ს.პედროლო, ი.ფრანგიშვილი. წყალმომარაგების სისტემების კომპლექსური ავტომატიზაციის ზოგიერთი საკითხი. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა". თბილისი, 1-4 ნოემბერი, 2010 წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ. 115-116. . . 2010წ. .

ნ. ბეგლარაშვილი, ბ. ბერიტაშვილი. საავტომობილო გზების საინჟინრო ინოვაციების ეკოლოგიური ეფექტურობის შეფასება თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ავტომაგისტრალის მაგალითზე. 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები. ISSN-978-9941-20-0977. ტ. 1, გვ.240-243. საქართველო, თბილისი.

გ. ზედგენიძე, ა. ფრანგიშვილი. საავტომობილო ნაკადების მოდელირება პარამეტრების კონტროლი და გამტარუნარიანობის მართვა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. სტუდენტთა 83-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.

ნ. ფიფია. საარჩევნო პროცესში პოლიტიკური სუბიექტების დაცვის სამართლებრივი მექანიზმები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „სამართლის აქტუალური პრობლემები“. 2010წ. გვ. 230-241.

ნ. ფიფია. საარჩევნო სუბიექტები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „ბიზნესი და სამართალი". 2011წ. გვ. 198-206.

გ. მაისურაძე, ვ. ზეიკიძე. საბანკო კონკურენციის საკანონმდებლო-სამართლებრივი უზრუნველყოფა საქართველოში. თსუ. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2016წ. თსუ. გამომცემლობა "უნივერსალი"236-239 გვ..

. საბანკო პროცესების მართვის სრულყოფის მოდელები და მიდგომები. საერთაშორისო კონფერენცია “მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო”, სტუ. . წ. თეზისების კრებული, თბილისი. გვ. 74-76.

გ. ჩხიკვიშვილი. საბჭოთა კავშირის დაშლის პოლიტიკური გეოგრაფია. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2015წ. .

გ. მორჩილაძე. საგადასახადო კონტროლი. IV სართაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,თანამედროვე ქართული კანონმდებლობის პრობლემატიკა". 2016წ. გვ.97.

ზ. ვაშაკიძე, მ.მიქელაშვილი. საგადასახადო რეგულირების ზოგიერთი პრობლემა მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის პირობებში. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს ეკონომიკური ასოციაცია, ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა". . 2011წ. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. თბილისი, 3 გვ..

გ. მორჩილაძე. საგადასახადო საიდუმლოების ზოგიერთი ასპექტი საჯარო მმართველობაში. ყოველწლიური საეთაშორისო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2015წ. გვ.49.

ზ. ვაშაკიძე, გ. სომონგულაშვილი. საგადასახადო სისტემა ზოგიერთ განვითარებულ ქვეყანაში.. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს ეკონომიკურიასოციაცია, ჟურნალი . წ. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. თბილისი, 2 გვერდი..