კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. ოდიშარია, თ.კაიშაური, ნ.წიკლაური. პენიტენციალური სისტემის ერთიანი ავტომატიზებული სისტემის შექმნის და მისი ინფორმაციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ძირითადი პრინციპები.-. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. "მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები", მოხსენებათა თეზისები.

თ. დევიძე, ამყოლაძე გურამ. პერსონალის დაგეგმვის პრობლემები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

რ. ოთინაშვილი. პერსონალის შერჩევის თავისებურებები ბიზნესის უსაფრთხოების კონტექსტში. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სტუ-ს საინჟინრო-ეკონომიკის დეპარტამენტი, ეკონომიკური განვითარების და მისი სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი. 2017წ. .

ა. ბენაშვილი. პერსონალური კომპიუტერის არქიტექტურის მოდიფიცირება ასინქრონული მიმდევრობითი სალტის ბაზაზე. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში“. მოხსენებათა კრებული, ტომი I, გვ. 258-261.

მ. ხოსიტაშვილი. პერფორმანსი, როგორც კომუნიკაციის საშუალება არტ ბიზნესში.. „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები". სტუ. 2012წ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. გვ. 288-292..

ნ. მამფორია. პიარისა და რეკლამის როლი ბიზნესის განვითარებაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2016წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი №3 გვ.258-261.

გ. ღვინეფაძე. პირდაპირი შეღწევის მოწყობილობებში ინფორმაციის განთავსების ოპტიმიზაცია. სპი-ს მასწავლებელთა და წარმოების მუშაკთა XXI სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 1978წ. მოხსენებების თეზისები. გვ. 29. თბილისი.

მ. მილაშვილი. პირველი არქიტექტორი ქალები. სტუ. სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. სოციალურ მეცნიერებათა აკადემია. VIსაერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “მსოფლიო და კავკასია“. 2017წ. .

ნ. ფილფანი. პირველი გვარის სინგულარული ინტეგრალური განტოლების რიცხვითი ამოხსნა არანულოვანი ინდექსისა და გახსნილი კონტურის შემთხვევაში . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. სტუდენტთა მე-80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისების კრებული, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი.

თ. ნუცუბიძე. პირველი მსოფლიო ომი და საქართველოს დამოუკიდებლობა. საერაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „პირველიმსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია“, სტუ, თეზისები. 2014წ. .

. პირველი მსოფლიო ომი და საქართველოს ზოგიერთი ასპექტი. საერთაშორისო სიმპოზიუმი, "პირველი მსოფლიო ომი და კავკასია". 2014წ. .

თ. ხოხობაშვილი. პირველი მსოფლიო ომი და საქართველოს ისტორიის ზოგიერთი ასპექტი. . 2015წ. IV საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი, მეორე მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია .

ნ. სეფაშვილი, ჯ. მაისურაძე, კ.ჯაფარიძე. პირიდოქსალის ბაზაზე მიღებული სპიროპირანების ნანოსტრუქტურები. პირველი საერთაშორისო კინფერენცია "ნანოქიმია და ნანოტექნოლოგიები",თბილისი. 2010წ. .

ლ. მეტრეველი. პიროვნებათშორის ურთიერთმოქმედება დაძაბულ და კონფლიქტურ სიტუაციაში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლების მეცნიერებები“, სტუ, თბილისი. 2016წ. .

დ. ცუცქირიძე. პიროვნული ფაქტორის გავლენა სოციალურ და პოლიტიკურ პროცესებზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მე–10 სამეცნიერო საერთაშორისო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2016წ. .

ლ. მეტრეველი. პოზიციური კომუნიკაცია. მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“, სტუ, თბილისი. 2015წ. .

მ. გურამიშვილი. პოლიტიკა და კულტურა. სტუ,დიპლომატიის ასოციაცია,"ხელისუფლება და საზოგადოება". 2013წ. .

მ. ამირგულაშვილი. პოლიტიკა და მედიატექნოლოგიები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. "ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები". გვ. 349-353.

რ. მიშველაძე. პოლიტიკური იგნორირების მძევალი. . საერთაშორისო კონფერენცია ,,მსოფლიო და კავკასია’’. თბილისი, . 2015წ. .

ვ. შუბითიძე. პოლიტიკური იმიჯი და ვერბალური კომუნიკაცია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები "ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები". 2010წ. .